X

 اعسار و تقسیط مهریه - نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

اعسار و تقسیط مهریه - نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

کسی که به پرداخت مهریه محکوم میشود (زوج یا ضامن وی) در صورت ناتوانی از پرداخت مهریه و اثبات این ناتوانی و نداشتن مال میتواند از مزایای اعسار یا تقسیط استفاده کند. اعسار به معنی نداشتن هیچ گونه مال به غیر از مستثنیات دین است و نتیجه آن مطابق ماده 277 قانون مدنی دادن مهلت یا تقسیط دین است. البته در صورت پذیرش اعسار و ناتوانی از پرداخت مهریه نتیجه معمولاً تقسیط مهریه است و به ندرت دیده شده که قاضی مهلت بدهد. توجه داشته باشید بر خلاف باور عمومی برای اعسار از پرداخت مهریه می توان وکیل گرفت و هر دو طرف می توانند وکیل داشته باشند.محکومیت به پرداخت مهریه مانند سایر محکومیت های مالی قابلیت این را دارد که فرد با مراجعه به دادگاه صادر کننده رای، تقاضای اعسار و تقسیط کند.اعسار و تقسیط دو مفهوم مشابه و در عین حال متفاوت اند.متقاضی اعسار در واقع با ادعای ناتوانی از پرداخت محکوم به درخواست مهلت میکند ولی تقاضای مدعی تقسیط، از دادگاه قسطی کردن و به اصطلاح ماه به ماه پرداخت کردن بدهی مطابق توان مالی بدهکار است.تشخیص میزان اقساط با قاضی است، ولی ملاک اجمالی آن این است که اقساط باید معادل یک چهارم درآمد ماهیانه فرد بدهکار باشد(البته در صورتی که فرد مجرد باشد یک سوم).

 

  |  
بازدید: 181498
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مهم اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط مهریه

1- همانطور که گفته شد بعد از پذیرش اعسار و ناتوانی از پرداخت مهریه، قاضی مجاز به دادن مهلت یا تقسیط مهریه است (قسطی کردن مهریه).

2- تشخیص میزان اقساط با قاضی است ولی معمولا ده درصد مهریه به عنوان پیش قسط و یک چهارم درآمد ماهیانه فرد به عنوان اقساط ماهانه تعیین میشود. (در صورتیکه بدهکار مجرد باشد یک سوم ). هر چند که بسیار دیده شده که قاضی ملاک عرفی را رعایت نکرده و بیشتر یا کمتر تعیین نموده است.

3- در حال حاضر (سال 1399 شمسی و 2020 میلادی) به دلیل اینکه دادگاهها به موجب بخشنامه صادره از رئیس قوه قضائیه حکم جلب بدهکار را نمی دهند عم پرداخت اقساط مهریه هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

4- در صورتیکه زوجه از زوج مال معرفی کند (مثل حساب بانکی یا ملک یا سهام یا هر نوع مال توقیف دیگر) تا کل مهریه را میتواند وصول کند ولی همانطور که گفته شد در صورتیکه اطلاعی از اموال شوهر در دست نباشد حتی برای وصول اقساط هم نمیتوان به وی فشار آورد.

5- دعوای اعسار در همان دادگاهی رسیدگی میشود که به اصل دعوا رسیدگی کرده است.

7- برای دعوای اعسار از پرداخت مهریه داشتن وکیل دادگستری ممنوعیت و محدودیت ندارد و بر اساس یک باور غلط گاهی داشتن وکیل در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به منع شده است ولی همانطور که گفته شد داشتن وکیل برای تقاضای اعسار و تقسیط نه تنها ممنوع نیست بلکه می تواند بسیار در نتیجه دعوا موثر باشد.

8- هر چند اخذ وکیل لزوماً به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولاً با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است.در نتیجه صرف گرفتن وکیل در مرحله اعسار دلیل تمکن مالی نیست و فقط در صورتی که فرد در دعاوی متعدد وکیل داشته ممکن است در یک فرض بدبینانه دلیلی بر تمکن مالی باشد.

9- ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و  در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد.

10- اعسار از پرداخت مهریه، نوعی اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود.در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و نپرداختن یکجای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.

11- برای اطلاع از نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه و نیز اطلاع از مدارک لازم برای دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به مقاله ای تحت همین عنوان در سایت دادگران مراجعه نمایید.

 

مدارک لازم برای طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

الف- تصویر حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه 

ب- استشهادیه (شهادت دو شاهد که از وضعیت معیشتی زوج اطلاع کامل داشته باشند).

ج- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به 

د- لیست اموال مدعی اعسار

 

مراحل شکایت و رسیدگی به اعسار (به طور مختصر)

1- تنظیم استشهادیه اعسار از محکوم به مطابق قانون اعسار

2- تهیه لیست اموال و دارایی ها

3- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به

4- شرکت در جلسه رسیدگی به اعسار (در دادگاه صادرکننده حکم بدوی)

5- حسب مورد پیگیری و انجام استعلام های لازم از سوی قاضی رسیدگی کننده

6- پیگیری صدور حکم بدوی اعسار 

7- در صورت عدم رضایت از حکم، تجدیدنظرخواهی و درخواست رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر

8- پس از قطعیت حکم اعسار تقاضای اجرا و اعمال آن از سوی طلبکار

9- در صورت عدم رضایت مدعی اعسار پس از گذشت زمان متعارف یا تغییر در وضعیت مالی او امکان تقدیم دادخواست تعدیل وجود دارد.

 

 

تحلیل یک پرونده اعسار و تقسیط مهریه

خواهان آقای کریم …... توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهريه زوجه، خانم زهرا ...... شده است. عنوان دادخواست تقاضاي اعسار از پرداخت مهريه است. وي براي اثبات صحت ادعاي خود فتوكپي مصدق استشهاديه تنظيمي توسط اطرافيان خود، راي دادگاه، تحقيقات محلي و قباله رسمي نكاحيه را ضميمه دادخواست كرده است. وي در دادخواست اظهار كرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمي با خوانده ازدواج کردم.

از مدتی قبل ایشان بدون دلیل موجه قانونی مبادرت به ترک خانه كرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن ایشان فایده‌ای نداشته است. به همین سبب اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم داراي يك فرزند هستيم. به موجب راي دادگاه  محکوم به پرداخت تعداد 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم.

اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختيار ندارم و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به اين ترتيب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از محضر دادگاه محترم را تقاضا دارم.

در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معيشتي اينجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محكوم‌به را ندارم.

 

روند رسيدگي به اعسار از پرداخت مهریه

با تكميل پرونده و ضمايم پيوست آن، قاضي دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه مدير دفتر دادگاه زماني را به عنوان وقت جلسه رسيدگي به اين پرونده اعلام و آن را به صورت يك اخطاريه به طرفين ابلاغ مي‌كند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور مي‌يابند. در این جلسه خواهان مجددا درخواست خود را بر ناتوانی در پرداخت یکجای سكه‌هاي موضوع محكوم‌به را مطرح  و شهود خود را نيز براي اداي شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی ایشان شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وي نيز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهريه خود نیاز مبرم دارد.

 

 

رای دادگاه اعسار از پرداخت مهریه 

دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نيز شهادت شهود و ديگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح كرد:

«در خصوص دادخواست آقای کریم.. فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به  دادنامه پیوست پرونده و نيز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترك خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود يعني خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج،  حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.»

 

نتیجه رای دادگاه اعسار و تقسیط مهریه 

1- اولین نکته در خصوص این پرونده این است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نيز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او در پرداخت محكوم‌به باید تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده است و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده است و از این جهات کامل است.

2- نکته دومي که در اين پرونده ديده مي‌شود، اين است كه برخلاف قانون تجارت که متعهدله، يعني شخصي كه تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندي شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون كه در پرونده فوق زوج است، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدله به آن مفهوم كه در حقوق تجارت آمده است، نیست.

3- نکته بعدی در اين دعوا، اين است كه استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج صحيح است. در نهایت بايد گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترك دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل كم‌درآمد وي حکم صادرشده منصفانه و بر طبق موازین قانونی به صورت صحيح صادر شده است.

 

 

نمونه شماره 1 - دادخواست اعسار و تقسیط مهریه

خواهان : ..............

خوانده : ...............

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

تقسیط مهریه زوجه با استناد به ماده 21 قانون اعسار

دلایل و منضمات دادخواست :

1- فتوکپی مصدق عقدنامه

2- استشهادیه

3- فتوکپی مصدق اجراییه

4- وکالت نامه

شرح دادخواست :                                               

 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به صدور اجراییه شماره 2321 به تاریخ 90/11/3 از اداره ثبت اسناد که ضم دادخواست می باشد به طرفیت موکل آقای .......... با موضوع مهریه با توجه به عدم کفایت واعسار موکل از تادیه مهریه زوجه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال که با عنایت به استشهادیه پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه را دارند.

 


نمونه شماره 1 - رای و حکم دادگاه اعسار و تقسیط مهریه

پرونده کلاسه .............. شعبه 155 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران) دادنامه شماره .............

خواهان : آقای ......... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ...............

خوانده : خانم ........... به نشانی ......................

خواسته : تقسیط مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ............ فرزند .......... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خانم .......... فرزند ........... به خواسته اعسار از پرداخت یکجای برگه اجرای ثبت شماره 2321 مورخه 90/11/3 موضوع مهریه ما فی القباله سند نکاحیه در پرونده 2321-3/11/90 اجرای ثبت و تقسیط آن با عنایت جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد و سایر مدارک و استعلامات از بانک های صادرات – اقتصاد نوین لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و با استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1038 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتا واحده محکوم به تقسیط آن به صورت نصف محکوم به به صورت یکجا ظرف 2 ماه پس از قطعیت دادنامه و مابقی را ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می نماید. بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان به دست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 267 دادگاه خانواده دو تهران

 


نمونه شماره 2 - دادخواست اعسار و تقسیط مهریه

خواهان : ...............

خوانده :  ..............

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

اعسار از پرداخت نقدی محکوم به، تقاضای تقسیط آن موضوع دادنامه شماره ........... پرونده کلاسه ........ شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) کرج

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- کپی دادنامه

2- استشهادیه شهود

ریاست محترم دادگاه حقوقی کرج

با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به موجب دادنامه پیوست صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده شهرستان کرج محکوم به پرداخت تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق خوانده گردیده که تمکن مالی لازم جهت پرداخت نقدی و یکجای آن را ندارم و استشهادیه شهود در این زمینه به پیوست تقدیم حضور است و حسب الامر شهود جهت اداء شهادت در دادگاه حاضر خواهند شد. با توجه به مراتب معروضه تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن را از محضر آن مقام محترم دارم.

 


نمونه شماره 2 - رای و حکم دادگاه اعسار و تقسیط مهریه

پرونده کلاسه : .......... شعبه بیست و دو دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج  دادنامه شماره : ...........

خواهان : آقای .......... با وکالت ......... به نشانی .................

خوانده : خانم .......... به نشانی ............

خواسته : تقسیط مهریه

رای دادگاه : در خصوص دادخواست آقای .......... فرزند ........ با وکالت ........ به طرفیت خانم .......... فرزند ......... به خواسته صدور اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط  آن موضوع دادنامه ......... مورخ 90/9/17 که طی آن خواهان به پرداخت مهریه خوانده به تعداد چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی محکومیت حاصل نموده است. نظر به اینکه خوانده در دفاع از خود اعلان نموده خواهان مدیرعامل شرکت ........ در جاده قدیم تهران کرج می باشد و از حقوق و مزایای متنابهی برخوردار است لکن مشارالیها (زوجه) فیش حقوقی وی را مشاهده نکرده است و خواهان نیز به این موضوع اذعان نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مصون از تعرض ندانسته و به استناد ماده 197 ق آ د د ع و ا  در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای  صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد.

رئیس شعبه 22 دادگاه خانواده کرج

 

مطالعه نمونه دیگر از پرونده تقسیط و تعدیل مهریه

 

 

 

اصطلاحات حقوقی دعوای اعسار 

قبل از اشاره به روند دادرسي در اين پرونده، لازم است تا برخي از اصطلاحات و عبارات خاص حقوقي براي خوانندگان شرح داده شود تا آنها بهتر بتوانند از محتويات پرونده حاضر آگاهي پيدا كنند. 

منقول و غيرمنقول:

اصولا اموال به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود. اموال منقول و غيرمنقول اين دو دسته هستند. اين تقسيم‌بندي از حيث امكان يا عدم امكان جابه‌جايي اموال است. مال منقول به طور كلي مالي است كه به سهولت قابل جابه‌جايي است. اين اموال در صورت جابه‌جايي خراب نمي‌شوند. اما در مقابل اموال غيرمنقول غير قابل جابه‌جايي هستند. براي نمونه ميز و صندلي جزو اموال منقول و خانه و درخت جزو اموال غيرمنقول هستند. البته به عنوان مثال شاخه يك درخت تا زماني كه قطع نشده و بر روي درخت است، غيرمنقول است و زماني كه قطع مي‌شود، تبديل به يك مال منقول مي‌شود.  

 

معسر:

معسر از عبارت عسر و حرج گرفته شده است. كسي كه عسر و حرج دارد، يعني در سختي و تنگنا قرار دارد. يكي از موارد سختي و تنگنا مي‌تواند مالي باشد. بنابراين كسي كه از نظر اقتصادي در وضعبدي قرار دارد، دچار عسر و حرج و سختي از لحاظ مادي است. بر اين اساس اصطلاحا در دادگاه‌هاي ما شخصي را كه توانايي مالي نسبت به پرداخت وجوه قانوني ندارد، معسر است.

 

تقسیط :

منظور از تقسیط همان قسطی کردن بدهی و دین است یعنی اینکه اگر به تشخیص قاضی شخص بدهکار توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشد به تعبیر قانوگذار در ماده 277 از قانون مدنی قاضی یه وی مهلت داده یا قرار اقساط صادر می کند.ملاک مشخص و ثابتی برای تقسیط بدهی و مبلغ پیش پرداخت وجود ندارد و کاملا سلیقه ای است ولی از مجموع قوانین و مقررات مرتبط برداشت می شود که میزان اقساط برای فردی که متاهل است نباید بیشتر از یک چهارم عائدی ماهیانه باشد و این مقدار برای فرد مجرد یک سوم است.اما در عمل نه تنها این قاعده ضرورتاً رعایت نمی شود بلکه بین 10 تا 20 درصد از کل دین (یا حتی بیشتر) به عنوان پیش پرداخت تعیین می شود.

 

مهلت :

مطابق ماده 277 قانون مدنی به درخواست مدیون و قبول قاضی وی می تواند به جای تقسیط بدهی به بدهکار مهلت بدهد.

 

افلاس :

افلاس هم معنی ورشکستگی است و فقط در مورد کسبه و تجار به کار می رود و مربوط به اوایل قانوگذاری در ایران است که البته با وضع مقررات ورشکستگی چنین تاسیسی در عمل وجود ندارد.

 

ورشکستگی :

صفت تاجری است که دیون او کفاف پرداخت بدهی او را نمی دهد.فرد تاجر حتی برای پرداخت بدهیهای شخصی و خانوادگی و حتی بدهی راجع به مهریه نمی تواند دادخواست اعسار و تفسیط بدهد و لزوماً باید تقاضای ورشکستگی بنماید.

 

صورت اموال :

متقاضی اعسار و تقسیط مهریه و سایر اقسام بدهی باید همرااه با دادخواست خود صورت کلیه اموال خود را نیز که در یکسال گذشته به دست آورده و هنوز در مالکیت و دارایی او است تقدیم دادگاه نماید.

 

استشهادیه :

متقاضی اعسار و تقسیط به عنوان دلیل اثبات دعوای خود لزوماً باید یک استشهادیه با امضا و تصدیق حداقل دو شاهد که از وضعیت مالی و معیشتی و میزان بدهی او اطلاع دارند را ضمیمه دادخواست خود نماید.

 

 

سوالات متداول در خصوص اعسار و تقسیط مهریه


1- قسط بندی مهریه در صورت عدم توانایی مالی مرد به چه صورت است ؟

اگر مهریه عندالمطالبه باشد و مرد بیکار باشد و درخواست اعسار بدهد آن وقت تقسیط مهریه به چه صورت خواهد بود؟
وقتی مرد هیچ منبع درامدی ندارد و هیچ مالی ندارد چگونه قسط بندی می شود؟

پاسخ :

در صورتی که مهریه تقسیط شود و زوج ملزم به پرداخت باشد به هرحال زوج مکلف است مهریه را بپردازد.در حال حاضر و با قانونگذاری فعلی تنها می توان زوج را ممنوع الخروج نموده و یا می توان اموال وی را توقیف نمائید.اموال اعم از ملک یا خودرو یا حساب بانکی یا پول نقد یا طلب از سایر اشخاص یا سهام شرکتها یا حقوق ماهیانه.

بر خلاف تصور داشتن وکیل در مرحله اعسار از پرداخت مهریه و به طور کلی محکوم به هیچ اشکالی ندارد و  به دلیل پیچیدگی های دعوای اعسار به همراه داشتن وکیل حتی به نوعی ضروری هم هست.دستمزد وکیل در مرحله اعسار از پرداخت محکوم به قابل مقایسه با دعوای اصلی نیست ونسبتاً مبلغ اندکی است ولی امنیت و سلامت و نتیجه مطلوب را به همراه خواهد داشت.

در هر حتال حتی اگر توان گرفتن وکیل را ندارید حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل به صورت حضوری مشورت نمایید.

 


2- آیا سقف پرداخت مهریه 110 تا سکه است ؟

با سلام خواستم بدونم اگر به عنوان مرد درخواست طلاق بدم با توجه به اینکه مهریه همسرم 600 سکه طلا هست تکلیف مهریه چی میشه! یعنی باید تمام مهریه رو پرداخت کنم یا سقف 110 سکه.بنده توان مالی پرداخت یکجای مهریه را ندارم...با تشکر

پاسخ :

باید کل اون رو پرداخت کنید، در صورتی که تمکن مالی دارید به صورت یکجا و در صورت عدم تمکن مالی به صورت تقسیط باید پرداخت کنید. 

 

مطالعه یک مقاله در خصوص مطالبه مهریه تا سقف 110 سکه


3- در صورت عدم تمایل زن به دریافت مهریه تکلیف مرد چیست؟

سلام.. آیا امکان دارد درصورتیکه زوجه از گرفتن مهریه صرفنظر کند باز هم زوج میتواند به صورت قسطی مهریه را پرداخت کند؟همسرم مهریه نمیخواهد ولی من میخوام مهریه اش را پرداخت کنم، البته ندارم یکجا بدم و میتوانم مهریه را قسطی بدهم، حال اگر او نخواهد یا یکجا بخواهد، تکلیف من چیست؟

پاسخ :

چنانچه زوجه مهریه را رسما  و به طور قطعی ببخشد هیچ حقی ندارد.اگر زوجه مهریه را نبخشیده ولی مطالبه نمیکند هیچ راه تعریف شده ای نیست که او را اجبار به دریافت کنید ولی میتوانید به نرخ روز پول انرا به حسابش بریزید.چون اجباری به پرداخت ندارید میتوانید قسطی مهریه را بدهید.

 


4- برای تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه چکار باید بکنم ؟

با سلام و احترام
دادگاه مهریه من تشکیل شد و حکم رو قاضی داده. من هم اعسار زدم و ابلاغیه اومده که باید ۱ آبان با حضور شاهد در دادگاه حاضر بشم. چند روز پیش اجراییه مهریه اومد برام که داخلش نوشته هزینه دادرسی ۳۸میلیون تومان. آیا من باید دوباره برم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تو خدمات قضایی براشون بفرستم یا احتیاجی نیست

پاسخ :

اگر اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کرده باشید مشمول هزینه دادرسی هم می شود اما اگر مشخصا اعسار از پرداخت مهریه را عنوان کرده اید بهتر است دادخواست جداگانه ای مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مربوط به مهریه هم ارائه دهید.

 


5 - آیا اگر زن تقاضای طلاق بدهد مهریه به او تعلق میگیرد ؟

من ميخواهم درخواست طلاق بدهم، باتوجه به اينكه به مدت 10 سال است كه ازدواج كردم و مهريه بنده 514 سكه مي باشد و همسرم ميگويد هيچ حقي به تو تعلق نميگيرد نهايتا 100 سكه كه آن هم از روز اول قسط بندي ميكنم، ميخواستم بدانم آيا اين مطلب درست است؟و غير از مهر چه حق و حقوقي به من تعلق ميگيرد؟

پاسخ :

مهریه تا 110 سکه به شما تعلق میگیرد مابقی را باید ثابت کنید که همسر شما توانائی پرداخت دارد (ملک، حساب بانکی و دارایی های دیگر) از ابتدا هم قسط بندی نمی شود مرد باید تقاضای اعسار بدهد(عدم توانائی در پرداخت مهریه) اگر قاضی پذیرفت قسط بندی میشود. نفقه ایام زوجیت و اجرت المثل هم به شما تعلق میگیرد.

 


6 - چطور تقاضای تعدیل اقساط مهریه را بدهم ؟

دقیقا یکسال پیش محضری توافق کردم که زنم رو طلاق بدم و تا 160 ماه در اول هر ماه قیمت روز یک ربع سکه رو به حسابش واریز کنم. ولی الان بعد از یک سال قیمت ربع سکه دقیقا دو برابر شده. من چه کار می تونم بکنم ؟

پاسخ :

می توانید از دادگاه درخواست تعدیل میزان اقساط مهریه رو داشته باشید.

 


7 - آیا اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد به زندان میرود ؟

همسر بنده مدت 5ماه است که بدون اجازه و بعد از زایمان از بیمارستان به خانه پدری رفته و به وساطت احدی از اقوام و اظهارنامه و صدرو حکم بدوی الزام به تمکین به منزل مراجعت ننموده و بنده و فرزندم را رها نموده است در ضمن اعتراض به حکم تمکین دادخواست مطالبه مهریه و قرار تامین خواسته و توقیف اموال به دادگاه ارائه نموده است.
1-با عنایت به درآمد دو میلیون و چهار صدی و اقساط فراوان بانکی و عدم توانایی مالی بنده و سرپرست خانواده بودن و دارابودن فرزند نارس و ....برای پرداخت یکجای 814 سکه تمام در همان جلسه اول دادگاه رسیدگی به دادخواست ایشان به زندان معرفی میشوم؟چه اقدامی باید انجام دهم؟

2-اگر حکم تمکین قطعی شد بنده باید اقدام به اجرای حکم کنم یا باید منتظر اقدام از طرف زوجه باشم؟

پاسخ :

در صورتی که دادخواست اعسار بدهید و اعسار شما از سوی قاضی پذیرفته شود، مهریه تقسیط می شود.هم چنین در صورتی که حکم الزام اگر حکم تمکین زوجه به نفع شما صادر شود می توانید آن را اجرا کنید.البته اجرای آن به صرف ارسال یک دعوتنامه است و در صورت عدم انجام از سوی زوجه تنها ضمانت اجرای آن عدم تعلق نفقه به زوجه است . مهریه به طور کامل متعلق به زوجه است ولی وصول آن بستگی به توانایی مالی شما به تشخیص قاضی دارد.

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.97 از 5 (37 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
پس از صدور حکم مهریه و قطعیت آن شوهر می تواند تقاضای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه را از همان دادگاه صادرکننده رای داشته باشد.
با توجه به وضعیت مالی و معیشتی و پس از اثبات عدم امکان پرداخت یکجای مهریه قاضی با قبول اعسار برای پرداخت آن مهلت داده یا قرار اقساط (تقسیط) صادر می نماید.(ماده قانون مدنی) و میزان اقساط مهریه نیز با رعایت مستثنیات دین و ملاک مذکور در مقررات راجع به اموال قابل توقیف 10 درصد مهریه به عنوان پیش قسط و ماهانه یک چهارم عایدی به عنوان اقساط تعیین می شود.
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست و رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط از مهریه دادگاه بدوی رسیدگی کننده به دعوای مطالبه مهریه است.
بله، در صورت تغییر قیمت و تفاوت فاحش و بر هم خوردن تناسب بین درآمد محکوم علیه و میزان اقساط باید در قالب تعدیل اقساط مهریه به همان دادگاه صادرکننده حکم مهریه و حکم اعسار تقاضای تعدیل داد.
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 30 اردیبهشت,1402

فاطمه

سلام.همسر بنده درخواست طلاق داده و الان ۹ ماه از درخواست میگذره و ایشون محکوم به دادن حق و حقوق بنده شدن که یکیش ۱۱۴ تا سکه تمام هستش و حالا اعسار زدن. در صورتی که ایشون مال و اموال دارن ولی انقد زرنگ هستن که خیلی قبلش همه چیزو زدن به اسم یکی دیگه و الان فقط حقوق معلمی دارن.راهی داره که من بتونم تو قسط بندی بیشتر ازشون بگیرم؟

چهارشنبه, 21 مهر,1400

شادی

سلام برادر من درخواست اعسار نداده و برای مهریه زندان است از داخل زندان درخواست اعسار داده و برای آزادی، تا زمان حکم اعسار باید سند بگذاریم.آیا این سند به عنوان وثیقه بعد از دادگاه اعسار آزاد می شود یا خیر؟ و اینکه سند که به نام پدر ایشان هست تاثیری بر روند تقسیط دارد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
وثیقه ای که برای آزادی موقت محکوم علیه زندانی در محکومیت های مالی سپرده می شود موضوع اجرای حکم قرار نمی گیرد و محکوم له نمی تواند حکم را از محل آن اجرا کند.

دوشنبه, 18 مرداد,1400

حمید جعفری

با سلام مدت 5 سال پیش مهریه خانوم قسطی شد هر 5 ماه یک سکه . مقداری از انرا پرداخت کردم .مجدد زندگی کردیم . اخیرا ترک کرد منزل را . میخاهم طلاق بدهم و مجددا اعسار از پرداخت مهریه بطور همزمان که در یک دادگاه رسیدگی گردد . ایا میشود یا خیر . دوم اینکه میتوانم درخواست بدهم که هر سال یک سکه پرداخت کنم . بسیار ممنونم .


پاسخ وکیل:
با سلام
ضمن تقدیم دادخواست طلاق شما نمی توانید تعیین نکلیف مهریه را بخواهید چون در این خصوص قبلا تصمیم گرفته شده است.

پنجشنبه, 07 مرداد,1400

یوسف

سلام.بنده کارگر هستم و ماهانه یک چهارم حقوقم داره کسر میشه.ایا میتونم اعتراض بزنم کمتر کم کنن؟؟؟واینکه خانم من یکسال رفته و تمکین هم زدم.ولی برای طلاق نمیاد.چکار باید کنم؟؟؟


پاسخ وکیل:
با سلام
قانوناً این حق به طلبکار داده شده است که بایت مطالبات خود تا یک چهارم حقوق فرد متاهل را توقیف کند.و اعتراض شما در این خصوص اثری ندارد.

چهارشنبه, 06 مرداد,1400

امیر

سلام و عرض ادب.همسر بنده از تاریخ 24فروردین ماه بنده را به کمک خانواده اش از منزل بیرون کرده و قفل درب رانیز تعویض نموده اند. درحال حاضر هم بابت نفقه و مهریه شکایت کرده. در ضمن من بابت تعویص قفل درب آپارتمان شکایت کردم که هنوز خبری نشده. ایشان منزل را به طور کامل تخلیه نموده اند من هم قرارداد منزل را فسخ کردم.حالا بابت شکایت ایشان چه باید بکنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
با توجه به شکایت متعددی که علیه هم داشته اید پاسخ شما مفصل است.توصیه می کنیم برای مشاوره دقیق حضوراً به یک وکیل مراجعه کند.

پنجشنبه, 13 خرداد,1400

موسی محمدی

درود بر شما. من صفحه ی معاملات سهام از کارگزاری دارم و گذران زندگی را تنها از سود شرکت ها بدست میآورم و از سرمایه ام اینگونه استفاده میکنم.اخطاريه محاسبه مهريه به نرخ روز برای من ارسال شده. و حساب بانکی من نیز مسدود گردیده است.آیا ایشان میتوانند حساب کارگزاری من را نیز مسدود کنند.تا به الان دادگاهی تشکیل نشده است.
من چه کار موثری میتوانم در این خلال انجام دهم.ممنون.


پاسخ وکیل:
با سلام
بله تحت عنوان تامین خواسته این اقدام امکانپذیر است.

پنجشنبه, 14 اسفند,1399

حسین خانی

همسرم مدت پنج سال است که طلاق بائن گرفته است و ۸۰ عدد مهریه بذل نموده‌اند که ایشان دو ماه یک سکه بده و حتی یک بار به دادگاه مراجعه نکرده حال دستگیر کردیم تقاضای تعدیل و تقسیط داده درصورتی که ۲۸ عدد مهریه عقب افتاده داره چه لایحه دفاعیه بنویسیم چکار کنم که ایشان مهریه ام را پرداخت کنند و نیاز مبرم به مهریه ام که پنج سال است دنبالش می گشتم ولی نیافتم و کلی هزینه کرده ام بدهکارم


پاسخ وکیل :
امکان وصول مهریه و اقساط آن بستگی کامل به میزان توانایی مالی مرد دارد.وقتی مرد مالی ندارد و چیزی موجود نیست طبیعتاً امکان وصول مهریه هم نیست.
امکان جلب بدهکار در دعاوی راجع به مهریه و سایر دعاویی مالی در جهت ایجاد فشار به بدهکار برای پرداخت است.
البته در دعاوی مرتبط با مهریه همه چیز بستگی به نظر، تصمیم و روش قاضی دارد و اصولاً حکم جلب در این خصوص صادر نمی شود.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.