X

 دادگاه کیفری چیست - مراحل شکایت کیفری در دادسرا چیست؟

دادگاه کیفری چیست - مراحل شکایت کیفری در دادسرا چیست؟

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.شکایت کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی ‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی و خوانا باشد.

 

  |  
بازدید: 345343
  |  
امتیاز: Article Rating

شکایت کیفری در دادسرا

 

مراحل شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری

تفاوت شکايت کيفري و حقوقی

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1- شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک و نیم در هزار تمبر باطل کرد.

6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- در شکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگر خوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- در دعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجدیدنظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد :

1- مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
2- مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه(دادگاه بدوی)
3- مرحله رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

 

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1- داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعيين شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند.

 

2- شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

 

3- اعلام و اخبار ضابطين دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

 

4- اظهار و اقرار متهم

5- جرایم مشهود

6- شکوائیه کيفري

 

نکته - شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد

 

نکات مهم تنظیم شکواییه در دادسرا

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از طی موارد فوق و تکمیل شکوائیه، شاکی باید شکواییه را امضاء کرده و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه نماید و دادسرا یا دادگاه با بررسی موضوع، دستورات لازم را جهت پیگیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند.

 

شروع تحقیقات شکايت کيفري در دادسرا

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرار منع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 

 

تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری!

فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲- ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل، ضرب و جرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.

 

طرح شكایت و شکوائیه در دادسرا

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی)

۲ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها

۳ـ محل وقوع جرم

۴ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن

۵ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها

۶ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می‌شود .

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.41 از 5 (156 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
دادسرا یا به تعبیر دیگر مرجع تحقیق و تعقیب وظیفه رسیدگی مقدماتی و تکمیل پرونده و کشف جرایم و اخذ اظهارات و توضیحات شاکی و متهم و شهود را در خصوص کلیه جرایم (به جز بعضی جرایم خاص مثل جرایم جنسی و منافی عفت و جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک) بر عهده دارد.اما دادگاه کیفری پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و جلب به دادرسی مرجع موخر و ثانوی رسیدگی و تعیین میزان مجازات برای مرتکب و مجرم است.البته قاضی دادگاه مقام عالی تری از نظر قضایی نسبت به قاضی دادسرا (دایار یا بازپرس) است و در صورتیکه تشخیص دهد اتهام متوجه متهم نیست می تواند رای بر برائت متهم صادر نماید.
نشانی دادسراهای شهر تهران را در سایت دفتر وکالت دادگران جستجو ومشاهده کنید.
اصولاً و کلاً هزینه شکایت در دادسرا مبلغ زیاد و نگران کننده ای نیست و چیزی در حدود دویست تا سیصد هزار تومان هزینه دادرسی برای رسیدگی به شکایت در دادسرا است. اما حق لوکاله و دستمزد وکیل مبلغ جداگانه ای است که در توافق وکیل با موکل بدست می آید و به طور متوسط مبلغی بین 10 تا 50 میلیون تومان است.
دستمزد وکیل برای رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا مبلغ ثابت و مشخصی نیست ولی به طور متوسط و نرمال حق الوکاله پیگیری و دفاع از هر اتهام و دعوای کیفری در دادسرا مبلغی بین ده تا پنجاه میلیون تومان است.
هر دوی دادیار و بازپرس از مقامات و قضات دادسرا محسوب می شوند.دادیار نماینده دادستان است و به جرایم کم اهمیت تر رسیدگی می کند و بازپرس از آنجا که واجد صلاحیت ذاتی و قانونی رسیدگی و تحقیق و تعقیب جرایم است، به جرایم پر اهمیت تر رسیدگی می کند.البته هیچ کدام از بازپرس و دادیار حق صدور حکم و محکومیت به معنای خاص خود را ندارند و فقط وظیفه تحقیق و تعقیب قانونی بر عهده آنها گذاشته شده است.
تصمیمات دادسرا و مرجع اعتراض به آنها عبارتند از : الف) قرار منع تعقیب - قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ب) قرار موقوفی تعقیب - قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ج) قرار مجرمیت و جلب به دادرسی - غیر قابل اعتراض است. د) قرار بازداشت موقت - حسب مورد قابل اعتراض نزد دادستان یا دادگاه کیفری دو
در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب مهم ترین قوانین کیفری عبارتند از : الف) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01 ب) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04
اشتراک گذاری
نظرات

ﺳﻪشنبه, 26 اردیبهشت,1402

محمد

یک ضعف عمده و اساسی در سیستم قضایی وجود داره و اینه که علارغم الکترونیکی شدن ابلاغیه ها و مشاهده روند پرونده، در ابتدای امر که شکایت کیفری صورت میگیره، پرونده در سامانه ثنا ثبت نمیشه و عملاً شاکی از تمام تحقیقات صورت گرفته اطلاع نداره و مرتب باید مراجعه کنه به کلانتری که این اتلاف وقت بسیار زیادی داره.

ﺳﻪشنبه, 22 فروردین,1402

مصطفی

آیا میشه از پدر زنم بابت بردن وسایل منزل (بعد از فوت همسرم) به جرم سرقت شکایت کرد؟چون دقیقا بعد از فوت همسرم متاسفانه پدر زن و مادر زنم رفتن خونه ام و اکثر لوازم با ارزش رو بردن


پاسخ وکیل:
با سلام
بله این عمل سرقت محسوب می شود.البته ممکن است گفته شود که چون آن اموال احتمالاً جزء جهیزیه بوده اند و پدر و مادر زوجه هم از آن ارث می برند تحقق سرقت به جهت اشاعه محل تردید است.

یکشنبه, 14 اسفند,1401

هاجری

سلام وقت بخیر. با آقایی 9 ماه پیش عقد رسمی انجام دادم و ایشون بعنوان هدیه عقد ماشینی به بنده تحویل داد.با توجه به شرایط موقعیت کاری بنده چندین وام چه از طریق بانک و از طریق چک برای ایشون گرفتم .مبایعه نامه ای جهت تعویض ماشین سفید امضا از بنده گرفتن که در صورت نبود شرایط از جانب بنده بتونن تعویض ماشین انجام بدن.بعد این اتفاق ایشون تغییر هویت دادن و بعد دوماه دادخواست طلاق دادن و جدا شدیم.سوال اینجاس ایشون مباعی نامه سفید امضا رو که بصورت امانت دستشون بود رو به نام خودشون پر کردن که من ماشین رو به ایشون فروختم. درصورتی همچین کاری نکردم وحتی مبلغی بابت این قضیه از ایشون دریافت نکردم.لازم بذکر هستش که ازشون به جرم خیانت در امانت شکایت کردم میخواستم بدونم من بابت این مباعی نامه میتونم شکایت بزنم ودر خواست کارشناس کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
وقتی قراردادی امضا می شود اثبات این ادعا که صوری بوده و طرف قصد انتقال نداشته به عهده مدعی است.در هر حال اگر بتوانید ثابت کنید که قصدی برای انعقاد این عقد نبوده است می توانید مبایعه نامه را ابطال نمایید.

یکشنبه, 07 اسفند,1401

مریم

سلام شوهر بنده در محل کار دچار سانحه شد شکایت کردیم سپس دادگاه گفت باید کارشناس ببریم تا گزارش بنویسد بعد از حضور کارشناس مقصر گفت من مبلغ دیه را میدهم تا در محضر رضایت بدهید ما رفتیم مبلغ رو گرفتیم با کارشناس هم مشورت کردیم گفت مشکلی ندارد رضایت دادیم حالا از دادگاه ابلاغیه اومده که این کار ما جرم بوده میخواستم ببینم واقعا جرم محسوب میشود؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر.عمل شما رضایت و اعلام انصراف شکایت در مرحله تحقیق و تعقیب جرم است و به هیچ وجه حتی خلاف هم نیست چه برسد به جرم.احتمالاً برداشت شما از اخطاریه رسیده اشتباه است.

ﺳﻪشنبه, 25 بهمن,1401

سعید

باسلام .شخصی با یک وکالتنامه خارجی ادعا وکالت از جانب شخصی رو داشته و دادگاه با توجه به استعلام گرفته شده از وزارت خارجه پی به عدم وجود و اعتبار وکالتنامه برده و رأی قطعی صادر کرده و یک سال گذشته! میخواستم بدونم میتونم با همین استعلام و رأی از شخص شکایت کیفری جعل و کلاهبرداری کنم؟؟در یک شکایت میتونم چندین عنوان مجرمانه نوشت؟ممنون میشم راهنمایی در خصوص موضوع شکایت بفرمایید.


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر مالی برده نشده و فقط وکالتنامه ارائه شده ، عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود .بله میتوان در یک شکواییه چند عنوان کیفری نوشت ولی تشخیص و تطبیق عنوان مجرمانه با عمل ارتکابی در اختیار قاضی است.در هر حال از باب تعدد مادی یا معنوی ضرورتا چنین نیست که نتیجه عناوین متعدد کیفری جمع مجازات ها باشد.

جمعه, 14 بهمن,1401

حمید

سلام و خسته نباشید من یکسال پیش عروسی گرفتم و فیلمبرداری که فیلم عروسی من را گرفته بود هنوز فیلم را در نیاورده و بهش میگم شکایت میکنم بهم میگه تو اون فلش رو که برای فیلم عروسی به من دادی باعث شده کامپیوترم خراب بشه و منم ازت شکایت میکنم و خسارت میگیرم الان این را میتونم در دادسرا بعنوان شکایت کیفری مطرح کنم و چه حقی دارم ممنون از توجهتون


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر ، عدم تحویل فیلم موضوع تعهد در این فرض عنوان کیفری ندارد.

دوشنبه, 10 بهمن,1401

مصطفی از اهواز

سلام و وقت بخیر . یه لب تاپی با کارتون و تمام وسایل فروختم به صورت حضوری و پولشو به قول خودش با شبا فرستاد ولی متاسفانه پول واریز نشد و هرچی تماس میگیرم گوشیشو خاموش کرده میخواستم ببینم میتونم پیگیری کنم . یه پلاک ماشین دارم و یه خط خاموش ولی ممکنه دوتا مال خودش نباشن اگه از این دو شکایت بکنم امکانش هست قاضی صاحبین اصلی این دو خط رو حکم بده !!؟


پاسخ وکیل:
با سلام
توصیه می کنیم تحت عنوان کلاهبرداری از طرف شکایت کنید.عملیات متقلبانه ای که منجر به بردن مال شده همان فریبی است که با ارائه رسید پرداخت جعلی از طریق شماره شبا به شما ارائه داده.صاحب ط تلفن به هیچ وجه مسئولیت ندارد ولی شما انها را هم به عنوان شماره تلفن متهم به مرجع تحقیق ارائه دهید.حصول نتیجه در این پرونده بستگی به پیگیری شما و تشخیص و نوع رسیدگی قاضی دارد.

دوشنبه, 03 بهمن,1401

امیر از کرمان

سلام وقت بخیر چندی پیش یک خانم ب عنوان ضرب و جرح ازم شکایت کرده در صورتیکه من هیچ ضربی ب ایشون وارد نکردم و دعوا لفظی بوده ولی ایشون نامه پزشک قانونی گرفتن ک بدنشون اسیب دیده و درخواست شکایت کیفری کردن.چطوری باید ثابت کنم که من با ایشون فقط لفظی درگیر شدم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در پاسخ به این سوال که "چطور باید ثابت کنم ...." باید بگوییم از طریق دلایل اثبات دعوا که عبارتند از :شهادت شهود، اقرار، سند و نوشته، امارات قانونی ، امارات قضایی.نتیجه ارائه درست امارات اقناع قاضی و در نهایت موجب علم قاضی می شود که این نیز خود از جمله دلایل اثبات دعاوی کیفری است.به بیان ساده در اثبات برائت و بی گناهی متهم حتی محتویات دوربین یا مکالمه تلفنی یا پیامک هم از جهت اینکه اماره هستند می توانند موثر باشندهر چند که دلیل قاطع نیستند.

یکشنبه, 25 دی,1401

ad

سلام وقتتون بخیر .کسی با من چندین بار تماس گرفته و وقتی گفتم دیگه تماس نگیریید الفاظ بی نهایت رکیک به کار برد و حتی در 3 پیام هم این الفاظ رکیک رو به کار برده من برای شکایت باید چیکار کنم و چه نوع شکایتی برای این کار هست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
عناوین مجرمانه ای که برای به کار بردن الفاظ رکیک متصور است شامل توهین، فحاشی و قذف می شود.بهتر است پس مطالعه خصوصیات این عناوین یا مشورت با یک وکیل اقدامات مناسب را انجام دهید.

چهارشنبه, 19 آبان,1400

ابراهیم

سلام عالی


پاسخ وکیل:
با سلام
سپاس از توجه شما

پنجشنبه, 25 شهریور,1400

محسن کشانی

با سلام ببخشید چرا به پروند رسیدگی نمی شود الان نزدیک یک سال است ازسایت دیوار یک بخار شوجارو برقی خریداری کردم که وسیله اش خراب بود دومیلیون ازم پول گرفت گوشیشم خاموش کرد شکایت کردیم فقط یک پیام برامون اومد دیگه هیچ خبری نشدچند دفعه مراجعه کردیم به جای نرسیدیم خواهش میکنم راهنمای مان کنید با تشکر از شما


پاسخ وکیل: با سلام رسیدگی به یک پرونده در دادگاه مستلزم طرح یک دعوای درست و پیگیر یآن است.با توجه به صورت سوال شما به نظر می رسد موضوع در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است توصیه می کنیم برای پیگیری پرونده خود حضورا به آن شورا مراجعه کنید.

چهارشنبه, 03 شهریور,1400

علی

سلام روز بخیر .من دوران کنکورم با یه مشاور ، کلاس خصوصی ماهیانه برداشتم . همون اول کار تمام پول رو خواستن و از طریق پیامک از ما تاییدیه گرفتند که اگر کار رو شروع کنیم تحت هر شرایطی مبلغ واریزی بازگشت داده نمیشه و غیره . اون مشاور بدخلق و پرخاشگر بود و بهم توهین کرد . از جلسه دوم رهایش کردم .از اون زمان چند ماه می گذره . میخواستم بدونم آیا امکان شکایت بعنوان توهین ، پرخاشگری و بی مسئولیتی او وجود دارد ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
به عنوان توهین در صورت اثبات وقوع توهین امکان شکایت وجود دارد.پرخاشگری و بی مسئولیتی عناوین مجرمانه نیستند.تحت شرایطی ممکن است بتوانید قسمت یا تمام پول خود را پس بگیرید که این موضوع نیاز به بررسی دارد و لازم است حضوراً به یک وکیل مراجعه کنید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.