تاریخ انتشار: یکشنبه 05 بهمن 1399
مراحل شکایت کیفری در دادسرا چیست ؟

 مراحل شکایت کیفری در دادسرا چیست ؟

شکایت از شخصی که مرتكب تخلفي شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضي براي آن مجازات تعیین كرده شکايت "کیفری" نامیده می‌شود.شکایت کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی ‌عنه (کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شكايت پیوست كنيد.نوشتن شکوائیه کيفري شیوه خاصی ندارد و مانند دعاوی حقوقی نیاز به فرم خاصی ندارد، اما خوب است شکايتنامه منظم ومرتب از حیث جمله بندی و خوانا باشد.

 آدرس و نشانی جدید دادسراهای شهر تهران.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 64805

 

مراحل شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری

تفاوت شکايت کيفري و حقوقی

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1- شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظيم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در كاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقيم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم در هزار تمبر باطل کرد.
 
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

 

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

1) مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
2) مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه(دادگاه بدوی)
3) مرحله رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

 

 

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1- داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعيين شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

2- شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

3- اعلام و اخبار ضابطين دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند كه در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

4- اظهار و اقرار متهم

5- جرایم مشهود

6- شکوائیه کيفري

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد.

 

 

نکات مهم تنظیم شکواییه در دادسرا

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از  طی موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند.

 

 

شروع تحقیقات شکايت کيفري در دادسرا

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 

 

تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری!

فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت در امانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲- ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ، خیانت در امانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع كرده و برای مرتكب آن مجازات مشخص كند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و كلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است كه از ارتكاب این اعمال خودداری كنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد كاری را به انجام برسانند و به تكلیفی عمل كنند، در غیر این صورت برای شخصی كه از عمل به این تكالیف امتناع كند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترك را قانونگذار به عنوان یك تكلیف بر زوج تحمیل كرده است و شوهر و پدری كه با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری كنند، متحمل مجازات خواهند شد.

 

 

طرح شكایت و شکوائیه در دادسرا

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شكایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و تقدیم شكایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌كنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتكبین جرایم را دارند. در تنظیم شكایت كیفری، شاكی باید چند مسأله را به طور دقیق در شكایت خود درج كند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاكی)
۲ـ مشخصات مرتكب یا مرتكبین جرم (مشتكی عنه) «در صورت امكان» و اعلام نشانی آنها
۳ـ محل وقوع جرم
۴ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ـ دلایل ارتكاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امكان تعیین آن ـ در شكواییه مطروحه شاكی به بیان شكایت خود با ذكر موارد پیش گفته كرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌كند كه بااین طرح شكایت فرآیند دادرسی كیفری آغاز می‌شود .

 

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
دادسرا یا به تعبیر دیگر مرجع تحقیق و تعقیب وظیفه رسیدگی مقدماتی و تکمیل پرونده و کشف جرایم و اخذ اظهارات و توضیحات شاکی و متهم و شهود را در خصوص کلیه جرایم (به جز بعضی جرایم خاص مثل جرایم جنسی و منافی عفت و جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک) بر عهده دارد.اما دادگاه کیفری پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و جلب به دادرسی مرجع موخر و ثانوی رسیدگی و تعیین میزان مجازات برای مرتکب و مجرم است.البته قاضی دادگاه مقام عالی تری از نظر قضایی نسبت به قاضی دادسرا (دایار یا بازپرس) است و در صورتیکه تشخیص دهد اتهام متوجه متهم نیست می تواند رای بر برائت متهم صادر نماید.
نشانی دادسراهای شهر تهران را در سایت دفتر وکالت دادگران جستجو ومشاهده کنید.
اصولاً و کلاً هزینه شکایت در دادسرا مبلغ زیاد و نگران کننده ای نیست و چیزی در حدود دویست تا سیصد هزار تومان هزینه دادرسی برای رسیدگی به شکایت در دادسرا است. اما حق لوکاله و دستمزد وکیل مبلغ جداگانه ای است که در توافق وکیل با موکل بدست می آید و به طور متوسط مبلغی بین 10 تا 50 میلیون تومان است.
دستمزد وکیل برای رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا مبلغ ثابت و مشخصی نیست ولی به طور متوسط و نرمال حق الوکاله پیگیری و دفاع از هر اتهام و دعوای کیفری در دادسرا مبلغی بین ده تا پنجاه میلیون تومان است.
هر دوی دادیار و بازپرس از مقامات و قضات دادسرا محسوب می شوند.دادیار نماینده دادستان است و به جرایم کم اهمیت تر رسیدگی می کند و بازپرس از آنجا که واجد صلاحیت ذاتی و قانونی رسیدگی و تحقیق و تعقیب جرایم است، به جرایم پر اهمیت تر رسیدگی می کند.البته هیچ کدام از بازپرس و دادیار حق صدور حکم و محکومیت به معنای خاص خود را ندارند و فقط وظیفه تحقیق و تعقیب قانونی بر عهده آنها گذاشته شده است.
تصمیمات دادسرا و مرجع اعتراض به آنها عبارتند از : الف) قرار منع تعقیب - قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ب) قرار موقوفی تعقیب - قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو ج) قرار مجرمیت و جلب به دادرسی - غیر قابل اعتراض است. د) قرار بازداشت موقت - حسب مورد قابل اعتراض نزد دادستان یا دادگاه کیفری دو
در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب مهم ترین قوانین کیفری عبارتند از : الف) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01 ب) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04
نظرات

ﺳﻪشنبه, 12 مرداد,1400

پرویز

سلام
چند روز پیش یک قلاده توله سگ گلدن بمبلغ 14 میلیون تومان خریداری نمودم و فروشنده ضمن صدور فاکتور فروش در هامش آن ذکر کردند که تضمین سلامتی توله فقط 24 ساعت بوده و پس از این زمان مسئولیتی ندارند.در ادامه پس از 3 روز توله بیمار شد که جهت درمان به بیمارستان دامپزشکی مراجعه نمودم .با پیگیری و درخواست بنده ازدکتردامپزشک,ایشان گواهی صادر نمودند که سگ مبتلا به یه نوعی بیماری گردید ه که این بیماری 14 روز دوران نهفتگی داشته و در طول این زمان هیچ علاِیمی ندارد .سخن کوتاه میکنم و عرض میکنم فروشنده با کمال بی حیایی ,هیچ مسئولیتی قبول نکردند و توله مریض پس از گذشت 8 روز و تحمیل هزینه درمان بمبلغ 6 میلیون تومان ازبین رفت .لازم به ذکراست این اتفاق تاثیر زیادی برای دخترم که سگ را برای او گرفته بودم داشته بنحوی که دچار افسردگی شدید شده است.در خاتمه و پوزش از زیاده گویی خواستم بدانم امکان طرح شکایت بصورت کیفری در اینخصوص وجود داشته یا باید حقوقی اقدام شود.با تشکر:

جمعه, 15 مرداد,1400

قاسم عباسی

با سلام .
موضوع.پیگیری پرونده دیوان .
احتراما به عرض جنابعالی می رسانم که اینجانب قاسم عباسی با کد ملی 2371888346 وبا شماره پرونده دیوان 9609980903400767
شعبه 14 تجدید نظر که مرتب به عقب انداخته می شود در ضمن بنده طی تماس تلفنی با همان شعبه که همکاران گفتند که پرونده شما هیچ مشکلی ندارد و علت عقب انداختن پرونده شما از قاضی پرونده است از محضر جنابعالی تقاضای عاجزانه دارم که این بنده حقیر را یاری کنید درضمن اولین تاریخ نظارت بنده 1399/11/21 که مرتب به عقب انداخته می شود و آخرین تاریخ نظارت بنده حقیر 1400/6/14 ثبت شده است که بنده شاکی اداره تامین اجتماعی استان فارس ودانشگاه علوم پزشکی استان فارس بوده ام در ضمن در صورت نیاز جهت تماس با 09173247084 .
متشکرم از محضر جنابعالی سپاس فراوان.

پنجشنبه, 21 مرداد,1400

مهام از اورمیه

6با تشکر فراوان از زحمات شما جهت آگاهی دادن...

چهارشنبه, 03 شهریور,1400

علی

سلام روز بخیر .
من دوران کنکورم با یه مشاور ، خصوصی ماهیانه برداشتم . همون اول کار تمام پول رو خواستن و از طریق پیامک از ما تاییدیه گرفتند که اگر کار رو شروع کنیم تحت هر شرایطی مبلغ واریزی بازگشت داده نمیشه و غیره . اون مشاور بدخلق و پرخاشگر بود و بهم توهین کرد . از جلسه دوم رهایش کردم . از اون زمان چند ماه می گذره . میخواستم بدونم آیا امکان شکایت بعنوان توهین ، پرخاشگری و بی مسئولیت پذیری او وجود دارد ؟

چهارشنبه, 03 شهریور,1400

علی

و درمورد استرداد وجه واریزی چطور ؟ آیا راهی برای پس گرفتن پولم هست ؟
و اینکه قبلش از ما تعهد به عدم عودت وجه میگیرند قانونیه ؟

پنجشنبه, 25 شهریور,1400

محسن کشانی

با سلام ببخشید چرا به پروند رسیدگی نمی شود الان نزدیک یک سال است ازسایت دیوار یک بخار شوجارو برقی خریداری کردم که وسیله اش خراب بود دومیلیون ازم پول گرفت گوشیشم خاموش کرد شکایت کردیم فقط یک پیام برامون اومد دیگه هیچ خبری نشدچند دفعه مراجعه کردیم به جای نرسیدیم خواهش میکنم راهنمای مان کنید با تشکر از شما

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.