X

 دادخواست مطالبه مهریه - تامین خواسته مهریه

دادخواست مطالبه مهریه - تامین خواسته مهریه

برای مطالبه مهریه دو راه وجود دارد و بسته به اینکه با توجه به شرایط زوج (شوهر) کدامیک به صلاح زوجه (زن) است، یکی از این دو راه و یا حتی ترکیبی از آن دو انتخاب می شود: 1- تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده به خواسته مطالبه مهریه و تامین خواسته (توقیف اموال) خواهان که زوجه است در این فرض اگر توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد (3/5 درصد از ارزش مهریه) میتواند همزمان با دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم بنماید.2- مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار (شوهر) به این اقدام در لسان عامیانه اجرای مهریه یا به اجرا گذاشتن مهریه گفته می شود که البته مخصوص مهریه نیست و در خصوص سایر اسناد رسمی (مثل اجاره نامه رسمی) و اسناد لازم الاجرا (مثل چک) هم قابل اعمال است.توصیه می شود و بهتر است قبل از هر اقدامی در خصوص مطالبه و اجرای مهریه با وکیل متخصص مهریه مشورت نمائید.

 

  |  
بازدید: 169075
  |  
امتیاز: Article Rating

دادخواست مطالبه مهریه

 

نکات مهم دادخواست و درخواست مطالبه مهریه 

1- اجرای مهریه به 2 طریق امکانپذیر است، یکی اداره اجرای ثبت و درخواست اجرای سند لازم الاجرای ازدواج و دیگری تقدیم دادخواست و درخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده.

2- در حال حاضر یعنی در سال 1399 و سال 2020 میلادی مطابق دستور العمل موجود متقاضی مهریه اول باید به اداره اجرای ثبت برای اجرای مهریه مراجعه کند و در صورت عدم تمکان معرفی و توقیف مال از شوهر و زوج،  جهت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و اعمال فشار از طرف دادگاه خانواده سراغ روش دیگر برود.نتیجه اینکه مراجعه مستقیم به دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه فعلاً وجود ندارد.

3- مطالبه مهریه یک دعوای مالی است و متقاضی همزمان با تقدیم دادخواست باید هزینه دادرسی بپردازد.در فرضی که مهریه غیر از وجه نقد است (مثل سکه یا طلا یا ملک و نظایر این) امکان کاهش میزان هزینه دادرسی به روش هایی وجود دارد که توصیه می شود هم جهت طرح دعوای درست و هم جهت پرهیز از پرداخت حداکثر هزینه دادرسی قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مهریه مشورت نمایید.

4- مجموع فشارهایی که زن بابت مهریه به شوهر خود می تواند وارد کند عبارتند از : تامین خواسته مهریه و توقیف اموال، ممنوع الخروجی و گرفتن حکم جلب که حسب مورد یک یا چند الزام و فشار قابل اعمال است.جهت اطلاع بیشتر در این خصوص توصیه می شود مقاله نحوه مطالبه مهریه و توقیف اموال در سایت ما را مطالعه فرمایید.

5- برای تقدیم درخواست مطالبه مهریه و تقاضای اجرای مهریه باید به دفترخانه ازدواج محل وقوع عقد مراجعه نمود و برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه باید به دفتر خدمات قضایی رفت.

6- مدارک لازم برای مطالبه مهریه عبارتند از شناسنامه متقاضی، کارت ملی نتقاضی و سند ازدواج.در صورتی که زوجه یا زن یا خواهان سند ازدواج را ندارد می تواند رونوشت آن را از دفترخانه محل وقوع عقد بگیرد.

7- در صورتی که متقاضی یا خواهان مطالبه مهریه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد می تواند همزمان با دادخواست تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بنماید.

8- هرگاه زن بخواهد همزمان با دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه اموال شوهر را هم توقیف کند بهتر است از دادگاه خانواده بخواهد که دستور توقیف اموال شوهر قبل از ابلاغ اجرا شود تا شوهر نتواند اموال خود را مخفی و پنهان کند.

9- برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ضرورت دارد متقاضی در سامانه ثنا ثبت نام نماید.

10- یکی از راه هایی که می توان بعد از به اجرا گذاشتن مهریه در اداره اجرای ثبت از طریق آن به شوهر فشار وارد نمود درخواست ممنوع الخروجی است که برای اطلاع از مقررات و چگونگی و راه های رفع آن توصیه می شود به مقاله (( راه های ممنوع الخروجی و رفع آن )) در سایت ما مراجعه نمایید.

 

 

نمونه دادخواست تامین خواسته مهریه و توقیف اموال

دادخواست شماره 1- مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان :  ....................                                                                                                                              

خوانده  :   ...................

وکیل :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

1- الزام خوانده به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی (مهریه) علی الحساب مقوم به 5,100,000 تومان

2- توقیف اموال و تامین خواسته مهریه به میزان مهریه و خواسته از اموال خوانده

3- الزام به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست

1- رونوشت مصدق نکاحیه

2- رونوشت مصدق شناسنامه زوجین

3- وکالت نامه

(سابقه قرار تامین خواسته در شعبه 286 با کلاسه 900361)

شرح دادخواست مطاالبه مهریه و توقیف اموال                                             

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ 86/3/4 به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره 14 تهران با تعداد 500 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت تعداد 100 سکه از 500 سکه مهر تعیین شده را دارد. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید

 

 

دادخواست شماره 2 - دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان: ..............

خوانده : ..............

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته :

1- مطالبه 60 عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه از مهریه مافی القباله مقوم به 780,000,000 ریال

2- تقاضای صدور تامین خواسته مهریه و توقیف اموال (به جهت ضرورت و حساسیت و بیم اخفای اموال، اجرا قبل از اموال)

دلایل و منضمات دادخواست:

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق سند نکاحیه

3- وکالتنامه وکیل دادگستری 

شرح دادخواست مطالبه مهریه

ریاست محترم دادگاه، با سلام، احتراما به استحضار می رساند موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره ........ مورخ 06/11/91 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. مهریه موکل عبارت است از سیصد و سیزده عدد سکه تمام بهار آزادی که بر ذمه ی زوج عندالمطالبه می باشد. موکل به موجب این دادخواست شصت سکه از مهریه اش را مطالبه می نماید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم به پرداخت مهریه از آن مقام محترم مورد استدعاست.همچنین صدور تامین خواسته مهریه در خصوص 60 عدد سکه تمام بهار آزادی به ارزش تقریبی 780 میلیون ریال و اجرای قرار قبل از ابلاغ، مورد تقاضاست. 

گردشکار پرونده خصوص توقیف اموال  

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 108 و 117 قانون آیین دادزسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 780,000,0000 ریال از اموال خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

 

 

 

دادخواست شماره 3 - مطالبه مهریه و تامین خواسته مهریه

خواهان : ..............

خوانده :  ..............

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی : تهران میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

خواسته موضوع و بهای آن

1- مطالبه مهریه به تعداد یکصدوچهارده عدد سکه تمام بهار آزادی به نرخ روز

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک)

1- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی 

2- فتوکپی مصدق سند ازدواج 

3- وکالتنامه

شرح دادخواست مطالبه مهریه 

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل وخوانده به موجب عقد نامه ....... مورخ .... به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. موکل از مهریه موجود در سند نکاحیه یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی را که بر ذمه زوج عند المطالبه می باشد، تقاضا می نماید. با عنایت به مراتب فوق صدور حکم از آن مقام محترم مورد استدعاست.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.21 از 5 (53 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
پس از انتخاب یک وکیل متخصص مهریه و دعاوی خانواده و اطمینان از تبحر، تجربه و پیگیر بودن آن وکیل با دفتر وکالت او هماهنگ نموده و برای اعطای وکالت حضوراً مراجعه نمایید.در صورت تمایل می توانید با دفتر وکالت دادگران حامی (وکیل مسعود محمدی) در تماس و ارتباط باشید.برای پیدا کردن یک وکیل خوب جهت طرح دعوای مطالبه مهریه یا تقدیم دادخواست و یا به اجرا گذاشتن مهریه در اداره اجرای ثبت توصیه ما این است که عباراتی نظیر ((وکیل برای مهریه)) یا ((وکیل خوب برای مطالبه مهریه)) یا ((وکیل خوب برای دعاوی خانواده)) را در سایت گوگل جستجو نموده و از این راه با دسترسی به سایت وکیل به میزان دانش،تجربه وو تبحر وی پی برده و وکیل خود را انتخاب نمایید.
هزینه دادرسی مطالبه مهریه در دادگاه 3/5 درصد ارزش خواسته و در اداره اجرای ثبت مبلغ بسیار ناچیز و اندک (زیر 300 هزار تومان) و حق الوکاله وکیل با توجه به روش آن وکیل و نوع اقدامات وی و نیز میزان مهریه و اینکه آیا اموال قابل توقیفی وجود دارد یا خیر متغییر است و چیزی در حدود 4 تا 7 درصد ارزش خواسته مبلغ متعارفی است.
برای درخواست صدور اجراییه اول به دفترخانه ازدواج محل عقد زوجین و سپس اداره اجرای ثبت و برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ابتدا دفتر خدمات قضایی و سپس حسب مورد شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده .توجه داشته باشید که در صورت داشتن وکیل کلیه این مراحل بدون نیاز به حضور شما توسط وکیل دادگستری انجام می شود.
بله، در صورت تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه همزمان با آن می توان درخواست توقیف اموال نیز نمود و در صورت درخواست صدور اجراییه (اجرای مهریه) در اداره اجرای ثبت پس از ابلاغ اجراییه می توان اموال طرف را توقیف نمود.خاصیت توقیف اموال زودتر از عملیات فروش جلوگیری از انتقال و انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دین است.
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.