تاریخ انتشار: چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399
نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

 نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

برای مطالبه مهریه دو راه وجود دارد و بسته به اینکه با توجه به شرایط زوج و شوهر کدامیک به صلاح زن و زوجه است، یکی از این دو راه و یا حتی ترکیبی از آن دو انتخاب می شود: 1- تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده به خواسته مطالبه مهریه و تامین خواسته (توقیف اموال) خواهان که زوجه است در این فرض اگر توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد (3/5 درصد از ارزش مهریه) میتواند همزمان با دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم بنماید.2- مراجعه به اداره اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار (شوهر)بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص مهریه مشورت نمائید.

امتیاز: Article Rating

پرونده مطالبه مهریه و توقیف اموال

برگ دادخواست به دادگاه نخستین : 

خواهان :  ..................................                                                                                                                                  

خوانده  :   .................................

وکیل :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

1- الزام خوانده به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی (مهریه) علی الحساب مقوم به 5,100,000 تومان

2- توقیف اموال و تامین خواسته به میزان مهریه و خواسته از اموال خوانده

3- الزام به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات دادخواست:

1- رونوشت مصدق نکاحیه

2- رونوشت مصدق شناسنامه زوجین

3- وکالت نامه

(سابقه قرار تامین خواسته در شعبه 286 با کلاسه 900361)

شرح دادخواست مطاالبه مهریه و توقیف اموال                                               

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ 86/3/4 به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره 14 تهران با تعداد 500 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت تعداد 100 سکه از 500 سکه مهر تعیین شده را دارد. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید.

 

 

رای دادگاه مطالبه مهریه، توقیف اموال :

تاریخ رسیدگی: 90/5/25  پرونده کلاسه .................... شعبه 286 خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره ......................       

خواهان : خانم.......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده :   آقای ............. به نشانی .................

خواسته :  مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... فرزند ............ ساکن  تهران با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ............ فرزند ........... ساکن تهران به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره ترتیب ......... مورخ 1386/3/4 صادره از دفترخانه رسمی ازدواج شماره 14 حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه به میزان پانصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی برای دادگاه محرز نموده است نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می بایست به وی پرداخت گردد خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1082 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب خوانده را به پرداخت عین یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی نسبت به بخشی از مهریه از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,071,000 ریال از بابت هزینه دارسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادرکننده رای و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 286  دادگاه خانواده

 

 

 

مرتبط مطالبه مهریه و توقیف اموال : 

1- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

2- نحوه مطالبه مهریه،انواع مهریه

3- دادخواست و رای اعسار مهریه، تقسیط مهریه

4- روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

5- مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.