X

 مطالبه و اجرای مهریه - توقیف اموال شوهر

مطالبه و اجرای مهریه - توقیف اموال شوهر

مهریه مالی است که طبق قانون و به تبعیت از شریعت اسلام ، مرد متعهد به پرداخت آن می شود.هر چیزی که مالیت داشته باشد یعنی قابل خرید و فروش باشد را می توان مهریه زن قرار داد.عدم ذکر مهر در عقد یا شرط عدم وجود یا عدم تعلق آن عقد را بی اعتبار نمی کند ولی شرط باطل است؛ به جز در عقد موقت یا نکاح منقطع که عدم ذکر مهر یا شرط تعلق آن  عقد را هم با وضعیت بطلان مواجه می نماید.زوجه (زن) برای گرفتن مهریه خود از دو راه میتواند اقدام کند. یکی اینکه به دادگاه خانواده مراجعه نموده و دادخواست مطالبه مهریه بدهد و دیگر اینکه به دفترخانه ازدواجی که عقد در آن واقع شده مراجعه کرده و صدور اجرائیه مهریه را درخواست نماید.تشخیص اینکه کدام یک از این دو راه مناسب تر است و زودتر زوجه را به مقصود وصول مهریه میرساند، امری فنی و تخصصی و دقیق است که توصیه میشود قبل از هر اقدامی به یک وکیل مهریه، خانواده، توقیف اموال و دعاوی حقوقی مراجعه نموده و مشورت نمایید و یا پیگیری وصول و اجرای مهریه خود را به آن وکیل بسپارید.لازم به ذکر است در مطالبه مهریه توسط زوجه (زن) مانند هر دعوای حقوقی دیگر این امکان وجود دارد که خواهان قبل از مطالبه طلب یا هم زمان با آن میتواند همراه با مطالبه اصل طلب تقاضای توقیف اموال بدهکار بنماید. در دعوای مطالبه مهریه، زن خواهان بوده و شوهر خوانده و بدهکار است و زن میتواند هم زمان با مطالبه مهریه خود تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول شوهر را بنماید.

 

  |  
بازدید: 219972
  |  
امتیاز: Article Rating

مراحل توقیف اموال شوهر و اجرای مهریه

شرایط مطالبه مهریه در قانون جدید

اصل استحقاق زن برای گرفتن مهریه یا تعلق مهریه به زوجه از زمان قانونگذاری با توجه به منبع استنباط آن که احکام فقهی است، تغییر چندانی نداشته ولی قانونگذار در جهت ایجاد نظم تلاش نموده کیفیت وصول را با محدودیت هایی مواجه کند.

از جمله اینکه در دوره ای فقط برای مطالبه مهریه تا سقف 110 سکه صدور دستور جلب و بازداشت در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مجاز می دانست و پس از آن نه قانونگذار بلکه ریاست قوه قضاییه مطابق یک دستور العمل به طور کلی قضات را از صدور حکم و دستور جلب منع نمود.

همچنین به موجب دستور العمل جداگانه ای در سالهای اخیر ضرورتاً گرفتن مهریه ابتدا باید در قالب اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از اداره پنجم اجرای ثبت صورت گیرد و در صورت عدم کشف مال است که فقط زوجه مجاز به مراجعه به دادگاه های خانواده پس از مختومه نمودن پرونده در اداره اجرای ثبت خواهد بود.

 

شرایط مطالبه مهریه از پدر شوهر

اصولاً مسئول پرداخت مهریه خود شخص زوج است و مهریه را فقط می توان از محل اموال زوج توقیف و وصول نمود ولی در موارد نادری ممکن است بتوان به اشخاص دیگر هم رجوع کرد. این موارد عبارتند از :

1- در جاییکه شخص ثالثی مانند پدر زوج پرداخت مهریه را ضمانت نموده باشد.

2- در جاییکه شخص دیگری با امضاء و قبول ضمن عقد نکاح پرداخت مهریه را تعهد نموده باشد.

 

نکته – فرق دو مورد بالا این است که در فرض اول زوج هم مسئولیت دارد و زوجه با توجه به کیفیت ضمانت حق مراجعه به ضامن یا شوهر خود را خواهد داشت.ولی در مورد دوم شوهر هیچ مسئولیتی ندارد و از  ابتدا متعهد پرداخت شخص دیگری است.

 

نکته – در موردی که با فوت مورث زوجه اقدام به توقیف سهم الارث وی می کند در واقع پرداخت کننده مهریه خود شوهر است و مال توقیف شده در قالب قهری ارث به مالکیت وی درآمده و قابل مقایسه با دو مورد بالا نیست.

 

شرایط گرفتن مهریه عندالاستطاعه

در گذشته برای محدود نمودن امکان مطالبه بی دلیل مهریه از سوی زوجه آن را مقید به قید عندالاستطاعه می نمودند تا فقط در صورتی امکان اعمال به زوج باشد که استطاعت آن را داشته باشد.اثر این شرط در جایی اهمیت داشت که زوج مالی برای توقیف نداشت در نتیجه دیگر زوجه نمی توانست او را ممنوع الخروج نماید یا حکم جلب او را بگیرد.

اما در حال حاضر با توجه به قیود و شرایطی که برای مطالبه مهریه اعمال شده است می توان گفت تمامی مهریه ها به نوعی عند الاستطاعه هستند چرا که حتی اگر زوجه مطالبه نماید امکان اعمال فشار چندانی جز ممنوع الخروجی روی زوج نیست.

در نقطه مقابل عندالاستطاعه شرط عند المطالبه است که به طور مطلق در خصوص تمام بدهی ها قابل تصور است.

 

به اجرا گذاشتن مهریه

نکات حقوقی در مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر

1- به اجرا گذاشتن مهریه به دو صورت کلی امکان پذیر است؛ یکی مراجعه به دادگاه خانواده و دیگری مراجعه به دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج .

2- اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای گرفتن مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

3- در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارایه دهد که دادگاه بدوا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می پردازد. بدیهی است زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

4- پس از مطالبه مهریه توسط زن اگر مرد مدعی باشد که قبلا مهریه را پرداخت نموده است می تواند حسب مورد با تقدیم لایحه پاسخ به ادعای گرفتن مهریه به دادگاه (در صورتی که مطالبه مهریه زا دادگاه صورت گرفته باشد) یا تقدیم دادخواست ابطال اجراییه (در صورتی که مطالبه از طریق اداره اجرای ثبت صورت گرفته باشد) به مطلوب و مقصود خود برسد. 

 

نحوه مطالبه مهریه از اجرای ثبت

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می تواند به دفتر ازدواج و سپس دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای شروع عملیات اجرایی کند. البته به میزان نیم عشر یا 5 درصد هزینه اجرایی پرداخت می نماید که بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.

اجراییه به شوهر ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و همین طور زن می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان ها و موسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متاهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

 

متن بخشنامه صلاحیت اراده اجرای ثبت برای صدور اجرایه مهریه

در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست گرفتن مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷‬ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.

چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.

به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:

از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.

واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

 

نحوه گرفتن مهریه از طریق دادگاه

در صورت اقدام از طریق اداره اجرای ثبت و عددم یافتن مال قابل توقیف از شوهر، زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید.

 

نحوه مطالبه مهریه از سهم الارث زوج

چنین نیست که مهریه از سهم الارث زوج مطالبه شود و در واقع با توجه به مسئول پرداخت که اصولا زوج است از وی مطالبه می شود.ولی در مقام توقیف اموال یا تامین خواسته اموالی که به زوج ارث رسیده جهت توقیف معرفی می گردد.لازم به ذکر است که اینکار در اداره اجرای ثبت با محدودیت های فراوانی روبرو است ولی در دادگاه به سهولت انجام می پذیرد و به صورت یک رویه در آمده است.

 

نحوه مطالبه مهریه در عقد موقت

فرقی بین گرفتن مهریه مندرج در نکاح دائم و موقت نیست با این توضیح که اکثراً در نکاح موقت سند نکاح عادی بوده و اصلاً قابلیت مراجعه به اداره اجرای ثبت وجود ندارد.در نتیجه زوجه مستقیم باید برای مطالبه مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

 

اموال قابل توقیف شوهر بابت گرفتن مهریه

1- آپارتمان، زمین، مغازه، و به طور کلی هر نوع ملک و مال غیر منقول 

2-  خودرو یا هر نوع وسیله نقلیه         

3- کلیه حسابها و سپرده های بانکی 

4- سهام شرکتها و اوراق بهادرار 

5- اموال موجود نزد شخص ثالث متعلق به بدهکار 

 

نکته - در حال حاضر به موجب بخشنامه قوه قضایی امکان مطالبه مهریه از طریق دادگاه در بسیاری از شهرها ابتداء وجود ندارد و متقاضی مهریه باید از دفترخانه ازدواج درخواست صدور اجرائیه کند و در اداره اجرای ثبت درخواست خود را پیگیری نموده و شوهر را ممنوع الخروج نموده یا اموال وی را توقیف کند.

 

مدت زمان لازم برای توقیف اموال بابت مهریه چقدر است ؟

زمان لازم برای توقیف اموال بابت مهریه اصولاً خیلی زیاد نیست و در شرایط عادی طی 10 روز می توان اینکار را انجام داد.

فقط باید توجه داشت که برای جلوگیری از انتقال اموال یا پنهان کردن آن از سوی زوج اولاً دادخواست توقیف اموال بابت مهریه جدای از مطالبه مهریه و قبل از آن تقدیم نمایید و ثانیاً حتماً در دادخواست تقاضا نمایید که قبل از ابلاغ اجرا گردد.

 

اجرای مهریه

 

نمونه پرونده توقیف اموال شوهر بابت مهریه

دادخواست توقیف اموال و تامین خواسته مهریه 

خواهان : سمیرا .....  نام پدر : حسین    شغل : معلم   محل اقامت : تهران.خیابان پاسداران ........ .

خوانده : سامان ....   نام پدر: ستار       شغل : آزاد      محل اقامت : خیابان شریعتی ......... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تامین خواسته راجع به یکصد عدد سکه از مهریه موکل به ارزش پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000).

دلایل و منضمات :

1- تصویر مصدق فتوکپی شناسنامه موکل

2- تصویر مصذق عقدنامه

شرح دادخواست توقیف اموال  شوهر                               

 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل (خانم سمیرا ......) در تاریخ 90/1/18 به موجب سند ازدواج رسمی پیوست، به عقد ازدواج دائمی آقای سامان  ...... درآمده اند. مهریه ایشان طبق سند ازدواج عبارت است از 250 عدد سکه تمام بهار آزادی که بدینوسیله تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال در مورد یکصد عدد سکه از مهریه موکل مقوم به پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000 ریال) را دارم.

 

رای دادگاه توقیف اموال (تامین خواسته)

پرونده کلاسه : ..............       

مرجع رسیدگی : شعبه  202 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده)    

دادنامه شماره  : ............. 

خواهان: خانم سمیرا  ..... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

خوانده: آقای سامان ............. به نشانی خیابان شریعتی ......... .

خواسته:  تامین خواسته

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه توقیف اموال شوهر

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 500,000,000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 202 دادگاه خانواده تهران

 

خدمات دفتر وکالت دادگران در خصوص توقیف اموال بایت مهریه

قبول وکالت جهت وصول مهریه در دادگاه و توقیف اموال در اداره اجرای ثبت

با اعطای وکالت به وکلای دفتر وکالت دادگران حامی دیگر نیازی به حضور شما در هیچ یک از مراحل توقیف و مطالبه مهریه چه از طرطیق دادگاه و چه اداره اجرای ثبت نخواهد بود.وکلای ما با تکیه بر دانش  حقوقیی و دارا بودن تجربه موفق فراوان در این گونه دعاوی به خوبی دعوای شما را مدیریت خواهند کرد.

 

مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین در خصوص توقف و گرفتن مهریه

در صورتی که بنا به هر دلیل امکان گرفتن وکیل را ندارید، می توانید با اخذ مشاوره مستمر در هر یک از مراحل مطالبه و توقیف اموال شوهر با وکلای با تجربه دادگران حامی تا حد زیادی در خصوص دعوای خود اطلاعات حقوقی لازم را کسب کرده و خود، پیگیری پرونده تان را ببر عهده بگیرید.

 

تنظیم لوایح و دادخواست در خصوص مطالبه و توقیف اموال

تنظیم لایحه و دادخواست حقوقی مورد درخواست شما توسط وکلای دفتر وکالت ما در کوتاهترین زمان ممکن امکانپذیر خواهد بود.قسمتی از لوایح تنظیمی توسط وکلای دادگران جهت بالا بردن اطلاعات و آگاهی عزیزان در سایت (dadgaran.com) گردآوری شده است.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

 

سوالات متداول در خصوص مطالبه مهریه

آیا بعد از فروش و اتمام معامله، زن می تواند مال فروخته شده را بابت مهریه توقیف کند؟

اگر سند ثبت شده باشد نمي توانند به عنوان مهریه توقیف نمایند. اگر ثبت نشده باشد امکان توقيف دارد


آیا به نام زدن سند آپارتمان به نام فرزندان فرار از دین مهریه محسوب می شود؟

اگر پس از درخواست مهریه از جانب زوجه این کار را انجام شود معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. اینکه بتواند اموال را برگرداند بسته به آن است که تحت چه عنوانی و با چه شرایطی اموال را منتقل کرده باشد.


چطور عدم اعسار همسرم از پرداخت هزینه دادرسی مهریه را ثابت کنم ؟

شما مي توانيد بريد دادگاه اعسار و اونجا اعلام كنيد كه ايشان كارمند هستند و توانايي پرداخت دارند دادگاه رسيدگي مي كند اگر معسر شناخته نشه اعسارش قابل قبول نيست. بابت طلاها چون هديه ي هست بله ميتوانید دريافت كنيد.در مورد استرداد هدایای نامزدی علاوه بر مقررات هبه در ماده 795 به بعد قانون مدنی در مورد ازدواج و هدایای نامزدی به طور خاص باید به مقررات ماده 1037 قانون مدنی هم توجه شود. 


آیا اگر خانم تقاضای طلاق بدهد باز هم مهریه به او تعلق می گیرد ؟

مهریه تا 110 سکه به شما تعلق میگیرد مابقی را باید ثابت کنید که همسر شما توانائی پرداخت دارد (ملک، حساب بانکی و دارایی های دیگر) از ابتدا هم قسط بندی نمی شود مرد باید تقاضای اعسار بدهد(عدم توانائی در پرداخت مهریه) اگر قاضی پذیرفت قسط بندی میشود. نفقه ایام زوجیت و اجرت المثل هم به شما تعلق میگیرد.


آیا همسرم برای فرار از مهریه اموال رو به اسم بچه هایمان بکند در صورتی که به نام بچه ها کند بعد از گذشت زمان میتواند اموال را به اسم خودش برگرداند؟

اگر پس از درخواست مهریه از جانب شما این کار را انجام دهد معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. اینکه بتواند اموال را برگرداند بسته به آن است که تحت چه عنوانی و با چه شرایطی اموال را منتقل کرده باشد.


با عنایت به درآمد دو میلیون و چهار صدی و اقساط فراوان بانکی و عدم توانایی مالی بنده و سرپرست خانواده بودن و دارابودن فرزند نارس و ....برای پرداخت یکجای 814 سکه تمام در همان جلسه اول دادگاه رسیدگی به دادخواست ایشان به زندان معرفی میشوم؟چه اقدامی باید انجام دهم؟

در صورتی که دادخواست اعسار بدهید و اعسار شما از سوی قاضی پذیرفته شود، مهریه تقسیط می شود.هم چنین در صورتی که حکم الزام اگر حکم تمکین زوجه به نفع شما صادر شود می توانید آن را اجرا کنید.

البته اجرای آن به صرف ارسال یک دعوتنامه است و در صورت عدم انجام از سوی زوجه تنها ضمانت اجرای آن عدم تعلق نفقه به زوجه است . مهریه به طور کامل متعلق به زوجه است ولی وصول آن بستگی به توانایی مالی شما به تشخیص قاضی دارد.


چه جوری مهریه بگیرم چون شوهرم پیشم نمیاد تا من شکایت کنم و طلاق توافقی بگیرم؟

متاسفانه استیصال و بلاتکلیفی را می توان در سوال شما دید آنجا که خواسته خود را طلاق توافقی عنوان می کنید ولی دنبال راهی برای مطالبه مهریه هستید.برای طلاق توافقی لزوماً و  ضرورتا باید در مورد تمام ارکان عقد با شوهر خود به توافق برسید و چنین نیست که هر وقت شما یا بطور کلی هر وقت زوجه یا حتی زوج طلاق توافقی بخواهد به آن دست یابد هر توافقی ضرورتاً نیازمند دو اراده است.در مورد دادخواست مطالبه مهریه نیز می توانید  به دفتر خدمات قضایی مراجعه نموده و این دادخواست را تقدیم نمایید دادگاه صالح و شعبه تعیین شده به تقاضای شما رسیدگی خواهد کرد.البته مدتی است که مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست برای گرفتن مهریه ابتدائاً ممکن نیست و متقاضی به عنوان اولین اقدام باید به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید.


مهریه خانم یکی از آشناها۷۰۰ تومن سال ۶۶ هستش میخواد بدونه الان اگه بخواد به خانمش پرداخت کنه چقدر میشه ؟

محاسبه مهریه به نرخ روز فرمول مخصوصی دارد که در سایت بانک مرکزی میتوانید آن را مشاهده کنید. به طور اجمالی باید عدد شاخص سال مطالبه مهریه را تقسیم بر عدد شاخص سال وقوع عقد کنید و حاصل را ضربدر میزان مهریه مندرج  در عقدنامه. راحتترین روش محاسبه این است که با تلفن گویایی 129 تماس گرفته و داخلی 2 را شماره گیری نمائید. 


آیا امکان مطالبه مهریه از محل دیه وجود دارد ؟

در خصوص امکان مطالبه مهریه از محل دیه متوفی نظرات یکسانی وجود ندارد.برخی معتقد اند که زوجه میتواند در صورت فوت شوهرش اگر مال دیگری نداشته باشد دیه او را توقیف کند.برخی دیگر معتقداند که دیه جزو اموال متوفی نیست و حق وراث است پس قابل توقیف بابت بدهیهای متوفی نیست.نظر دوم با مقررات و قوانین فعلی سازگارتر به نظر میرسد.اما با همه این اوصاف شما دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت پدر و مادر همسر خود بدهید ضرری ندارد چیزی را از دست نمیدهید.


نحوه مطالبه مهریه و درخواست طلاق از طرف زن به چه شکل است ؟

گرفتن مهریه ربطی به طلاق ندارد و ایشان می توانند مهریه خود را مطالبه نمایند اما هنگام طلاق ممکن است دادگاه حکم دهد بخشی از مهریه  در ازای طلاق بذل شود.در صورتی که فرد برای ضرب و شتم و توهین و آزار و اذیت دلایلی ارائه دهد و یا شهودی معرفی نماید عسر و حرج ایشان ثابت شده و حکم طلاق صادر می شود.


در صورتی که خانمی مهریه خود رو هبه کند و حق رجوع از خودش را ساقط کند آیا باز می تواند رجوع کند؟

هبه یک حق تملیکی است و موضوع آن مال عینی و معین است و مال کلی مثل سکه طلا نمی تواند موضوع عقد هبه باشد.

منظور از مال معین و عینی مالی است که قابل لمس و قابل رویت باشد و همزمان با عقد موجود باشد و قابل قبض و اقباض باشد.

سکه مال کلی است چون امثال آن زیاد وجو دارد و همه انواع آن شبیه هم است.هر چند که شما از واژه هبه در توافق خود استفاده کرده باشید این باعث نمی شود عقد شما هبه باشد. انصراف از دریافت مهریه در اصطلاح حقوقی ابراء است و ابراء قابل رجوع نیست.   

اگر مهریه ضمن طلاق توافقی بخشیده باشد قاعدتن تا پایان عده قابل رجوع است مگر اینکه حق رجوع به مابذل ساقط شذه باشد. 


آیا مرد با دادن مهریه خانم اجازه طلاق همسر خود را دارد ؟

اختیار طلاق با مرد است و هر زمان بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد با این شرط که حقوق مالی زوجه را پرداخت کند.در موردی که شما عنوان کردید، لازم است قاضی هم آن را بپذیرد و زوجه اعتراض به آن نداشته باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد.در هر حال قبل از مطالبه مهریه امکان پرداخت آن به میل زوج به تنهایی راه تعریف شدهای ندارد و از نظر اصول حقوقی ممکن نیست.ولی زوج میتواند با درخواست طلاق چون محکوم به پرداخت میشود همزمان یاپس از حکم طلاق دادخواست تقسیط مهریه بدهد.


  گرفتن مهریه زن توسط پدر و مادرش به چه شکل  است ؟

بله مهریه به ارث می رسد و پدر و مادر زن (زوجه) هر کدام یک ششم از آن را به ارث می برند و راهی برای جلوگیری کردن از این مسئله وجود ندارد.به طور کلی قاعده این است که حق مالی هم مانند خود مال به ارث می رسد. و از نظر تشریفات هیچ فرقی بین مطالبه مهریه توسط خود زن یا ورثه او وجود ندارد.لازم به ذکر است یک چهارم از مهریه هم به خود زوج تعلق می گیرد که البته به واسطه مالکیت بدهی (مالکیت ما فی الذمه) از عهده زوج ساقط می شود.


اگر به عنوان مرد درخواست طلاق بدم تکلیف مهریه چی میشه! یعنی باید تمام مهریه رو پرداخت کنم یا سقف 110 سکه ؟

باید کل اون رو پرداخت کنید، در صورتی که تمکن مالی دارید به صورت یکجا و در صورت عدم تمکن مالی به صورت تقسیط باید پرداخت کنید. 


در صورتیکه زوجه از گرفتن مهریه صرفنظر کند زوج میتواند به صورت قسطی مهریه را پرداخت کند؟

چنانچه زوجه مهریه را رسما  و به طور قطعی ببخشد هیچ حقی ندارد.اگر زوجه مهریه را نبخشیده ولی مطالبه نمیکند هیچ راه تعریف شده ای نیست که او را اجبار به دریافت کنید ولی میتوانید به نرخ روز پول انرا به حسابش بریزید.چون اجباری به پرداخت ندارید میتوانید قسطی مهریه را بدهید.


آیا می شود با توجه به اینکه همسرم محکوم به پرداخت مهریه و نفقه است تقاضای طلاق بدهم ؟

محکومیت به پرداخت نفقه بیش از شش ماه می تواند دلیل مناسبی برای طرح دعوای طلاق باشد و مطابق شروط مندرج در عقدنامه ازدواج و هم مطابق ماده 1129 قانون مدنی شما دلیل قطعی برای طلاق دارید.نپرداختن مهریه دلیلی برای زن محسوب نمیشود که براساس آن بتواند طلاق بگیرید.اگر دعوای شما چند بار رد شده شاید به این دلیل است که دعوای مناسبی طرح نکرید و یا به خوبی آن را پیگیری نکرده اید.توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده مشورت نموده یا انجام طلاق خود را به وکیل دادگستری بسپارید.گفته اید که پرونده شما د ر دیوان عدالت اداری است. اشتباه گفته اید و منظور شما دیوان عالی کشور است. تا وقتی که پرونده ای در جریان دارید اصولا امکان طرح دعوای جدید نیست و باید منتظر جواب آن باشد و بعد از صدور حکم و قطعیت رای دادگاه به دلیل دیگری که مشمول قاعده اعتبار مختومه (اعتبار امر محکوم بها) نشود، دوباره طرح دعوا نمائید. 


وضعیت گرفتن مهریه، استرداد جهیزیه زن در صورت درخواست طلاق چگونه است ؟

مهریه و جهیزیه را در هر صورت می توانید مطالبه کنید اما طلاق از طرف زوجه نیاز به دلایل تصریح شده در قانون دارد و کار ساده ای نیست.البته اگر مصمم به انجام طلاق باشید در عین اینکه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است ما حتما اینکار را برای شما انجام خواهیم داد و نکته مهم فقط عزم جدی شما برای طلاق است.در صورت تمایل به مشاوره با وکیل خانواده و اعطای وکالت به وکیل متخصص طلاق با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید. 


آیا بعد از فوت پدر شوهر میتوان از حقوق بازنشستگی مهریه را طلب کرد؟

از حقوق بازنشستگی نمی توانید بردارید اما چنانچه مال دیگری از ایشان باقی مانده باشد می توانید آن مال را بابت مهریه توقیف کنید.


آیا می شود مهریه را بر خلاف عقدنامه و مطابق توافق طرفین پرداخت کرد ؟

خیر، مهریه همان چیزی است که در عقدنامه مشخص شده است و صحبت های خارج از آن اعتبار قانونی ندارد.


در صورت ارتباط نامشروع زوجه تکلیف مهریه به جه صورت می شود ؟

اختیار طلاق با مرد است و در صورت تمایل می توhنید برای طلاق اقدام کنید. بله مهریه به ایشون تعلق می گیرد.وقتی حق طلاق و اختیار طلاق با شما است دیگر نیاز به دلیل جداگانه نیست و تصویر چت های ایشان با فرد دیگر فقط دعوای شما را پیچیده تر می کنند.به هر دلیلی که می خواهید همسر خود را طلاق دهید باید مهریه را پرداخت نموده و یا تکلیف پرداخت آن را روشن نمائید. ارتباط نامشروع زن یا زوجه با مرد دیگر برای شما توجیح ندادن مهریه نیست. 


آیا زن با داشتن رابطه نامشروع قبل از ازدواج حق گرفتن مهریه را دارد ؟

بحث رابطه نامشروع جدا از بحث طلاق و مهریه و هزینه عروسی است و هرکدام یک دعوای جداگانه است. به طور اجمالی می توان گفت داشتن رابطه نامشروع قبل از ازدواج دلیلی بر نپرداختن مهریه یا بازپس گیری هزینه عروسی نیست. 

در این خصوص چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم : 

1- رابطه نامشروع قبل از ازدواج مانع پرداخت حقوق زوجه نیست.

2- شما به بهانه رابطه نامشروع قبل از ازدواج حقی برای شکایت کیفری ندارید مگر به جهت فریب.

3- در صورتیکه شرط شما برای ازدواج صریحا یا به طور ضمنی دوشیزگی زوجه باشد و بعد از عقد مشخص شود زوجه دوشیزه نیست زوج می تواند به جهت فریب تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نماید.

4- در صورتیکه فسخ نکاح قبل از نزدیکی باشد زوجه مستحق مهریه مندرج در عقدنامه نیست. 


همسر بنده هنوز دوشیزه هستند و حاضر به ادامه زندگی با بنده نیستند، آیا بنده میتوانم از حق عدم تمکین استفاده کنم یا که ایشان در مقابل این دادخواست می توانند از حق حبس خود استفاده کرده و تمکین نکنند؟

چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی در آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلكه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا می بایست پس از عقد ، با درخواست زوج به تمکین اقدام نماید ، در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.35 از 5 (71 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
اول دفترخانه ازدواج محل عقد طرفین سپس اداره اجرای ثبت و در صورت عدم امکان معرفی مال دادگاه خانواده.
بله، می توانید وکیل بگیرید.روش ما در دفتر وکالت دادگران این است که بدون نیاز به حضور و دخالت موکلین کلیه مراحل و تشریفات را از جانب ایشان انجام می دهیم البته به جز مرحله اجرای حکم که بر عهده ی خود موکل است و فقط در صورت تمایل و توافق، انجام خواهد شد.
مطالبه مهریه دعوای مالی محسوب می شود و هزینه های آن عباتند از : هزینه دادرسی (3/5 درصد) هزینه اجرا (5 درصد) و حق الوکاله (بین 4 تا 10 درصد).در صورت توقیف خودور زوج هزینه پارکینگ به عهده بدهکار یعنی زوج است. به طور کلی همه هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه یا بدهکار است. فرقی نمیکند. در تمام دعاوی حقوقی از جمله دعوای مطالبه مهریه.
بله، اگر از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کنید به محض ابلاغ اجراییه میتوانید درخواست توقیف مال بدهید و اگر از طریق دادگاه خانواده اقدام کنید می توانید همزمان با دادخواست مطالبه مهریه درخواست تامین خواسته و یا توقیف امول هم بنمایید.
بله، این مورد هم جزو اموال محسوب شده و قابل توقیف است.
اول دفترخانه ازدواج محل عقد طرفین سپس اداره اجرای ثبت و در صورت عدم امکان معرفی مال دادگاه خانواده.
اشتراک گذاری
نظرات

یکشنبه, 13 خرداد,1403

.

سلام وقتتون بخیر من چندین سال پیش همسر سابقم مهریه شون رو کامل گرفتن و بعد از چند سال ادا کردن مهریه به ایشون کم داده شده و ما طبق قرار دولت قست بندی شد و به ایشون کاملللل پرداخت کردیم الان بعد از گذشت چند سال ایشون دوباره ادای مهریه کردن واقعا تکلیف من چیه ؟ من باید چیکار کنم؟ آیا دولت به ایشون حق رو میده؟


پاسخ وکیل :
با سلام
نیازمند اثبات با رسید های پرداختی می باشد .

یکشنبه, 05 فروردین,1403

آیدا آذری

آیا در توقیف اموال مرد به منظور گرفتن مهریه، منزلی که به اسم پدر یا مادر مرد است که بعدا به او ارث خواهد رسید هم قابل توقیف است؟و همینطور زمینی که هنوز تفکیک نشده و برای مرد و خواهر و برادر اوست هم توقیف می‌شود؟؟ ممنونم


پاسخ وکیل :
با سلام
در صورتی که پدر و مادر شوهر شما در قید حیات باشند امکان توقیف ملک وجود ندارد . در خصوص زمین مشاع و مشترک بین خواهر و برادر های شوهرتان باید گفت در صورت وجود سند بنام شوهرتان حتی اگر تفکیک هم نشده باشد امکان توقیف بابت مهریه وجود دارد.

جمعه, 25 آذر,1401

فرد

سلام.من ماشین و ملک ندارم.تنها مبلغ یک و نیم میلیارد پول با قراداد شراکت جهت خرید فروش ملک به برادر خانمم سپردم.کارمندم و حقوق بگیر.آیا همسرم میتواند سرمایه شراکت رو توقیف کند و آیامیتوانم ادعا کنم که پول را جهت تهیه خانه درشان لازم دارم.الان مستاجرم


پاسخ وکیل:
با سلام
سرمایه نقدی قابل توقیف است و ادعای قصد و تصمیم به خرید مسکن جهت سکونت مانع از توقیف نیست.

جمعه, 06 آبان,1401

امیر

اگر همسرم تقاضای مهریه کند و من توانایی پرداخت نداشته باشم و تنها دارایی در تملکم یک واحد آپارتمان باشد که من و فرزندم در آن زندگی میکنیم، آیا زن میتواند با مراجعه به واحد اجرائیات اداره ثبت و یا دادگاه این واحد مسکونی را مطالبه کند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
مسکن مورد نیاز به شرط اینکه متعارف بوده و خیلی گران نباشد جزء مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نیست.

پنجشنبه, 27 مرداد,1401

عماد

باسلام.همسرم میخواد ازم طلاق بگیره من فقط ۳دانگ سرقفلی مغازه به اسمم هست و‌مال دیگری ندارم که به اسمم باشه.امکان بازداشت این سرقفلی هست؟میتونم بگم منبع درامدم هست.مغازه دست اجاره میباشد.ممنون


پاسخ وکیل:
با سلام
مغازه و محل کسب جزء مستثنیات دین نیست.

شنبه, 22 مرداد,1401

لیلا

سلام وقت بخیر . همسرم 10 روز قبل اینکه من مهریمو بزارم اجرا تمامی سنداشو انتقال داده به نام مادرش . امکان اثبات فرار از دین هست؟


پاسخ وکیل :
با سلام
در صورتی که زمان انتقال اموال قبل از اقدام شما برای مطالبه مهریه بوده باشد امکان انتساب عنوان فرار از دین وجود ندارد.

یکشنبه, 16 مرداد,1401

نسیم سیدی

سلام به عنوان مهریه ام قولنامه مغازه توقیف شده و دادگاه رای رو هم صادر کرده و در حال اجرا هست،الان سوالم اینجاست به نامم زده میشه یا مزایده گذاشته میشه و مبلغش پرداخت میشه؟میتونم مطالبه کنم فقط میخوام به نامم زده بشه و قصد فروش ندارم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
وقتی شما مالی را توقیف می کنید آن مال در جهت وصول مبلغ خواسته شما به حراج گذاشته می شود.در صورتی که در جلسه اول مزایده به فروش نرود با درخواست شما مال به شما داده می شود.

یکشنبه, 19 تیر,1401

حمید

سلام اگر همسرم تقاضای مهریه کند و من توانایی پرداخت نداشته باشم و تنها دارایی در تملکم یک واحد آپارتمان باشد که من و فرزندم در آن زندگی میکنیم، آیا زن میتواند با مراجعه به دادگاه این واحد مسکونی را مطالبه کند؟


پاسخ وکیل :
با سلام
بستگی به نظر قاضی پرونده دارد و در صورت تشخیص قاضی مبنی بر مستثنیات دین بودن این خانه همسر شما امکان مطالبه مهریه از این ملک را نخواهد داشت.

ﺳﻪشنبه, 17 خرداد,1401

رضا

سلام وقت بخیر.اگر زوجه درخواست مطالبه مهریه از طریق دفترخانه و اداره اجرایی ثبت داده باشن،و دارایی مرد تنها یک ملک ورثه ای باشد،اگر مرد در همان روز وبت درخواست یا فردای اون روز مقدار قدرسهم خودشون رو به یکی از اعضای خانواده صلح کنن فرار از دین محسوب میشه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله.این اقدام زوج معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود.

شنبه, 02 بهمن,1400

هوشمند

آیا زن میتواند مالی را که مرد قبل از به اجرا گذاشتن مهریه فروخته مثلا خودرو سواری ولی هنوز انتقال سند نداده،را بعنوان طلب مهریه توقیف کند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، چنین امکانی نیست.

پنجشنبه, 16 دی,1400

مجتبی

سلام‌، خسته نباشید.من هیچ شغلی چه دولتی چه آزاد ندارم و خرج زندگی خود را با سود پولی که توی بانک دارم می گذرانم آیا زوجه می تواند تمام پولی که توی بانک دارم بابت مهريه و نفقه ازم بگیره؟لطفا راهنمایی کنید.


پاسخ وکیل:
با سلام
بله، پس انداز شما در بانک مستثنیات دین نیست.

ﺳﻪشنبه, 18 آبان,1400

ادل

برادرم از خانمش جدا شد البته طلاق غیابی صورت گرفت خانمش ۲۰۰ تا سکه بخشید ۵۰ سکه درخواست کرد برادرم بخاطر فشارهای روانی که برای مهریه داشت سکته کرده و یه سمت بدنش لمس شده این خانم ازدواج کرد و میخواد مهریه طلب کنه راهی هست که ما اقدام کنیم مهریه حدف بشه ؟


پاسخ وکیل:
سلام
خیر مهریه ای که تعیین تکلیف نشده و مسکوت مانده حق زن و قابل مطالبه است.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.