X
خدمات دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی

 راهنمای جامع تنظیم قرارداد شراکت و همکاری

راهنمای جامع تنظیم قرارداد شراکت و همکاری

اینکه افراد بخواهند در جهت هم افزایی و کسب منافع بیشتر با یکدیگر همراه شده و با معرفی آورده ای از قبیل سرمایه، تجربه ، دانش و تخصص با هم شریک شوند ، ممکن است در قالب شرکت موضوع قانون تجارت یا مشارکت مدنی مورد تعریف قرار گیرد.طبیعتاً برای ایجاد یک کسب و کار مشترک ضروری ترین عنصر، تنظیم قرارداد و تعریف جایگاه، مسئولیت ها و منافع طرفین قرارداد است. در قالب شرکت های موضوع قانون تجارت روابط شرکا با تنظیم اساسنامه و شرکتنامه مورد تعریف قرار می گیرد ولی در مشارکت مدنی و در قراردادهای همکاری طبیعتاً تنها انتخاب، قرارداد است که می تواند عادی یا رسمی باشد. قرارداد رسمی مشارکت و همکاری هر چند که از سوی قانونگذار مورد نهی قرار نگرفته و کاملاً در دایره امکان تنظیم اسناد رسمی قرار می گیرد ولی دفترخانه های اسناد رسمی به دلایل مختلف از تنظیم آن طفره می روند و البته به هیچ وجه تنظیم متن چنین قراردادهایی را هم نباید به ابتکار سردفتر سپرد چرا که چنین شخصی حتی اگر آگاهی حقوقی تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری را داشته باشد احتمالاً امکان توجه و دقت در جزییات را ندارد و البته چنین رسالتی هم برای وی تعریف نشده و متن قراردادها را اصولاً خود افراد تنظیم و ارائه می نمایند.با عنایت به اینکه موضوع تنظیم قرارداد امری فنی و دقیق است در نتیجه مراجعه و بهره مندی از دانش و تجربیات یک وکیل باتجربه در زمینه تنظیم قرارداد اجتناب ناپذیر است.

 

  |  
بازدید: 789
  |  
امتیاز: Article Rating

قرارداد مشارکت و همکاری

 

قرارداد مشارکت چیست؟ 

به هر قراردادی که موضوع آن شرکت ، شراکت یا مشارکت باشد و در نتیجه آن دو یا چند نفر آورده ای را اعم از عمل، سرمایه، مال ، دانش، تجربه ،تخصص و یا مجوز ارائه دهند و مقصود کسب منافعی باشد، قرارداد مشارکت گفته می شود.
در قرارداد مشارکت شخصیت حقوقی شکل نمی گیرد و اشخاص حسب مورد در مقابل سایرین مسئولیت مساوی یا تضامنی دارند.در فرض سکوت قرارداد مسئولیت مساوی بوده و به میزان شراکت است.
مقرررات راجع به مشارکت و همکاری مدنی در مواد 571 تا 606 قانون مدنی آمده است.
باید توجه داشت که همیشه منشأ مشارکت و همکاری قرارداد و توافق نیست و گاهی به طور قهری افراد در مالی با هم شریک می شوند مانند ارث یا مزج قهری.

 

 هدف از بستن قرارداد شراکت کاری چیست؟

همانطور که در بالا هم مورد اشاره قرار گرفت اصولاً هدف افراد در انعقاد قرارداد مشارکت و همکاری آمیختن سرمایه ها و نقاط مثبت جهت جلب منافع بیشتر است.

 

در قرارداد مشارکت باید به چه نکاتی توجه شود؟ 

مانند هر قرارداد دیگر در قرارداد مشارکت مدنی نیز نگارنده باید ضمن در نظر گرفتن ویژگی های توافقات طرفین مسئولیت ها و تکالیف هر یک را با شفافیت مشخص نموده و راه هر نوع سوء استفاده و خلف وعده ای را ببندد همچنین تنظیم کننده قرارداد باید با داشتن تجربه عملی و آینده نگری، آفت ها و تهدید های احتمالی را تشخیص داده و ضمن چاره جویی برای آنها ضمانت اجرایی در نظر بگیرد.

 

چند نکته مهم در خصوص تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری

1- تنظیم قرارداد مشارکت اگر آگاهانه و با تکیه بر دانش حقوقی و تجربه تنظیم شود راه سوء استفاده شرکا را بر هم می بندد و طرفین اجازه خلف وعده نخواهند داشت.

2- توصیه میکنیم در قرارداد مشارکت و همکاری از ارجاع اختلافات احتمالی به داور یا در نظر گرفتن صلاحیت رسیدگی برای داور پرهیز شود مگر اینکه اعتماد کامل به حسن نیت داور داشته باشید و البته با در نظر گرفتن اینکه داور صمیمت و غرابت بیشتری به یک از طرفین قرارداد نداشته باشد.

3- در قرارداد مشارکت و همکاری کسی که آورنده سرمایه است می تواند ضمانت اصل سرمایه را از عامل بخواهد تا در هر حال و حتی اگر سودی حاصل نشد ، سرمایه او حفظ شود.

4- در تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری به هیچ وجه به نسخه پیشنهادی مخاطب اعتماد نکنید و حتماً با مراجعه به یک وکیل آن را اصلاح نمایید.

5- ابایی از درج  و پیشنهاد ضمانت اجرای سنگین نداشته باشید چرا که در صورت وجود حسن نیت و اعتماد به خود و مشارکتی که قرار است انجام شود، مخاطب آن را خواهد پذیرفت. مقاومت در برابر ضمانت اجرای سنگین اماره ای بر وجود سوء نیت در طرف مقابل است.

6-باید پذیرفت که هر کسب و کاری در هر حال واجد ریسک و خطر هست و نمی توان صد در صد تمامی ریسک ها را در قرارداد پوشش داده و برطرف کرد ولی در هر حال می توان با یک قرارداد بی نقص تا حد زیادی از خطر ریسک در امان ماند.

7- برای قرارداد مشارکت و همکاری به فرم های چاپی بنگاه های املاک اعتماد نکنید و توجه داشته باشید که رسالت و تخصص بنگاه های املاک فقط دلالی معاملات ملکی است و نه تنظیم قرارداد؛ حتی قرارداد خرید و فروش و اجاره.

 

نمونه متن قرارداد مشارکت و همکاری در زمینه تاسیس کلینیک درمانی

ماده 1 - طرفین قرارداد

  1. 1- آقای ..... فرزند غلام متولد ..... که از این پس طرف اول نامیده می شود.

    2- آقای ..... فرزند احمد متولد .... که از این پس طرف دوم نامیده می شود.

 

ماده 2 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از همکاری و مشارکت در زمینه دایر نمودن مرکز ..... به صورت که قسمتی از آورده و ملزومات  به عهده طرف اول و قسمتی به عهده طرف دوم باشد.  

 

ماده 3 - مدت قرارداد

مدت این قرارداد ... سال تمام شمسی پس از عقد قرارداد بوده و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است.

 

ماده 4- آورده طرفین

1-4 آورده طرف اول: عبارت است ...................... .

2-4 آورده طرف دوم:عبارت است ...................... .

 

ماده 5- تعهدات طرفین

 1-5تعهدات طرف اول

1-1-5 تهیه و تجهیز و تکمیل کلیه امکانات و تجهیزات لازم اعم از فضا و مکان مورد استفاده و دستگاههای لازم جهت انجام عملیات موضوع قرارداد

2-1-5 ......................... .

3-1-5 ......................... .

4-1-5 ........................ .

 

2-5 تعهدات طرف دوم

1-2-5 طرف دوم به نظارت بر پروسه عملیاتی درمان در ساعات حضور خود در کلینیک و هرگونه امور مرتبط با آن با مسئولیت خود ایشان است .

2-2-5 ........................... .

3-2-5 ........................... .

4-2-5 ........................... .

 

ماده 6 - مبلغ قرارداد

کلیه وجوه و درآمد حاصل از شراکت حاضر مختص و متعلق به طرف اول قرارداد است و طرف دوم به دریافت...درصد از حق ویزیت درمانی بیماران شخصی مراجعه کننده به کلینیک محق خواهد بود.

 

ماده7 - سایر شروط قرارداد

1-7حساب بانکی مرتبط با امور مالی شرکت حاضر تحت کنترل طرف اول قرار دارد است و هر گونه استفاده و یا حق برداشت از آن صرفا در اختیار ایشان و یا نماینده قانونی وی می باشد.

2-7 ........................... .

3-7 .......................... .

4-7 .......................... .

 

ماده 8 - فسخ و انحلال قرارداد

قرارداد حاضر از سوی طرفین جایز است و هرکدام از طرفین حق فسخ یکجانبه قرارداد حاضر را دارا خواهند بود.

تبصره 1 - ............................. .

تبصره  2 .............................. .

 

ماده 9 - حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورت عدم حصول توافق به مراجع قضایی ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

 

ماده 10- نسخ و تشکیل قرارداد

این قرارداد در تاریخ  ...در...ماده و..تبصره در 2 نسخه متحدالشکل و دارای اعتبار یکسان و واحد تنظیم و به امضای طرفین رسیده و مفاد آن بین ایشان لازم الاجرا است.

 

 

 تنظیم قرارداد مشارکت و همکاری توسط وکیل

همانطور که در بالا توضیح داده شد با تنظیم متن جامع و کامل یک قرارداد مشارکت می توانید راه را بر اختلافات احتمالی آینده بسته و امکان سوء استفاده و نقض قرارداد را به حداقل برسانید.برای این منظور مراجعه به وکیل متخصص قرارداد و درخواست تنظیم متن ان اجتناب ناپذیر است.
گام اول اخذ نوبت مشاوره و ارائه مدارک و بیان جزئییات قرارداد و مقصود از تنظیم آن است.طبیعتا با ارائه این اطلاعات وکیل این امکان را خواهد داشت تا نزدیکترین قرارداد به منظور و منافع شما را تنظیم نماید.
مخاطبان گرامی می توانند جهت درخواست تنظیم متن قرارداد همکاری و مشارکت توسط وکلای متخصص دفتر وکالت ما با هماهنگی قبلی مراجعه نمایند.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جهت مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل دادگستری همین حالا تماس بگیرید.
تلفن ثابت:88019243-88019244
تلفن همراه :09121457035

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.