تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 فروردین 1399
شرایط طلاق به درخواست زن (زوجه)

 شرایط طلاق به درخواست زن (زوجه)

زن (زوجه) در صورتی در دعوای طلاق پیروز می شود که برای درخواست خود دلیل داشته باشد و در واقع مهم ترین شرط از شرایط و راه های طلاق به درخواست زن داشتن دلیل است و چنین نیست که به صرف دادخواست طلاق، حکم موافق به نفع وی صادر شود (مانند آنچه که قانون گذار برای مرد قائل شده و حق طلاق را بی چون و چرا به وی داده است) درخواست طلاق برای زن نکات و ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مشورت با وکیل و انجام کار تحت نظر یک وکیل را ضروری می نماید.البته به عنوان یک دلیل نانوشته می توان به مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده که خود راه بسیار موثری برای طلاق است نیز میتوان اشاره کرد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 7553

 

مهمترین راههای طلاق به درخواست زن 

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. طبق این ماده مرد می تواند هر زمان که بخواهد با پرداخت کلیه حقوق مادی زن او را طلاق بدهد. ضمن آنکه آنچه در تعریف طلاق بیان شده عبارت است از: انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده او. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه از جانب شوهر است و ناشی از اراده زوجین نمی باشد.

گرچه طلاق حق مرد است و او برای این امر نیاز به دلیل خاصی ندارد اما قانونگذار موارد و شرایط و راه هایی را نیز برای طلاق زن در نظر گرفته که در صورت وجود آنها، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

 

 

6 مورد از مهم ترین راه های طلاق به درخواست زن

1- غیبت شوهر بیش از 4 سال: هر گاه شخصی 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.

2- در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عفد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب بشود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.شرایط ضمن عقد و شرایط مندرج در عقدنامه ازدواج نیز ماهیاتاً نوعی وکالت در طلاق است با این تفاوت که قاضی اول باید وجود این شرایط را احراز کند و سپس اجازه اعمال حق طلاق یا وکالت در طلاق را بدهد.

3- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

4- عسر و حرج زوجه: مهمترین راه از راه های طلاق برای زن همین است و اشاره به موردی دارد که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع دادگاه طلاق داده می شود.

5- اعتیاد شوهر 

6- داشتن یک وکیل خوب برای طلاق: شاید تعجب کنید ولی اگر هیچ یک از دلایل بالا را ندارید می توانید با مراجعه به یک وکیل خوب و باتجربه و متخصص طلاق و دعاوی خانواده به خواسته و مقصود خود نزدیک شوید.به عبارت دیگر دلایل و روش های انحصاری و ویژه ای برای طلاق وجود دارد که جز یک وکیل باتجربه آنها را نمی داند و امکان بهره برداری و استفاده از آن دلایل ویژه طلاق را ندارد.

 

 

 

 

 

تعریف و مصادیق عسر و حرج 

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

الف- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

ب- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

ج- مکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

د- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

هـ- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید

البته موار مندرج در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

 

دادخواست طلاق به درخواست زوجه (زن) به دلیل عسر و حرج

خواهان......................

خوانده :   .....................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات :

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست طلاق توافقی :                         

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............. در دفترخانه رسمی شماره ....... تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهار سال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملاً چهار سال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر و حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 

 

 

مطالب مرتبط راههای طلاق زن: 

1- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

2- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

3- موارد درخواست طلاق برای زن

4-دادخواست طلاق زوجه رای طلاق

5- شرایط جدید طلاق توافقی 

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
عسر و حرج تعریف مشخص و محدودی ندارد و شامل هر وضعیت سخت و غیر قابل تحملی می شود که عرف و غالب اعضای جامعه تحمل آن را سخت و غیر ضروری بداند.
بله، مطابق قانون و شروط ضمن عقد ازدواج اگر مردی به همسر خود نفقه ندهد شرایط طلاق برای زن فراهم می شود.
بله، یکی از بارزترین مصادیق عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق همین است.
بله، یکی از دلایل فراگیر طلاق ازدواج مجدد یا بودن با زن دیگر است.چه در قالب ازدواج باشد چه ارتباط نامشروع.
نظرات

یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400

Na

با سلام.زوجه هستم نزدیک یکسال و شش ماه از عقدم میگذره. یکماه بعد از عقد متوجه دروغگویی شدید شوهرم شدم . حتی بسیاری از حرفایی که روز خواستگاری زده بود قصد عمل کردن بهشونو نداشته.لذا یکماه بعد عقد تمکین نکردم.رفت عدم تمکین داد اسباب و منزل صوری تهیه کرد و حکم تمکین گرفت و من ناشزه شدم. و اون با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد گرفته. بارها از طریق چند نفر اعلام کردم که مهریه را پس میدم بریم جدا بشیم. ولی اون توی پیامک گفت طلاقت نمیدم دو سه سال بلاتکلیف بمونی حالیت میشه(پیامکشم هست).ضمنا باکره هستم. میخواستم از خدمتتون بپرسم ایا میتونم درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج بدم؟ با توجه به اینکه ۳۱ سالمه و عمرم داره تلف میشه چرا باید برای یک عقد یکماهه انقدر اذیت بشم و اینجوری تاوان بدم. در هر شرایطی حاضر به گذشت از مهریه هستم و فقط میخوام ازش هر جور شده جدا بشم.ایا راهی هست؟ ایا امکان موافقت دادگاه با درخواست طلاق از طرف من وجود داره؟
راهنمایی بفرمایید که از چه طریقی باید اقدام کنم. ممنون میشم.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.