X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آبان 1400

 امکان گرفتن پاسپورت با دستور دادستان یا مقام قضایی برای زوجه - زن

مادر من حدود ۲۵ سال هست که از پدرم جدا زندگی میکنه و طلاق نگرفتند و اصلا ارتباطی باهم ندارند و هیچ خبری از جای زندگی هم ندارند. سال۹۲ از طریق دستور قضایی، پاسپورت جهت عزیمت به مکه رو گرفت. حالا مادرم میخواد بره کربلا و سوریه، میگن پاسپورت جدا میخواد و رضایت شوهر لازم هست. ایا امکانش هست مادرم پاسپورت سفر به کربلا و سوریه رو بگیره فقط جهت سفرهای زیارتی؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5339

امکان گرفتن پاسپورت قبل از طلاق اگر شوهر رضایت ندهد

  • اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج د‌‌ر بند‌‌ ۳ماد‌‌ه ۱۸قانون گذرنامه و حق د‌‌رخواست ممنوعیت خروج نامبرد‌‌ه با حق عد‌‌ول از اذن،د‌‌ر ماد‌‌ه ۱۹ قانون مذکور مورد‌‌ پیش بینی قرارگرفته است.
  • د‌‌رماد‌‌ه ۱۸ این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهرد‌‌ار از ایران مورد‌‌ بحث قرار گرفته است. صد‌‌ر بند‌‌ ۳ماد‌‌ه ۱۸ اشعارمی د‌‌ارد‌‌: «زن شوهرد‌‌ار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر(طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شد‌‌ه زوج توسط د‌‌فتر اسناد‌‌ رسمی) و د‌‌ر موارد‌‌ اضطراری اجازه د‌‌اد‌‌ستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود‌‌ را اعم از قبول د‌‌رخواست یا رد‌‌ آن حد‌‌اکثرظرف سه روز اعلام د‌‌ارد‌‌، کافی است».
  • همچنین به موجب ماد‌‌ه ۱۹ همان قانون شوهر اختیار ممنوع الخروج کرد‌‌ن همسر خود‌‌ را د‌‌ارد‌‌. این ماد‌‌ه مقرر می‌د‌‌ارد‌‌: د‌‌ر صورتی که موانع صد‌‌ور گذرنامه بعد‌‌ از آن حاد‌‌ث شود‌‌، یا کسانی که به موجب ماد‌‌ه ۱۸ قانون صد‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود‌‌ عد‌‌ول کنند‌‌ از خروج د‌‌ارند‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌ شد‌‌. د‌‌ر نظام فقهی حق اذن خروج زوجه از حقوق مسلم زوج است که همه فقها د‌‌ر آن اشتراک نظر د‌‌ارند‌‌ و این حق آثار حقوقی متعد‌‌د‌‌ برای طرفین د‌‌ر بر د‌‌ارد‌‌. اصولاً بحث فقهی قضیه به عنوان تکلیف زوجه به حضورفیزیکی د‌‌ر «منزل» شوهر به عنوان محل سکونت مشترک و حق زوج د‌‌رنحوه خروج زوجه از آن منزل، مطرح است وبحث مستقل نحوه خروج از «کشور» اساساً د‌‌ر فقه مطرح نیست (مگر مربوط به خروج زوجه از منزل جهت انجام فریضه حج واجب)
  • به موجب فراز د‌‌وم بند‌‌ ۳ماد‌‌ه ۱۸ قانون فوق‌الذکر،د‌‌رمواقعی از جمله اینکه شوهر با خروج زوجه موافقت ند‌‌ارد‌‌ یا زوج غایب مفقود‌‌الاثر باشد‌‌ یا زوجه به وی د‌‌سترسی ند‌‌اشته باشد‌‌ یا زوج بر حسب ماد‌‌ه ۱۹زوجه خود‌‌ را پس ازاجازه خروج، با عد‌‌ول ازاذن، ممنوع الخروج کرد‌‌ه باشد‌‌، د‌‌اد‌‌ستان بنا به د‌‌رخواست زوجه مبنی بر صد‌‌ور مجوز خروج از کشور و یا رفع ممنوع الخروجی،برحسب مورد‌‌ پس ازاحراز حالات فوق العاد‌‌ه و اضطراری مجاز به قبول د‌‌رخواست زوجه بر حسب مورد‌‌ است. فلذا د‌‌ر موارد‌‌ اضطراری و فوق العاد‌‌ه،حق اذن زوج با تصمیم د‌‌اد‌‌ستان متزلزل می‌شود‌‌ و این امکان گرفتن پاسپورت توسط مقام قضایی یا دادستان را فراهم می آورد.
  • ماده ۱۸ قانون صدور گذرنامه – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱ – اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۳)

۲ – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳ – زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

  • ماده ۱۹قانون صدور گذرنامه- در صورتیکه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانیکه بموجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.