مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 22 بهمن 1400

 استرداد و پس گرفتن چک تضمینی

مبلغ 50/000/000 پنجاه میليون ريال بدهكار شخصي بودم و قرار اوليه ما عند الاستطاعه بوده! يك قطعه چك به همین مبلغ بدون تاريخ به عنوان تضمین به دستش دادم. طي دو مرحله نصف وجه طلبي را گرفته و رسيد داده اند. چند روز پيش به شوراي حل اختلاف مراجعه و درخواست تامين خواسته و مطالبه وجه چك كرده است. وقت ده روزه هنوز براي اعتراض دارم. البته كتبي ابلاغ نشده، حساب حقوقي ام را مسدود كرده اند.الان برای پس گرفتن چک تضمین چه کار میشه کرد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1312

پاسخ  - چگونه میتوان لاشه چک تضمینی را پس گرفت ؟

 • چک تضمینی چکی است که توسط خود بانک یا یکی از شعب آن به تقاضای شخص صادر شده و پرداخت وجه آن چک توسط بانک مورد نظر تضمین می گردد.
 • چک تضمینی در وجه ذینفع صادر شده و اعتبار آن توسط بانک صادر کننده تامین خواهد شد.
 • چک تضمینی به صورت رمز دار مورد استفاده قرار گرفته و شخصی که برای صدور آن درخواست می دهد، نیازی به داشتن دسته چک ندارد.
 • لازم به ذکر است که چک های تضمینی قابل پشت نویسی و انتقال به شخص دیگر نیستند و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.
 • چک های تضمین شده باید دارای رمز، شماره امضا، مهر شعبه بانکی و مهر صاحب امضا باشند. این اطلاعات باید در شعبه و  در حضور متصدی بانک پر شود.
 • به عبارت دیگر، تکمیل فرم درخواست صدور چک نضمین شده توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانک بوده و درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین‌ شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
 • ذکر این نکته ضروری است که  در چک تضمینی برخلاف چک عادی، باید مبلغ چک به شکل ماشین ‌نویسی شده در محل مناسب درج شود.
 • لازم به ذکر است که چک های تضمینی تنها توسط بانک صادر شده اما پرداخت آن علاوه بر اینکه از طریق شعب همان بانک انجام می شود، از بانک دیگر نیز قابل وصول است با این تفاوت که واریز از بانک دیگر یک روز به طول می انجامد.
 • چک تضمینی تنها توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده است قابل وصول می باشد و  مبلغ معین مندرج در چک که در حساب بانک ذخیره شده بود، به حساب گیرنده واریز می شود.
 • لازم به ذکر است که پرداخت چک تضمین ‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است.
 • فوت، حجر و ورشکستگی صادرکننده چک اخلالی در وصول چک تضمینی ایجاد نخواهد کرد و طلبکاران صادرکننده ی چک نمی توانند وجه این چک را توقیف نمایند.
 • ابطال چک تضمینی توسط صادرکننده، وکل یا نماینده ی او امکان پذیر می باشد. این ابطال با ارائه اصل چک صرفاً تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است.
 • نکته حائز اهمیت در خصوص چک تضمینی این است که این چک با چک تضمین متفاوت می باشد. توضیح اینکه چک تضمین یک چک عادی است که به منظور تضمین انجام یک تعهد خاص صادر می گردد و مقررات آن تابع چک های عادی است و با ماهیت و مقررات چک تضمینی کاملا تفاوت دارد.
 • برای وصول چک های تضمینی، مطابق با قانون اصلاحی صدور چک 1400 عمل می گردد.  توضیح آن که  صدور و تحویل چک های تضمین ‌شده توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر بوده و ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نیز در سامانه صیاد صورت می گیرد. 
 • در صورتی که چک تضمین شده مفقود گردد، باید صادر کننده و گیرنده، هر دو به بانک صادرکننده مراجعه نموده و برگه ی اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودی را امضا نمایند.
 • پس از انجام این موارد، بانک پس از احراز هویت صادرکننده و گیرنده، از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام به استعلام صحت مشخصات هویتی آنان می نماید. پس از اقدامات فوق، بانک ابتدا چک تضمین شده مفقودی را ابطال نموده و سپس چک المثنی صادر می نماید.

 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت با توجه به اینکه برگه چک در اختیار ایشان هست و نسبت به دریافت وجه ان اقدام کرده اند تنها در صورتی می توانید چک را پس بگیرید که بتوانید ثابت کنید ایشان استحقاق دریافت مبلغ چک را ندارند.

بنابراین، اگر رسيد و شاهد داريد به شوراي حل اختلاف مراجعه نمایید و ثابت كنيد كه آن چك بابت اين بدهي بوده است. به طور کلی قاعده این است که دارنده چک طلبکار است و کسی که خلاف این ادعا می کند مدعی محسوب و اثبات امر به عهده اوست.

 

 

مستندات قانونی در خصوص استرداد چک تضمینی

ماده۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مورخ 1400,01,29
 یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:
ماده۲۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مورخ 1400,01,29
چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱ـ صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین‌شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی‌نفع) فراهم نماید.
۲ـ پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.
۳ـ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه(فرم‌های) مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۴ـ در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵ ـ در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.
ماده ۱ قانون صدور چک
انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳- چک تضمین‌ شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص چک و اسناد تجاری

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.