X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 27 آذر 1400

 مطالبه مهریه بعد از فوت پدر شوهر از محل اموال او

اگر مهریه بر ذمه پدر شوهر باشد و او نیز اموال خود را به شرط عمر به همسرش داده باشد و جز حقوق بازنشستگی اموال دیگری نداشته باشد آیا بعد از فوت پدر شوهر میتوان از حقوق بازنشستگی مهریه را طلب کرد؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 26333

آیا بعد از فوت پدر شوهر می توان مهریه را طلب کرد ؟

  • بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد و قوت عقد، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.بنابراین بعد از عقد زن مالک تمام مهر می شود و می تواند آن را مطالبه کند و فقط اگر ازدواج آن ها منجر به طلاق شود مهریه زن نصف می شود. 
  • در خصوص مهریه بر ذمه پدرشوهر باید گفت مهریه حق قانونی زوجه است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را درخواست کند و پرداخت آن تکلیف قانونی مرد است. بر اساس قوانین، پرداخت مهریه بر عهده ی شوهر بوده و  پدرشوهر حتی در صورت تمکن مالی هیچگونه تکلیفی بر پرداخت مهریه ندارد.
  • با این وجود در شرایطی مهریه بر ذمه پدر شوهر باشد. ممکن است در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج و یا در قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت پسرش را کرده باشد که در این صورت زن می تواند برای آنچه پدر شوهر تعهد کرده  برای گرفتن مهریه به او مراجعه کند.
  • برای دادخواست مطالبه مهریه از پدر شوهر اگر مبلغ مهریه کمتر از 20 میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مهریه است. اما اگر مبلغ مهریه از 20 میلیون تومان بیشتر باشد، دادگاه خانواده برای رسیدگی صالح است. لازم به ذکر است که زن می تواند برای طلبی که بابت مهریه از پدر شوهر دارد، اموال او را معرفی و توقیف نماید.
  • باید توجه نمود تنها در صورت شرایط مذکور زن می تواند برای مهریه به پدرشوهر مراجعه نماید و در غیر این شرایط مثلا زمانی که مرد مالی جهت ادای مهریه ندارد، پدر شوهر هرچثدر که متول باشد هیچگونه وظیفه ای جهت پرداخت مهریه ندارد.
  • البته اگر پدر شوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از او ارث می برد فوت کند و سهم الارثی به شوهر تعلق گیرد در این فرض زن می تواند از محل سهم الارث شوهر مهریه را به مقداری که جوابگوی مهریه باشد، وصول نماید.
  • در رابطه با مطالبه مهریه بعد از فوت پدر شوهر از محل اموال او باید گفت در صورتی که پدر شوهر تعهد به پرداخت مهریه نموده باشد مهریه بر ذمه او باقی می ماند و با فوت او از بین نمی‌رود و امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر وجود دارد.
  • مطالبه مهریه بعد از فوت پدر شوهر و وصول مهریه از اموال او مطابق سایر موارد بدهکاری متوفی می باشد. بدین صورت که زن می تواند از طریق دادگاه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کند و مهریه زن از ماترک پرداخت می شود. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه مهریه از اموال پدر شوهر فوت شده

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت امکان مطالبه مهریه بعد از فوت پدر شوهر از محل اموال او برای شما وجود دارد. بدین منظورم شما می باید دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت ورثه متوفی به دادگاه خانواده تقدیم نمایید.

♦  نکته حائز اهمیت این است که وراث ایشان بیش از کل ماترک متوفی مسئولیتی ندارند و اگر ماترک برای مهریه کفایت نکند، نمی توان از اموال سایر وراث آن را وصول نمود.

♦  در صورتی که پدرشوهر مهریه را در سند ازدواج تعهد نموده باشد شما می توانید با مراجعه به دوایر ثبت اسناد مهریه خود را طلب نمایید. پس از صدور اجرائیه ثبت، و در صورتی که ورثه ظرف مدت ده روز از دریافت ابلاغیه مهریه را پرداخت نکردند، ترکه مهر و موم و توقیف می شود و در صورتی که اموالی برای توقیف وجود نداشته باشد، پس از دریافت یک گواهی از اداره ثبت می توانید از طریق دادگاه اقدام نمایید.

♦  به نظر می رسد حقوق بازنشستگی و مستمری متوفی بعداز فوت متعلق به اشخاص صاحب حق است (ورثه ای که شرایط دریافت آن را دارند) و نمی شود بابت بدهی متوفی آن را توقیف نمود.

 


مستندات قانونی - مطالبه مهریه از اموال پدر شوهر

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.


ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.


ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.


ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.


ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.


ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.


ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.


ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.


ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.


ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.


ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.


ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.


ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی
اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.


ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.


ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.


ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.


ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.


ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.


ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.


ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.


ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.


ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.


ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی
در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.


ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.


ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.


ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.


‌ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی
دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.


‌ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی
ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:
‌طبقه اول
‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌ است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده در تهران

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.