X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آبان 1400

 میزان مسئولیت مدیران شرکت و نحوه خروج

اینجانب در سال 1392 با امضای وکالت نامه ای و در قبال دریافت 5میلیون به صاحب شرکت از مدرک اینجانب جهت رتبه بندی استفاده نمودند که تاریخ اعتبار این وکالت نامه 94/10 میباشد و در این شرکت به عنوان مدیر عامل می باشم. از زمان 94 به اینجانب هیچ گونه حق الزحمه پرداخت نشده است و همچنین وکالتی تمدید نشده است.
1- با توجه به اینکه در وکالت نامه ذکر شده که موکل هیچ تعهدی در مورد سود و ضرر و زیان و بیمه و مالیات شرکت ثبت شده از بدو الی پایان وکالت از لحاظ حقوقی و کیفری نخواهد داشت. با توجه به اتمام زمان و حالا که به عنوان مدیر عامل این شرکت هستم ایا ضرر و زیان و مالیا ت نیز به گردنم می باشد یا خیر؟
2- استفاده شرکت از مدرک اینجانب بدون خارج کردن نام بنده بعد از پایان دو سال قانونی می باشد یا خیر و می توانم طرح ادعای خسارت کنم ؟
3- چگونه می توانم اسم خودم را از شرکت خارج کنم ؟ شرکت مزبور با مسولیت محدود می باشد در ضمن شرکت توانست با مدرک اینجانب رتبه 5 برق را بگیرد در سال 93.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3530

حدود مسئولیت مدیران و سهامداران شرکت 

 • مسئولیت مدیران شرکت و مدیر عامل شامل مواردی که در قوانین و مقررات، اساسنامه شرکت یا مصوبات  مجمع عمومی آمده است، می باشد.
 • در خصوص ضرر و زیان وارد شده توسط مدیران شرکت و مدیر عامل به سهامداران شرکت یا اشخاص ثالث نیز با توجه به ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مسئولیت مدیران و مدیرعامل برحسب مورد مشترکا یا منفردا بوده و دادگاه در خصوص حدود مسئولیت هریک برای جبران خسارت تصمیم گیری می نماید.
 • مسئولیت دیگری که برای مدیران یا مدیرعامل در صورت ورشکستگی یا عدم تکافوی دارایی برای پرداخت دیون پس از انحلال شرکت در نظر گرفته شده است این است که هر ذینفع ی تواند از دادگاه تقاضا دهد تا هر یک از مدیران یا مدیرعامل را که موارد مذکور به نحوی به علت تخلفات او واقع شده است، بطور منفرد یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم کند.
 • مسئولیت دیگری که در ماده 129 و 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است در رابطه با معامله به حساب شرکت توسط هریک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بدون کسب اجازه از هیأت مدیره است که تخلف از آن و ورود خسارت به شرکت موجب مسئولیت شخصی که این اجازه را صادر کرده (مدیرعامل و هریک از اعضای هیأت مدیره) با فرد طرف معامله متضامناَ خواد بود.
 • علاوه بر مسئولیت های حقوقی، مدیرعامل دارای مسئولیت کیفری نیز می باشد و آن شامل مواردی است که در موادی همچون 258 لایحه اصلاحی قانون تجارت با مجازات حبس یا مواد 260، 262، 263، لایحه مذکور آورده شده است.
 • همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیران اشخاص حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره) مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی در نظر گرفته است.
 • در ماده ی 201 همین قانون نیز تنظیم خلاف واقع ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را به قصد فرار از دین، مجازات حبس در نظر گرفته است.
 • در خصوص پرسش اول باید گفت مسئولیت شما به عنوام مدیرعامل و حدود آن بسته به قرارداد مدیرعاملی شما با شرکت است و دیگر ربطی به وکالتنامه منقضی شده سابق ندارد. بنابراین حداقل مسئولیتی که برای شما متصور است مواردی است که در اساسنامه شرکت برای مدیرعامل آورده شده و همچنین مسئولیت های قانونی ذکر شده می باشد.
 • در رابطه با استفاده از مدرک شما باید گفت به علت پایان یافتن مدت توافق اگر شما به این مسأله رضایت نداشته باشید استفاده از مدرک شما قانونی نیست و می توانید شکایت کنید.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص محدوده مسئولیت مدیر شرکت و نحوه خروج از شرکت

 • در جواب پرسش آخر شما یعنی نحوه خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود باید گفت خروج از شرکت امکانپذیر بوده و به دو صورت ممکن است.
 • توضیح آنکه از آنجایی که سهم شریک بخشی از سرمایه ی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است این خروج منجر به کاهش سرمایه شرکت شود.
 • در این حالت صورتجلسه ای باید توسط مجمع عمومی فوق العاده تنظیم و تصویب گردد و بعد از خروج شریک و گرفتن آورده¬ی خود، در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی منتشر شود.
 • راه حل دیگر این است که شرکای دیگر یا شخصی خارج از شرکت سهم شریکی که قصد خروج از شرکت را دارد، یعنی شما را بخرند تا در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردد. این نوع خروج نیاز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده داشته و باید در اداره ی ثبت شرکتها ثبت گردیده و در روزنامه رسمی منتشر شود.
 • شما پس از خروج از شرکت دیگر مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت نخواهید داشت.
 • البته قبل همه این اقدامات بهتر است با یک وکیل متخصص شرکتها و وکیل تجاری در تماس و ارتباط باشید.

 

 

مستندات قانونی - مسئولیت و نحوه خروج مدیران شرکت

ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت
اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده‌بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رای نخواهد داشت.


ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت
معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده‌هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت‌می‌باشند.


ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت
كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات ‌مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.


ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.


ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات ‌او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.


ماده 198 قانون مالیات¬های مستقیم
در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.


ماده 201 قانون مالیات¬های مستقیم
هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص‌مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور‌محروم خواهد شد.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.