تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
دادخواست و رای تخلیه فوری آپارتمان (دستور تخلیه)

 دادخواست و رای تخلیه فوری آپارتمان (دستور تخلیه)

مطابق مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376: قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و بوسیله ی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود.پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر یا قائم مقام قانونی وي تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجراي ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاي تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی انجام خواهد گرفت.لازم به ذکر است قراردادهای اجاره با توجه به زمان انعقادشان مشمول سه قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و 62 و 76می باشند.قراردادهای اجاره ای که بعد از سال 76 منعقد گردیده تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 می باشد.

امتیاز: Article Rating

 

چند نکته در مورد دستور تخلیه (تخلیه فوری)                                   

1- همانگونه که اشاره گردید با انقضای مدت اجاره یا به دلایل دیگر، موجر می تواند با مراجعه به دوایر اجرای ثبت( در صورتی که سند اجاره رسمی باشد) یا مراجع قضایی (در صورتیکه سند اجاره عادی باشد) با تقدیم تقاضای تخلیه نسبت به تخلیه ملک خویش اقدام کند.
2- قرارداد اجاره اگر بصورت عادی تنظیم شده باشد مطابق قانون مفاد آن باید توسط دو نفر شاهد گواهی شده باشد.
3- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
5- مدارک لازم برای درخواست دستور تخلیه از مراجع قضایی:

الفارائه قرارداد اجاره که به امضای موجر و مستاجر رسیده و توسط دو نفر شاهد گواهی شده باشد.

ب- تقدیم دادخواست دستور تخلیه

6- مطالعه یک پرونده مطالبه اجور معوقه 

7-  مشاوره با وکیل متخصص قراردادها و تنظیم قرارداد 

8- مقایسه مفهوم خلع ید و تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی 

9- مطالعه نکات مهم در خصوص تخلیه اماکن تجاری و مسکونی

 

 

نمونه یک پرونده دستور تخلیه (تخلیه فوری)

وکیل خواهان ها آقایان .... و خانم ...(ورثه موجرمتوفی ) با ارائه گواهی حصر وراثت و برگ ارزیابی املاک مالیات برارث اقدام به تقدیم دادخواست با عنوان دستور تخلیه نموده اند.

ایشان برای اثبات صحت ادعایشان اجاره نامه و نامه سازمان توسعه مسکن تهران را نیز ضمیمه دادخواست نموده اند.وکیل محترم در دادخواست اظهارکرده موکلین به موجب قرارداد اجاره مورخ 10/8/96، شش دانگ یک باب آپارتمان واقع در تهران ، نیایش، را به خوانده محترم اجاره داده اند با توجه به اینکه مدت قرارداد یکساله بوده علیرغم انقضای آن و پیگیریهای مکرر موکلین، خوانده از تخلیه و تحویل ملک فوق الذکر امتناع می ورزد لذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی  قانونی و صدور دستور تخلیه  و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

 

 

روند رسیدگی به دستور تخلیه

پس از تقدیم دادخواست و تعیین شعبه و بررسی دادخواست و ضمائم وتکمیل آنها به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین  و به طرفین ابلاغ می گردد.

در جلسه رسیدگی طرفین دعوی حضور می یابند. ابتدا خواهان خواسته خود را مجددا همراه با دلایل و مستندات بیان میکند و سپس خوانده نیز مدافعات خود را ارائه میکند.در صورتی که مستاجر بابت ودیعه مبلغی به موجر پرداخت کرده باشد اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ودیعه به مستاجر می باشد.
 

رای شورای حل اختلاف، دستور تخلیه (تخلیه فوری)

در مورد درخواست موجر ... مبنی بر تخلیه یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره تعاونی و سازمان توسعه مسکن تهران واقع در فلکه اول شهران، مجتمع کاشانی2 طبقه 2 واحد 4شماره 9 نظر به احراز مالکیت موجر و رابطه استیجاری میان طرفین به موجب مندرجات سند اجاره عادی ابرازی مورخ 9/8/96 که در حین تنظیم توسط دو شاهد گواهی شده و موجر با تقدیم درخواست عدم رضایت خود را بر ادامه تصرف مستاجر اعلام داشته، لذا استمرار تصرف مستاجر در عین مستاجره فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و در اجرای بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف  مصوب 18/4/87  و مواد 3 و 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 دستور تخلیه ید مستاجر از عین مستاجره فوق صادر و اعلام میدارد. اجرای احکام مدنی ظرف بیست و چهار ساعت نسخه دوم این دستور را به مستاجر ابلاغ و ظرف سه روز پس از ابلاغ نسبت به اجرای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر اقدام نمایید.اجرای دستور منوط به پرداخت مبلغ 30000000 ریال به حساب صندوق دادگستری بابت ودیعه مسکن/سند تعهدآور به شماره فیش واریزی از سوی موجر می باشد وبدیهی است پس از تخلیه و تحویل ملک، قبض سپرده از بابت ودیعه/سند مذکور با احراز هویت و اخذ رسید، به مستاجر تحویل خواهد شد.اجرای حکم منوط به ارائه فیش سپرده به مبلغ سی میلیون تومان در واحد اججرای احکام می باشد.
قاضی شعبه 208 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 5


تحلیل پرونده تخلیه فوری آپارتمان

مستندات رای شورا مواد 3 و 4 قانون روابط موجر ومستاجر سال 76 و بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف می باشد و این نکات قابل توجه می باشد، در خصوص قرارداد اجاره استنادی خواهان،اجاره نامه فیمابین موجر ومستاجر در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 منعقد شده و مشمول این قانون می باشد.

مستند دعوی خواهان اجاره نامه عادی است که به امضای موجر و مستاجر رسیده و دو نفر شاهد نیر آنرا گواهی کردهاند.احراز مالکیت موجرورابطه استیجاری میان طرفین به موجب مندرجات سند اجاره عادی ابرازی خواهان توسط دادگاه و تقدیم درخواست موجر مبنی بر عدم رضایت نسبت به ادامه تصرف مستاجر می باشد.

اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت مبلغ ...... به حساب صندوق دادگستری بابت ودیعه مسکن/سند تعهدآور به شماره فیش واریزی از سوی موجر می باشد (در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست).

 

 

مطالب مرتبط با تخلیه ملک:

1- تخلیه اماکن تجاری، سرقفلی، حق کسب و پیشه

2- نحوه تنظیم دادخواست تخلیه و مطالبه اجاره بها

3- تخلیه آپارتمان مسکونی، وکیل تخلیه، وکیل ملکی

4- وکیل دعاوی ملکی و قراردادها - تهران - یوسف اباد


 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.