تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399
وکیل برای تخلیه فوری ملک و دستور تخلیه

 وکیل برای تخلیه فوری ملک و دستور تخلیه

دعوای تخلیه یا تخلیه ید، خاص موردی است که فردی با رضایت و اجازه مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده است. یعنی شروع تصرف متصرف با رضایت مالک بوده است (مثل قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت) البته بارزترین و فراگیرترین مصداق دعوای تخلیه، عقد اجاره است.در این فرض با وجود شرایط لازم صرفنظر از اینکه ملک برای سکونت اجاره داده شده باشد یا برای کسب و پیشه، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه ید بنماید.در تعابیر عامیانه به دعوای تخلیه ید، تخلیه هم گفته میشود.در ادامه ضمن پرداختن به نکات مهم دستور تخلیه و تخلیه فوری  نمونه یک دادخواست تخلیه جهت اطلاع آورده می شود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 155645

 

 

نکات مهم درخواست تخلیه فوری (دستور تخلیه)

1- رسیدگی به درخواست دستور تخلیه فوری در صلاحیت شورای حل اختلاف است. 

2- صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد. به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید موجود باشد که این شروط عبارتند از : 

الف: قرارداد اجاره کتبی باشد.

ب: در قرارداد مدت ذکر باشد.

ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد.

د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد. 

هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد.

3- در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است. 

4- دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست.

5- دعوای دستور تخلیه یا به عبارت بهتر، درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند. 

6- شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد.

7- مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد.

8- تقاضای دستور تخلیه به موجب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است.

9- اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند. 

 

 

 

دادخواست تخلیه ملک (دستور تخلیه یا تخلیه فوری)

خواهان : ...........

خوانده : ..........

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره به جهت انقضای مدت اجاره و مطالبه کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات :  

1- وکالت نامه 

2- کپی مصدق قرارداد اجاره     

3- کپی مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف

ضمن عرض ادب و احترام در خصوص دادخواهی موکل مراتب را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

1- به موجب قرارداد اجاره منعقده فی مابین موکل و خوانده محترم منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در کرج .............. از تاریخ 1/10/98 لغایت 1/11/98 (یک ماه کامل) در ازای یک میلیون و پانصد هزار تومان به ایشان واگذار گردید.

2- مع الاسف علی رغم انقضای مدت قرارداد اجاره، مستاجر از تحویل عین مستاجره عدول ورزیدند.

لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای صدور دستور تخلیه به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

با تجدید احترام

توجه 1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

 

سوالات متداول - تخلیه فوری و دستور تخلیه ملک :

1- مراحل گرفتن دستور تخلیه چیست ؟

در اول مرداد طی قرارداد عادی با امضا دو شاهد آپارتمانی را به فردی بازنشسته نیروی انتظامی اجاره دادم .که در آن توافق بر پرداخت اجاره ۴۰۰هزار ودیعه ۴میلیون و دادن چک یا سفته گردید.مستاجر یک هفته بعد مبلغ ۲۵۰۰هزار تومان از ودیعه را پرداخت و قرار شد مابقی دو روز بعد پرداخت نماید مستاجر جهت فقط نظافت منزل کلید را طلب کرد و متاسفانه اعتماد کردم. فردای همان روز بدون اطلاع نقل مکان کردند و تا به امروز فقط توانستم اجاره یک ماه را بگیرم و علاوه بر عدم پرداخت مابقی ودیعه اجاره و هزینه های مصرفی وحتی شارژ ساختمان را پرداخت نکرده اند و از تحویل سفته و تحویل گرفتن نسخه ی قرارداد خود امتناع نمودند. از همان اوایل از ایشان به دلیل عدم پایبندی به مفاد صد بار تقاضای فسخ و تخلیه نمودم که فقط سرکارمان می گذاشت .فایل صوتی تمام تماس ها با اطلاع ایشان و پیام های ارسالی ایشان را دارم در آبان ماه در خواست صدور حکم تخلیه و اجور موعوقه و تآدیه تاخیر را به شورا تسلیم و در ۴ دی ماه در غیاب عمدی موجر حکم صادر شد دقیقا در آخرین روز فرصت. وا خواهی داد که در آن قید نموده که قصد داشته بعد از پرداخت اجاره دو ماه تخلیه کند که مو جر از مسترد نمودن باقی ودیعه خودداری و شفاهی توافق کرده که بعد از اتمام مقدار ودیعه داده شده تخلیه نماید .
اولا در واقع چنین توافقی نبوده و زمان درخواست واخواهی سوم بهمن بوده که مقدار ودیعه پرداختی به اتمام رسیده ولی شعبه با بی توجهی به مطالب واخواهی وقبول آن .زمان رسیدگی را به ۲۱فرودین موکول نموده است .
وهمچنبن ایشان زندکی کردن خانوادگی را در آپارتمان اعلام کردند در حالی که متارکه نموده وتنها وگاهی اوقات با پسرشان زندگی میکنند وبه اقرار تلفنی پسرش خانه را به شیره کش خانه تبدیل نموده استبا این توضیحات طولانیآیا بنا به ادعای کذب مستاجر در مورد توافق شفاهی که خود پایان قرار داد می تواند در بهمن ماه تلقی گردد. می توانم قبل رسیدگی واخواهی در همان پرونده درخواست صدور دستور تخلیه نمایم .ویا قبل از رسیدگی به واخواهی در درخواستی دیگر همان اقرار واخواهی را عدله صدور دستور نمود به نظر جناب عالی درست ترین کاری که اینجانب باید انجام دهم را بفرمائید ودر صورت نظر بر ادامه پرونده حکم صادر شده در روز رسیدگی به واخواهی . من دقیقا چه درخواستی از مقام قضایی شعبه داشته باشم .آیا درصورت محکومیت کامل ایشان . می تواتم از اجرای احگام درخواست توقیف حقوق و یابرداشت دین از حقوق بازنشستگی نمایم .یعنی می توان حقوق ایشان را به عنوان مال طرف معرفی نمود
به نظر شما درخواست تٱمین خواسته نمایم؟

پاسخ :

کاری که شما در این مورد می تواند انجام دهید فقط اجور معوقه و در صورتیکه حق فسخ قرارداد را بدلیل نپرداختن اجاره بها داشته باشید می توانید تقاضای فسخ بنمائید. 

به عبارت دیگر هرگاه موجر بدلیل تخلف مستاجر از مفاد قرارداد اجاره خواهان فسخ قرارداد باشد در صورتی امکان فسخ را دارد که این حق برای وی در نظر گرفته شده باشد. 

برای درخواست فسخ قرارداد باید به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه نمائید که رسیدگی به این قضیه نسبتا طولانی است و ممکن است چند ماه طول بکشد. 

بهتر از همزمان با تقاضای فسخ اجور معوقه و اجاره بها را نیز مطالبه نمائید. 


2- روند تخلیه ملک به چه شکل است ؟

منزلی رهن کردم قبلا جهت وام در رهن بانک بوده مالک اقساط را پرداخت نکرده بعد از اتمام قرارداد رهن به بنده چک دادن که پاس نشد اکنون مالک در زندان است و منزل بنام بانک شده است.آیا می توان مبلغ رهن خود را از بانک گرفت؟روند تخلیه ملک به چه صورت است؟

پاسخ :

برای این دعاوی ملکی دو راه وجود دارد اگر بانک تمام ملک را طلبکار نباشد و طلبش بابت بخشی از ملک باشد شما هم می توانید مازاد ملک را بابت طلب خود توقیف کنید واگر بانک تمام ملک را طلبکار باشد شما بر علیه مالک داخل زندان دادخواست مطالبه وجه بابت پول رهنی که داده اید به دادگاه ارائه دهید.


3- چطور مستاجری که حاضر به تخلیه نیست را وادار به تخلیه کنم ؟

سلام. من یه ملک مسکونی ورثه خریدم که داخلش مستاجری داره که سالهاست اجاره نداده. وقتی ازش خواستم خونه رو تخلیه کنه گفت من این خونه رو خریدم اما مدرکی نداره و ارائه نمیده. می خواستم راهنمایی بفرمائید. با سپاس

پاسخ :

باید علیه مستاجر دادخواست تخلیه بدهید مستاجر اگر دلیل داشته باشد در دادگاه می نماید و پاسخ شما به دلایل ارائه شده بستگی به نوع دلیل دارد. مثلا ممکن است اجاره نامه ای ارائه دهد که تا زمان حال و آینده ادامه دارد که در این صورت پاسخ شما باید این باشد که مثلا قرارداد جعلی است یا بعدا تنظیم شده است.  و یا حتی ممکن است مستاجر و متصرف ادعای مالکیت داشته باشد که باز هم در این جا باید پاسخ مناسب بدهید و یا هر نوع دفاع دیگر. 


4- تقاضای تخلیه بدون پرداخت سرقفلی چگونه است ؟

سلام ما 4 خواهر و برادر مغازه ای فقط به صورت مالکیت داریم طبق قانون مالک و مستاجر سال 56 داریم پارسال برج4 تقاضای تعدیل و اجور معوقه دادیم و بعد از اون هم 2 بار اظهار نامه برای هر ماه برای عدم پرداخت اجاره بها دادیم و دفعه سوم 10 روز اجاره را دیر پرداخت کردند البته تا آخر سال را پرداخت کردندظاهرأ شرایط تبصره 1 بند 9 ماده 14 حادث شده آیا میتوانیم تقاضای تخلیه بدون پرداخت سرقفلی کنیم؟لازم به ذکر است که این ملک از زمان پدربزرگمان بوده و مستاجر بدون دادن سرقفلی و فقط با قانون حکومتی صاحب سرقفلی شده است.

پاسخ :

تخلیه به دلیل عدم پرداخت عدم بها با توجه به توضیحات شما و اینکه قرارداد اجاره شما مشمول قانون سال 1356 است، نمی شود. 

مطابق سال 1356 مستاجر حتی تا پایان دادرسی هم فرصت برای پرداخت اجور معوقه دارد.برای بررسی و اطلاع از راه های دیگر تخلیه حضوراً به دفتر وکالت مراجعه نموده و با وکیل متخصص تخلیه اماکن تجاری و سرقفلی مشورت نمائید. 


5- تخلیه ملک چقدر طول می کشد ؟

نمی توان زمان دقیق یک دادرسی تخلیه را تعیین کرد ولی اصولاً برای دستور تخلیه و تخلیه فوری زمانی حدوداً یک ماه و برای گرفتن حکم تخلیه در دادگاه یا شورا در خصوص اماکن مسکونی زمانی حدود چهار ماه و در نهایت تخلیه اماکن تجاری شاید تا حدود یک سال هم طول بکشد.

نکته : توجه داشته باشید که تمام این زمان ها حدودی هستند و ممکن است در عمل طول یک دادرسی بیشتر یا کمتر باشد.


6- حق الوکاله شکایت تخلیه چقدر است ؟

حق الوکاله شکایت تخلیه رقم و مبلغ ثابتی نیست و بسته به توافق وکیل و موکل می تواند متفاوت باشد ولی اصولاً در تخلیه اماکن تجاری و جایی که سرقفلی و حق کسب و پیشه هم محل رسیدگی است درصدی از ارزش ملک و در سایر مصادیق تخلیه از جمله تخلیه اماکن مسکونی حق الوکاله چیزی در حدود ده تا سی میلیون تومان است.


7- اگر مستأجر اجاره ندهد چه کار می توان کرد ؟

دو ضمانت اجرا برای عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر وجود دارد.در صورتی که مستأجر مبلغ اجاره را پرداخت نکند اصولاً برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره وجود دارد.علاوه بر این موجر می تواند هیچ اقدامی نکند و در زمان تخلیه مبلغ اجاره ها را از پول پیش کسر نماید.


8- تمدید قرارداد اجاره چگونه است ؟

ساده ترین راه برای تمدید قرارداد اجاره این است که طرفین قرارداد مدت و مبلغ توافق خود را پشت قرارداد درج نموده و با یک جمله خیلی ساده در پشت قرارداد قبلی، قرارداد اجاره خود را تمدید نمایند.

راه حل بهتر این است که در صورتی که تمایل به تمدید قرارداد اجاره با مستأجر خود را دارید در یک قرارداد جدید این کار را انجام دهید،.


9- برای شکایت تخلیه کجا بروم ؟

دعوای تخلیه در هر حال باید در دفتر خدمات قضایی مطرح شود.دستور تخلیه را حسب مورد از شورای حل اختلاف یا اداره اجرای ثبت بخواهید.


10- مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه کجاست ؟

دعوای تخلیه حسب مورد و بسته به نوع تخلیه ممکن است در یکی از مراجع زیر قابل پیگیری و طرح باشد :

الف) شورای حل اختلاف

ب) دادگاه عمومی حقوقی

ج) اداره اجرای ثبت

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
حسب مورد و با توجه به عادی یا رسمی بودن قرارداد به شورا ی حل اختلاف یا اداره اجرای ثبت.
وجود حداقل 2 شاهد - کتبی بودن قرارداد - امضای طرفین قرارداد - ذکر مدت در قرارداد - ذکر مبلغ در قرارداد.
انجام و اجرای دستور تخلیه به طور متوسط چیزی بین 20 روز تا 3 ماه طول می کشد.البته بسته به مورد ممکن است کمی طولانی تر شود.
برای مطالعه دقیق و کسب اطلاع در این خصوص توصیه می شود به مقاله ای تحت عنوان، تخلیه در شرایط کرونا در سایت دادگران مراجعه نمایید.ولی اجمالاً پاسخ این سوال این است که اصولا نه، ولی تحت شرایطی خصوصا اگر مستاجر از تعهدات و تکالیف خود تخلف نموده باشد حتی در شرایط فراگیری بیماری کوید 19 و کرونا می توان دستور تخلیه گرفت.
نظرات

ﺳﻪشنبه, 05 اسفند,1399

حسینی

سلام ..ما یه مستاجر داریم ..که قرار دادش تموم شده ..کرایه و قبض ها را از ابتدا نداده .حتی مورد ضربو شتم هم از طرف خانوادش قرار گرفتیم .رفتیم شکایت کردیم .با کمال تعجب گفتن به دلیل کرونا 6 ماه بهش مهلت دادند ضمن اینکه به تعهداتش بعلاوه 20 درصد اجاره بپردازه.2ماه گذشته و به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده ..برای دستور تخلیه فوری میشه اقدامی کرد یا خیر؟


پاسخ وکیل :
سلام. دستور العمل ستاد ویژه کرونا در خصوص تخلیه همانطور که از صراحت آن مصوبه هم قابل استخراج است مربوط به مستاجری می شود که در انجام تکالیف و وظایف خود تخلف ننموده است.به نظر می رسد که با استناد به تخلفات مستاجر بتوانید ایشان را تخلیه کنید.البته اگر ملک شما مسکونی بوده و به اختلاف و درخواست شما در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است باید گفت به جهت اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف از استانداردهای لازم برخوردار نیست و مقامات آن مرجع عاری از دانش و دقت لازم قضایی هستند خیلی امیدی به حصول نتیجه و جریان عدالت نداشته باشید.

ﺳﻪشنبه, 21 اردیبهشت,1400

علوی

سلام خسته نباشید
من یه واحد مسکونی دارم که پس از اتمام قراردادم با مستاجر ، خودم شخصا می خوام توش زندگی کنم .با اینکه از سه ماه قبل از موعد قرارداد به ایشان اطلاع دادم و ایشان استطاعت مالی هم دارند باز هم به بهانه کرونا حاضر به تخلیه نیستن .من می تونم نسبت به تخلیه فوری ایشان اقدام کنم ؟ یا با توجه به شرایط فعلی خیلی زمان میبره ؟؟


پاسخ وکیل:
در حل حاضر و با توجه به فراگیری بیماری کرونا به موجب مصوبه ای در این خصوص پایان مدت قرارداد ضررتاً از موجبات تخلیه نیست و موجر باید یکی از دلایل مذکور در آن مصوبه را داشته باشد تا بتواند درخواست تخلیه مستاجر را بدهد.برای اطلاع از موارد ((تخلیه در شرایط کرونا)) به مطلبی تحت همین عنوان ددر سایت دادگران مراجعه نمایید.

شنبه, 25 اردیبهشت,1400

نیلوفر

مستاجری که دو قلاده سگ در واحد ما نگهداری میکنه که هزینه بالایی دارن با این قانون گستاخ شده یک ماهه وقتش تموم شده در نمیاد من این واحد را در شهر دیگر واسه فرزند دانشجو با وام و فروش امکانات خریدیم الان کلاس کلینیکی و عملی شروع شده در ماشین میمانیم لطفا واسه این قانون استثنا قرار بدین واقعا انصاف نیست


پاسخ وکیل :
عوض کردن یا اصلاح قانون در کنترل ما نیست ظاهرا شما ذهنیت و آگاهی کاملی از جایگاه، نقش و اختیارات وکیل ندارید. اما در هر حال به نظر ما اگر در قرارداد نگهداری سگ قید نشده باشد همین می تواند خود دلیل بر تخلیه به جهت خلف وعده مستاجر باشد.

شنبه, 01 خرداد,1400

Ava

سلام. سال گذشته آپارتمانم را توسط یکی از آشنایان اجاره دادم که بعلت عدم حضور اینجانب، ایشان در املاک اجاره نامه را بعنوان موجر امضاکردند بعداز اتمام مدت اجاره با وجود پیگیری های متعدداینجانب و مباشر بنده، مستاجر منزل را تخلیه نکرد بعداز چندماه مستاجر با فریب ایشان را (منظور مباشر بنده است که نامش در اجاره نامه بعنوان موجراست)
به خانه خود دعوت کرد و با حضور سه مرد شرور اجاره نامه جدیدی که ظاهرا از قبل آماده کرد بود جلوی ایشان گذاشت و باتهدید وزور اسلحه امضاگرفت که در متن اجاره نامه ذکرشده ایشان مبلغ 70میلیون رهن ازبابت اجاره سال جدید دریافت کرده است . حال با توجه به ادعای دروغ مستاجر و وجود اجاره نامه جعلی جدید وعدم پرداخت هیچ اجاره ای از آن زمان، اینجانب بعنوان مالک واقعی آپارتمان چگونه میتوانم حکم تخلیه بگیرم؟ آیادادگاه با ارائه این مدرک دروغین از طرف مستاجروعدم پذیرش این مدرک جعلی از طرف من و توضیحات اینجانب که مالک آپارتمانم، درخصوص نحوه پرداخت این مبلغ موهوم مدرکی ازایشان نخواهد خواست وصرفا وجود یه برگه دستی که آن هم با زور اسلحه امضاشده کافیست تا ادعای ایشان پذیرفته شود ممنونم از سایت خوبتون

شنبه, 08 خرداد,1400

امین

سلام مغازه تجاری اجاره دادیم که الان قرارداد تمام شده طرف گفت تخلیه میکنم ۱۵ رو وقت خواست بهش دادیم الان بعد ۱۵ روز وقت اضافه میگه من تخلیه نمیکنم دو تا کرایه هم عقب افتاده داره
۱ چقدر طول میکشه حکم تخلیه داده بشه؟
۲ اجاره های بعد از قرارداد رو میتونم ازش بگیرم ؟

یکشنبه, 09 خرداد,1400

راستین

22 با سلام
بنده پارسال یک ملکی رو خریدم و به مدت نه ماه اجاره دا دم حالا که مدت اجاره تمام شده مستاجر خونه رو خالی نمیکنه در حالی که خودم مراسم ازدواجمه و میخوام تو خونه خودم سکونت کنم در حال حاظر خونه ای ندارم و با پدرم زندگی میکنیم مستاجر هم به بهانه ی اینکه به تازگی بچشون به دنیا اومده خونه رو خالی نمیکنه تو این دوران دستور تخلیه چقدر زمان میبره که بدن ؟آبا مستاجر میتونه خونه رو خالی نکنه؟

پنجشنبه, 13 خرداد,1400

حمید

باسلام، بنده یک واحد آپارتمان را دو سال پیش اجاره دادم و سال گذشته به خاطر شرایط کرونا به صورت شفاهی توافق کردیم که یکسال دیگه سکونت نمایند ، هم اکنون ایشان اظهار نموده ۵۰ درصد مبلغ رهن اجاره را لازم دارد و معلوم هم نیست که کی ملک را تخلیه کند و در صورت عدم پرداخت مبلغ ۵۰درصد هم حاضر به تخلیه ملک نیست ، با توجه به اینکه هم اکنون خودم مستاجر هستم و مورد اجاره را جهت سکونت خودم لازم دارم ، آیا ممکن است شورای حل اختلاف به خاطر کرونا حکم تخلیه صادر ننماید.ضمن اینکه از صحبت های مستاجر متوجه شدم ایشان خودش صاحب خانه هم شده است.

یکشنبه, 16 خرداد,1400

علیرضا

باسلام بنده خانه ای را خریداری کرده ام اما فروشنده خانه را تصاحب و با خانواده در ان زندگی می کنند ما شکایت کردیم و دادگاه حکم به نفع ما صادر کرده است در حال حاضر جهت تحویل ملک حکم به اجرای احکام رفته مامور نیروی انتظامی هم دوبار جهت تحویل ملک به درب منزل فروشنده مراجعه کرده اما بدون نتیجه بوده است حال دادگاه حکم ورود صادر کرده است ما چه کارهایی باید انجام بدهیم که در زمان تحویل کارمان به تعویق نیفتاد
ایا برای جابجایی اثاثیه فرد ما باید محلی را از قبل تهیه کنیم ؟
ایا احتیاحی به قفل ساز میباشد ؟

ﺳﻪشنبه, 25 خرداد,1400

محمد جواد

با سلام . بنده دارای یه باب مغازه ی تجاری هستم که تاریخ قرارداد 2 ماه هست تموم شده . و مستاجر هی امروز و فردا میکنه و میگه که مغازه میخوام بگیرم ولی هیچ اقدامی نمیکنه . برای دستور تخلیه ی فوری اقدام کردم گفتن که 1 ماه طول میکشه . به دلیل اینکه الان خودم بیکار هستم . منتظر هستم که مغازه را خالی کنه . ایا راهی وجود داره زمان دستور تخلیه ی فوری زودتر انجام پذیرد . ایا میشه شکایت هم ازش کنم ؟ لطفا راهنمایی بفرمایین . ضمنا اظهار نامه هم براش ارسال شده که مدت 7 روز بهش فرصت داده شده و این هم 2 روز هست به اتمام رسیده

شنبه, 05 تیر,1400

محمد


آيا قوانين ستاد کرونا شامل حال املاک تجاري هم مي شود؟
الان اکثر مغازه دارا مستاجر هستند و حدود دو سال گذشته بخاطر کرونا چندين مرحله تعطيلي داشتيم که صاحب مغازه ها تا ريال آخر اجارشونم گرفتن. الانم که وضعيت خداروشکر داره بهتر ميشه يا تقاضاي اضافه کردن چند برابري اجاره رو ميکنن يا تخليه....
#مسئول محترم: يه فکري هم به حال قشري بکنيد که تا آمار کرونا ميرفت بالا سريع يک ماه تعطيلشون ميکرديد
در صورت عدم توافق با موجر چقدر طول میکشه تا حکم تخلیه بگیره؟
اصلا شرایط تخلیه رو تا سه ماه آینده ندارم

جمعه, 18 تیر,1400

مریم

باسلام،اگردرقرارداداجاره داورتعیین شده باشه برای دستورتخلیه بایدبه داورمراجعه کردیا درصلاحیت شورا ست واینکه خسارت تاخیررومیشه تودستورتخلیه مطالبه کرد

شنبه, 19 تیر,1400

علی

باسلام من سه ساله واحدی رو به اجاره دادم فقط در سال اول قرارداد اجاره به شکل دستی نوشتیم و در سال های بعدی فقط به صورت زبانی اجاره رو تمدید می کردم و در الان که واحد رو نیاز دارم متاسفانه مسناجر ملک رو تخلیه نمی کند.راه حل حقوقی رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.