نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آذر 1399
نمونه متن قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی

 نمونه متن قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2309

 

قرارداد اجاره آپارتمان مسكوني


طرف اول قرارداد (موجر ):

خانم / آقاي : ............ فرزند آقاي ............ داراي شناسنامه شماره ........... صادره از ............ متولد ................ ساكن : ...................... .

 

 


طرف دوم قرارداد (مستاجر ) :

خانم / آقاي : ............ فرزند آقاي ............ داراي شناسنامه شماره ........... صادره از ............ متولد ................ ساكن : ...................... .

 

 


موضوع قرارداد :

شش دانگ دستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از يك باب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساخت .......... متر مربع جزء‌پلاك ......... فرعي از ........... اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ........... فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ....... بخش ......... ثبتي ......... تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ............ مورخ      /    /   13صفحه ........ جلد ....به شماره چاپي ..... صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ،‌به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ...........و از آب مشترك به شماره اشتراك .......... و از گاز شهري  مشترك به شماره شناسايي ......... و به انضمام يك رشته تلفن به شماره .......... و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده وبا وقوف از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات آن ، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ......... نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

 


مدت قرارداد :

...... سال كامل شمسي از تاريخ اول ........ ماه هزار و سيصد و ......... شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاء ‌منافع كرده است.

 

 


مبلغ قرارداد :

مبلغ ......... ريال براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود .

 

 


شروط قرارداد  :

1- ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌ جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌ صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3- مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4- ............ .

5- ............ .

6- ............ .

7- ............ .

8- ............ .

 

مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

 


ساير شروط:

)در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

 

 


اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

مطالب مرتبط با اجاره نامه :

1- وکیل برای فسخ قرارداد و ابطال معامله

2- معاملات متعدد با سند عادی، معامله معارض

3- وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - اماکن تجاری

 

 

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.