نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

(آرشیو ماه تیر 1400)
نمونه قرارداد واگذاری حق انتفاع
اطلاع از ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضاء قرارداد متن قرارداد حق انتفاع مالک : خانم نرگس ...... فرزند: غلامرضا دارای شناسنامه شماره : ........... صادره از : تهران به نشانی...
شنبه، 26 تیر 1400 - 15:30

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.