X

 مدارک لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت

مدارک لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت

بعد از فوت یک فرد، ورثه او تنها در صورتی امکان تصرف و دخالت در اموال متوفی و ماترک (آنچه از متوفی به ارث رسیده است) را دارند که اقدام به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و گواهی لازم مطابق قانون صادر شده باشد. به طور مثال اگر ورثه دو نفر باشند و ماترک متوفی یک آپارتمان، ورثه اول باید هر دو با هم یا هر یک به تنهایی با در دست داشتن مدارک لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت درخواست صدور این گواهی را بنمایند و بعد از صدور گواهی انحصار وراثت اگر با هم اختلافی بر سر تقسیم ماترک ندارند اقدام به فروش نمایند و حتی اگر با هم اختلاف هم داشته باشند برای طرح شکایت تقسیم سهم الارث یا دستور فروش وجود گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد.

 

  |  
بازدید: 103079
  |  
امتیاز: Article Rating

مدارک گواهی انحصار وراثت

 

مدارک مورد نیاز برای دادخواست حصر وراثت

1- گواهی فوت متوفی

ارایه اصل گواهی فوت و تصویر برابر اصل شده آن به ضمیمه دادخواست الزامی است.

 

2- استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی

اسامی کلیه ورثه در فرم مخصوص نوشته شده و سه نفر از کسانی که وراث متوفی را میشناسند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و مراتب را گواهی و امضا مینمایند و امضا آنها توسط سردفتر تصدیق میشود.

 

3- رسید گواهی مالیاتی

گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.(برای فوت شدگان قبل از سال 95).

 

نکته - لازم به توضیح است بعد از سال 95 ضرورت ارائه گواهی مالیاتی از بین رفته و ارائه چنین مدرکی همراه با مدارک درخواست گواهی انحصار وراثت دیگر لازم نیست.

 

4- تصویر برابر اصل شده شناسنامه وراث

متقاضی علاوه بر شناسنامه خود تصویر برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز باید به دادگاه ارائه کند.

 

5- وکالتنامه وکیل دادگستری

در صورتی که وکیل دادگستری اقدام به طرح درخواست گواهی انحصار وراثت نماید.

 

نکته- مرجع صدور گواهی انحصار وراثت:  شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی

 

روند رسیدگی شورا به درخواست انحصار وراثت

شورا پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کشور را صادر می کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراضی و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، مراجعه کند و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم الارث وراث را بر اساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.

 

 

 

یک نمونه پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

دادخواست انحصار وراثت

خواهان : خانم  آناهیتا .............. نام پدر :  خسرو    شغل : خانه دار  محل اقامت : امریکا .نیویورک ............. .

خوانده : بقیه وراث در صورت موجود بودن

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خواسته : تقاضای صدور گواهی حصر وراثت (مرحومه معصومه ........ )

دلایل و منضمات:

1- گواهی فوت شماره .... مورخ 1398/06/04
2- استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
3- شناسنامه و کارت ملی ورثه به شماره ........ مورخ 1368/10/26

4- تصویر وکالت نامه به شماره ...... مورخ 1398/07/10 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 9000 ریال باطل شد.

متن دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف تهران

با اهدای سلام

احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند

شادروان خانم  معصومه ....... فرزند سعید به شماره شناسنامه ....... صادره از ...... در تاریخ 1398/06/04 در آمریکا ایالت نیویورک مطابق گواهی فوت صادره به شماره ..... فوت گردیده اند.متوفی پیرو دین اسلام و مذهب شیعه بوده اند و ورثه حین الفوت ایشان عبارتد از:خانم  آناهیتا ........... فرزند خسرو به کد ملی .......... به شماره شناسنامه ........... متولد ..... ( دختر متوفی) می باشند و نامبرده ورثه دیگری ندارد.لذا تقاضای رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

 

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت - هر گاه معلوم شود که مستدعس تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

به گواهی می طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان معصومه ....... در تاریخ 1398/06/04 در شهر نیویورک آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت :

الف  - تعداد ....... پسر داشته / نداشته به نام  ..............

ب -  تعداد  یک دختر داشته / نداشته به نام  آناهیتا ..........

پ -  تعداد ...... همسر دائمی داشته / نداشته به نام ..........

ت - مادر داشته / نداشته به نام مهری .........

ث - پدر داشته / نداشته به نام سعید ..........

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی اسلام بوده و دارایی او کمتر / بیشتر از مبلغ سی میلیون ریال بوده است.تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.

 

1- گواه اول 

اینجانب : نام : الهام  نام خانوادگی : ...........  شغل : پرستار  سن  : 38  شماره شناسنامه :  ........ صادره از تهران   فرزند : علی اکبر که با خانواده (نام متوفی) معصومه ....... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم.خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است والتزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.


گواه دوم :

اینجانب نام : سمیرا    نام خانوادگی : .........  شغل : خانه دار    سن : 28  شماره شناسنامه : ........   صادره از : تهران   فرزند : علیرضا  که با خانواده (نام متوفی) معصومه ........  از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم.خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است والتزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.


3- گواه سوم :

اینجانب نام : خسرو  (همسر سابق متوفی)  نام خانوادگی : ........... شغل : پزشک  سن : 75  شماره شناسنامه : ........ صادره از : تهران  فرزند : مهدی که با خانواده (نام متوفی) معصومه ...... از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می باشم.خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است والتزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می کنم.

 

رای شورای حل اختلاف - گواهی انحصار وراثت 

بانو آناهیتا ........ با وکالت مسعود محمدی به شماره شناسنامه ..... به استناد یک برگ شهادت نامه و فتوکپی شناسنامه ورثه و گواهی فوت متوفی درخواستی به شماره ...... تقدیم این شورا نموده و چنین اظهار داشته است که شادروان معصومه ........ به شماره شناسنامه ......... در تاریخ ......... درگذشته است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :

نام و نام خانوادگی           ش ش                   نسبت

1- آناهیتا ......                     ........            فرزند دختر متوفی

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری و یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهی نامه مالیات بر ارث شماره ...... سر انجام در تاریخ 1398/08/27 در وقت فوق العاده شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع شماره ..... تهران به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار، گواهی حصر وراثت بهشرح زیر که ورثه درگذشته، منحصر به افراد یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد مستنداً به مواد 907 و 913 قانون مدنی، سهم فرزند دختر متوفی (آناهیتا .... ) می باشد.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.

قاضی شعبه 259 شورای حل اختلاف منطقه 6 تهران

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.98 از 5 (90 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 16 دی,1402

مهدی سعیدی

با سلام،
آیا برای درخواست انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث را هم ارائه داد؟ یا در مراحل بعدی مورد نیاز می باشد؟
ضمنأ اگر یکی از ورثه خارج از ایران باشد و دسترسی به اصل شناسنامه وی مقدور نباشد، میتوان در مراحل بعدی آن را ارائه کرد؟
تشکر

جمعه, 30 مهر,1400

عرفان

بسیار جامع و کاربردی بود. ممنونم از لطفتون و مشاوره هایی که میدید. دمتونم گرم.
فقط در صورتی که کسی پس از صدور آگهی در روزنامه اقدام به ادعا و اعتراض بکنه رو چطور باید بهش پاسخ داد ؟ و این مشکل رو چکونه میشه رفع کرد ؟ اگر این شخص در ضمن دادرسی اقدام بکند به اینکه به اصل گواهی انحصار ئراثت اعتراض بکند، چطور باید باهاش برخورد کرد ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
ممنون از توجه شما مخاطب گرامی دادگران
فلسفه آگهی روزنامه به عنوان یکی از شرایط و مراحل گواهی انحصار وراثت این است که اگر کسی ادعایی دارد پس از اطلاع به دادرسی وارد شده و نام خود را به عنوان یکی از ورثه اعلام نموده و مدارک خود را ضمیمه کند.پس از بررسی مرجع رسیدگی و احراز وراثت طبیعتاً نام وی نیز در زمره ورثه خواهد آمد.اگر سوء نیت متقاضی انحصار وراثت در عدم اعلام نام یک یا چند وارث احراز شود ممکن است با مجارات مندرج در ماده 9 قانون انحصار وراثت مواجه شود.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.