X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

 پرونده مطالبه وجه چک و حواله موسسه اعتباری

پرونده مطالبه وجه چک و حواله موسسه اعتباری

  |  
بازدید: 8605
  |  
امتیاز: Article Rating

مطالبه وجه و حواله غیر بانکی- موسسه اعتباری

دادخواست مطالبه وجه چک

دادگاه : شعبه 123 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه :   ................................
وقت رسیدگی :   83/1/16
خواهان : قدیر …….........
خوانده : یوسف ……..........
خواسته : مطالبه مبلغ 450/100/000 ریال بابت یک فقره برگ موسسه اعتباری ............ و تقاضای صدور قرار تأمین به میزان خواسته و سپس حکم بر محکومیت خوانده و هزینه دادرسی
دلائل و منضمات :

1- کپی مصدق برگ موسسه اعتباری

2- کپی عدم پرداخت وجه چک

در تاریخ 92/9/1  دادخواستی به شرح ذیل به مجتمع قضایی شهید باهنر تقدیم و مورد رسیدگی قرار میگیرد:

شرح دادخواست مطالبه وجه چک :

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران
به استحضار میرساند که خوانده فوق اصل برگ موسسه اعتباری ..................... به شماره ............... مورخ 92/3/5 مبلغ خواسته را به اینجانب بدهکار بوده که پس از مراجعه به موسسه برگ عدم پرداخت به علت کسر موجودی را دریافت کرده ام اکنون با تقدیم این دادخواست بدواً تقاضای صدور قرار تأمین به میزان خواسته و سپس حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و هزینه دادرسی وتمبر و خسارت را صادر بفرمائید.

به دستور معاونت محترم ارجاع دادخواست پس از ثبت به شماره ........ مورخ 93/9/1 جهت رسیدگی به شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع میگردد. دفتر شعبه پس از ثبت کلاسه دادخواست وقت رسیدگی را تعیین می کند . وقت رسیدگی برای ساعت 10 صبح روز 94/1/16 تعیین میشود برگ اخطار وقت رسیدگی برای خوانده همراه نسخه دوم دادخواست طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می گردد.
در تاریخ 94/1/16 جلسه دادرسی جهت رسیدگی تشکیل می گردد و خوانده دعوی لایحه ارسال نموده بود و خواهان در جلسه دادرسی حضور داشت.
دادگاه محترم صدور قرار تأمین خواسته را نپذیرفته بود و صدور قرار تأمین را موکول به تودیع ده درصد خواسته نموده بود.


صورتجلسه مطالبه وجه چک :

به تاریخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصدو نود و سه در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی قضائی شهید باهنر به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است به حکایت محتویات پرونده اخطاریه های ارسالی واصل وضمیمه است با رعایت انتظار فقط خواهان حاضر است و خوانده غائب بوده و لایحه ای ارسال کرده که تحت شماره 676 مورخ 94/1/10 ثبت و برای خواهان قرائت شد ، مشارالیه اظهار میدارد که اینجانب دینی به خوانده ندارم و تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم و عرض دیگری نیست.
رئیس شعبه 123 دادگاه عمومی تهران 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نمود.

 

 

رأی دادگاه مطالبه وجه چک موسسه اعتباری :

خواهان با تسلیم دادخواستی اعلام کرده است که خوانده در قبال بدهی خود یک فقره حواله به شماره .......... عمده موسسه اعتباری ................. به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال ( 450/100/000 ریال ) به وی تحویل داده که به لحاظ عدم موجودی قابل پرداخت نبوده و به همین دلیل تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه مزبور باضافه خسارت دادرسی و صدور قرار تأمین اموال را کرده است 1ــ چون خواهان با وصف تکلیف دادگاه به تودیع خسارت احتمالی اقوامی در این خصوص به عمل نیامده مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به رد تقاضا در این قسمت اظهار نظر می شود 2ــ چون خوانده با ارسال لایحه ای ضمن پذیرفتن صدور حواله مزبور که متضمن وجود دینی به میزان خواسته است مدعی مطالبات دیگری است که دلیلی برای اثبات آنها ارائه نکرده ، گواهی عدم پرداخت شماره ........ مورخ 92/3/15 محال علیه اشعار به عدم پرداخت وجه حواله بدلیل کسر موجودی دارد و بنابراین تبدیل تعهد و ایفاء آن محقق شده است. دادگاه دعوی مطروحه را صحیح تشخیص داده و مستنداً به مواد 292 و 724 و 72 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال( 450/100/000 ریال ) بابت اصل خواسته و پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ( 15/750/000 ریال) بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میکند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 123 دادگاه عمومی تهران 

 

 

نظر نهایی در خصوص مطالبه وجه چک :

دادنامه صادره به حکایت مندرجات آن مستنداً به مواد 292 ، 724 و 72 قانون مدنی صادر گردیده است. ماده 292 اشاره به تبدیل تعهد دارد که دربند 4 ماده 264 قانون یاد شده یکی از اسباب سقوط تعهد است،تبدیل متعهد است. در تبدیل تعهد به اعتبار موضوع ممکن است ترافی ناظر به تبدیل موضوع تعهد باشد و تبدیل تعهد تنها به ترافی و با قصد نتیجه (تبدیل) تحقق می پذیرد.

البته در پرونده حاضر چیزی به نام متعهد به چشم نمی خورد زیرا خوانده بر اساس یک فقره دستور پرداخت , به پرداخت مبلغ آن محکوم گردیده بنابراین مانند فرمانی که چکی صادر می شود و باید وجه آن توسط صادر کننده تأمین شود موردی مشابه آن است که خوانده باید به تعهد خود عمل ، مبنی بر پرداخت وجه آن نماید.ماده 724 نیز اشاره به حواله دارد در اینکه صدور حواله اماره بر اشتغال ذمه محیل به محتال است یا نه !

در رویه قضایی اختلاف است(حکم شماره ....................... شعبه اول دیوان کشور اصل را مدیون بودن محیل میداند) در این رابطه خوانده محیل، خواهان محتال و بانک محال علیه می باشد و مطابق دادنامه صادره خوانده محکوم به پرداخت 450/100/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان گردیده که باید در زمان خود به تعهد مصرحه عمل نماید علی ایحال پرونده تشریفات قانونی را طی کرده و رأی نیز بر اساس موازین و قوانین موضوعه اصدار یافته و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. همچنین عدم قبول درخواست تامین خواسته از جانب دادگاه به استناد بند و تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمد و دراین مورد دادگاه بصورت قانونی درخواست تامین خواسته را رد کرده است .چون خواهان قادر به تامین خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید , نبوده  است . بنابراین رای صادره از جانب دادگاه محترم بصورت قانونی اصدار یافته است. 

 

 

 


مطالب مرتبط با مطالبه وجه و حواله :

1- مطالبه وجه چک و توقیف اموال،وکیل متخصص چک

2- دادخواست مطالبه وجه چک، رای چک، وکیل چک

3- مطالبه خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه در مورد چک

4- دفاع از دعوای مطالبه وجه توسط وکیل خوانده

5- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، نمونه رای و دادخواست

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.32 از 5 (31 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.