تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396
 دادخواست مطالبه وجه چک، رای چک، وکیل چک

  دادخواست مطالبه وجه چک، رای چک، وکیل چک

دارنده چک در صورت عدم پرداخت چک و برگشت آن(صدور گواهی عدم پرداخت) میتواند با شکایت حقوقی یا کیفری و یا درخواست صدور اجرائیه، وجه چک را مطالبه نماید.برای تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص و با تجربه در مورد چک مشاوره نمایید.

امتیاز: Article Rating

نمونه دادخواست و رای مطالبه وجه چک، وکیل متخصص چک و سایر اسناد تجاری

 

دادخواست مطالبه وجه چک

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

1- مطالبه مبلغ 455,000,000 ریال (چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان) وجه چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه

2- صدور قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات

دادخواست

1- وکالت نامه وکیل

2- فتوکپی مصدق چک

3- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت بانک

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب یک فقره چک بانک ملت به شماره .............مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان از آقای ........... طلبکار می باشد. شایان ذکر است چک مذکور به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ............... مورخ89/7/19 برگشت خورده است، فلذا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکلا را داریم.

 با تشکر- وکیل خواهان

 

 

دادنامه مطالبه وجه چک

پرونده کلاسه  ................. شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  دادنامه شماره ...................

خواهان: آقای .......... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی ...................

خوانده: آقای ......... به نشانی .....................

خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک                       2- تامین خواسته

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در مورد دادخواست آقای ........... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای .................. به خواسته مطالبه چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ............ مورخ 89/4/8 عهده بانک ملت شعبه خ منوچهری و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198،515،519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ 9155000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و اما در مورد درخواست صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی دادگاه به استناد ماده 108 قانون اخیرالذکر قرار رد دادخواست صادر می نماید.

 

تماس و مشاوره با وکیل متخصص و باتجربه چک و دعاوی حقوقی و دعاوی تجاری

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
چک, دعاوی حقوقی, دعاوی تجاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.