X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 22 آبان 1400

 مزاحمت و وقوع ضرب و جرح از سوی خواستگار سابق

شخصی برای خانواده ما ایجاد مزاحمت می کردند با تلفن و مزاحمت های جلوی در و چندین مورد توهین و فحاشی (ایشون میخواستن به زور با برادر زاده من ازدواج کنن ) لازم به ذکر است مدارک مربوط به مزاحمت های تلفنی و شواهد فحاشی موجود می باشد. از قضا یک روز که من داشتم به خونه برادرم میرفتم این شخص جلوی در بودند دقیقا فردای عقد برادر زاده من هم با فکر اروم کردن این شخص با صحبت کردن از ماشین پیاده شدم ولی این موضوع به دعوا ختم شد بنده چون دست خالی بودم در عصبانیت و جهت دفاع مجبور به برداشتن قفل فرمان ماشین شدم در حین این دعوا من مورد ضرب و شتم از طرف ایشون با پنجه بکس شدم و یک ضربه با قفل فرمان به سر شخص مقابل زدم این باعث خونریزی سر ایشون شد بعد از شکایت طرفین و مراحل پزشک قانونی نه شکستگی در اعضای من بود نه ایشون البته سر ایشون حدودا 7 تا بخیه خورده در حال حاضر در مرحله شورای حل اختلاف هستیم با تخصیص دیه برای من بامبلغ 3 میلیون و برای شخص مقابل 6 میلیون سوال بنده این است اگر به هر نحوی ایشون رضایت ندادند می خواستم ببینم اگر به دادگاه مراجعه کنیم حکم قاضی فقط پرداخت دیه خواهد بود یا حکم دیگه ای هم مثل زندان و اینها دارد ؟ بنده فوق لیسانس برق هستم و مدیر یک پروژه ملی و تا الان هم دعوا یا خلاف دیگه ای نداشتم آیا این سوء سابقه برای من محسوب می شود یا خیر ؟ در ضمن طرف مقابل دعواهای مشابه داشتن و جزء افراد شرور محسوب می شوند.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2450

ضرب و جرح

 

ضرب و جرح و مزاحمت از سوی شخص خواستگار

  • فحاشی به معنای بکار بردن الفاظ رکیک و زشت نسبت به شخص یا اشخاص دیگر است و از مصادیق توهین بشمار می آید.
  • همچنین اگر فحاشی حاوی عنوان ناروای ناموسی به اعضای خانواده ی او باشد، در صوررت احراز قاضی نسبت به این مسأاله که فحاش در واقع منظور و قصد دادن نسبت زنا داشته است، به حد جرم قذف که هشتاد ضربه شلاق می باد محکوم می گردد؛ در غیر این صورت مجازات فحاش تنها مجازات مقرر برای جرم فحاشی خواهد بود.
  • جرم فحاشی از جرم تهمت و جرم افترا جدا می باشد. افترا نسبت دادن امری به شخص و عدم اثبات است و تهمت نسبت دادن بزه یا عمل مجرمانه به شخص دیگر در صورتی که نتواند آن را اثبات نماید می باشد.
  • لازم به ذکر است در صورتی که شخص علاوه بر فحاشی، الفاظ و عباراتی بکار ببرد که از مصادیق جرم افترا یا از مصادیق جرم تهمت باشد، شاکی می تواند بطور جداگانه یا مشترکا با شکایت از فحاشی، و با در دست داشتن ادله کافی، نسبت به جرم افترا یا جرم تهمات نیز شکایت نماید که هریک مجازات خاص خودش را دارد.
  • بنابراین در خصوص فحاشی باید گفت مطابق مطابق قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. چنانچه فحاشی شامل قذف شود، بدین معنا که نسبت زنا به فرد داده شود، هرچند به شیوه ی الکترونیکی و با پیامک باشد، مجازت هشتاد ضربه شلاق خواهد بود.
  • خواهان اقامه ی دعوا جهت شکایت از فرد فحاش باید دعوای خود را در دادگاه کیفری مطرح نماید و جهت اثبات آن به دلایل  اثبات دعوای کیفری استناد نماید.
  • مزاحمت تلفنی از سوی خواستگار سابق مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مزاحم به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. این جرم علاوه بر اینکه قابل پیگیری از طذیق دادسرا و با شکایت کیفری می باشد، از سوی شرکت مخابرات هم قابل پیگیری است. همچنین از آنجایی که این جرم از جرایم قابل گذشت نمی باشد، در صورت گذشت شاکی نیز تعقیب کیفری و  اجرای مجازات متوقف نخواهد گردید. 
  • مسئله ی بعدی در رابطه با جرم ضرب و جرح می باشد. ضرب عملی است که موجب کبودی ورم بدون خونریزی  بوده و جرح عملی می باشد که منجر به ایجاد بریدیگی یا پارگی در بدن شود. ضرب و جرح مطابق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و شامل مجازاتی از جمله حبس، دیه یا قصاص است. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مزاحمت و ضرب و جرح

♦  در خصوص پرسش شما مبنی بر مجازات های وقوع ضرب و جرح از سوی خواستگار سابق باید گفت این جرم در صورت فراهم بودن شرایط قصاص یعنی تساوی در سالم بودن اعضا و تساوی در اصلی بودن محل عضو، ضارب قصاص می شود و اگر شرایط قصاص فراهم نبود، ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود.

♦  مجازات ضرب و جرح در صورتی که موجب ناامنی در جامعه و ایجاد رعب و وحشت در مردم شود و تهدیدکننده ی امنیت اجتماعی محسوب شود دو الی پنج سال حبس محکوم را در پی دارد. همچنین اگر مرتکب آسیب شدید وارد نکرده باشد اما از چاقو و سلاح سرد استفاده کرده باشد به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می گردد.

♦  اگر شخصی در مقام دفاع از خود مرتکب ضرب و جرح شود این امر دفاع مشروع بوده و نیاز به تحقق شرایطی است از جمله اینکه دفاع باید مناسب خطر باشد و بیش از حد لازم آن صورت نگیرد و همچنین دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی نیز ممکن نباشد. لازم به ذکر است که تحقق دفاع مشروع نیاز به اثبات همه ی این موارد بصورت یکجا دارد و تنها تحقق یکی از آنها دفاع مشروع در قانون را محقق نمی کند.

♦  در رابطه با پرسش دوم شما و سوء پیشینه ی کیفری باید گفت که در صورت ارتکاب جرم عمدی و محکومیت قطعی فرد مرتکب، محرومیت های اجتماعی ماده 25 قانون مجازات اسلامی برای مدت محدود، برای وی لحاظ می گردد که سوء سابقه صرفا در همان مدت زمانی که قانونگذار تعیین نموده است ایجاد می شود و بعد از اتمام این مدت سوء پیشینه به خودی خود پاک می شود و نیاز به اقدام جداگانه ای ندارد.

 

 

مستندات قانونی - شکایت ضرب و جرح

ماده 25 قانون جازات اسلامی
محکومیت قطعی کیفري در جرایم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
 تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج میشود لکن در گواهی-هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات
تبصره 2 -در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود. 
تبصره 3 -در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.


ماده 156 قانون مجازات اسلامی
هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:

الف- رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. 
تبصره 1 -دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وي بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. 
تبصره 2 -هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. 
تبصره 3 -در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود.


ماده 245 قانون مجازات اسلامی
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.


ماده 246 قانون مجازات اسلامی
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.


ماده 250 قانون مجازات اسلامی
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.


ماده 255 قانون مجازات اسلامی
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موقوف می¬شود.


ماده 567 قانون مجازات اسلامی
در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر جاي بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیري درجه هفت محکوم میشود.


ماده 608 قانون مجازات اسلامی
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود.


ماده 614 قانون مجازات اسلامی
هر کس عمداً به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. 
تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.


ماده 641 قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه¬هاي مخابراتی دیگر براي اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.