X

 بررسی شکایت و عناوین مجرمانه افترا، تهمت و مزاحمت

بررسی شکایت و عناوین مجرمانه افترا، تهمت و مزاحمت

منظور از افترا دادن نسبت ناروا و ادعای وقوع یک جرم است بدون اینکه طرف بتواند آن را در مرجع صالح اثبات نماید.به طور کلی هرگاه فردی اقدام به طرح شکایت علیه دیگری بنماید و نتواند آن را ثابت کند ممکن است به تقاضای شاکی تحت عنوان مزاحمت و تهمت مورد تعقیب قرار گیرد.در لسان عامیانه به افترا به غلط ادعای حیثیت یا اعاده حیثیت هم گفته میشود ولی بهترین معادل برای افترا، تهمت است. مزاحمت یک مفهوم عام و کلی و واجد مصادیق و کاربردهای متعدد در قوانین موضوعه است مانند مزاحمت در اعمال حق که در زمره دعاوی تصرف است یا مزاحمت تلفنی یا مزاحمت موضوع بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی (ایجاد مزاحمت با چاقو) مزاحمت بانوان یا اطفال مزاحمت در احداث تاسیسات عمومی یا مزاحمت در اراضی و املاک.به جهت تعدد مصادیق مزاحمت و تشابه با عناوین مجرمانه دیگر ضروری است قبل از هر اقدام با یک وکیل متخصص دعاوی کیفری و وکیل متخصص دادسرا مشورت شود.

 

  |  
بازدید: 123928
  |  
امتیاز: Article Rating

 

چند نکته در خصوص افترا و مزاحمت

1- مزاحمت از ریشه زحمت بوده و به طور کلی به هر مانعی گفته میشود که بر سر راه آسایش مشروع فرد دیگر ایجاد میشود.

2- اگر فردی با یک اقدام فیزیکی و یا یک رفتار ناشایست در امکان و معابر عمومی آسایش بانوان یا اطفال را سلب نماید این عمل جرم موضوع ماده 851 قانون مجازات اسلامی (ماده619 قانون قدیم) محسوب شده و مرتکب مجرم است.

3- مصداق دیگر مزاحمت، مزاحمت در ملک دیگری است که در ماده 914 قانون مجازات اسلامی (ماده690 قانون قدیم) به آن اشاره شده و شامل هر نوع تصرف و جلوگیری از اعمال حق و ایجاد مانع جهت اعمال حق مالکیت میشود.  

4- مزاحمت تلفنی به عملی گفته میشود که مرتکب به وسیله تلفن یا هر دو دستگاه مخابراتی و ارتباطی برای آسایش دیگری ایجاد می نماید. این عمل در ماده 866 قانون مجازات اسلامی (ماده639 قانون قدیم) جرم انگاری شده و در اصطلاح به آن مزاحمت تلفنی گفته میشود. 

5- مصداق دیگر مزاحمت در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته که به موجب آن ماده ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر عملی مجرمانه است. مجازات جرم مزاحمت و قدرت نمائی با سلاح در ماده 849 قانون مجازات اسلامی (ماده 617 قانون قدیم) آمده است. 

6- نوع دیگری از مزاحمت تحت عنوان مزاحمت در احداث تاسیسات آب و برق در لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق (ماده 8 ) جرم انگاری شده و شامل مواردی میشود که افرادی به هر انگیزه ای حین ایجاد تاسیسات مذکور یا پس از آن مانعی در سر راه عملیات اجرای مذکور ایجاد نموده و به اصطلاح مزاحم شوند. 

7- ایجاد مزاحمت مجدد در املاک و اموال غیر منقول پس از رفع آن نیز جرمی با مجازات مشدد است که در ماده 917 قانون مجازات اسلامی (ماده693 قانون قدیم) بدان اشاره رفته است. 

8- افترا یا تهمت که در عرف به آن اعاده حیثیت یا ادعای حیثیت ! گفته میشود عملی است که در آن مرتکب با استفاده از نوشته یا اوراق چاپی یا نطق یا سخنرانی فردی را متهم به عمل غیر قانونی یا غیر اخلاقی می نماید. جرم افترا در مواد 921 تا 924 قانون مجازات اسلامی مورد قانونگذاری قرار گرفته است. 

 

 

شکوائیه مزاحمت و افترا

نام ونشانی شاکی :   خانم ........................ 

نام ونشانی مشتکی عنه :  آقای................

موضوع شکایت : مزاحمت ،افترا، تهدید،توهین ونسبت ناروای رابطه نامشروع

محل وقوع جرم : نشان منزل شاکی- نشانی محل کار شاکی ومشتکی عنه

تاریخ وقوع جرم : به دفعات از مهر ماه 87 تا آبان 88

وکیل شاکی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری. به نشانی تهران ........

دلایل :

1- شهادت شهود

2- گواهی بازرسی شرکت (.................) در صورت اخذ پرینت تلفن مشتکی عنه

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل(خانم .........) مدت حدود یکسال است که به دفعات متوالی مورد اذیت و آزار  وتهمت و مزاحمت آقای ....... (مشتکی عنه) قرار میگیرد. متهم با حضور در محل کار و اطراف محل سکونت خود موکل ، و منزل پدری ایشان و نیز از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک به تلفن همراه ایشان مزاحم موکل شده و نزد همکاران و همسر موکل به ایشان نسبت ناروا و داشتن رابطه نامشروع داده است متهم به طور مکرر جلوی درب محل کار آقای....... ، همسر موکل (شرکت....... ) حاضر شده و اقدام بدگویی و تهمت به شاکی نموده است و نیز با حضور در محل کار شاکی نزد همکاران ایشان از جمله خانم ........ و خانم....... و خانم و........ خانم .............به موکل نسبت ناروای داشتن رابطه نامشروع و فساد اخلاقی داده است متهم چهل وپنج ساله (حدودا) که همسر وچند فرزند دارد به کرات با تلفن موکل تماس گرفته و ایشان را تحریک و تشویق به طلاق و جدایی از همسرش کرده و به ایشان اظهار علاقه و وابستگی عاطفی نموده است و حتی با تکرار این مراتب یک مرحله به بازرسی شرکت ....... فراخوانده شده ونزد جناب .......(رئیس بازرسی شرکت .......) آقای مهندس ....... (معاون قسمت استاندارد و مرغوبیت شرکت .......) تعهد اخذ گردیده است که متاسفانه مراتب مذکور مجددا تکرار شده است لازم به ذکر است موکل یکبار جهت در امان ماندن از تعرضات مشتکی عنه محل کار خود را تغییر داده است که متاسفانه تاثیر ننموده است. علاوه بر شهود نامبرده خانواده موکل نیز شاهد و ناظر و مطلع از مسائل پیش آمده بوده اند با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور لازم جهت تعقیب و تحقیق  جرایم مذکور به عمل آورید.

 

 

لایحه دفاعیه مزاحمت - تهدید- توهین - افترا

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه ... با موضوع اتهام آقای .... دایر بر تهدید، توهین، افترا و مزاحمت به استحضار می رساند  :

1- تاریخ مزاحمت های تلفنی و حضوری مشتکی عنه (به طور تقریبی) عبارت است از :

الف- تماس تلفنی با تلفن همراه و فحاشی و تهمت

ب- شکایت موکل به حفاظت اطلاعات شرکت و احضار و توضیح خواستن از مشتکی عنه

ج- مراجعه متهم به شرکت ... و تهمت و بدگویی از موکل نزد همسر ایشان

د- موکل به دلیل مزاحمت های مکرر متهم  محل کار خود را در سایت یک شرکت ... عوض می کنند.

ه- آقای مهندس ... از مسئولین شرکت ... با متهم صحبت کرده و از ایشان بابت عدم مزاحمت و اقدامات غیر اخلاقی ارتکاب یافتهف قول می گیرند.

 

 

 

رای دادگاه جرم مزاحمت و افترا 

تاریخ : 98/04/08                           

شماره پرونده :                        

شماره دادنامه : 

مرجع رسیدگی کننده : شعبه 1161 دادگاه عمومی تهران – فرودگاه مهرآباد

شاکی : خانم ........... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  به نشانی تهران -میدان فاطمی

اتهام : مزاحمت – ایراد افتراء

گردشکار : به تاریخ ( 98/04/08 ) در وقت فوق العاده جلسه دادگاه عمومی شعبه 1161 تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

در مورد شکایت خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری  علیه آقای ........... فرزند .......... 46 ساله اهل و ساکن تهران دایر به ایجاد مزاحمت برای شاکیه و ایراد افتراء با توجه به شکایت شاکیه و وکیل وی موادی گواهی گواهان که حکایت از آن دارد که متهم به نحو تلفنی و حضوری موجبات سلب آسایش شاکیه را فراهم نموده و با به کاربردن الفاظ ناشایست وسیله مزاحمت وی را موجب گردیده و بعضا در محل کار و حوالی محل کار نیز اتهاماتی را نسبت به شاکیه نسبت داده که نتوانسته صحت اسناد آنها را ثابت نماید. و حتی با فرض اثبات نیز نشر چنین اموری اشاعه فحشا محسوب می گردد لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران و تحقیقات معموله بزه های انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 619 و 697 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه ایجاد مزاحمت برای شاکیه به تحمل 4 ماه حبس تعزیری و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری و به جهت بزه افتراء نیز به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و دادگاه به استناد ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامی نظر به وضعیت سنی محکوم علیه و محتویات پرونده قرار تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه را به مدت 4 سال اعم از حبس و شلاق صادر و اعلان می نماید و محکوم علیه مکلف است از رفت و آمد در محل کار و حوالی محل کار شاکیه (حوزه کاری شاکیه) در مدت تعلیق خودداری نماید و مسوولان شرکت هلی کوپترسازی در بخش اخیر گزارش تخلف را در صورت بروز آن از ناحیه محکوم علیه در مدت تعلیق به معاون دادستان در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 تهران (فرودگاه مهرآباد) ارائه نمایند.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

 

 

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی از رای مزاحمت و افترا

ریاست محترم شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و تقدیم احترام

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای....... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ 1389 اینجانب مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری،به وکالت از خانم ...... ، به استحضار عالی می رسانم.

1-  موارد ومصادیق مزاحمت ها، تهمت ها و توهین های تجدیدنظر خواه به موکل و همسر ایشان(آقای ...... ) طی لایحه ای به طور مفصل در مرحله بدوی تقدیم دادگاه محترم گردیده است که درصورت صلاحدید توجه حضرات قضات محترم را به آن جلب می نمایم. از جمله اینکه متهم به کرات به محل کار موکل و اطراف منزل ایشان مراجعه نموده و با الفاظ ناشایست تهدید و تحریک و توهین نموده است. همچنین از طریق تماس تلفنی با همراه موکل وتلفن محل کار ایشان و تلفن محل کار همسر موکل بر اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف عرف  خود اصرار ورزیده است و نیز با مراجعه نزد همکاران و دوستان واقوام موکل ونیز نزد همسر ایشان به موکل نسبت های نا روا داده است.

2-  در جلسات بدوی نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد بازپرس محترم شعبه 9 دادسرای، متهم پس از ارائه دلایل اثباتی توسط موکل وشهود،دلیل اقدامات خود را ارتباط با نیروهای ماورایی به جهت سیادت وعلم به اینکه ازدواج فی مابین موکل و آقای ..... نباید اتفاق بیافتد، عنوان نموده است.

غافل از اینکه حتی اگر آن ازدواج سر نمی گرفت متهم هم سن پدر موکل است و عرض ادب واحترام موکل به متهم صرفا به جهت همکار بودن و کبر سن متهم بوده است .

3-  متاسفانه متهم تاکنون و در کلیه مراحل رسیدگی نه تنها از اقدامات مذموم خود دست برنداشته بلکه عزم خود را جزم تخریب شخصیت و سلب آبروی موکل در محل کار نموده است . ظاهرا جهت اثبات بی گناهی خود متوسل به شهادت از افرادی در محل کار مشترک با موکل گردیده است، کسانی که صرفا همکار هستند وشاهد هیچ چیزی نبوده اند و در این خصوص استشهادیه ای تنظیم شده واحتمالا ضمیمه لایحه تجدیدنظر خواهی متهم می باشد.

4-  در نهایت ضمن جلب توجه قضات محترم و شریف شعبه ....... دادگاه تجدیدنظر و با عنایت به حقوق تضییع شده و آبروی از دست رفته موکل نزد همسر واقوام و همکاران ایشان به جهت اقدامات و اظهارات متهم ، تقاضای اشد مجازات برای متهم  را دارم که به هیچ وجه از کرده خود پشیمان نیست . به اقدامات و اعمال مجرمانه خود اصرار دارد و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که دست از اعمال خلاف قانون خود بردارد چرا که تاکنون به هیچ وجه تصمیم به عذر خواهی و جلب رضایت موکل ننموده و حتی در جهت القاء بی گناهی خود متوسل به تهیه و طلب استشهادیه دروغین نموده است.

 

 

مطالب مرتبط با دعاوی کیفری : 

1-  رابطه نامشروع، نمونه رای و شکواییه

2- دلیل و تحصيل دليل در امور کیفری و مدنی

3- متن قانون مجازات اسلامی (کتاب دوم)

 

 

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.61 از 5 (56 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.