X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 آبان 1400

 تناقض و تفاوت گفته های شهود و اثر آن در اثبات دعوای کیفری

شهریور ماه پدرم به دلیل پارک اتومبیل همسایه درب جلو منزل با همسایه دیواری مان جر , بحثش می شود. انها پدرم به داخل هل داده و قصد ورود داشتن که با دیدن من سریع خارج شدن من که بیرون امدم یک ضربه به گیج گاهم خورد و به زمین افتادم. یکی از همسایگان درب را گرفت که پدرم بیرون نیایید و درگیری ایجاد نشود. الان دو شاهد مرد در پرونده شهادت دادن که من زمین افتادم و کتک خورده بودم و یک زن هم سوگند یاد کرده که پدرم داخل بوده و من بیرون کتک می خوردم. انها هم دو شاهد مرد اوردن که تناقض زیاد دارن مثل ان که من نگه داشتم پدرم زده یا هر دو کتک شان زدیم من فحش می دادم پدرم نمی داد یا من و پدرم هردو فحش می دادیم. انها نزدیک بیست مورد گواهی اوردن که من نگه داشته پدرم میزده با لوله جور در نمیاد و من یک مورد بردم که صورتم را مورد ضرب و جرح قرار دادند. خواستم بپرسم آیا ممکن هست حکم زندان برای من قرار داده شود؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 12743

نحوه دفاع، در صورت وجود تناقض در شهادت شهود 

  • به موجب ماده 1258 قانون مدنی شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا می باشد. شهادت شهود هم در دعوای حقوقی و هم در دعوای کیفری قابل استناد بوده و می توان با کمک آن ادعا را اثبات نمود.
  • البته برای ترتیب اثر دادن به شهادت شهود شرایطی باید رعایت گردد که در ادامه به آنها می پردازیم.

شهود باید دارای شرایط زیر باشند:
•    بلوغ
•    عقل
•    عدالت
•    ایمان
•    طهارت مولد
•    عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
•    عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا
•    عدم اشتغال شاهد به تکدی و ولگردی

  • همچنین باید اضافه نمود که شهادت افراد فراموشکار یا افرادی که از لحاظ روحی و روانی مشکل دارند پذیرفته نمی باشد. ماده ی 230 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت شهود و همچنن ترکییب شهادت با سوگند را بسته به موضوع دعوا اینگونه معین کرده است:
  • در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا انچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر انها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، به کارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن.

  • شاهد برای شهادت دادن در امری باید از روی یقین نسبت به موضوعی که شهادت می دهد علم داشته و علم و اطلاع او از روی شک و تردید نباشد. همچنین مفاد شهادت باید با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد  مگر آنکه شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند، که باید نسبت به همان قسمت ترتیب اثر داد. 
  • در رابطه با تناقض و تفاوت در گفته های شهود و اثر آن در اثبات دعوای کیفری باید به ماده 1317 قانون مدنی اشاره نمود.
  • این ماده بیان می دارد که شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید. بنابراین شهادت شاهدها باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و  هر کدام از شاهدان نباید به امر متفاوتی شهادت داده باشند مگر آنکه امکان استنباط قدر متیقن از شهادت آن ها باشد که می‌توان همان اندازه را اثبات نمود و به آن ترتیب اثر داد.
  • با این حال مطابق ماده 1318 اختلاف شهود در جزئیاتی که نقش مهمی در اثبات موضوع نداشته باشد و موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد.
  • لازم به ذکر است که اگر تناقض و تفاوت گفته های شهود به علت شهادت کذب آن ها باشد، شاکی می تواند با شکایت کیفری و داشتن دلیل و مدرک از جمله اثبات تناقض گویی شهود، کذب و دروغ بودن شهادت شاهد و گواه را اثبات نماید و اینگونه حکمی که بر اثر شهادت کذب صادر گردیده است را بی اثر نماید.
  • در صورتی که حکم به ضرر وی صادر گردیده باشد نیز می تواند با شکایت کیفری تحت عنوان شهادت کذب، موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی، و تحصیل رای دادگاه کیفری، از رای دادگاهی که بر اساس شهادت شهود به ضرر او صادر شده است، اعاده دادرسی نماید.

 

پاسخ به پرسش مخاطب تناقض گویی شاهد در اثبات دعوای کیفری

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت بنظر می رسد تناقض گویی و تفاوت در گفته های شهود پرونده به علت شهادت کذب آن ها می باشد. به همین خاطر می باید با اثبات تناقض گویی شهود، کذب بودن شهادت آن ها را ثابت نمایید و اینگونه از ترتیب اثر دادن به شهادتشان جلوگیری نمایید.

♦  بدین منظور شما می توانید با بهره گیری از حقی که ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری به شما داده است و با پرسیدن سوالات ریز و جزئی در مورد حادثه ی مذکور از شهود، تناقض گویی آنها را ثابت نمایید. 

♦  چنانچه بر اساس شهادت شهود بر علیه شما حکم صادر گردیده است، می توانید با شکایت کیفری شهادت کذب و  در دست داشتن حکم دادگاه کیفری، از رای دادگاهی که بر اساس شهادت شهود به ضررتان صادر شده است اعاده دادرسی نمایید.

 

 

مستندات قانونی - تناقض گویی شاهد

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.


ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.


ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی
در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.


ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.


ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی
شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.


ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی
شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد ‌اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.


ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی
اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.


ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی
در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.


ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی
شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره ‌نتواند حاضر شود.


ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می تواند مطرح کند.


ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.


ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا انچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر انها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، به کارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.