X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 آذر 1400

 تفاوت مهریه عقد نامه با مراسم بله بران

خانمم چند سال پيش به دليل بيماري فوت كرده است. والدينش مطالبه مهريه از سهم الارث كرده اند و من طبق راي دادگاه هر ۴ ماه يك سكه به آنها مي دهم .عرف در بين ايرانيان اين است كه در مراسم بله بران خانواده ها سرموضوعات مختلف به توافق مي رسند و بعد درجلسه خواستگاري پدر عروس به نيابت از عروس شروط لازم را مطرح مي كنه و خود عروس اين چنين كاري را نمي كنه. اين عرف و رسم است. در شب بله بران من نيز پدر خانمم در حضور مهمان ها كه خانم بنده نيز در جلسه حضور داشت و حرفهاي پدرش را مي شنيد و با سكوتش بر آنها صحه مي گذاشت، ميزان مهريه را ۲۰۰ سكه تعيين كرد و نكته اين جاست كه گفت : كه قصد گرفتن مهريه را ندارد و اين مقدار را فقط براي اينكه دخترم از دختر خاله هاشو دختر عمه هاش خجالت نكشه تعيين كردم. كه شاهد بر اين قضيه هم مهمونها هستن.آيا من مي توانم با استناد به حرف پدر خانمم و شهادت مهمون ها در دادگاه از زير بار مهريه رهايي يابم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6636

اگر مهریه عقدنامه با بله بران متفاوت باشد کدام لازم الاجرا است ؟

  • مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به زوجه خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی، سکه و طلا و سایر اموال منقول یا غیر منقول باشد.
  •  مهریه اگر مال معین نباشد که به مالکیت زن درآید چه در عقد دائم و چه در عقد موقت دینی است بر ذمه مرد و مثل هر طلب دیگری، زن می تواند برای مطالبه مهریه خود از طریق دادگاه خانواده و یا اجرای ثبت اقدام نماید.
  • این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد و زوجه هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه نماید.
  • مهریه از طریق ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی حقوقی خانواده محل سکونت خود زوجه یا همسر او قابل مطالبه است.
  • مهریه دو نوع می باشد. عندالمطالبه و عند الاستطاعه. در صورتی که مهریه در سند ازدواج عندالمطالبه باشد زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ مهریه ی عندالاستطاعه در سند رسمی ازدواج یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. بنابراین در صورت اخیر درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.
  • اگر حکم مهریه از دادگاه صادر شود و قطعی گردد پس از صدور اجراییه، شوهر یک ماه فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه صادر کننده رای مهریه بدهد.
  • اگر در ظرف مدت یک ماه از صدور اجراییه، دادخواست مذکور داده شود امکان جلب شوهر تا پایان تعیین تکلیف قطعی دادگاه در خصوص اعسار مهریه وجود ندارد بدیهی است که با قطعی شدن حکم اعسار اگر شوهر پیش پرداخت مهریه و یا اقساط را پرداخت نکند امکان جلب وجود دارد.
  • در رابطه با تفاوت میزان مهریه در عقدنامه با مراسم بله بران باید گفت در مراسم بله بران که مراسمی است پس از خواستگاری و پیش از عقد نکاح، در خصوص مهریه، شیربها، جهیزیه، منزل و مکان سکونت زوج و..  مسائلی مطرح شده و تعیین می گردد.
  • مسئله ی قابل اهمیت در رابطه با میزان مهریه در مراسم بله بران این است که توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره مهریه در این مراسم، ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌كند، زیرا طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد.
  • بنابراین هر یك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی توان میزان مهریه را قطعی نمود و وعده هایی که عرفا در مراسم بله برون بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش سند رسمی ندارد.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تفاوت بین مهریه عقد نامه و بله بران

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در صورتی که میزان مهریه ی مندرج در عقدنامه با مهریه ای که در زمان بله بران بر آن توافق شده بود متفاوت باشد، با توجه به اینکه تاریخ عقد موخر بر تاریخ بله برون هست اراده آخر طرفین که ثبت رسمی شده ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین ملاک بر مهریه قید شده در سند ازدواج می باشد و صحبت هایی که در مراسم بله بران انجام گرفته شد، ملاک محاسبه مهریه نمی باشد.

 

 

مستندات قانونی - تفاوت مهریه عقد نامه و مراسم بله بران 

ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌ است.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی
برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی
هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن ‌عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند ‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ قانون مدنی
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد ‌معین کند.

ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی
اگر اختیار تعیین مهر بزن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد‌ حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.

ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی
در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌ تواند آن را ‌استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی
در صورتی مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد ‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌ وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.