X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 22 مهر 1401

  پیدا کردن آدرس و متراژ زمین و گرفتن سند المثنی 

پدربزرگم چند هکتار زمین در شهرستان آغاجاری استان خوزستان دارد که سند آنها را یکی از دایی ها قایم کرده و به بقیه وراث نمیدهد تا برای انحصار وراثت اقدام کنیم راهی وجود دارد آدرس و متراژ دقیق زمین را پیدا کنیم؟ یا سند المثنی بگیریم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6639

گرفتن سند المثنی

 

یکی از ورثه سند مالکیت را پنهان کرده، چگونه اطلاعات ملک را پیدا کنیم ؟

  • در صورت از بین رفتن یا مفقود شدن سند مالکیت زمین، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.
  • جهت انجام این امر، مالک باید علت از بین رفتن یا مفقود شدن سند مالکیت را بصورت کتبی همراه با  استشهادیه‌ای به امضای حداقل ۳ نفر که امضای آنها از طرف یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به به اداره ثبت مذکور ارائه نماید. 
  • پس از این مرحله، اداره ثبت محل وقوع ملک موضوع را به دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند و ظرف مدت یک هفته، مفقودی سند در یک نوبت پس از ارسال آگهی به اداره کل ارشاد اسلامی محل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی ‌های ثبتی در آن چاپ می‌ شود، اعلام می ‌گردد.
  • سپس در صورتی که پس از تاریخ انتشار آگهی تا ۱۰ روز اعتراض وارد نشود، سند مالکیت المثنی صادر می ‌گردد. 
  • لازم به ذکر است در صورت پیدا شدن سند مالکیت قبلی، مالک باید مراتب را به اداره ثبت اعلام کتبی نماید.
  • در این صورت اگر با سند المثنی معامله ‌ای صورت نگرفته باشد، سند مالکیت المثنی باطل می شود. در غیر این صورت،  سند مالکیت اصلی دریافت شده و باطل میگردد و در پرونده ضبط می شود. 
  • به موجب تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت املاک، هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید. 

 

پاسخ به پرسش مطرح شده در خصوص پیدا کردن اطلاعات ملک موروثی

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت به موجب تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت املاک، هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.

♦  چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
♦  لازم به ذکر است برای صدور گواهی انحصار وراثت متقاضی گواهی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:
1- درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث
2- گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی
3- گواهی مالیات بر ارث از اداره امور اقتصادی و دارائی
4- فتوکپی شناسنامه تمامی ورثه 
5- استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وارث یا ورثه دارد 
6- تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی
♦  بنابراین، شما برای صدور گواهی انحصار وراثت نیاز به سند مذکور ندارید. پس از صدور گواهی انحصار وراثت نیز مطابق ماده فوق عمل می گردد و نیاز به پیدا نمودن آدرس و متراژ زمین نیست. 

 

 

مستندات قانونی - گرفتن سند المثنی

ماده ۱۲۰ آئین‌نامه قانون ثبت املاک
درمواردیکه سند مالکیت تازه صادر میشود باید سند مالکیت اولی باطل شده و در پرونده مربوطه بایگانی شود.
تبصره ۱ ـ اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲ ـ در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.
تبصره ۳ ـ هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید. چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند
تبصره ۴ ـ در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارائی و امور اقتصادی تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت مفقوده را می نماید از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۵ ـ هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید.
تبصره ۶ ـ در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.


پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات

دوشنبه, 28 فروردین,1402

حسین

سلام
پدرم فوت کردن و ما نتوانستیم سند ملک ایشان را پیدا کنیم. برای درخواست المثنی اداره ثبت میگه باید گواهی پرداخت مالیات ارث داشته باشید. برای پرداخت مالیات ارث هم شهرداری میگه باید اصل سند ارائه بدید. ممنون میشم راهنمایی کنید

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.