X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 04 بهمن 1400

 تدلیس در فروش خودرو و مطالبه خسارت

من ماشینی رو خریدم و بعد از دو ماه متوجه شدم پوسته سیلندر ترک داره و آب کم میکنه و باید تعویض بشه که حدودا ۶ میلیون تومان هزینه داره، موضوع رو به فروشنده اطلاع دادم و ایشون خواستار فسخ معامله مسترد کردن ماشین شد، با توجه به اینکه قیمت این ماشین ۱۵ میلیون تومان از زمان معامله گرون تر شده این کار به ضرر من و به نفع فروشنده خواهد بود، بنده دادخواست تامین دلیل عیب خودرو در شورای حل اختلاف دادم و پرونده به کارشناس رسمی ارجاع داده شد و ایشون هم ایراد رو تایید و مبلغ ۶ میلیون تومان خسارت برآورد کردن، آیا با طرح شکایت تحت عنوان تدلیس در معامله میتونم از فروشنده مطالبه خسارت کنم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 12852

آیا در صورت وقوع تدلیس در فروش ماشین می شود خسارت گرفت ؟

 • تدلیس به معنای فريب دادن و پنهان كردن واقع است.
 • تدلیس در معامله بدین معناست که یکی از طرفین معامله فریبی بکار ببرد تا طرف مقابل را ترغیب به انجام معامله کند بطوری که اگر طرف فریب خورده از آن آگاه می بود معامله را منعقد نمی کرد.
 • از مصادیق تدلیس می توان به نسبت دادن صفتی به مال در صورتی که مال فاقد آن وصف است یا سالم جلوه دادن مالی که دارای عیب و نقص است اشاره نمود.
 • جهت تحقق تدلیس

1- عملياتي بايد انجام شود 
2- اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد

 • در صورت محقق شدن تدلیس، طرف فریب خورده حق فسخ معامله را خواهد داشت. لازم به ذکر است که برای محقق شدن تدلیس می بایست عمد و قصد فریب یا به عبارتی سوء نیت وجود داشته باشد.
 • بنابراین اگر شخص به اشتباه و از روی عدم اطلاع کافی مالی را به شما بفروشد در این جا نمی توان از خیار تدلیس بهره برد.
 • نکته قابل توجه در خصوص خیار تدلیس این است که تدلیس تنها از سوی طرفین معامله موجب فسخ معامله خواهد شد و اگر تدلیس از جانب شخص ثالث صورت گرفته باشد در صورتی که بدون تبانی با طرف معامله باشد خیار فسخی ایجاد نمی کند.
 • اعمال خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری می باشد. فوریت در اعمال خیار فسخ نیز به معنای این است که صاحب خیار در کوتاهترین مدتی که عرف ایجاب می کند قرارداد را فسخ نماید در غیر این صورت خیار او ساقط خواهد شد.
 • بنابراین خریدار یا شخص فریب خورده باید فورا و بلافاصله بعد از اطلاع از اینکه فریب خورده است اقدام کند و مراتب را به اطلاع فروشند برساند و در صورت ممانعت او از پس گرفتن کالا، به دادگاه حقوقی دادخواست ارائه دهد.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه خسارت پس از کشف تدلیس

♦  در پاسخ به پرسش شما در مورد تدلیس در فروش خودرو و مطالبه خسارت باید گفت سکوت عامدانه طرف معامله درباره عیب کالا در جایی که عرفا می بایست مطرح شود نیز به نوعی تدلیس به شمار می رود. منتها نکته قابل توجه این است که اثبات تدلیس برای شما فقط حق فسخ ایجا می کند و نه دریافت خسارت؛ یعنی چنین نیست که شما مختار باشید معامله فسخ کنید یا خسارت بگیرید.
♦  اما با توسل به ماده 422 از قانون مدنی و خیار عیب و اثبات به معیوب بودن معامله می توانید ارش (مابه التفاوت قیمت مبیع سالم از معیوب) یا همان خسارت بگیرید و البته در فسخ معامله مخیر هستید. نکته مهم اینکه خیار عیب و خیار تدلیس یا فسخ معامله به دلیل عیب یا تدلیس فوریت دارد و زمان زیادی نباید گذشه باشد. به همین خاطر باید مراتب فسخ را هرچه سریع تر از طریق ارسال اظهارنامه به اطلاع فروشنده برسانید.

 

سوال حقوقی شماره 2 - تدلیس و فریب در معامله خودرو

سلام. بنده ۲۰ روز پیش خودرویی خریدم که کارکرد آن ۱۰۰ هزار کیلومتر بود و بعد از تایید فنی توسط کارشناس مورد تایید خودم معامله خودرو ما انجام شد و همانروز کل پول را به فروشنده پرداخت کردم . بعد از چند روز من خودرو را به تعمیرکار برده ولی متوجه شدیم که کارکرد خودرو دستکاری شده و در واقع ۲ برابر ان که نشان میدهد کارکرد دارد. با این حال من تعویض پلاک کرده و سند را هم بنام خودم زدم .اکنون با توجه به اینکه من قبل از خرید خودرو را به کارشناس خودم نشان دادم ولی متوجه کارکرد ان نشدیم من میتوانم از فروشنده شکایت فریب و تدلیس در معامله بکنم؟ در اینصورت رای به نفع چه کسی خواهد بود؟

پاسخ - خیار تدلیس - خرید خودرو

 • هر گاه فروشنده در مورد معامله تغییراتی اعمال کند که به واسطه آن خریدار را فریب داده و موجب ترغیب خریدار به انجام معامله شود، خریدار میتواند از خیار تدلیس استفاده نموده و معامله را فسخ نماید. خریدار موظف است برای اعمال خیار تدلیس از زمانی که از وقوع تدلیس آگاه شد فورا آن را اعمال نموده و معامله را فسخ نماید.
 • ماده 339 و 340 قانون مدنی خیار تدلیس را بیان نموده است.
 • ماده 339 : اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ عقد بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.
 • ماده 340 : خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.
 • میتوانید دادخواست خود مبنی بر اعلام فسخ بیع خودرو به سبب اعمال خیار تدلیس را به دادگاه ارائه نمایید.

 

 

مستندات قانونی - تدلیس در معامله خودرو

ماده ۴۲۲ قانون مدنی
اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ قانون مدنی
خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ قانون مدنی
عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ قانون مدنی
عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ قانون مدنی
تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ قانون مدنی
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
‌اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ‌مقدار ارش خواهد بود.
‌و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ قانون مدنی
در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ قانون مدنی
در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳ -در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت ‌مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ قانون مدنی
اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ قانون مدنی
در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌ مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده ۴۳۲ قانون مدنی
در صورتیکه در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ قانون مدنی
اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ قانون مدنی
اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض ‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ قانون مدنی
خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.
ماده ۴۳۶ قانون مدنی
اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ قانون مدنی
از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ قانون مدنی
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.
ماده ۴۴۰ قانون مدنی
خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.