X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 01 آذر 1400

 ‌‌‌شکایت از آموزش و پرورش بابت گزینش و استخدام

پرونده مربوط به دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بنده به طرفیت گزينش آموزش و پرورش که در آزمون استخدامی با رتبه عالی قبول و به علت تحقیقات نادرست گزينش رد صلاحیت شده ، در آن زمان (سال 90) اطلاع دقیقی از دلیل رد صلاحیتم نداشتم که در جهت اعتراض به دیوان باشد، شکایتم رد شده که بعدها اشخاصی نزدم آمده و اظهار داشتند در زمان تحقیقات محلی گزينش از آنان در مورد بنده سوال شده که در پاسخ اطلاعاتی نادرست و دروغ به مامور تحقیقاتی ارائه کرده اند از این عمل خودشان پشیمان و اقرارنامه محضری شان در دفتر اسناد رسمی ثبت و اخذ گردید که با اقرارنامه های مذکور، اعاده دادرسی طرح اما متاسفانه درخواست اعاده رد شد، طی نامه کتبی از هسته گزينش استان علت رد صلاحیت اخذ گردیده و مدارکی نیز علیه رد اتهامات وارده تنطیم و اخذ گردیده است، با استفاده از همین مدارک که ادعای گزينش و اتهامات را رد نموده اند طرح مجدد اعاده کردم که باز هم رد اعاده صادر گردید؛ مراجعه ای که اخیرا به دفتر شعبه دیوان داشته ام (شعبه 23) ، طبق راهنمایی شعبه، موفقیت در نتیجه را دسترسی به لایحه گزينش و یا پرونده گزينشی می باشد. باتوجه به مدارک موجود موضوع تحت عنوان طرح شکایت جدید یعنی عملکرد نادرست گزينش شاید قابل طرح و پیگیری می باشد.موضوع از طریق هیأت عالی گزينش (نهاد ریاست جمهوری) نیز قابل پیگیری و هیئات مذکور میتواند مستقلا وارد و رای صادر کند. در صورت دسترسی به پرونده گزينشی و یا لایحه گزينش، هر مدرکی که برخلاف ادعای گزينش و اعاده دادرسی، مورد نیاز باشد بطور حتم از جانب بنده تهیه خواهد شد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 10159

شکایت استخدامی از آموزش و پرورش

انجام گزینش یکی از مراحل مورد نیاز جهت ورود نیروی انسانی به بدنه دستگاه های اجرایی است. بدین معنی که طبق قانون تمامی کارمندان سازمانهای دولتی جهت ورود به شغل دولتی حتماً می بایست گزینش شوند. گزینش شامل مراحل کلی مصاحبه عقیدتی و سیاسی و تحقیقات محلی است. گزینش جزء مراحل پایانی روند استخدامی سازمانهای دولتی محسوب میشود. 
مراحل استخدام در سازمان های دولتی به شرح زیر میباشد:
به صورت کلی مراحلی که کارجو جهت استخدام شدن در سازمانهای دولتی باید طی نماید به شرح زیر است:
مرحله 1: شرکت در آزمون علمی استخدامی
مرحله 2: اعلام نتایج چند برابر و یا یک برابر آزمون علمی استخدامی
مرحله 3: تحویل مدارک معرفی شدگان مرحله آزمون علمی (با توحه به اطلاعیه سازمان مربوطه که پس از اعلام نتایج منتشر میشود)
مرحله 4: مصاحبه تخصصی و عمومی
مرحله 5: اعلام نتایج مصاحبه تخصصی و عمومی به میزان 1 برابر ظرفیت
مرحله 6: تحویل مدارک گزینش
مرحله 7: گزینش (شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی و تحقیقات محلی و گاهاً استعلام)
مرحله 8: اعلام نتایج گزینش
مرحه 9: معاینات پزشکی (بسته به اولویت سازمان ممکن است در مراحل قبل تر برگزار شود)
مرحله 10: دوره آموزشی (ضمن خدمت و یا قبل از شروع به کار رسمی به عنوان کار آموز)
مرحله 11: شروع به کار
تحقیقات محلی عموماً شامل تحقیق از محل سکونت و یا محل کار قبلی و یا فعلی و یا دانشگاه و همچنین معرف های اعلام شده توسط شما و سایر موارد بسته به نیاز محققین می شود. 

 

نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان 

معترضین به آراء گزینش می توانند تاحداکثر دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله ، به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند “مرجع اول و دوم تجدیدنظر” ( به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.
اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:
نام و نام خانوادگی – نام پدر – شماره شناسنامه و امضاء
آدرس محل کار و سکونت – شماره تلفن تماس
ارائه جهات – دلایل با مستندات اعتراض با درج رای با آراء صادره در شکوائیه پس از تجدید نظر دوم – معترضین به آراء تجدید نظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام‌ به‌ صدور ‌رأی ‌نمایند.
هسته و هیأت ( درغیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره ، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی ‌جهت ‌اعتراض‌ را ذکر نمایند.
در صورتی که شکایت بعد ازمهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.
در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمیباشد. 
مرحله تجدید نظر دوم گزینش
چنانچه افرادی که در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای به آنها میتوانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.
تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبارمی توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.(ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون گزینش)
بنابراین در خصوص سوال مطرح شده به نظر میرسد که با گذشت زمان بیش از دوماه و رد دعوا دیگر طرح دعوای جدید متصور نمیباشد. 

 

 

مستندات قانونی - شکایت از آموزش و پرورش 

ماده 33 آیین نامه اجرایی گزینش کشور

 هرگونه رسیدگی به تخلفات گزینشی (‌عدم رعایت مقررات گزینش) کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره (2) ماده (14) قانون گزینش‌توسط هیات مربوطه و هیات عالی خواهد بود.


‌ماده 34 آیین نامه اجرایی گزینش کشور

هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می‌توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به‌صدور رای نمایند.


‌ماده 35 آیین نامه اجرایی گزینش کشور

افرادی که بعد از ابلاغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبلا اعتراض ننموده‌اند می‌توانند‌حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که در این صورت هیات، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود.
قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش: 


‌ماده 14 آیین نامه اجرایی گزینش کشور

افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم
اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد.
‌تبصره 1 - مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می‌گیرد.
‌تبصره 2 - هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر این صورت رأساً اقدام می‌نماید. هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.
‌تبصره 3 - معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.