X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آذر 1400

 شرایط تعلق حقوق بازنشستگی به همسر و سایر ورثه

مي خوام بدونم مستمري كارمند دولت (بانك) به همسرش كه خانم شاغل در آموزش و پرورش (با بيمه خدمات درماني) هست تعلق مي گيره يا خير؟ اگر بله ، چه مقدار از حقوقش تعلق مي گيره ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 75871

شرایط گرفتن حقوق بازنشستگی شوهر - پدر

  • قانونگذار برای حمایت از اعضای خانواده گارگران و کارمندان فوت شده شرایطی را در نظر گرفته است که حقوق پرداختی آنان قطع نشود و از طریق نهاد ها و مراجع صالح به وراث آن ها پرداخت شود.
  •  در گذشته، مطابق بند (ت) ماده 86 قانون استخدام کشوری، دائمی بودن نکاح و عدم ازدواج مجدد، از جمله شرایط اساسی برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ او توسط همسر بود. همچنین مطابق ماده 87 این قانون، سهم زوجه از حقوق شوهرش پس از مرگ او مساوی با سهم بقیه وراث است.
  • همچنین مطابق بند 1 ماده 81 قانون تامین اجتماعی، زوجه دائمی بودن شخص متوفی و عدم ازدواج مجدد او برای دریافت سهم حقوق فرد متوفی توسط همسرش در نظر گرفته شده بود. در ادامه باید اشاره نمود که مطابق ماده 83 قانون یادشده، سهم همسر از حقوق شوهر پس از مرگ او معادل 50 درصد مستمری او است.
  • قانونگذار برای عملیاتی نمودن اهداف در نظر گرفته شده در اصل 21 قانون اساسی، برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان در جامعه، شرط عدم ازدواج مجدد زوجه برای دریافت حقوق شوهر پس از مرگ او را در بند 1 ماده 48 قانون حمایت از خانواده در نظر نگرفته است و این قانون ناسخ شرط یادشده در قوانین گذشته نیز است در نتیجه زوجه دائم حتی بعد از ازدواج مجدد نیز می تواند از حقوق بازنشستگی شوهر فوت شده خود استفاده کند.
  • همچنین باید اشاره نمود که اگر متوفی دارای چند همسر دائم بوده باشد، حقوق بازنشستگی به صورت مساوی بین آن ها تقسیم خواهد شد.
  • نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که اگر زوجه شاغل بوده و یا بازنشست شده باشد، حقوق او مانع از دریافت حقوق شوهر فوت شده نیست و هر دو حقوق به زوجه تعلق می گیرد.
  • مطابق قانون حمایت از خانواده، فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و یا شوهر و همچنین فرزندان پسر تا سن بیست سالگی و بعد از آن در صورتی که معلول و یا از کارافتاده باشند و یا اینکه تا سن بیست و پنج سالگی به تحصیل در دانشگاه بپردازند می تواند از حقوق بازنشستگی والدین خود استفاده نمایند.
  • همچنین پدر و مادری که تحت تکفل فرزند خود هستند می توانند پس از فوت او مطابق سهم درنظر گرفته شده از حقوق شخص متوفی استفاده نمایند.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط تعلق حقوق بازنشستگی به وراث

♦  مخاطب گرامی سایت دادگران، در خصوص سوال شما راجع به شرایط تعلق حقوق بازنشستگی به همسر باید اشاره داشت که قانونگذار مطابق قانون اصلاح ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به آن شرایطی را در نظر گرفته است که شاغل بودن زوجه مانع از دریافت حقوق همسر متوفی نیست و در واقع دو حقوق به او تعلق خواهد گرفت.

♦  برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید نسبت به دریافت نوبت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.

 

 

مستندات قانونی - دریافت حقوق بازنشتگی شوهر توسط زن

اصل 21 قانون اساسی

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.


ماده 81 قانون تامین اجتماعی

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت‌مستمری را خواهند داشت عبارتند از: عیال دائم بیمه‌ شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره‌- همسران بیمه‌ شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم ) در صورت فوت شوهر دوم ، توسط تامین اجتماعی مجدداًبه آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره‌ از محل سه درصد (۳% ) کمک دولت به بیمه‌ شدگان تامین خواهد شد. آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان‌تامین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال‌ تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به‌علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده‌ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال‌تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع‌ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده باشند و در هر حال مستمری‌از سازمان دریافت ندارند.


ماده 83 قانون استخدام کشوری

هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.


ماده 86 قانون استخدام کشوری

وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پـدري كـه در كفالـت متوفي بوده اند، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بوده اند با دارا بـودن شـرايط زير:
الف- فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگـر اينكـه بـه موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايـان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر بـه موجـب مـدارك مثبتـه در يكـي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشـند حقـوق وظيفـه آنـان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ- مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.
ت- عيال دائمي متوفي
ث- شوهر در صورتيكه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.
ج- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.


ماده 48 قانون حمایت از خانواده

میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری  و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.
تبصره - مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده ‌ اند نیز لازم الاجراء است.
 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.