X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: پنجشنبه 13 آبان 1400

 راه ها و مهلت اعتراض به حکم غیابی و واخواهی

سال 91 ملکی خریداری کردم که 30م از ان برای تنظیم سند مانده بود به دلایلی فروشنده مدارک به بانک نمی اورد بنده مجبور به امضای توافقی شدم که تا 93/6/20پول را بپردازم 20م از ان را پرداختم باز هم نه مدارک به بانک اورد نه به دفترخانه بعد از یکسال حاضر شد مدارک به بانک بیاورد بعد از اینکه بنده اوراق حق تقدم از بانک خریدم یک حکم از دادگاه نشان بنده داده و جای 10میلیون 40 میلیون از من میخواهد بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد ، در مورد حکم به بنده نه احضاریه ونه ابلاغیه و... به دست من نرسیده از انجایی که ادرس را عمدا اشتباه داده و حکم به صورت غیابی صادر شده. خواهشا راهنماییم کنید که چطور می توانم به این حکم غیابی اعتراض کنم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3619

اعتراض به حکم غیابی

 

مهلت اعتراض به حکم غیابی

 • با توجه و بررسی اصول قانون اساسی خصوصا اصل 36، به این نکته پی می بریم که حکم به مجازات و تخلف باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 • همچنین عدالت و انصاف ایجاب می کند خوانده یا متهم بتواند با حضور در دادگاه با ارائه ادله و مستندات قانونی از خود دفاع و رفع اتهام نماید.
 • در برخی مواقع شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که خوانده یا متهم توانایی حضور در جلسه دادرسی دادگاه و همچنین ارائه دفاعیه به صورت کتبی را نیز ندارد و دادگاه با بررسی ادله ارائه شده توسط خواهان یا شاکی و همچنین تحقیقات ارائه شده دیگر حکم خود را صادر می نماید و حکم صادره ممکن است به ضرر شخص غایب باشد.
 • قانونگذار علاوه بر مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، هم در دعاوی حقوقی و هم در امور کیفری مهلتی را در نظر گرفته است که شخص غایب بتواند در این بازه زمانی به حکم صادره از دادگاه شکایت نماید.
 • قانونگذار در مواد 303 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به شناسایی مهلت واخواهی پرداخته است.
 • ابتدا به بررسی بحث واخواهی در امور حقوقی و مدنی می پردازیم. در ابتدای ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده است که حکم دادگاه حضوری می باشد.
 • بنابراین اصل بر این است که در تمامی دعاوی، طرفین دعوی یا وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان  در جلسه دادرسی حضور دارند و یا در صورت عدم حضور هیچ یکی از افراد نامبرده شده، به صورت کتبی دفاع کرده باشند.
 • حال در صورتی که هیچ یک از اقدامات فوق صورت نگرفته باشد و همچنین اگر اخطاریه ابلاغ واقعی نبوده باشد، با توجه به ماده 305 قانون اخیرالذکر شرایطی وجود دارد که شخص غایب بتواند دادخواست واخواهی دهد و از دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده حکم بخواهد که با توجه به دفاعیات و ادله ارائه شده شخص غایب، مجددا حکم صادر نماید.
 • در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بحث واخواهی به جز مواردی که فقط جنبه حق اللهی دارند شناسایی شده است.
 • باید به این نکته توجه داشت که به صورت کلی مهلت واخواهی برای افراد ساکن ایران بیست روز و افراد مقیم خارج از کشور دو ماه پس از صدور حکم دادگاه در نظر گرفته شده است.
 • در رویه قضایی هنگامی که اخطاریه ابلاغیه در صورت در دسترس نبودن شخص خوانده یا متهم، به دست اشخاص و بستگان نزدیک شخص یاد شده رسیده باشد در حکم ابلاغ قانونی بوده و اصل بر این است که به اطلاع خود خوانده یا متهم نیز رسیده است.
 • البته نکته قابل توجه این است که در برخی موارد شخص خوانده یا متهم حتی در مهلت قانونی که برای واخواهی در نظر گرفته شده است(مهلت 20 روزه برای ساکنین ایران و دو ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور) در جریان حکم صادره از دادگاه قرار نمی گیرد و دادخواست واخواهی نیز نمی دهد.
 • قانونگذار برای این اوضاع و احوال نیز شرایطی را در نظر گرفته است که اگر شخص غایب بتواند به دادگاه صادر کننده رای ثابت نماید که عدم حضورش در جلسه دادرسی و همچنین عدم تقاضای دادخواست واخواهی در مهلت قانونی به واسطه عذر موجهی بوده است، دادگاه صادر کننده رای می تواند با احراز صحت این موضوع به تقاضای واخواهی شخص غایب رسیدگی نماید.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص راه ها و مهلت واخواهی

♦  در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که ابتدا می توانید در مهلت قانونی دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای دهید.

♦  همچنین با شرایطی که در مقاله گواهی عدم حضور در سایت دادگران نوشته شده است می توانید در دفترخانه حضور یافته و در صورت سپری شدن مدتی که در مبایعه نامه نوشته شده است با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای تنظیم سند به نام خود نمایید و در صورت عدم اجابت فروشنده، می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهید.

 

 

مستندات قانونی - عتراض به حکم غیابی و واخواهی

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 36 قانون اساسی

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی

محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می شود، حضوری است.
تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.
تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می تواند بدون حضور متهم، رای بر برائت او صادر کند.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 
 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.