X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 تیر 1400

 اصلاح متراژ ملک در سند مالکیت بدون داشتن معارض

مادرم حدود 50سال در زمینی ساکن بوده و خانه داشته است.حدود 20متر از این زمین بیشتر از مقدار ذکر شده در سند رسمی است.یعنی متراژ ذکر شده در سند 194متر و مقدار واقعی تصرفی در این 50سال 214متر است.کارشناس اداره ثبت اسناد تایید نموده که متراژ املاک مجاور همگی بدون اشکال و مطابق سند آنها می‌باشد.برای اثبات مالکیت این 20متر گواهی شهود کفایت میکند؟ چگونه باید اقدام شود؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 12776

ابطال یا اصلاح سند در هیئت نظارت

  • گرچه اصولا اسناد مالکیت معتبر و محتوای آن ها بدون خدشه می باشد ولی این اصل استنثنائاتی دارد و گاهی ممکن است بنا به برخی دلایل نیاز به اصلاح یا ابطال سند می باشد. حال این اصلاح و ابطال سند بسته به مورد یا به حکم دادگاه صورت می گیرد و یا توسط اداره ثبت انجام می شود.
  • مواردی که ابطال یا اصلاح سند به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:

1- ثبت ملک برخلاف اصول قانونی

2- تعارض در اسناد مالکیت (ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت)

3- در صورتی که سندی بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی صادر شود و هیات نظارت این امر را مخل حقوق سایرین بداند

4- اشتباه در عملیات تفکیکی که در دفتر املاک یا سند ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد

  • اما در سایر موارد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و راساً توسط اداره ثبت سند اصلاح یا ابطال می گردد که این موارد عبارتند از

1- ابطال سند مالکیت به حکم قانون

2- ابطال سند مالکیت معارض (اگر دارنده سند در مهلت دوماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت نسبت به مراجعه به دادگاه اقدام نکند و طرف او گواهی عدم تقدیم دادخواست از دادگاه بگیرد و به اداره ثبت تحویل دهد)

3- معامله نسبت به ملک با مساحت معین که بعد از آن معلوم شود ملک دارای اضافه بنا است در صورتی که خریدار یا ذینفع قیمت اضافه بنا و هزینه های قانونی را بپردازد.

  • در موارد ذکر شده در ماده ۲۵ قانون ثبت بدین شرح که:

الف- چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و... اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود. در این موارد  اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اصلاح سند بدلیل اختلاف متراژ

بنابر موارد مشروحه فوق ، با توجه به توضیحاتی که در متن سوال خود ذکر نمودید از آن جایی که متراژ املاک مجاور بدون اشکال با اسناد خودشان و بدون تعارض با سند مالکیت شما می باشد لذا اصلاح سند شما مخل حقوق سایرین نبوده و مشمول ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و با ثبت درخواست خود در اداره ثبت، هیات نظارت بررسی و تصمیم می گیرد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

مستند قانونی - اصلاح سند بدلیل اختلاف متراژ

ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک

حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.
1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت. اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک. اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات. تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
3 - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک. اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی. وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین. اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره 1 - در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4 - آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5 - در مورد بندهای یک و پنج و هفت. رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.
ماده 25 مکرر - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب 1351)
الف - شعبه مربوط به املاک
ب - شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد.

 

ثبت امتیاز
نظرات

دوشنبه, 15 اسفند,1401

قاسمی

سلام من یه خونه خریدم که در سند اولیه و سند بنده جهت ساختمان و متراژ اشتباه درج شد. جهت ساختمان ما غربی است ولی در سند و برگه عوارض شهرداری شرقی ثبت شده. متراژ هم حدودا دو متر کمتر ذکر شد. واحد بغلی ما هم دقیقا برعکس سند ما است. چطور میتونم این مورد رو پیگیری کنم و آیا هزینه زیادی دارد؟ با تشکر از شما


پاسخ وکیل:
با سلام
این اشتباه عبارتی با یک درخواست ساده به اداره ثبت حل می شود و در مورد کسر متراژ هم با همین کیفیت پس از حل مشکل اول به اداره ثبت درخواست بدهید. ولی ایراد دوم شما احتمالاً ناشی از برداشت اشتباه باشد.نحوه اندازه گیری آپارتمان روش مخصوص به خود را دارد و دیوارهای جانبی هم جزء متراژ محسوب می شود.

شنبه, 13 آبان,1402

مهدی

باسلام پدر م حدود60سال قبل ملکی رو خریداری کرده .الان برای سند تکبرگ به اداره ثبت مراجعه کردیم بعد از نقشه برداری متوجه شدیم مساحت وطول وعرض ملک اشتباه بوده واندازه موجود 27 متر بیشتر هست وطول اضلاع هم بیشتر از مقدار مندرج در سند دفترچه ای هست.ضمن اینکه ملک واگذاری شیروخورشید بوده .الان اداره ثبت میگه باید برید اضافه مساحت رو به هلال احمر پرداخت کنید تا اصلاح سند انجام بشه.تکلیف چیست؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله، درست به شما گفته اند، سند باید اصلاح شود ولی توجه داشته باشید که شما در این فرض فقط قیمت زمان قرارداد یعنی همان 60 سال پیش را به فروشنده پرداخت می کنید.

ﺳﻪشنبه, 17 بهمن,1402

pourya

سلام ما یک خانه داریم در سند ۷۳ متر درج شده ولی ظاهر خونه متراژ بیشتری رو نشان می دهد امکان محاسبه ی مجدد متراژ وجود دارد یا خیر ؟

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.