X

 اعتراض به قرار منع تعقیب و تصمیمات دادسرا

اعتراض به قرار منع تعقیب و تصمیمات دادسرا

شروع شکایت در دادسرا و به موجب شکوائیه به عمل می آید. مقام دادسرا (دادیار یا بازپرس) حسب مورد تصمیم های متفاوتی ممکن است اتخاذ نمایند. 1- قرار موقوفی تعقیب 2- قرار منع تعقیب 3- قرار جلب به دادرسی ( قرار مجرمیت). مهم ترین و شایع ترین تصمیم در دادسرا قرار منع تعقیب است. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو (دادگاه بدوی) است. در ادامه یک نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب که مورد توجه دادگاه واقع شده و منجر به نقض قرار گردیده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی آورده میشود. سایر قرارها که در پایان مرحله تحقیق صادر می شوند مانند موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت قابل اعتراض نیستند اما قرار های اعدادی مانند قرارهای تامین و کارشناسی قابلیت اعتراض به ترتیبی که در مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است را دارند.

 

  |  
بازدید: 330047
  |  
امتیاز: Article Rating

اعتراض به قرار منع تعقیب

 

نکات مربوط به اعتراض به قرار منع تعقیب

1- اسامی شاکی و مشتکی عنه با ذکر مشخصات کامل و آدرس کامل به همان صورتی که در شکوائیه ذکر شده باید در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ذکر گردد.


2- طبق تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور رعایت گردد.

 

3- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.

 

نکته - چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه انقلاب.

نکته - چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه کیفری دو.

نکته - چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه کیفری یک.

نکته - افراد زیر 18 سال اگر مرتکب جرم شوند پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب (اطفال) ارسال می شود به دادگاه کیفری اطفال.

نکته - جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و جرایم افراد 18 سال زیر و جرایم افراد موضوع ماده 307 قانون ایین دادرسی کیفری نیز مستقیماً در دادگاه مطرح خواهد شد.

 

4- قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی طبق ماده 270 قابل اعتراض می باشد.

 

 

موارد مهم لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

1- کلیه مدارک و مستندات که در مرحله دادسرا در پرونده بوده مجدداً پیوست لایحه اعتراضی شده تا دادگاه برای مطالعه لایحه نیازی به مرور مجدد پرونده نداشته باشد و تمامی مستندات با ذکر شماره در پایان هر بند لایحه قید و پیوست لایحه گردد.
2- مواردی که بازپرس (دادیار تحقیق) در مقام رسیدگی به آن توجه نکرده پر رنگ و برجسته گردد و یا اقداماتی که در مقام تحقیق می بایست انجام دهد و انجام نداده است، نظیر تحقیقات محلی، معاینه محل، تامین دلیل، در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی و ..... و یا استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط، احضار متهم به عنوان مطلع و اخذ اظهارات نامبرده در خصوص احراز سوء نیت یا عدم سوءنیت متهم (عنصر روانی).
3- تذکر به دادگاه در خصوص وجود سابقه یا فقدان سابقه کیفری متهم، اینکه هم اکنون در زندان به سر می برد یا خیر (تعدد و یا تکرار جرم متهم به دادگاه تذکر داده شود).
4- در مورد همان موضوع شکایت (عنوان مجرمانه) شکات دیگری یا پرونده مطروح دارد یا خیر؟ که در صورت وجود در لایحه قید گردد که به همان شعبه جهت رسیدگی توامان ارسال گردد.
5- در صورتی که قرار تامین کیفری در مورد متهم صادر شده باشد، توجه دادگاه را به این مورد جلب شود.
6- چنانچه شکایت از معاونین و شرکا جرم باشد، می بایست به دادگاه تذکر داد، وفق ماده 311 قانون یاد شده به دادگاهی ارسال شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند.
7- قبل از ورود به ماهیت اعتراض قید گردد قرار صادره در چه تاریخی ابلاغ گردیده و معترض در چه تاریخی با رعایت مواعد قانونی مندرج در تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار اعتراض می نماید.

 

 

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

 

رای دادگاه - اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : آقای ........ با وکالت .............. به نشانی............... .

متهمین :

1- آقای .......... به نشانی ................. .

2- خانم .......... به نشانی ................. .

خواسته : اعتراض به قرار دادسرا

 متن رای دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب

در خصوص اعتراض ........ به وکالت از آقای مسعود محمدی وکیل پایه دادگستری نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ...... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ........ و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.93 از 5 (151 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
بعد از صدور قرار منع تعقیب از مرجع تحقیق ظرف 10 روز می توان به قرار صادره اعتراض نمود.اعتراض در دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار می گیرد. نکته : در صورتی که جرم از جمله جرایمی باشد که در صلاحیت رسیدگی بدوی دادگاه کیفری یک باشد مرجع اعتراض به قرار دیوان عالی کشور است. نکته: در صورتی که رسیدگی به اتهام و تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری یک است.
حق الوکاله وکیل برای اعتراض به قرار منع تعقیب مبلغ ثابتی نیست و مبتنی بر توافق وکیل و موکل است اما در هر حال رقمی در حدود 5 تا 10 میلیون تومان دستمزد یک وکیل متخصص دعاوی کیفری برای اعتراض به قرار منع تعقیب است.
قرار منع تعقیب مخصوص موردی است که مرجع تحقیق و تعقیب دلایل توجه اتهام را کافی نمی داند و یا اتهام را متوجه متهم تشخیص نمی دهد اما قرار موقوفی تعقیب خاص مواردی است که صرفنظر از توجه یا عدم توجه اتهام به دلایل قانونی از جمله : تغییر قانون یا فوت متهم و یا رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت، امکان و قابلیت رسیدگی منتفی می شود.
بله. قابلیت و امکان اعتراض به منع تعقیب ارتباطی با نوع جرم و اتهام ندارد و در تمام دعاوی و موضوعات می توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد فقط اینکه ضرورت دارد حتما جرم شاکی خصوصی داشته باشد.در جرایم دارای جنبه عمومی صرف دادستان و مدعی العموم به قرار منع  تعقیب اعتراض نمی کنند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب حسب مورد دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور است.
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب بیست روز پس از ابلاغ قرار است و فقط از طرف شاکی قابل اعتراض است.چون این قرار به نفع متهم صادر شده در هیچ فرضی متصور نیست که متهم بتواند نسبت به این قرار اعتراض نماید
مدت زمان رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب قابل پیش بینی نیست ولی اصولا زمان طولانی در پیش نخواهد بود و در یک محدوده زمانی بین یک تا پنج ماه (حدوداً) طول خواهد کشید.
اصولاً و در قریب به اتفاق موارد رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به صرف توجه به پرونده انجام می شود و نیاز به تشکیل جلسه حضوری نیست ولی شاکی یا متهم می  تواند در زمان مناسبی به قاضی رسیدگی کننده به منع تعقیب مراجعه نموده و در جهت روشن نمودن ذهن قاضی به نفع خود تلاش نماید (به عنوان یک اقدام غیر رسمی چون در قانون چنین حقی وجود ندارد).
برای نوشتن و تنظیم لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب و به طور کلی  هر نوع لایحه بهتر است و توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.در هر حال ما اطلاعات لازم و نمونه چند لایحه را در سایت خود به مخاطبات ارائه نموده ایم ولی تاکید می کنیم که این فقط یک نمونه است و حسب مورد شما باید متن لایحه و دفاعیات مخصوص خود را داشته باشید.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 26 دی,1401

علی

سلام من بخاطر یه کار اشتباه و کنجکاوی ۱۲ روز در اداره اطلاعات بازداشت شدم و بعد با وثیقه ازاد شدم .و بازپرس برام قرار منع تعقیب صادرکرد..نوشته بود بعد از تایید دادستان این قرار قطعی است...الان۲۳روزگذشته ولی هنوز پیام تاییدیه ی دادستان برام نیومده تا برم وثیقه روازادکنم...میخواستم بدونم چقدرطول میکشه...باتشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
23 روز برای تایید قرار منع تعقیب توسط دادستان یا معاون وی زمان زیادی نیست !

ﺳﻪشنبه, 12 بهمن,1400

کامران

سلام .می خواستم بدانم آیا می شود در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ادله جدیدی را ذکر کرد که قبلا موجود نبوده.و اگر نمی شود این کار انجام داد , امکانش هست بگویید چه جوری می شود ادله جدید را بعد از صدور قرار منع تعقیب در لیست ادله اثبات جرم درج کرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
به طور کلی قاعده این است که قاضی دلایل جدید را در مرحله اعتراض نمی پذیرد به جهت رعایت اصل تناظر چرا که باید حتما پاسخ و دفاع مخاطب را نسبت به دلیل ارائه شده شنید.اما با توجه به اینکه نتیجه قرار منع نعقیب اگر نقض قرار یا نقص تحقیقات باشد در هر حال باز متهم فرضت دفاع پیدا خواهد کرد .به نظر می رسد منعی در این خصوص راجع به ضمیمه دلیل در دادگاه کیفری همراه با اعتراض به قرار منع تعقیب وجود نداشته باشد.

چهارشنبه, 03 آذر,1400

رسا

سلام. چند بار می‌توان به حکم اعتراض کرد در یک پرونده؟


پاسخ وکیل:
با سلام
سوال شما سوال دقیقی نیست توصیه می کنیم به مقاله اعتراض وو شکایت از رای در سایت دادگران مراجعه نموده و مطلب را کامل مطالعه نمایید.اجمالا اینکه امکان و دفعات شکایت از رای بستگی به موضوع خواسته، تصمیم دادگاه صادرکننده رای و سایر مسائل دارد.

دوشنبه, 10 آبان,1400

رومینا عادلی

سلام ایا من میتونم به صورت انلاین درخواست اعتراضم و ثبت بکنم ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر حتما باید حضورا به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمایید.در حال حاضر چنین امکانی برای اشخاص عادی وجود ندارد ولی ممکن است در آینده این قابلیت در سامانه ثنا ایجاد شود.

جمعه, 29 مرداد,1400

حسن

سلام میشه در جهت اعتراض به حکم دادگاه عکس یا تصویر فرستاد چون ما تصادف کردیم و دیه که برا پسرم زدم آخرین جلسه قاضی نبود که ببینه جای ضربه به سر جای سه بند انگشت مو رشد نمیکنه و قاضی اینو ندید و و حکم صادر کرد حالا در اعتراض به این حکم میتونم تصاویری از سرت پسرم که جایی که مو رشد نمیکنه بفرست ممنون و اگه امکانش هست چی بنویسم در اعتراض


پاسخ وکیل:
با سلام
آنچه شما توصیف کردید روش مناسبی برای اعتراض به رای و اثرگذاری بر تصمیم قاضی نیست.تنظیم یک لایحه قانونی و ضمیمه مدارک کامل و توضیح موضوع برای مرجع تجدیدنظر ضروری است.

شنبه, 09 مرداد,1400

بیتا

بنده شکایتی تحت عنوان قصور پزشکی داشتم .اما متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا کنم .برای رای اعتراض چه ادله ای داشته باشم که اعتراض قبول بشه ؟ نامه پزشک قانونی و شهود دارم


پاسخ وکیل:
با سلام
دلیل یک امر ثابت نیست که ما بتوانیم آن را به شما دیکته کنیم منظور از دلیل هر چیزی است که ممکن است بر ذهن قاضی اثر بگذارد و شما را به مقصور برساند.توصیه می کنیم برای مشاوره دقیق تر و بیان مسئله و مشکل خود و در یافت راه حل حضوراً مراجعه کنید.

دوشنبه, 31 خرداد,1400

انسیه

سلام وقت بخیر .در شکایتی که مبنی بر ضرب و جرح عمدی ورود به عنف و فحاشی ناموسی از همسایه خود کردم قرار نهایی با توجه به فیلمی که توسط موبایل گرفتم اتهامات رو پذیرفتن به جز ورود به عنف .در فیلم ورود شخص بعد از حمله مکرر به در ورودی ضربات متعدد به صورت و بدن من نیست ولی از بعد از این حملات و حمله های بعدی که منجر به پاره شدن شال و مانتو من بوده هست و در تمام منزل راه میرود و به من و دخترم حمله میکن تا ورود مامور به دم درب آپارتمان هست .هزینه گرفتن وکیل برای لایحه رو ندارم خودم میخوام اعتراض به منع قرار تعقیب رو تنظیم کنم کمک و راهنمایی میکنید با تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
متاسفانه در بخش کامنت ها امکان اینکه شما را برای تنظیم یک لایحه راهنمایی کنیم وجود ندارد و اصلا ما چنین خدمات و سرویسی نداریم.البته امکان تنظیم لایحه یا مشاوره به صورت حضوری هست که برای این منظور می توانید با دفتر وکالت ما هماهنگ نمایید.

جمعه, 31 اردیبهشت,1400

محمد

سلام . در مورد درگیری با شخص دادیار و بازپرس قرار نهایی صادر شده و قطعی هم هست . در صورتی که نوشته شده باتوجه به اظهارات مطلعین و اعلام ضابطین در پرونده و پزشکی قانونی . اما بجز من و خانم هایمان هیچ کس اونجا نبوده . چطور میتونم اعتراض کنم که این حکم . یا اینکه مجبور به قسم خوردن کنم شاهدین شاکی رو .


پاسخ وکیل :
شما حق ندارید تقاضای قسم خوردن شاهد را بنمایید.اصولاً شاهد به معنای واقعی و خاص خود قبل از ادای شهادت قسم می خورد.ضابط پزشکی قانونی و مطلع شاهد به معنای واقعی محسوب نمی شوند در هر حال شما حق اعتراض به این رای را دارید و بهتر است حداقل تنظیم لایحه خود را به یک وکیل با تجربه دعاوی کیفری بسپارید.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

مجید

باسلام.بنده شاکی پرونده ای هستم که ازکدملی بنده چندسال پیش سواستفاده شده و۲ شرکت متخلف درفاکتوری کدملی بنده رابعنوان خریدارذکرکرده انداکنون اداره دارایی من رابدهکارمالیاتی معرفی کرده.شکایت کردم ودردادسرای ناحیه۲تهران قرارمنع تعقیب بدلیل عدم ارایه ادله کافی صادرشده.این ادله چی بایدباشه درحالیکه من روحم ازین جریان مطلع نبوده ومدرکی برای بیگناهی ندارم ضمن اینکه بازپرس اصلابامن جلسه ای نداشته که صحبتهایم رابشنودیامدارکم راببیند.فقط دفتردارشعبه۱برگ کاغذبمن دادوگفت شکایتت روبنویس.واخرش هم گفتم کاغذوحابرای نوشتن کامل عریضه کافی نبودبمن گفت همینم کسی نمیخونه وبسلامت.الان نحوه اعتراض چگونه هست؟درمتن ابلاغیه گفته شده ظرف ۱۰روز دردادگاه کیفری۲قابل اعتراضه.این دادگاه کجاست ولطفا۱وکیل خوب دراین زمینه معرفی کنیدبرای نوشتن لایحه خوب اعتراضی.ضمنادرکلانتری وآگاهی هم هیچکس بامن صحبتی نکردوفقط کاغذبهت میدن میگن بنویس وکسی اهمیتی نمیده.لطفاراهنماییم کنید.ممنون


پاسخ وکیل:
با سلام
وظیفه ارائه دلیل با شاکی (در دعاوی کیفری) و خواهان (در دعاوی حقوقی ) است.از نوع نگارش سوالات شما مشخص است که اطلاعات حقوقی ندارید و عجیب است که با نداشتن اطلاعات حقوقی ، خود پیگیر این دعاوی شدید. متاسفانه عاقبت هر دعوا و شکایتی که بدون برنامه و پلن و چشم انداز و با نا آگاهی و بدون مشورت با یک وکیل با تجربه طرح می شود همین است.اجمالا اینکه اعتراض به قرار منع تعقیب را باید به دفتر خدمات قضایی بدهید و تلاش کنید در دادگاه قاضی را مجاب کنید جرمی واقع شده.هر چند که صرف عملی که ذکر کردید جرم نیست ولی ممکن است برای تسهیل آن جعلی رخ داده باشد.در هر حال اگر در شکایت کیفری موفق نشوید راه شکایت حقوقی بسته نیست.

جمعه, 08 اسفند,1399

صادق سلطانی

سلام،در صورت تخلف دادیار و نگرفتن اسناد جرم از شاکی و یا برگرداندن برگه های ارایه شده، بعد از یک هفته و ارسال پیامک از طرف دادگاه خارج از فرجه قانونی جهت فریب شاکی و عوض کردن کارشناس بدون اطلاع شاکی،،سوال کردم چرا عوض شده دادیار گفت فامیل متهم بوده، در حالی که برعکس بوده،


پاسخ وکیل :
سوال شما مفهوم نیست اما اگر منظور شما این است که به این دلایلی که بیان نمودید دادیار و مقام دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است می توانید با بیان تمام دلایل خود در متن اعتراض به قرار منع تعقیب درخواست رسیدگی و نقض قرار را از دادگاه کیفری دو بنمایید.اگر هر یک از این موارد ثابت شود می تواند دلیل نقض قرار باشد.
به نظر می رسد که اطلاعات کافی در خصوص مسائل حقوقی نداشته باشید، توصیه میکنیم از این پس قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و با تجربه مشاوره نمایید.

چهارشنبه, 21 آبان,1399

یاسین

سلام،یکی ازهمسایگان ما (که متأسفانه داخل کلانتری محل هم آشنا دارن) بخاطر درگیری لفظی ای که از مدتها قبل بین ما بوجودآمده بود ،مدتی میشد که تمام بچه های محل رو جمع میکرد دم در خونشون و از ابتدای ظهر تا آخر شب باعث سلب آسایش میشد حدود سه ماه پیش سر همین قضیه مادر من نمیتونه سلب آسایش رو تحمل کنه و وقتی تذکر میده به بچه ها که حداقل برن جلو خونه خودشون. پسر همسایه که سی سال سن داره بیرون میاد چندین ضربه به سر و گردن مادرم وارد میکنه که دو تا از همسایه ها هم شاهد بودن. حالا کار به دادسرا رسیده و یکی از شهود هم حضوری رفته شهادت داده ،دو روز بعد حکم منع تعقیب خورده و پرونده رو مختومه اعلام کرده و نوشته در صورت اعتراض ده روز وقت داریم و نوشته که باتوجه به تحقیقات محلی این رأی صادرشده.یعنی کلانتری که اصلأ تحقیقاتی هم نیومدن انگار رأی صادر کرده و شکایت و شهادت هم هیچ.لطفأ راهنمایی کنید چه کنم.
اعتراض کنم احتمال رسیدگی وجود دارد و یا اینکه دوباره کارم به کلانتری می افتد.


پاسخ وکیل :
برای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا باید به همان شعبه دادسرا مراجعه نموده و اعتراض خود و دلایل آن را ضمیمه نمایید.پرونده به دادگاه کیفری دو (که مرجع عالی تر از دادسرا و صالح به رسیدگی در خصوص قرار منع تعقیب است) ارسال می شود.قاضی دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و با عنایت به اعتراض شما اگر تحقیقات دادسرا را کافی نداند و یا اینکه قرار صادره را غیر موجه تشخیص دهد حسب مورد با نقض قرار دستور تکمیل تحقیقات یا دستور صدور قرار جلب به دادرسی صادر می نماید.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.