تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399
اعتراض به قرارها و تصمیمات دادسرا

 اعتراض به قرارها و تصمیمات دادسرا

شروع شکایت در دادسرا و به موجب شکوائیه به عمل می آید. مقام دادسرا (دادیار یا بازپرس) حسب مورد تصمیم های متفاوتی ممکن است اتخاذ نمایند. 1- قرار موقوفی تعقیب 2- قرار منع تعقیب 3- قرار جلب به دادرسی ( قرار مجرمیت). مهم ترین و شایع ترین تصمیم در دادسرا قرار منع تعقیب است. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو (دادگاه بدوی) است. در ادامه یک نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب که مورد توجه دادگاه واقع شده و منجر به نقض قرار گردیده است جهت اطلاع مخاطبان گرامی آورده میشود .سایر قرارها که در پایان مرحله تحقیق صادر می شوند مانند موقوفی تعقیب و مجرمیت قابل اعتراض نیستند اما قرار های اعدادی مانند قرارهای تامین و کارشناسی قابلیت اعتراض به ترتیبی که در مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده است قابل اعتراضند.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 197694

 

نکات مربوط به اعتراض به قرار منع تعقیب

1- اسامی شاکی و مشتکی عنه با ذکر مشخصات کامل و آدرس کامل به همان صورتی که در  شکوائیه ذکر شده باید در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ذکر گردد.
2- طبق تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور رعایت گردد.
3- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.
نکته: چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه انقلاب.

نکته: چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه کیفری دو.

نکته: چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد از دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می گردد به دادگاه کیفری یک.

نکته: افراد زیر 18 سال اگر مرتکب جرم شوند پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب (اطفال) ارسال می شود به دادگاه کیفری اطفال.

نکته: جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و جرایم افراد 18 سال زیر و جرایم افراد موضوع ماده 307 قانون ایین دادرسی کیفری نیز مستقیماً در دادگاه مطرح خواهد شد.

4- قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی طبق ماده 270 قابل اعتراض می باشد.
5- کلیه مدارک و مستندات که در مرحله دادسرا در پرونده بوده مجدداً پیوست لایحه اعتراضی شده تا دادگاه برای مطالعه لایحه نیازی به مرور مجدد پرونده نداشته باشد و تمامی مستندات با ذکر شماره در پایان هر بند لایحه قید شود  پیوست لایحه گردد.
6- مواردی که بازپرس (دادیار تحقیق) در مقام رسیدگی به آن توجه نکرده پررنگ و برجسته گردد و یا اقداماتی که در مقام تحقیق می بایست انجام دهد و انجام نداده است، نظیر تحقیقات محلی معاینه محل تامین دلیل در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی و ..... ویا استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط احضار متهم به عنوان مطلع و اخذ اظهارات نامبرده در خصوص احراز سوء نیت یا عدم سوءنیت متهم (عنصر روانی).
7- تذکر به دادگاه در خصوص وجود سابقه یا فقدان سابقه کیفری متهم، اینکه هم اکنون در زندان به سر می برد یا خیر (تعدد و یا تکرار جرم متهم به دادگاه تذکر داده شود)
8- در مورد همان موضوع شکایت (عنوان مجرمانه) شکات دیگری یا پرونده مطروح دارد یا خیر؟ که درصورت وجود در لایحه قید گردد که به همان شعبه جهت رسیدگی توامان ارسال گردد.
9- در صورتی که قرار تامین کیفری در مورد متهم صادر شده باشد، توجه دادگاه را به این مورد جلب کرد.
10- چنانچه شکایت از معاونین و شرکا جرم باشد، می بایست به دادگاه تذکر داد، وفق ماده 311 قانون یاد شده به دادگاهی ارسال شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند.
11- قبل از ورود به ماهیت اعتراض قید گردد قرار صادره در چه تاریخی ابلاغ گردیده و معترض در چه تاریخی با رعایت مواعد قانونی مندرج در تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار اعتراض می نماید.

 

 

نمونه لایحه اعتراض به منع تعقیب

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه ............. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ..... (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم ...... با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

 

 

 

رای دادگاه - اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی : آقای ........ با وکالت .............. به نشانی............... .

متهمین :

1- آقای .......... به نشانی ................. .

2- خانم .......... به نشانی ................. .

خواسته : اعتراض به قرار دادسرا

 متن رای دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب :

در خصوص اعتراض ........... به وکالت از آقای مسعود محمدی وکیل پایه دادگستری نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه ......... از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه ............ و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.

 

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
بعد از صدور قرار منع تعقیب از مرجع تحقیق ظرف 10 روز می توان به قرار صادره اعتراض نمود.اعتراض در دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار می گیرد. نکته : در صورتی که جرم از جمله جرایمی باشد که در صلاحیت رسیدگی بدوی دادگاه کیفری یک باشد مرجع اعتراض به قرار دیوان عالی کشور است. نکته: در صورتی که رسیدگی به اتهام و تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه کیفری یک است.
حق الوکاله وکیل برای اعتراض به قرار منع تعقیب مبلغ ثابتی نیست و مبتنی بر توافق وکیل و موکل است اما در هر حال رقمی در حدود 5 تا 10 میلیون تومان دستمزد یک وکیل متخصص دعاوی کیفری برای اعتراض به قرار منع تعقیب است.
قرار منع تعقیب مخصوص موردی است که مرجع تحقیق و تعقیب دلایل توجه اتهام را کافی نمی داند و یا اتهام را متوجه متهم تشخیص نمی دهد اما قرار موقوفی تعقیب خاص مواردی است که صرفنظر از توجه یا عدم توجه اتهام به دلایل قانونی از جمله : تغییر قانون یا فوت متهم و یا رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت، امکان و قابلیت رسیدگی منتفی می شود.
بله. قابلیت و امکان اعتراض به منع تعقیب ارتباطی با نوع جرم و اتهام ندارد و در تمام دعاوی و موضوعات می توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد فقط اینکه ضرورت دارد حتما جرم شاکی خصوصی داشته باشد.در جرایم دارای جنبه عمومی صرف دادستان و مدعی العموم به قرار منع  تعقیب اعتراض نمی کنند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب حسب مورد دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور است.
مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب بیست روز پس از ابلاغ قرار است و فقط از طرف شاکی قابل اعتراض است.چون این قرار به نفع متهم صادر شده در هیچ فرضی متصور نیست که متهم بتواند نسبت به این قرار اعتراض نماید
مدت زمان رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب قابل پیش بینی نیست ولی اصولا زمان طولانی در پیش نخواهد بود و در یک محدوده زمانی بین یک تا پنج ماه (حدوداً) طول خواهد کشید.
اصولاً و در قریب به اتفاق موارد رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به صرف توجه به پرونده انجام می شود و نیاز به تشکیل جلسه حضوری نیست ولی شاکی یا متهم می  تواند در زمان مناسبی به قاضی رسیدگی کننده به منع تعقیب مراجعه نموده و در جهت روشن نمودن ذهن قاضی به نفع خود تلاش نماید (به عنوان یک اقدام غیر رسمی چون در قانون چنین حقی وجود ندارد).
برای نوشتن و تنظیم لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب و به طور کلی  هر نوع لایحه بهتر است و توصیه می شود با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.در هر حال ما اطلاعات لازم و نمونه چند لایحه را در سایت خود به مخاطبات ارائه نموده ایم ولی تاکید می کنیم که این فقط یک نمونه است و حسب مورد شما باید متن لایحه و دفاعیات مخصوص خود را داشته باشید.
نظرات

چهارشنبه, 21 آبان,1399

یاسین

سلام،یکی ازهمسایگان ما (که متأسفانه داخل کلانتری محل هم آشنا دارن) بخاطر درگیری لفظی ای که از مدتها قبل بین ما بوجودآمده بود ،مدتی میشد که تمام بچه های محل رو جمع میکرد دم در خونشون و از ابتدای ظهر تا آخر شب باعث سلب آسایش میشد حدود سه ماه پیش سر همین قضیه مادر من نمیتونه سلب آسایش رو تحمل کنه و وقتی تذکر میده به بچه ها که حداقل برن جلو خونه خودشون. پسر همسایه که سی سال سن داره بیرون میاد چندین ضربه به سر و گردن مادرم وارد میکنه که دو تا از همسایه ها هم شاهد بودن. حالا کار به دادسرا رسیده و یکی از شهود هم حضوری رفته شهادت داده ،دو روز بعد حکم منع تعقیب خورده و پرونده رو مختومه اعلام کرده و نوشته در صورت اعتراض ده روز وقت داریم و نوشته که باتوجه به تحقیقات محلی این رأی صادرشده.یعنی کلانتری که اصلأ تحقیقاتی هم نیومدن انگار رأی صادر کرده و شکایت و شهادت هم هیچ.لطفأ راهنمایی کنید چه کنم.
اعتراض کنم احتمال رسیدگی وجود دارد و یا اینکه دوباره کارم به کلانتری می افتد.


پاسخ وکیل :
برای اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا باید به همان شعبه دادسرا مراجعه نموده و اعتراض خود و دلایل آن را ضمیمه نمایید.پرونده به دادگاه کیفری دو (که مرجع عالی تر از دادسرا و صالح به رسیدگی در خصوص قرار منع تعقیب است) ارسال می شود.قاضی دادگاه با توجه به دلایل موجود در پرونده و با عنایت به اعتراض شما اگر تحقیقات دادسرا را کافی نداند و یا اینکه قرار صادره را غیر موجه تشخیص دهد حسب مورد با نقض قرار دستور تکمیل تحقیقات یا دستور صدور قرار جلب به دادرسی صادر می نماید.

جمعه, 08 اسفند,1399

صادق سلطانی

سلام،در صورت تخلف دادیار و نگرفتن اسناد جرم از شاکی و یا برگرداندن برگه های ارایه شده، بعد از یک هفته و ارسال پیامک از طرف دادگاه خارج از فرجه قانونی جهت فریب شاکی و عوض کردن کارشناس بدون اطلاع شاکی،،سوال کردم چرا عوض شده دادیار گفت فامیل متهم بوده، در حالی که برعکس بوده،


پاسخ وکیل :
سوال شما مفهوم نیست اما اگر منظور شما این است که به این دلایلی که بیان نمودید دادیار و مقام دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است می توانید با بیان تمام دلایل خود در متن اعتراض به قرار منع تعقیب درخواست رسیدگی و نقض قرار را از دادگاه کیفری دو بنمایید.اگر هر یک از این موارد ثابت شود می تواند دلیل نقض قرار باشد.
به نظر می رسد که اطلاعات کافی در خصوص مسائل حقوقی نداشته باشید، توصیه میکنیم از این پس قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و با تجربه مشاوره نمایید.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

مجید

باسلام.بنده شاکی پرونده ای هستم که ازکدملی بنده چندسال پیش سواستفاده شده و۲شرکت متخلف درفاکتوری کدملی بنده رابعنوان خریدارذکرکرده انداکنون اداره دارایی من رابدهکارمالیاتی معرفی کرده.شکایت کردم ودردادسرای ناحیه۲تهران قرارمنع تعقیب بدلیل عدم ارایه ادله کافی صادرشده.این ادله چی بایدباشه درحالیکه من روحم ازین جریان مطلع نبوده ومدرکی برای بیگناهی ندارم ضمن اینکه بازپرس اصلابامن جلسه ای نداشته که صحبتهایم رابشنودیامدارکم راببیند.فقط دفتردارشعبه۱برگ کاغذبمن دادوگفت شکایتت روبنویس.واخرش هم گفتم کاغذوحابرای نوشتن کامل عریضه کافی نبودبمن گفت همینم کسی نمیخونه وبسلامت.الان نحوه اعتراض چگونه هست؟درمتن ابلاغیه گفته شده ظرف ۱۰روز دردادگاه کیفری۲قابل اعتراضه.این دادگاه کجاست ولطفا۱وکیل خوب دراین زمینه معرفی کنیدبرای نوشتن لایحه خوب اعتراضی.ضمنادرکلانتری وآگاهی هم هیچکس بامن صحبتی نکردوفقط کاغذبهت میدن میگن بنویس وکسی اهمیتی نمیده.لطفاراهنماییم کنید.ممنون

جمعه, 31 اردیبهشت,1400

محمد

سلام . در مورد درگیری با شخص دادیار و بازپرس قرار نهایی صادر شده و قطعی هم هست . در صورتی که نوشته شده باتوجه به اظهارات مطلعین و اعلام ضابطین در پرونده و پزشکی قانونی . اما بجز من و خانم هایمان هیچ کس اونجا نبوده . چطور میتونم اعتراض کنم که این حکم . یا اینکه مجبور به قسم خوردن کنم شاهدین شاکی رو .


پاسخ وکیل :
شما حق ندارید تقاضای قسم خوردن شاهد را بنمایید.اصولاً شاهد به معنای واقعی و خاص خود قبل از ادای شهادت قسم می خورد.ضابط پزشکی قانونی و مطلع شاهد به معنای واقعی محسوب نمی شوند در هر حال شما حق اعتراض به این رای را دارید و بهتر است حداقل تنظیم لایحه خود را به یک وکیل با تجربه دعاوی کیفری بسپارید.

شنبه, 15 خرداد,1400

فرزاد

با سلام و احترام
بطور خلاصه پیامم رو خدمت شما عرض مینمایم
بنده با پدربزرگم اختلاف مالی داریم و پسرهای ایشان که دایی بنده میباشد در مرجع قضایی شهرستان رابط دارند و از این طریق شروع به پرونده سازی نمودند تا من از گرفتن حقم پشیمان بشوم
یک مورد اینکه شبانه با هماهنگ کردن با قاضی کشیک باعث بازداشت من و برادرم شدند که در بازداشتگاه به کرونا مبتلا شدیم و روز بعد قاضی عادل برای ما قرار منع تعقیب صادر نمودند چون ادله کافی نداشتند این موضوع مربوط به اسفند ۹۹ میباشد و ما بخاطر مادرمان اعاده حیثیت نکردیم تا اینکه دوباره ایشان از طریق پرونده سازی جعلی با پیام از طریق تلگرام به نام من به گونه ای رفتار کردند که گویی من ایشان را با اسلحه تهدید به قتل کردم که از این طریق پلیس آگاهی شهر دوبار به فاصله دو ماه وارد منزل ما شدند اما چیزی وجود نداشت و صورتجلسه نوشتند و بعد از آن ایشان از طریق روابطی که با معاون دادستان شهر داشتند توانستند یک شب من را بازداشت بکنند درصورتی که سند حاضر بود و دوباره بخاطر اینکه ادله کافی وجود نداشتند قاضی مجبور به صدور قرار منع تعقیب نمودند ولی وکیل ایشان به قرار نهایی اعتراض نمودند بنظر شما آیا جلسه آینده دادگاه که زیر نظر قاضی دیگری میباشد قرار منع تعقیب را دوباره صادر می‌نمایند؟ و اینکه در مورد پرونده قبلی اگر قاضی را درمورد قرار منع تعقیب قبلی آگاه کنم آیا به نفع من میباشد؟.

دوشنبه, 17 خرداد,1400

ناشناس

سلام
درتاریخ۱۰/۱۱/۹۹یکی از دوستان صمیمی من که۱۵سال بودباهم رفیق بودیم
شب ساعت۳:۳۰دقیقه به من زنگ زدمن اول جواب ندادم بعدازچندبارتماس وsms گوشیموبرداشتم و باهاش صحبت کردم دوستم گفت شرمنده که دیروقت مزاحم شدم ماشینم توجاده خراب شده مانده ام خواهشن بیاماشین منوبوکسرکنیم بیاریم شهر
لازم به ذکراست که من تازه۳ماه بود وانت خریده بودم که باربندهم نداشت
خلاصه بعدازکلی اسرارقسم دادن ماشینوروشن کردم گرم بشه راه افتادم حدودا یک‌کیلومترمانده به آدرس دیدم از پشت ی ماشین بهم چراغ میده ازبغلم که سبقت گرفت دیدم همون طرف هستش بادوتاازدوستاش که منم هم میشناختمشون باهاش دیده بودم بااشاره دست گفت بیادنبالم رسیدم به آدرسی که گفته بودمن‌بغل جاده نگهداشتم ولی اون با۵۰_۶۰مترازماشین من نگهداشت پیاده شداومدطرف من ساعت حدودا۵:۱۰بود
گفتم پس ماشینت کو؟گفت دیرشدشانسی یدونه یدک کش ردمیشدنگهداشت ماشینمو برد!گفتم خوب به من میگفتی نیومدم.گفت داداش من چندتاآهن دارم گفتم بیایی ایناروببری گفت یدک کش گفت اگه این آهنهاروی ماشین باشن من نمیبرم چون ممکنه که ماشینی از پشت بیادمتوجه نشه ازپشت بخوره به آهنهاماهم آهنهاروگذاشتیم اینجابایدک‌کش رفتیم درخونمون وانتم روگذاشتم دم خونه پیکان باباموآوردم!من گفتم داداش من باربندندارم نمیتونم ولی بخاطر رودرواسی وحرمت نون نمک نتونستم برگردم
گفتم من بلد نیستم گفتن مامیبندیم آهنها۵عددآهن ۵متربودکه گذاشته بودن بغل جدول روی برفها؛ وقتیکه اونا داشتن آهن هارومیزاشتن روماشین من ی ماشین اومد حدودا۱۰۰مترمونده به ماشین من نگهداشت چراغهای من هم روشن وراهنماهام میزد
آهنهاروزدن من پیاده شدم فقط طناب هارو سفت کردم یکی ازاونها گفت من با ماشینت میام گفتم بیا دوستم گفت منم دورمیزنم پشت ماشینت میام راهنمامیزنم اسکورت میشم
همینکه حرکت کردم درحدود۱۰۰مترنرفته بودم که اون ماشینی که کنارخیابون بودحرکت کردچراغ دادآژیرکشیدبابلندگوگفت نگه دار منم کشیدم کناریهو نفربغلم گفت نگه نداربرو من نگهداشتم توهمون لحظه اون نفربغلم گفت توگوش کن من هرچی گفتم اونوبگو ؟!مامورگفت آهنها مال کیه منم گفتم مال ایشون ودوستش هست
مامورگفت سوارماشین بشیدمامورگفت دونه دونه حرف میزنیدازاونطرف پرسیدآهنهاروازکجابارزدیدگفت بریم نشون بدم اونطرف ماروبردحدودا۳کیلومتردورتر گفت ازاینجا!بعدش ازمن سوال کردگفت راست میگه گفتم نه.آهنهادرست اونجایی بودکه ماشینم چراغ روشن راهنمامیزداونجابودن؟رفتیم درست همونجایی که آهنهابودن حتی گفتم نگاه کنید آهنها جاشون رو برفا افتاده کمی برفم به آهنها چسبیده بودن
مامورگفت آهنهاماله سوله هستش سوله هم از اونجایی که آهنهاروگذاشتن روماشینم فقط۱۰۰مترفاصله داشت اومدیم پاسگاه مامورگفت ایناسابقه دارن!خشکم زد
صبح فرستادن دادگاه قاضی بهم گفت کدکاربری گفتم اون چیه گفت تاالان دادگاه پاسگاه نیوفتادی گفتم نه کدملی منوزد گفت اصلاتوهیچی نداری ولی به اون یکی گفت سابقه دارهستی بعدش آقای قاضی گفت بریدزنگ میزنیم بهتون بیایید
بعداز۳روز رفتم دادگاه برای ماشینم گفتن پرونده رفته آگاهی بهت زنگ میزنن
زنگ زدن رفتم آگاهی کدملی موگرفتن گفتن توهیچی نداری گفت نه من تاحالاهیچکارخلاف دعوانکردم فقط بخاطرنداشتن گواهینامه موتورسیکلت۲بار۸سال پیش گرفتنم.همه چیزرو موبه مو به آگاهی هم گفتم حتی جای آهنهاکه اون دروغ میگفت
گفتن آدرس خونه اوناروبلدی احضاریه ببریم گفتم بله براشون۳باراحضاریه بردیم نیومدن هیچکدومشون ۱۵فروردین دادگاهم بودبرام نوشته بودن علت حضور آخرین دفاعیه از شکایت درخصوص شراکت درسرقت نسبی توشعبه شاکی هم اومده بود اونجامن باز همه چیزروبه شاکی گفتم پیش قاضی خداهمه آدمهای خوب رو نگهداره سلامتی بهشون بده به خداوندی خداقسم ازفکروخیال بخدا۲۷کیلولاغرشدم و موهای ریش و سروصورتم سفیدشدن(آش نخورده دهن سوخته)
ازاون موقعه برام یدونه رای اومده(منع قرارتعقیب)نمیدونم معنی حکم چیه میشه راهنمایی بکنید
اینم بگم که قبلا همین ۳نفرباهم توهمون منطقه سرقت انجام دادن توپاسگاه دادگاه وآگاهی میگفتن
الان روزگارودورانی شده که هیچ چیزاز هیچکس بعیدنیست
منم از ترس وانت رو فروختم وشبا که ساعت۱۰میشه گوشیمومیزارم رو حالت پرواز تاساعت۹صبح
فقط خواهشن یک راهنمایی بکنیدمنو

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

جواد

سلام.من یک سفته بابت ضمانت کاری به شرکت پخش دادم ومشغول کار شدم وبعد از یازده ماه حق وحقوقمه نصفه داد .من در اداره کار از صاحب شرکت شکایت کردم وحق وحقوقمه گرفتم وتقاضای سفتمه کردم پس نداد ومن به عنوان خیانت در امانت شکایت کردم وایشان چند فاکتور به دادگاه ارائه داد که من بدهی دارم .ولی من رسید وامضا که به شرکت پولها را تحویل دادم به دادگاه ارائه دادم .صاحب شرکت ادعای جعل بودن امضا ها را کرد ودرخواست کارشناس خط راداد ولی کارشناس خط صحته امضاها را تائید کرد همچنین کارشناس مالی نداشتن بدهی من به شرکت تائید کرد. دادگاه حکم منع تعقیب راصادر کرد پرونده شعبه کیفری فرستاده شد
ولی دادگاه کیفری حکم برائت ایشان را صادر کرد
ولی من در دادگاه حضور نداشتم ودادگاه گفته که چون پرونده دیگری در رابطه به این سفته در شعبه عمومی در حال جریانه حکم برائت دادن. البته در شعبه عمومی در جلسه اول حکم داده شد که سفته بابته ضمانت بوده.لطفا لایحه اعتراض به حکمه برائت برام بنویسن ممنون میشم

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

جواد

سلام.من یک سفته بابت ضمانت کاری به شرکت پخش دادم ومشغول کار شدم وبعد از یازده ماه حق وحقوقمه نصفه داد .من در اداره کار از صاحب شرکت شکایت کردم وحق وحقوقمه گرفتم وتقاضای سفتمه کردم پس نداد ومن به عنوان خیانت در امانت شکایت کردم وایشان چند فاکتور به دادگاه ارائه داد که من بدهی دارم .ولی من رسید وامضا که به شرکت پولها را تحویل دادم به دادگاه ارائه دادم .صاحب شرکت ادعای جعل بودن امضا ها را کرد ودرخواست کارشناس خط راداد ولی کارشناس خط صحته امضاها را تائید کرد همچنین کارشناس مالی نداشتن بدهی من به شرکت تائید کرد. دادگاه حکم منع تعقیب راصادر کرد پرونده شعبه کیفری فرستاده شد
ولی دادگاه کیفری حکم برائت ایشان را صادر کرد
ولی من در دادگاه حضور نداشتم ودادگاه گفته که چون پرونده دیگری در رابطه به این سفته در شعبه عمومی در حال جریانه حکم برائت دادن. البته در شعبه عمومی در جلسه اول حکم داده شد که سفته بابته ضمانت بوده.لطفا لایحه اعتراض به حکمه برائت برام بنویسن ممنون میشم

دوشنبه, 31 خرداد,1400

انسیه

سلام وقت بخیر
در شکایتی که مبنی بر ضرب و جرح عمدی ورود به عنف و فحاشی ناموسی از همسایه خود کردم قرار نهایی با توجه به فیلمی که توسط موبایل گرفتم اتهامات رو پذیرفتن به جز ورود به عنف .در فیلم ورود شخص بعد از حمله مکرر به در ورودی ضربات متعدد به صورت و بدن من نیست ولی از بعد از این حملات و حمله های بعدی که منجر به پاره شدن شال و مانتو من بوده هست و در تمام منزل راه میرود و به من و دخترم حمله میکن تا ورود مامور به دم درب آپارتمان هست .هزینه گرفتن وکیل برای لایحه رو ندارم خودم میخوام اعتراض به منع قرار تعقیب رو تنظیم کنم کمک و راهنمایی میکنید با تشکر

یکشنبه, 20 تیر,1400

مهدی

سلام
سال ۹۳ از یک نفر که ۱۰۰۰ متر زمین داشت ۵۰۰ متر زمین خریدم و چون جاده نداشت نهال صنوبر کاشتم
پارسال که رفتم برای فروش نهال ها،دیدم همه رو یک نفر بریدن
شکایت کردم و دزد ها رو گرفتم.بعد مشخص شد که آقای فروشنده زمین پول زمین ۱۰۰۰ متر رو نداده بودهو زمین رو وقتی فروشنده قبلی اینو به خاط ندادن پول زمین میندازه زندان به عنوان ضامن خودش میزاره و طی چند سال مزایده برگزار میشه و تمام۱۰۰۰ متری رو دادگاه به فروشنده قبلی واگذار میکنه و بدون اطلاع من.
سوالم اینه که آیا میشه از دادگاه به خاطر این کارش شکایت کرد و یا فقط از فروشنده زمین ۵۰۰ متر باید شکایت کرد؟

شنبه, 09 مرداد,1400

بیتا

بنده شکایتی تحت عنوان قصور پزشکی داشتم
اما متاسفانه نتوانستم در دادگاه حضور پیدا کنم
برای رای اعتراض چه ادله ای داشته باشم که اعتراض قبول بشه ؟
نامه پزشک قانونی و شهود دارم

جمعه, 29 مرداد,1400

حسن

سلام میشه در جهت اعتراض به حکم دادگاه عکس یا تصویر فرستاد چون ما تصادف کردیم و دیگه که برا پسرم زدم آخرین جلسه بازی نبود که ببینه جای ضربه به سر جای سه بند انگشت مو رشد نمیکنه و قاضی اینو ندید و و حکم صادر کرد حالا در اعتراض به این حکم میتونم تصاویری از سرت پسرم که جایی که مو رشد نمیکنه بفرست ممنون و اگه امکانش هست چی بنویسم در اعتراض

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.