X

 وکیل برای مطالبه نفقه فرزندان و اقارب

وکیل برای مطالبه نفقه فرزندان و اقارب

مصادیق نفقه فرزند عبارت است از خوراک،پوشاک،مسکن،هزینه های درمان و هزینه تحصیل که تا زمان رشد فرزند به عهده ی ولی قهری اوست (به ترتیب پدر و جد پدری).البته در صورت نبود پدر و جد پدری بستگان نسبی نیز مکلف به پرداخت نفقه هستن.متاسفانه در عمل مبلغی که برای نفقه در نظر گرفته می شود بسیار ناچیز است و به تجویز قانون گذار به جای توجه به نیازهای فرد واجب النفقه به توانایی مسئول پرداخت توجه می شود.بر خلاف نفقه زوجه که قاعدتاً باید شأن زوجه ملاک تعیین میزان نفقه باشد.مقررات راجع به نفقه فرزندان و نفقه اقارب عیناً مشابه بوده و از باب ضرورت پرداخت نفقه اقارب متصور است که تحت شرایطی مثلاً فردی برای مطالبه نفقه به عمو یا عمه یا حتی فرزندان آنها مراجعه نماید.

  |  
بازدید: 13495
  |  
امتیاز: Article Rating

 

نکات مهم دعوای مطالبه نفقه فرزندان و اقارب

1- در صورتی که فرزندان به هر دلیلی جدا از پدر و نزد مادر زندگی کنند پدر موظف به پرداخت نفقه فرزندان بصورت نقدی خواهد بود.

2- اگر فرزندان نزد پدر و در منزل وی زندگی کنند لازم نیست که پدر مبلغ جداگانه ای را به عنوان نفقه به ایشان پرداخت کند جرا که بطور کلی منظور از نفقه همان خوراک، پوشاک و مسکنی است که تأمین می شود ولو اندک.

3- مطابق قانون گذاری فعلی اگر پدر نفقه فرزندان خود را پرداخت نکند عمل وی ممکن است در قالب یک جرم تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد به عبارت دیگر امکان طرح دعوای کیفری و اعلام جرم در مورد نفقه فرزندان هم وجود دارد.

4- در مورد اینکه پدر تا چه مدت باید نفقه فرزند خود را پرداخت کند در قوانین ابهام وجود دارد و همین باعث تردید شده ایت ولی به نظر می رسد تا پایان تحصیلات دوره کارشناسی این تکلیف بر عهده پدر است ولی با این وضعیت اشتغال و نا به سامانی اقتصادی ممکن است  فرزندان در عین توانایی و تمایل وجود تخصص تا سال ها بعد هم موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نشوند.

5- حکم نفقه اقارب همان است که برای نفقه فرزند گفته شد به جز امکان گرفتن دستور جلب و شکایت کیفری که به نظر نمی رسد امکان شکایت کیفری برای ندادن نفقه اقارب منطقی باشد.منظور از اقارب کلیه خویشاوندان نسبی هستند. یعنی متصور است حتی فردی مجبور شود نفقه برادر و خواهر و پسر عمو و دختر عمو خود را بدهد.

 

 

رای دادگاه نفقه فرزندان

پرونده کلاسه : ........... شعبه 261 دادگاه خانواده تهران  دادنامه شماره : ...............

خواهان ها :

1- خانم ........ (زوجه)

2- خانم ...... (فرزند خوانده)

3- آقای ........ (فرزند خوانده) با وکالت ....... به نشانی........

خوانده : 

آقای ........ باوکالت .......... به نشانی .............

خواسته : مطالبه نفقه فرزند

گردشکار :

خواهان به طرفیت خوانده به شرح فوق طرح دعوی پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی چون پرونده از جهت عدم اعلام آدرس خوانده ناقص می باشد پس از صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ به خواهان چون مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده است لذا به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

رای دادگاه :  

در خصوص دادخواست خانم ....... و آقای ........ و نیز خانم ....... با وکالت .......... به طرفیت آقای ......... با وکالت ........ به خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشترک، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان ها و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه خواهان های ردیف های اول و دوم به سن رشد رسیده اند قانونا اهلیت طرح دادخواست را نداشته اند فلذا دادگاه مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند سوم از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان ها خانم..... و آقای ..... شهرت هردو ..........(فرزندان) را صادر می نماید و در خصوص خواهان ردیف سوم، نظر به اینکه زوجین مدتی است به علت اختلافات جدا از یکدیگر زندگی می کنند و فرزندان مشترک نزد مادرشان زندگی می کنند و نظر به اینکه نفقه اولاد به عهده پدر است و زوج با حضور در دادگاه پرداخت نفقه فرزندان را مورد پذیرش خود قرار داده است و با توجه به اینکه نظریه هیات کارشناسان مصون از اعتراض طرفین باقیمانده فلذا دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی مشارالیها مستندا به مواد 1199،1198،1197،1196 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به پرداخت نفقه فرزندان مشترک به نام ...... 12 ساله و ...... 4 ساله از تاریخ تقدیم دادخواست (92/4/1) به بعد به ترتیب ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان خانم ........(زوجه) صادر می نماید.

همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز پرداخت مبلغ 924,000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق مشارالیها محکوم می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

گزارش هیات کارشناسان

ریاست محترم شعبه 261 دادگاه خانواده 2 تهران

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ........ به طرفیت آقای ........ به خواسته نفقه  که به منظور تعیین میزان استحقاق نفقه فرزندان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در مقام رسیدگی به اعتراض زوج (پدر) بررسی مجدد امر به هیات کارشناسی (امضاکنندگان ذیل تفویض) گردیده است پس از مطالعه پرونده و مصاحبه با طرفین و کسب اطلاعات ممکن الحصول به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می گردد.

1- زوجین در سال 1377 با مهریه 14 سکه به عقد دائم ازدواج نموده زوجه متولد 1358، لیسانس و خانه دار می باشد. زوج متولد 1349، دیپلم و (شغل آزاد) فروشنده لوازم تزئینی در مغازه ای واقع در ......... می باشد. دارای دو فرزند به نام مهای ...... 12ساله، محصل در مقطع دبستان و ...... 4 ساله می باشند.

2- به علت اختلافات حادث شده زوجین از مهرماه سال 1391 جدا از یکدیگر زندگی می کنند، و فرزندان در معیت مادر در خانه جد مادری سکونت دارند.

3- حسب اظهار زوج (پدر)، به علت اینکه در گذشته از درآمد بالایی برخوردار بوده است یارانه ثبت نام نکرده اند. بیمه نیستند و در حال حاضر در منزل استیجاری با خانواده خود که سهم پرداخت اجاره بهای ایشان ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان می باشد زندگی می کند.

4- حسب اظهار زوجه، طبق توافق فی مابین زوجین بنا بوده زوج ماهی دو میلیون تومان بابت نفقه فرزندان پرداخت کند که فقط سه ماه پرداخت شد و از دی ماه سال گذشته از پرداخت آن خودداری نموده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده 1199 از قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد لذا هیات کارشناسان مستندا به مواد 1197، 1198 و 1204 از همان قانون با رعایت جمیع جهات میزان نفقه فرزندان ..... و ...... را به ترتیب از زمان استحقاق لغایت آتیه ماهیانه 3,500,000 ریال – 2,500,000 ریال برآورد می نماید.

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه نفقه فرزند:

 

1- سلب حضانت، لغو حضانت

2- رای دادگاه خانواده مطالبه نفقه فرزند

3- دلایل سلب حضانت و لغو حضانت فرزند

4- ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر و پدر

5- فهرست دعاوی خانوادگی، صلاحیت دادگاه خانواده

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.43 از 5 (44 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.