X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396

 نمونه رای مطالبه نفقه فرزندان مشترک، دعاوی خانوادگی

امتیاز: Article Rating

دعاوی خانواده، مطالبه نفقه، بهترین وکیل خانواده

دادنامه

پرونده کلاسه ........... شعبه 261 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره ...............

خواهان ها: 1- خانم ........ (زوجه) 2- خانم ...... (فرزند خوانده) 3- آقای ........ (فرزند خوانده) با وکالت ....... به نشانی........

خوانده: آقای ........ باوکالت .......... به نشانی .............

خواسته: مطالبه نفقه

گردشکار: خواهان به طرفیت خوانده به شرح فوق طرح دعوی پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی چون پرونده از جهت عدم اعلام آدرس خوانده ناقص می باشد پس از صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ به خواهان چون مشارالیه در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص ننموده است لذا به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم ....... و آقای ........ و نیز خانم ....... با وکالت .......... به طرفیت آقای ......... با وکالت ........ به خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشترک، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان ها و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه خواهان های ردیف های اول و دوم به سن رشد رسیده اند قانونا اهلیت طرح دادخواست را نداشته اند فلذا دادگاه مستندا به ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند سوم از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان ها خانم..... و آقای ..... شهرت هردو ..........(فرزندان) را صادر می نماید و در خصوص خواهان ردیف سوم، نظر به اینکه زوجین مدتی است به علت اختلافات جدا از یکدیگر زندگی می کنند و فرزندان مشترک نزد مادرشان زندگی می کنند و نظر به اینکه نفقه اولاد به عهده پدر است و زوج با حضور در دادگاه پرداخت نفقه فرزندان را مورد پذیرش خود قرار داده است و با توجه به اینکه نظریه هیات کارشناسان مصون از اعتراض طرفین باقیمانده فلذا دادگاه با ثابت تشخیص دادن دعوی مشارالیها مستندا به مواد 1199،1198،1197،1196 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای ....... به پرداخت نفقه فرزندان مشترک به نام ...... 12 ساله و ...... 4 ساله از تاریخ تقدیم دادخواست (92/4/1) به بعد به ترتیب ماهیانه مبلغ سه میلیونو پانصد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان خانم ........(زوجه) صادر می نماید. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز پرداخت مبلغ 924,000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق مشارالیها محکوم می نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

گزارش هیات کارشناسان

ریاست محترم شعبه 261 دادگاه خانواده 2 تهران

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ........ به طرفیت آقای ........ به خواسته نفقه  که به منظور تعیین میزان استحقاق نفقه فرزندان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در مقام رسیدگی به اعتراض زوج (پدر) بررسی مجدد امر به هیات کارشناسی (امضاکنندگان ذیل تفویض) گردیده است پس از مطالعه پرونده و مصاحبه با طرفین و کسب اطلاعات ممکن الحصول به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می گردد.

1- زوجین در سال 1377 با مهریه 14 سکه به عقد دائم ازدواج نموده زوجه متولد 1358، لیسانس و خانه دار می باشد. زوج متولد 1349، دیپلم و (شغل آزاد) فروشنده لوازم تزئینی در مغازه ای واقع در ......... می باشد. دارای دو فرزند به نام مهای ...... 12ساله، محصل در مقطع دبستان و ...... 4 ساله می باشند.

2- به علت اختلافات حادث شده زوجین از مهرماه سال 1391 جدا از یکدیگر زندگی می کنند، و فرزندان در معیت مادر در خانه جد مادری سکونت دارند.

3- حسب اظهار زوج (پدر)، به علت اینکه در گذشته از درآمد بالایی برخوردار بوده است یارانه ثبت نام نکرده اند. بیمه نیستند و در حال حاضر در منزل استیجاری با خانواده خود که سهم پرداخت اجاره بهای ایشان ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان می باشد زندگی می کند.

4- حسب لظهار زوجه، طبق توافق فی مابین زوجین بنا بوده زوج ماهی دو میلیون تومان بابت نفقه فرزندان پرداخت کند که فقط سه ماه پرداخت شد و از دی ماه سال گذشته از پرداخت آن خودداری نموده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده 1199 از قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر می باشد لذا هیات کارشناسان مستندا به مواد 1197، 1198 و 1204 از همان قانون با رعایت جمیع جهات میزان نفقه فرزندان ..... و ...... را به ترتیب از زمان استحقاق لغایت آتیه ماهیانه 3,500,000 ریال – 2,500,000 ریال برآورد می نماید.

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.