تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آبان 1399
نمونه یک رای توهین و تهدید

 نمونه یک رای توهین و تهدید

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4477

 

 

نمونه رای دادگاه در خصوص جرم تهدید و توهین

پرونده کلاسه : .............           شعبه : 1052 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی عدالت تهران        دادنامه شماره : ..........

شاکی : آقای ............. به نشانی ...............................

متهم :   آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ..........................

اتهام ها :

1- توهین به اشخاص عادی                         

2- تهدید

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای ........... فرزند ........... مبنی بر توهین و تهدید موضوع کیفرخواست شماره .......... مورخه 91/11/18 دادسرای ناحیه یک تهران با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شکات، گواهی گواه در مرجع انتظامی، متن پیامک های ارسالی از ناحیه متهم، دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه در جلسه رسیدگی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، وقوع بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم تشخیص و دادگاه به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه توهین و نیز با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه تهدید محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در فرجه ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

مطالب مرتبط با جرم توهین و تهدید :

1- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

2- جرایم توهین و تخریب در قانون مجازات

3- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افترا

4- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.