تاریخ انتشار: شنبه 19 بهمن 1398
راههای طلاق غیابی، دادخواست و رای طلاق

 راههای طلاق غیابی، دادخواست و رای طلاق

طلاق غیابی بر خلاف انچه که بین مردم عادی و افراد غیر حقوقدان مصطلح است نوعی از طلاق نیست و فقط ممکن است به جهت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ابلاغ اخطاریه ها به طلاقی گفته شود که خوانده در آن حضور ندارد و اوراق هم به وی ابلاغ واقعی نشده است، بعضاً زوج یا زوجه برای جلوگیری از مقاومت و عدم حضور طرف در جلسه رسیدگی یا به دلیل اینکه آدرسی از وی ندارند و یا به این دلیل که طرف مقابل در خارج از ایران زندگی می کند امکان یا تمایل به معرفی آدرس خوانده در دعوای طلاق را ندارند.در ادامه تلاش می شود ضمن بیان دلیل و راه های طلاق غیابی به آثار و نحوه انجام آن نیز اشاره شود.

امتیاز: Article Rating

نکات مهم و راه های طلاق غیابی

1- اگر خواهان اعم از اینکه زن باشد یا شوهر (زوج یا زوجه) ،تمایل داشته باشند که دعوای طلاق بدون مقاومت طرف مقابل جریان یابد با عدم اعلام نشانی وی یا حتی اعلام اینکه از اقامتگاه وی خبر ندارند دعوای طلاق را مطرح نموده و در مقام ابلاغ درخواست درج آگهی اوراق قضایی و اخطاریه ها و جلسات رسیدگی در روزنامه کثیرالانتشار محلی را بنماید.

2- دیده شده است که خواهان طلاق غیابی بعضاً حتی در زمان طرح دعوای طلاق مشغول زندگی با همسر خود بود و با مراجعه پنهانی و به اصطلاح چراغ خاموش با مراجعه به دادگاه خانواده دعوای طلاق را مطرح نموده و در حالی که با همسر خود در یک منزل زندگی می کند پس پرده سرگرم انجام تشریفات طلاق است.

3- این نوع طلاق بیشتر از طرف زن ( زوجه) مطرح می شود چرا که اصولاً حق طلاق با زن نیست و زن برای مجاب کردن قاضی به طلاق نیاز به این دارد که با مقاومت همسر خود مواجه نشود.

4- شاید تصور شود با وجود سامانه ثنا و ابلاغ از طریق پیامگ و در سامانه ابلاغ و سایت عدل ایران دیگر امکان طرح دعوای طلاق به صورت غیابی و پنهانی نباشد، ولی این تصور غلطی است و هنوز هم ترفندهایی برای عدم ابلاغ و عدم اطلاع به طرف مقابل وجود دارد که البته ما آنها را تایید نمی کنیم و برای انجام طلاق به این طریق پرونده طلاق را قبول نخواهیم کرد و روش فریبکارانه را برای طرح هیچ دعوایی نمی پسندیم.

5- دعوای طلاق در صورتی که غیابی باشد چون تا 20 روز قابل واخواهی و تا 20 روز بعد قابل تجدید نظرخواهی و تا 20 روز بعد قابل فرجام خواهی است بعد از گذشت 62 روز از ابلاغ به خوانده یا آگهی در روزنامه قابل اجرا است.

6- منظور از واخواهی در بند قبل اعتراض به رأی غیابی است که در خصوص تمام آرای غیابی اعم از حقوقی ، کیفری و خانواده صادق است.

 

حکم دادگاه در خصوص طلاق غیابی

رای دادگاه طلاق غیابی

پرونده کلاسه: ................ شعبه 273 دادگاه خانواده تهران   دادنامه شماره :..................

خواهان : خانم ............... با وکالت .............. به نشانی .................

خوانده :  آقای ............. به نشانی ..............

خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفاتی قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص دعوی خانم ......... با وکالت ............ به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 888 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چرا که مفارقت جسمانی چند ساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است.

دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر ...... تهران و توجها به اظهارات وکیل زوجه و مؤادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چند ساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است، عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل بنماید.

در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 273 دادگاه حقوقی تهران

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- حق طلاق زن، وکالت طلاق برای زوجه

2- دادخواست طلاق توافقی، رای طلاق توافقی

3- روش طلاق توافقی و نحوه انجام آن

4- انواع طلاق، احکام طلاق، وکیل طلاق

5- حکم طلاق ، اجازه طلاق ، گواهی عدم امکان سازش

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.