X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

 دادخواست، حکم و پرونده اثبات مالکیت

دادخواست، حکم و پرونده اثبات مالکیت

خواسته، عنوان و موضوع اثبات مالکیت از موضوعات بسیار پر ابهام و از جمله دعاوی محل تنازع و اختلاف در حقوق است.مطابق یک رویه و برداشت غلط از مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت بعضی از دادگاه ها و محاکم و قضات درخواست اثبات مالکیت را مقدمه درخواست و دادخواست انجام تعهدات قراردادی راجع به معاملات املاک با سند عادی و شفاهی دانسته اند.ولی صحیح این است که آنچه از مقررات قانون ثبت بر می آید این است که دارنده سند عادی به صرف داشتن آن و تنها با آن نمی تواند به ادارات و مراجع دولتی مراجعه نموده و آثار مالکانه را طلب نماید.اما می تواند متعاقب تنظیم یک قرارداد با موضوع انتقال و معامله در خصوص ملک به دادگاه مراجعه نموده و الزام طرف به انجام تعهدات قراردادی از جمله تحویل یا تنظیم سند رسمی یا وجه التزام را مطالبه نماید و ضرورتی ندارد که همراه یا قبل از چنین درخواست هایی اثبات مالکیت خود را خواسته باشد.در هر حال حتی نگارنده که معتقد به این نظر است به جهت رویه و باور غلط بعضی از قضات مجبور به طرح این دعوا شده است.توصیه می شود قبل از هر اقدامی در خصوص معاملات و دعاوی راجع به املاک با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها مشورت نمایید.

 

  |  
بازدید: 39276
  |  
امتیاز: Article Rating

متن دادخواست اثبات مالکیت

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه حقوقی 
خواهان : حمید رضا  .......
خوانده :  بهرام ...........
کلاسه پرونده :  ...........

خواسته : اثبات مالکیت

گردشکار پرونده اثبات مالکیت :
حمید رضا .............. دادخواستی ارائه می دهد و در آن اظهار می دارد اینجانب یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع از 29 فرعی از 45 فرعی از اصلی 4814 بخش یک از خوانده دعوی خریداری نمودم ولی ایشان منکر قرارداد و فروش آن است در حالیکه قرارداد آن موجود است و در این رابطه شاهد نیز دارم.در حال حاضر خواهان اثبات مالکیت و خسارت خود هستم. دادخواست از سوی معاونت ارجاع به شعبه سوم دادگاه حقوقی یزد ارجاع می گردد.

 

تصمیم دادگاه اثبات مالکیت :

دادگاه دستور تعیین وقت صادر می نماید همچنین دستور می دهد از اداره ی ثبت استعلام گردد و خوانده دعوی در پلاک موضوع دعوی دارای مالکیتی هست یا خیر؟ دفتر برای روز 93/5/20 ساعت 9 صبح تعیین وقت می نماید مورخه 93/5/5 وکیل خواهان اعلام وکالت می نماید.

 

جلسه دادگاه اثبات مالکیت :

جلسه دادگاه برگزار است وکیل خواهان حاضر است خوانده حاضر نیست. ابلاغ قانونی به عمل آمده است دادگاه خطاب به وکیل خواهان چه خواسته دارید؟ وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست است اما آقای منوچهر ............. به دادرسی جلب میگردند. 
با این توضیح که خوانده دعوی برابر سند عادی موجود زمین را از آقای منوچهر..............خریداری نموده است لذا اولاً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان افزایش خواسته اعلام میگردد و ثانیاً سند اخیر الذکر به همراه دادخواست جلب ثالث ظرف 3 روز تقدیم دادگاه میگردد.

 

تصمیم دادگاه در خصوص اثبات مالکیت :

با توجه به ارائه دادخواست جلب ثالث از سوی وکیل جلسه تجدید میگردد دفتر تعیین وقت و طرفین را دعوت به دادرسی نماید. دفتر وقت دادرسی را 23:7 ساعت 9 صبح تعیین نموده پرونده دادرسی کلاسه جدیدی نیز شده و تواماً رسیدگی میشود.

 

جلسه دادگاه اثبات مالکیت :

در موعد مقرر جلسه تشکیل است وکیل خواهان حاضر است مجلوب ثالث نیز حاضر است خوانده حاضر نشده است ابلاغ نیز به صورت قانونی به عمل آمده است وکیل خواهان تقریباً اظهارات دادخواست و اظهارات جلسه مورخه 20/5/83 را تکرار مینماید.
مجلوب ثالث میگوید من ملک را به آقای بهرام ............... فروختم آقای محمدرضا ........... یا وکیلشان را نمیشناسم وکیل خواهان با اجازه دادگاه سند عادی فیمابین آقای بهرام ........... و منوچهر ............... را به ایشان متذکر شده که آیا امضاء ذیل قولنامه متعلق به ایشان است که نامبرده تأیید میکنند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده و بدین شرح رأی صادر مینماید.

 

 

متن رای دادگاه - اثبات مالکیت :

در خصوص دادخواست حمیدرضا ........... با وکالت بعدی آقای ................... به طرفیت بهرام ............. و منوچهر .............. به عنوان مجلوب ثالث به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی باشند اینکه خواهان با خوانده اصلی معامله نموده و خوانده اصلی نیز با مجلوب ثالث با توجه به اینکه هیچ گونه ایران یا انکاری نسبت به اسناد ابرازی به عمل نیامده است و با لحاظ وصول پاسخ اداره ثبت که مجلوب ثالث را به عنوان مالک قطعه زمین متنازع فیه معرفی نموده است. نامبرده محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان در یکی از دفاتر اسناد رسمی میباشد خوانده اصلی نیز محکوم به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله برابر قانون است. 
رای صادره قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان بوده و نسبت به خوانده اصلی دعوی غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه میباشد.

 

نظر نهایی - پرونده اثبات مالکیت :

روال پرونده دارای نظم قانونی بوده و خواستههای وکیل خواهان نیز بنابر حقی بوده است که قانون آئین دادرسی مدنی برای خواهان قائل شده است که وکیل با حضور و تیزبینی خود باعث پیروزی موکلش و احقاق حق گردیده است چه بسا که بنابر اطلاعات حقوقی ناقص مردم از جمله خواهان این پرونده معاملات ما قبل و طرف آن به دادگاه ارائه نمیگردید که در این صورت دعوی خواهان رد میگردید از سوی دیگر تصمیمات دادگاه نیز کاملاً بجا و منطبق با قانون بوده است. از جمله صدور رأی غیابی با توجه به عدم حضور خوانده اصلی و عدم ابلاغ واقعی به نامبرده که در اینصورت با لحاظ اینکه خوانده اصلی لایحهای نیز تقدیم دادگاه نکرده است؛ قاضی باید نسبت به ایشان رأی غیابی صادر نماید. که چنین عمل نموده است.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.05 از 5 (20 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 21 فروردین,1400

بهمن حسنی

برای من هم چونین اتفاقی افتاده و خواهان کلا منکر معامله با بنده هستند و در این بین منزل نیز به نام چندین نفر به صورت تک برگ سند تقسیم گشته که مالک اصلی بی اطلاع بوده و در دادگاه نیز شاهدین حضور یافته و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه محترم قرار دادند اما فروشنده همچنان اعلام میدارد به جای تمدید اجاره نامه با بنده مبایعه نامه امضا نموده اند و از بنده به دلیل بی سواد بودنم سوع استفاده کرده اند با اینکه فرزند دانشجوی ایشان در تمام مراحل معامله حضور داشته است و تمامی رسیدها و مبایعه نامه را نیز با امضای خود ممهور کرده است فروش مال غیر شکایت نمودیم در دست اقدام است اما هر روز تهدید میکنند که پارتی و افرادی را داریم که پرونده را میتوانند به نفع انها تغیر دهد بنده رسیدهای پرداخت وجه نقد و استرداد چکهای موضوع معامله را هم به دادگاه اراعه دادم ولی جوابی از سمت دادگاه صادر نشده ایا کسی هست که در این راستا راهنماییم کند چون اگر بتوانند پرونده را به نفع خود تغیر دهند ضمن باختن مال اتهام کلاهبرداری هم به بنده زده خواهد شد.


پاسخ وکیل:
با سلام
حتما کسی هست که به شما کمک کند ؛ برای اینکار بهتر است حضوراً به یک وکیل مراجعه کنید.در صورت تمایل می توانید با دفتر وکالت ما تماس گرفته و جهت مشاوره و مذاکره جهت قبول وکالت مراجعه نمایید.

یکشنبه, 13 تیر,1400

مصطفی

سلام. زمینی را خریداری کردم (به صورت قولنامه ای) ک این زمین توسط مصلای شهرستان با فروشنده بنده معاوضه شده بود. که این زمین ۱۲ سال پیش توسط شخص دیگری به مصلا واگذار شده بود و مصلای در جای دیگزی به ایشان زمین داده است. بعد از ۱۲ سال آن شخص پشیمان شده و به دفتر مصلا اعلام نموده است که من رمین خود را میخواهم و امام جمعه شهرستان نیز بدون توجه معاملات بعد ایشان یکطرفه معامله ۱۲ سال پیش را فسخ کرده و الان آن شخص زمین بنده را که از طرف مصلا واگذار شده است را تصرف نموده است. دادخواست اثبات مالکیت داده ام. اگر زمین دارای پلاک ثبتی باشد دادخواست من رد خواهد شد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
صرف داشتن پلاک ثبتی دلیلی به نفع طرف محسوب نمیشود.شما به تصرف خود ادامه دهید اگر کسی متعرض شما شد و از شما شکایتی کرد به خرید و مالکیت قانون خود استناد کنید.

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.