نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 فروردین 1399
پرونده عملی اثبات مالکیت

 پرونده عملی اثبات مالکیت

امتیاز: Article Rating

متن دادخواست اثبات مالکیت

مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه حقوقی 
خواهان : حمید رضا  .......................
خوانده :  بهرام ......................
کلاسه پرونده :  ...........................

خواسته : اثبات مالکیت

گردشکار پرونده اثبات مالکیت :
حمید رضا ............... دادخواستی ارائه می دهد و در آن اظهار می دارد اینجانب یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع از 29 فرعی از 45 فرعی از اصلی 4814 بخش یک از خوانده دعوی خریداری نمودم ولی ایشان منکر قرارداد و فروش آن است در حالیکه قرارداد آن موجود است و در این رابطه شاهد نیز دارم.در حال حاضر خواهان اثبات مالکیت و خسارت خود هستم. دادخواست از سوی معاونت ارجاع به شعبه سوم دادگاه حقوقی یزد ارجاع می گردد.

 

تصمیم دادگاه اثبات مالکیت :

دادگاه دستور تعیین وقت صادر می نماید همچنین دستور می دهد از اداره ی ثبت استعلام گردد و خوانده دعوی در پلاک موضوع دعوی دارای مالکیتی هست یا خیر؟ دفتر برای روز 93/5/20 ساعت 9 صبح تعیین وقت می نماید مورخه 93/5/5 وکیل خواهان اعلام وکالت می نماید.

 

 

جلسه دادگاه اثبات مالکیت :

جلسه دادگاه برگزار است وکیل خواهان حاضر است خوانده حاضر نیست. ابلاغ قانونی به عمل آمده است دادگاه خطاب به وکیل خواهان چه خواسته دارید؟ وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست است اما آقای منوچهر ............. به دادرسی جلب میگردند. 
با این توضیح که خوانده دعوی برابر سند عادی موجود زمین را از آقای منوچهر..............خریداری نموده است لذا اولاً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان افزایش خواسته اعلام میگردد و ثانیاً سند اخیر الذکر به همراه دادخواست جلب ثالث ظرف 3 روز تقدیم دادگاه میگردد.

 

 

تصمیم دادگاه در خصوص اثبات مالکیت :

با توجه به ارائه دادخواست جلب ثالث از سوی وکیل جلسه تجدید میگردد دفتر تعیین وقت و طرفین را دعوت به دادرسی نماید. دفتر وقت دادرسی را 23:7 ساعت 9 صبح تعیین نموده پرونده دادرسی کلاسه جدیدی نیز شده و تواماً رسیدگی میشود.

 

 

جلسه دادگاه اثبات مالکیت :

در موعد مقرر جلسه تشکیل است وکیل خواهان حاضر است مجلوب ثالث نیز حاضر است خوانده حاضر نشده است ابلاغ نیز به صورت قانونی به عمل آمده است وکیل خواهان تقریباً اظهارات دادخواست و اظهارات جلسه مورخه 20/5/83 را تکرار مینماید.
مجلوب ثالث میگوید من ملک را به آقای بهرام ............... فروختم آقای محمدرضا ........... یا وکیلشان را نمیشناسم وکیل خواهان با اجازه دادگاه سند عادی فیمابین آقای بهرام ........... و منوچهر ............... را به ایشان متذکر شده که آیا امضاء ذیل قولنامه متعلق به ایشان است که نامبرده تأیید میکنند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده و بدین شرح رأی صادر مینماید.

 

 

متن رای دادگاه اثبات مالکیت :

در خصوص دادخواست حمیدرضا ........... با وکالت بعدی آقای ................... به طرفیت بهرام ............. و منوچهر .............. به عنوان مجلوب ثالث به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی باشند اینکه خواهان با خوانده اصلی معامله نموده و خوانده اصلی نیز با مجلوب ثالث با توجه به اینکه هیچ گونه ایران یا انکاری نسبت به اسناد ابرازی به عمل نیامده است و با لحاظ وصول پاسخ اداره ثبت که مجلوب ثالث را به عنوان مالک قطعه زمین متنازع فیه معرفی نموده است. نامبرده محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان در یکی از دفاتر اسناد رسمی میباشد خوانده اصلی نیز محکوم به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله برابر قانون است. 
رای صادره قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان بوده و نسبت به خوانده اصلی دعوی غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه میباشد.

 

 

 

نظر نهایی در خصوص پرونده اثبات مالکیت :

روال پرونده دارای نظم قانونی بوده و خواستههای وکیل خواهان نیز بنابر حقی بوده است که قانون آئین دادرسی مدنی برای خواهان قائل شده است که وکیل با حضور و تیزبینی خود باعث پیروزی موکلش و احقاق حق گردیده است چه بسا که بنابر اطلاعات حقوقی ناقص مردم از جمله خواهان این پرونده معاملات ما قبل و طرف آن به دادگاه ارائه نمیگردید که در این صورت دعوی خواهان رد میگردید از سوی دیگر تصمیمات دادگاه نیز کاملاً بجا و منطبق با قانون بوده است. از جمله صدور رأی غیابی با توجه به عدم حضور خوانده اصلی و عدم ابلاغ واقعی به نامبرده که در اینصورت با لحاظ اینکه خوانده اصلی لایحهای نیز تقدیم دادگاه نکرده است؛ قاضی باید نسبت به ایشان رأی غیابی صادر نماید. که چنین عمل نموده است.

 

 

 


مطالب مرتبط با اثبات مالکیت :

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه

2- ابطال سند رسمی نکات مهم، نمونه رای و دادخواست

3- نگاهی به مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت

4- نکات مهم درخصوص قرارداد بیع یا خرید و فروش

5- مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد،وکیل متخصص قرارداد


 
 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.