نمونه قراردادها

نمونه قراردادهای حقوقی تنظیم شده توسط وکلای متخصص قرارداد

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399
متن قرارداد - رهن خانه

 متن قرارداد - رهن خانه

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 191

 

قرارداد رهن خانه


ماده ۱- طرفین قرارداد

راهن :

خانم / آقای ........... فرزند ........... به شماره شناسنامه ........... کد ملی ........... صادره از ........... متولد ........... تلفن ثابت ........... همراه  ........... به نشانی ...........

مرتهن :

خانم / آقای ........... فرزند ........... به شماره شناسنامه ........... کد ملی ........... صادره از ........... متولد ........... تلفن ثابت ........... همراه  ........... به نشانی ...........


 


ماده ۲- مورد رهن

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه ........... سمت ........... به مساحت ........... مترمربع قطعه ........... تفکیکی دارای پلاک ........... فرعی از ........... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ........... فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ........... بخش ........... ثبتی شهرستان ........... و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ........... مورخ  ........... صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی ........... صادره به نام ........... انتقالی مع الواسطه به راهن طبق سند قطعی شماره ........... مورخ ........... تنظیمی دفترخانه شماره ........... و با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن و با برق اختصاصی شماره پرونده ........... و به قدرالحصه از برق مشترک شماره پرونده ........... و از آب مشترک به شماره اشتراک ........... تلفن شماره ........... و از گاز شهری شماره شناسایی ........... منصوبه های در آن .

 

 


ماده ۳- مال الرهانه

مبلغ ........... ريال وجه رایج که تمام آن تسلیم راهن گردید و نامبرده اقرار به تصرف و اخذ مبلغ مزبور نمود به سائقه احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و حسب الاظهارهما منافع مورد رهن و عین مرهونه قبلاً به کسی واگذار نشده است .


 


ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ ........... لغایت ........... به مدت ........... کامل شمسی ( معادل ........... ماه خورشیدی ) و ده روز پس از مدت ظرف خیار تعیین گردید . 


 


ماده ۵- شروط قرارداد

1- ........... .

2- ........... .

3- ........... .

4- ........... .

5- ........... .

6- ........... .

مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

 

 


ماده ۶ – حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف مابین طرفین قرارداد ابتدائاً سعی بر آن باشد که از طریق مذاکره بینابین حل و فصل گردد و در صورت حل نشدن اختلاف موضوع به داوری و در پایان به مراجع صالح قانونی مراجعه گردد .


 


ماده ۷- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده در تاریخ ........... به تعداد ........... نسخه با اعتبار یکسان تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .


 

   امضاء راهن                                              امضاء مرتهن                                                   مهر و امضاء دفترخانه اسناد رسمی

 

 

مطالب مرتبط با قرارداد :

1- متن قرارداد اجاره

2- متن قرارداد مشارکت در ساخت

3- متن قرارداد معامله ملک - مال غیر منقول

4- شرایط اساسی صحت معاملات و انواع عقود

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.