X
مشاوره با وکیل دادگستری- دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: جمعه 13 اسفند 1400

 امکان اعتراض به حکم محکومیت حمل و نگهداری تریاک

با سلام.سوال من راجب قرار نهایی رای دادگاه میباشد که اینجانب برای حمل و نگهداری مواد مخدر تریاک (۳۳۳گرم) مجازات به ۴۵ ضربه شلاق و پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی شده ام میخواستم برای رای صادره شده اعتراض بزنم چه کاری باید انجام بدم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1078

آیا می شود به حکم محکومیت حمل و نگهداری تریاک اعتراض کرد ؟

  • به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
2- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر
3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر
شده‌اند.
8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

  • جرایم مواد مخدر در برخی از اشکال مشمول مجازات های شدید از جمله اعدام، حبس های طولانی مدت، حبس ابد و شلاق ميباشد:

اعدام : قانونگذار در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاقات بعدی آن در ۱4 مورد، در خصوص جرایم مواد مخدر و با معيار قراردادن تکرار جرم (ماده 2 ،5 و ۹ )،ميزان مواد مکشوفه (بند 4 ماده 4 و تبصره آن و ماده 6 و بند 6 ماده 8)، تکرار جرم همراه با ميزان مواد مکشوفه (ماده 6 و ۹ )، افساد فی الارض (ماده ۹)، قاچاق مواد مخدر به صورت مسلحانه، توجه به وضعيت بزهکار و بزهدیده و تشدید مجازات (ماده ۱8 و 35(  مجازات اعدام را برای مرتکبين جرایم مشمول در نظر گرفته است.
حبس طولانی مدت و حبس ابد : در قانون مذکور، قانونگذار در بند 3 ماده 4 و تبصره آن، بند 5 و تبصره ۱ ماده 8 ،مواد ۱7 ،2۱ ،22 ،23 و 38 از حبس ابد و حبس های طولانی مدت تا ۱5 سال حبس در خصوص جرایم موضوع این مواد، استفاده نموده است.
لازم به ذکر است در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم و شروع به جرم قاچاق عمده موارد مخدر را از شمول تعليق و تعویق صدور حکم و اجرای مجازات مستثني کرده است. همچنین ماده 109 همین قانون، سه دسته از جرایم مهم و از جمله جرایم موضوع مبارزه با مواد مخدر را مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجراي مجازات نميداند. همچنین، آیين نامه کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين مصوب ۱2/۹/۱387 رئيس قوه قضایيه در ماده 26 بعضی از جرایم شدید و از جمله قاچاقچيان حرفه ای را مشمول عفو، تخفيف و تبدیل مجازات نميداند. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتراض به حکم مواد مخدر 

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان اعتراض به حکم محکومیت حمل و نگهداری تریاک باید گفت به موجب بند 2 ماده 5 قانون ، مجازات حمل و نگهداری بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم تریاک، سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد. در رابطه با قابل اعتراض بودن حکم نیز باید گفت این محکومیت قابل اعتراض است چراکه به موجب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم زیر قطعی می باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت 
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد
البته باید توجه نمایید که جزای نقدی ای که برای شما مقرر گردیده است کمتر از میزان قانونی است اما میزان شلاق قابل کاهش است.
مهلت تجدیدنظرخواهی شما 20 روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

 

 

مستندات قانونی - اعتراض به رای جرایم مواد مخدر

ماده 1 ‌قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.
2-  وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر
3-  نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.
4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.
5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد
6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر
شده‌اند.
8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
‌تبصره - منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.

ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر
هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. 
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. 
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هشتاد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. 
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد. 
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری و مجازات ها کلیک کنید  - 88019243

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.