X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: شنبه 07 اسفند 1400

 اعمال وکالت و انتقال سند مالکیت بعد از 30 سال

عمه من 30 سال پیش در مورد انتقال سهم الارث خود به پدرم وکالت داده اند پدر طی این سالها برای صدور سند اقدام نکردند و حالا که اقدام کردند به علت شناسنامه شاهنشاهی عمه ام به مشکل برخوردند و چون در وکالت نامه تعویض شناسنامه وجود نداره به مشکل برخورده اند چه کار باید انجام بدهند ؟الان سندهای هویتی ایشان جزء اسناد راکد هست آیا با دادخواست به شورای حل اختلاف موضوع قابل حل است؟ آیا بعد از گذشت 30 سال امکان انتقال سند مالکیت از عمه به پدرم وجود دارد ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1086

انتقال مالکیت همراه با احراز هویت موکل بعد از سی سال چگونه است ؟

  • وکالت عقدی است که به موجب آن يکی از طرفين (موکل) طرف ديگر را (وکیل) براي انجام امری نائب خود ميکند. در نتيجه عقد وکالت، وکيل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام ميدهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد. 
  • در عقد وکالت، معلوم بودن تفصيلی موضوع قرارداد، ضرورت ندارد و در صورت علم اجمالی به مورد نمايندگی، غرری كه مبطـل معاملـه اسـت بـه دليـل مسامحی بودن عقد، ايجاد نميشود. پس در عقد وکالت علم بـه موضـوع نماينـدگی بايد به گونه ای باشد كه وكيل بتواند به انجام وظيفه اش مبـادرت ورزد و بدانـد در چـه اموری دخالت کند.
  • وکالت باید در موضوعی باشد که شـخص ديگـری بتواند به جاي اصيل انجام دهد و قانونگذار مباشـرت اصـيل را در اجـرای آن موضـوع لازم نداند. به عبارت ديگر، موضوع قابليت نمايندگی داشته باشد. همچنین، اصیل باید اهلیت انجام موضوع را داشته باشد.
  • برای تحقق عقد وکالت می بایست وکیل نیز قبول وکالت نماید. قبول می تواند با لفظ و نوشته یا فعل باشد. البته، وکالت در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده می بایست بصورت کتبی و رسمی باشد. 
  • وکالت عقدی است جایز؛ بدین معنا که هر یک از طرفین در هر زمان که اراده نمایند می توانند عقد را بدون هیچ تشریفاتی منحل کنند، مگر اینکه عدم عزل توسط موکل یا عدم استعفاء توسط وکیل ضمن عقد خارج لازمی، شرط گردد. به این نوع وکالت، وکالت بلاعزل گفته می شود.
  • در وکالت بلاعزل طرفين عقد وكالت يعنی موكل و وكيـل يـک بـار نسبت به انعقاد عقد وكالت اقدام می نمايند سپس با يک عقد لازم ديگر كه خارج از عقد وكالت صورت مـي پـذيرد، عقد وكالت الزام آور می گردد و به اين ترتيب گفته مي شود كه موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل را از خـود سلب نمود .
  • لازم به ذکر است که در وکالت بلاعزل، ماهیت عقد وکالت تغییری نمی کند و حتي اگر وكالت بلاعزل نيز باشد با فوت يا جنون احد از طرفين باطل می شود .همچنین، در وکالت بلاعزل موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نمی دھد بلکه فقط حق عزل را از خود ساقط میکند مگر بطور صریح یا ضمنی آن را نیز از خود سلب کرده باشد.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص انتقال مالکیت موکل بعد از سالها

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص اعمال وکالت و انتقال سند مالکیت بعد از 30 سال باید گفت اثر وکالت اعطای اذن و نیابت است و تا زمانی که این عقد به دلایلی همچون فوت یکی از طرفین، جنون یا سفه یکی از طرفین، انجام مورد وکالت توسط خود موکل، انقضای مدت وکالت در وکالت مدت دار و عزل وکیل توسط موکل یا استعفای وکیل، منحل نگردیده باشد، عقد کماکان به قوت خود باقی است و گذشت زمان خللی به آن وارد می آورد.

♦  بنابراین شما برای اطمینان از باقی بودن عقد وکالت باید اطمینان حاصل نمایید موارد مذکور محقق نگشته است چرا که در صورت تحقق آن ها وکالت منحل شده و تنها راه این است که در قالب طرح دعوا علیه ورثه عمه اقدام کنید و اگر عمه شما زنده هستند بهترین راه در صورت وجود مانعی مثل کامل نبودن اوراق هویتی عمه این است که از وی شکایت الزام به تنظیم سند رسمی نمایید. جهت اخذ راهنمایی بیشتر با وکیلی متخصص در ارتباط باشید.

 

 

مستندات قانونی - انتقال سند مالکیت

ماده ۲۱۶ قانون مدنی
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷ قانون مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ قانون مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹ قانون مدنی
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ قانون مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ قانون مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ قانون مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ قانون مدنی
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵ قانون مدنی
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده ۶۶۶ قانون مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ قانون مدنی
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر ‌اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ قانون مدنی
در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی
وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ قانون مدنی
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
۱. به عزل موکل
۲. به استعفای وکیل
۳. به موت یا به جنون وکیل یا موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ قانون مدنی
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ قانون مدنی
بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ قانون مدنی
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت ‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ قانون مدنی
هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما 

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.