X
نمونه رای مطالبه اجرت المثل زن - زوجه - ایام زوجیت

 نمونه رای مطالبه اجرت المثل زن - زوجه - ایام زوجیت

مطابق مقررات قانونی و منبع و منشأ این مقررات یعنی شرعیت اسلام انجام کارهای منزل و رسیدگی به امور فرزندان مشترک ،اعم از تهیه غذا و شستن البسه و نگهداری از فرزندان خردسال و حتی شیردان به فرزندان وظیفه مادر و زوجه نیست و تحت شرایطی میتواند بابت کاراهای که انجام داده اجرت مطالبه کند. اگر اجرتی شرط شده باشد به آن اجرت المسمی و در غیر اینصورت میزان اجرت را بسته به کارهای انجام شده کارشناس تعیین میکند که در این فرض اجرت المثل ایام زوجیت گفته میشود.

 

  |  
بازدید: 21678
  |  
امتیاز: Article Rating

نکات مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت که اصولاً جنبه اجرت المسمی ندارد و طرفین هنگام عقد یا بعد از آن توافقی در این خصوص نمیکنند شرایطی دارد که این شرایط عبارتنداز : 

1- زوجه در انجام کارهای منزل قصد تبرع نداشته باشد، که اصولا اصل بر عدم تبرع است (تبصره ماده 336 قانون مدنی و رویه قضایی) مدعی قصد تبرع زوج (شوهر) است که باید آن را ثابت کند و با اثابت دعوا و قصد عدم تبرع به عهده زوج است.

2- کاراهای انجام شده جنبه فیزیکی داشته و عادتا مستحق گرفتن اجرت، مثلا پخت و پز و رفت و روب و شستشو و نگهداری فرزندان حتی شیردادن به فرزند نوزاد در نتیجه اعمال انجام غیر مادی و غیر فیزیکی مثل قربان صدقه رفتن و خرج کردن محبت و فاداری از اقتضائات عقد نکاح است و قابل تقویم به پول نیست.

3- زوجه خود شخصاً این گونه اعمال را انجام داده باشد. در صورتی که زوجه به خرج زوج برای انجام اعمال منزل کارگر استخدام کرده باشد دیگر خود نمیتواند اجرتی مطالبه کند و اگر به خرج خود کسی را به کار گمارده باشد نه از باب اجرت المثل بلکه از باب مطالبه طلب با رعایت شرایط آن می تواند مطالبه وجه نماید. 

 

 

 

رای دادگاه مطالبه اجرت المثل

پرونده کلاسه .............             

مرجع رسیدگی : شعبه .... دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)                 

دادنامه شماره : ................           

خواهان : خانم ............ با وکالت ..................... به نشانی ................. .

خوانده : آقای ........... با وکالت ..................... به نشانی .................. .

خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت 

در خصوص دادخواست خانم .......... با وکالت .......... به طرفیت آقای ............ با وکالت ........... به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری  خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ............. به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1,025,000 ریال بابت بخشی از هزینه دادرسی و مبلغ 700,000 ریال دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان خانم ........... صادر و اعلام می دارد رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به صندوق دولت می باشد.

رئیس شعبه ..... دادگاه خانواده در تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده

 

مطالب مرتبط با مطالبه اجرت المثل: 

1- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

2- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.75 از 5 (28 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
مبلغ ثابتی نیست و به صورت عرفی و توسط کارشناس ارزیابی و تعیین می شود و معمولا دادگاه نظر کارشناس را ملاک صدور حکم قرار می دهد.ولی در حال حاضر (اوایل سال 2021 میلادی و 1400 شمسی) مبلغی بین 2 تا 3 میلیون تومان در سال برای اجرت المثل ایام زوجیت تعیین می شود.
بله، مانعی نیست و می توان برای اینکار به یک وکیل متخصص دعاوی خانواده وکالت داد.
چون انجام کارهای منزل مثل شستشو و رفت و روب و حتی نگهداری از بچه ها و حتی شیر دادن نوزادان مطابق شریعت اسلام وظیفه زن نیست در صورتی که این کارها انجام شود و زن ذمه شوهر را صراحتاً بری ننموده باشد می تواند بابت این ها از شوهر خود مطالبه اجرت و دستمزد نماید.چون مبلغ مشخصی مورد توافق قرار نگرفته (اجرت المسمی) پس به مبلغی که طلب می شود اجرت المثل گفته می شود.
حسب مورد و بسته به میزان خواسته شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده.
اشتراک گذاری
نظرات

پنجشنبه, 06 خرداد,1400

حمید

من از خانومم در حضور وکیل امضا گرفتم که تمامی اجرت المثل خود را دریافت کرده و شکایت را از خود صلب کرده آیا رسید بنده در برگه معمولی و داشتن شاهد قابل قبول است

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.