تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 خرداد 1399
نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت، وکیل خانواده

 نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت، وکیل خانواده

مطابق مقررات قانونی و منبع و منشع این مقررات یعنی شرعیت اسلام انجام کاراهای منزل و رسیدگی به امور فرزندان مشترک ،اعم از تهیه غذا و شستن البسه و نگهداری از فرزندان خردسال و حتی شیردان به فرزندان وظیفه مادر و زوجه نیست و تحت شرایطی میتواند بابت کاراهای که انجام داده اجرت مطالبه کند. اگر اجرتی شرط شده باشد به آن اجرت المسمی و در غیر اینصورت میزان اجرت را بسته به کاراهای انجام شده کارشناس تعیین میکند که در این فرض اجرت المثل گفته میشود.

امتیاز: Article Rating

 

 

نکات مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت که اصولاً جنبه اجرت المسمی ندارد و طرفین هنگام عقد یا بعد از آن توافقی در این خصوص نمیکنند شرایطی دارد که این شرایط عبارتنداز : 

1- زوجه در انجام کاراهای منزل قصد تبرع نداشته باشد، که اصولا اصل بر عدم تبرع است (تبصره ماده 336 قانون مدنی و رویه قضایی) مدعی قصد تبرع زوج (شوهر) است که باید آن را ثابت کند و با اثابت دعوا و قصد عدم تبرع به عهده زوج است.

2- کاراهای انجام شده جنبه فیزیکی داشته و عادتا مستحق گرفتن اجرت، مثلا پخت و پز و رفع و روب و شستشو و نگهداری فرزندان حتی شیردادن به فرزند نوزاد در نتیجه اعمال انجام غیر مادی و غیر فیزیکی مثل قربان صدقه رفتن و خرج کردن محبت و فاداری از اقتضائات عقد نکاح است و قابل تقویم به پول نیست.

3- زوجه خود شخصاً این گونه اعمال را انجام داده باشد. در صورتی که زوجه به خرج زوج برای انجام اعمال منزل کارگر استخدام کرده باشد دیگر خود نمیتواند اجرتی مطالبه کند و اگر به خرج خود کسی را به کار گمارده باشد نه از باب اجرت المثل بلکه از باب مطالبه طلب با رعایت شرایط آن می تواند مطالبه وجه نماید. 

 

 

 

رای دادگاه مطالبه اجرت المثل

پرونده کلاسه ............. شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران) دادنامه شماره ................           

خواهان : خانم............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

خوانده : آقای ...........با وکالت ..................... به نشانی ..................

خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم .......... با وکالت .......... به طرفیت آقای ............ با وکالت ........... به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد خوانده نیز دلیلی کافی بر بی اعتباری  خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای ............. به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 1,025,000 ریال بابت بخشی از هزینه دادرسی و مبلغ 700,000 ریال دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان خانم ........... صادر و اعلام می دارد رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه دادرسی به صندوق دولت می باشد.

رئیس شعبه 267 دادگاه خانواده در تهران

 

 

مطالب مرتبط با مطالبه اجرت المثل: 

1- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

2- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

3- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

4- اجرت المثل ایام زوجیت دادخواست و رای دادگاه خانواده

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.