تاریخ انتشار: جمعه 09 خرداد 1399
دادخواست و حکم اجرت المثل زن - زوجه

 دادخواست و حکم اجرت المثل زن - زوجه

حقوق ایران برای عمل افراد احترام قائل شده و در صورتیکه کسی کاری برای دیگری انجام دهد این حق برای صاحب عمل در نظر گرفته شده که مطالبه اجرت نماید، اگر از قبل طرفین برای اجرت آن کار و عمل توافقی نموده باشند، مطابق آن توافق رفتار میشود، در غیر این صورت کارشناس تحت نظر قاضی و مطابق عرف، مبلغی را در نظر میگیرد که به آن اجرت المثل گفته میشود. در رابطه زناشوئی زن تکلیفی به انجام کارهای منزل و نگهداری از فرزندان ندارد در نتیجه میتواند برای کارهای که تحت این عناوین انجام میدهد از شوهر مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. که چون غالبا زن و شوهر در مورد اجرت توافقی نمیکند آنچه که زن مستحق آن است طبق تعریف فوق اجرت المثل ایام زوجیت نامیده میشود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 28377

 

نکات مهم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

1- اولین چیزی که در دعوای مطالبه اجرت المثل، زوجه باید اثبات نماید و البته معمولا بدون کوچکترین زحمتی و با مسامحه از طرف قاضی دادگاه خانواده پذیرفته میشود، انجام کار یا عمل مستوجب اجرت المثل است.

2- انجام تکالیف زناشوئی و تمکین عام و خاص چون از اقتضائات عقد نکاح است عمل موجب ایجاد حق اجرت محسوب نمی شود.

3- اعمالی مثل نگهداری از فزرندان و شیردادن و نظافت منزل و پخت و پز چون ذاتاً وظیفه زن نبوده و اقتضائات عقد نکاح نیست در صورت انجام برای زن حق دریافت اجرت المثل ایجاد میکند.

4- دفاعی که مرد در مورد این دعوا میتواند عنوان نماید قصد تبرع زن است و البته اصل بر عدم تبرع است و مدعی (مرد) باید آن را ثابت کند.البته گاهی دیده شده که قاضی براساس اوضاع و احوال اصل را بر تبرع گذاشته و بار اثبات را بر دوش زن نهاده است.

5- مستند قانونی امکان اجرت المثل تبصره ماده 336 قانون مدنی است.

6- در رویه عملی کارشناسان رسمی اجرت المثل معمولا مبلغی بین یک تا سه میلیون تومان در سال به طور متوسط برای اجرت المثل ایام زوجیت تعیین می نماید.

 

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل پایه یک دادگستری (وکیل خواهان)

تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن

 صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم بر 5,100,000 تومان و بدوا صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل و منضمات

دادخواست

 کپی مصدق شناسنامه – کپی مصدق عقدنامه

  بسمه تعالی

  ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده 2

  با سلام

 موکل اینجانب به تاریخ 1365/8/29 به موجب سند ازدواج شماره .......... تنظیمی دردفتر ازدواج شماره 108 تهران به عقد رسمی و دائم زوجیت خوانده محترم درآمده اند.

 از بدو زندگی مشترک به خواسته خوانده کلیه امور منزل زندگی مشترکشان بر عهده خواهان بوده و از باب انجام آن ها تا به حال وجهی دریافت نکرده است.

 لذا با تقدیم این دادخواست و با عنایت به مراتب فوق مستندا به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده به مدت 23 سال با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

 

 

 

 

نمونه رای دادگاه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت 

پرونده کلاسه : .............    

مرجع رسیدگی : شعبه 271 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)     

دادنامه شماره : .............

خواهان : خانم ...........   با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی تهران میدان فاطمی

خوانده : آقای ...... با وکالت ............. به نشانی ................ .

خواسته : مطالبه اجرت المثل

گردشکار :

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه اجرت المثل :

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ........ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ......... فرزند ......... به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده با جلب نظر کارشناس وکیل خواهان بیان داشته است که موکلش در طول زندگی مشترک بنا به درخواست خوانده در منزل وی کارهایی انجام داده است که وظیفه شرعی و قانونی وی نبوده و لذا تقاضا دارد با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت خوانده به پرداخت آن صادر شود. وکیل خوانده در دفاع بیان داشته است که موکل وی جهت انجام کاری به خواهان دستور نداده است و قصد خواهان دریافت اجرت نبوده است. دادگاه ضمن رد ادعای وکیل خوانده موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود که نظریه کارشناس در موعد مقرر مصون از تعرض باقی مانده است لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس و رد ادعای خوانده خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و ماده 515 قانون آین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اجرت المثل، و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل که توسط دفتر محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده تهران

 

 

مطالب مرتبط با اجرت المثل ایام زوجیت:

1- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

2- مطالبه نفقه زوجه نکات مهم رای دادگاه

3- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

4- روشهای توقیف اموال شوهر بابت مهریه وکیل مهریه

ثبت امتیاز
پرسش و پاسخ‌های متداول
1- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست 2- حسب مورد مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده 3- تشکیل جلسه رسیدگی و در صورت قبول اولیه ارجاع امر به کارشناس 4- اظهار نظر کارشناس و در صورت قطعیت نظر کارشناسی صدور حکم محکومیت.در صورتی که وکیل داشته باشید کلیه این مراحل توسط وکیل انجام خواهد شد.
هزینه های دادرسی و کارشناسی که اصولا مبلغ زیاد و قابل توجهی نیست و حق الوکاله وکیل که بین 5 تا 15 میلیون تومان متغیر است.
این مبلغ به طور متوسط ارزیابی می شود و در حال حاضر مبلغی بین 2 تا 3 میلیون تومان در سال است.
به طور متوسط زمانی بین 5 تا 8 ماه را باید در نظر داشته باشید.
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.