نمونه اظهارنامه الزام به تمکین

 نمونه اظهارنامه الزام به تمکین

  |  
بازدید: 45369
  |  
امتیاز: Article Rating

برگ اظهارنامه الزام به تمکین

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : ............ وکیل آقای ........... به نشانی .................

مشخصات و اقامتگاه مخاطب : خانم .......... به نشانی ..............

موضوع اظهارنامه : تقاضای بازگشت به منزل و تمکین از سوی زوجه

خلاصه اظهارات:

سرکار خانم ..........

با سلام؛

احتراماً مستند به ماده 156 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب ذیل را رسما به شما اعلام ی دارد:

بدینوسیله به وکالت از همسرتان آقای .......... نظر به اینکه به موجب سند نکاحیه مورخ 79/09/27 شما همسر قانونی موکل می باشید و با عنایت به اینکه منزل مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده اید به موجب این اظهارنامه از شما درخواست می شود ظرف مدت ده روز به منزل مشترک مراجعه و نسبت به ایفای وظایف زناشویی خود (تمکین خاص و عام) اقدام نمایید. درغیر این صورت مشمول عنوان نشوز گردیده و علاوه بر عدم تعلق نفقه مستندا به ماده 1108 قانون مدنی با سایر ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهید شد.

با تشکر و امید حل مشکلات فی ما بین

خلاصه جواب: به تاریخ هفدهم ماه فروردین یکهزار و سیصد و نود ودو به نشانی معینه مراجعه، خانم .......... در محل حضور نداشت. طبق ماده 69 آیین دادرسی مدنی یک نسخه از اظهارنامه به خانم ........... سمت:مادر ابلاغ و تعهد ابلاغ نمودند.

 

 

نمونه رای الزام به تمکین

پرونده کلاسه : ..............

مرجع رسیدگی : شعبه 261 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)

دادنامه شماره  : .............

خواهان : آقای ............. با وکالت ................. به نشانی ..............

خوانده : خانم ............. با وکالت ................. به نشانی ................

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ........ با وکالت ............ به طرفیت همسرشان خانم ........... با وکالت ........... به خواسته تمکین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ومستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات وکیل زوج در جلسه دادرسی نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هریک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می باشند و یکی از وظایف زوجه تمکین از زوج می باشد و در ما نحن فیه زوجه و وکیل وی در جلسه دادرسی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی از خود به عمل نیاورده اند علی هذا نظر به مراتی مذکوره دادگاه دعوی زوج را ثابت تشخیص داده مستندا به مادتین 1114 و 1102 قانون مدنی حکم به تمکین زوجه از زوج صادر می نماید. بر این اساس زوجه خانم .......... مکلف است به منزل زوج آقای ........... مراجعت نموده از وی تمکین نماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی تهران

 

مطالب مرتبط با الزام به تمکین :

1- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانواده

2- چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟

3- مطالبه مهریه، توقیف اموال، وکیل مهریه

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
2.39 از 5 (28 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.