تاریخ انتشار: شنبه 20 اردیبهشت 1399
الزام به تمکین،نمونه دادخواست و نکات مهم

 الزام به تمکین،نمونه دادخواست و نکات مهم

در سیستم حقوقی ایران ریاست خانواده قانوناً به مرد داده شده و نیز اطاعت از شوهر در قالب تمکین عام و خاص وظیفه زن دانسته شده است بر همین مبنا در صورتی که زن (زوجه ) به وظایف همسری و زناشویی خود عمل نکند یا منزلی که مرد انتخاب کرده است را ترک کند، مرد حق خواهد داشت با مراجعه به دادگاه خانواده الزام وی به تمکین را بخواهد.(طرح دعوای الزام به تمکین)

امتیاز: Article Rating

 

نکات مهم الزام به تمکین

1- منظور از تمکین عام حضور داشتن و بودن و زندگی کردن زن در محلی است که شوهر انتخاب کرده و اگر زن از این قاعده تخلف کند مرد حق خواهد داشت دعوای الزام به تمکین مطرح کند.

2- منظور از تمکین خاص داشتن رابطه عاطفی و صمیمانه و زناشویی است و اگر تخلفی از سوی زن صورت گیرد یا خواسته مرد را اجابت ننماید هر چند که اثبات امر بسیار سخت و مشکل است طرح دعوای الزام به تمکین و اخذ نتیجه در آن دور از ذهن و غیر ممکن نیست.

3- انتخاب محل اقامت اصولاً با مرد است مگر اینکه این حق در سند ازدواج یا سند جداگانه به زن داده شده باشد.در این صورت اختیارات مرد و امکان طرح دعوای الزام به تمکین با محدودیت هایی مواجه می شود.

4- به دعوای الزام به تمکین در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده رسیدگی می شود هر چند که قانون گذار در ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر دانسته است ولی در دعوای الزام به تمکین ملاک تعیین اقامتگاه ،محل سکونت واقعی و عملی زن است.

5- دعوای الزام به تمکین از جمله دعاوی غیر مالی است پس جز هزینه ثبت در دفتر خدمات قضایی هزینه قابل توجه دیگری ندارد.

6- در صورتی که زن مدعی باشد که بودن وی با شوهر در یک منزل ممکن است منجر به ضرر جانی و یا مالی و یا حیثیتی شود و این مراتب را در دادگاه اثبات نماید این استثنایی بر امکان طرح دعوای الزام به تمکین از سوی زوج محسوب می شود به عبارت دیگر در صورت اثبات این امر زوجه الزام و اجباری برای تمکین ندارد و حتی می تواند تقاضای تامین مسکن جداگانه و پرداخت نفقه بنماید.

7- در صورت نیاز به مشاوره در زمینه کلیه دعاوی خانوادگی و جهت ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده با ما در تماس و ارتباط باشید.

 

 

 

متن دادخواست الزام به تمکین

خواهان :  ...............

خوانده :   ..................

وکیل :    مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته یا موضوع و بهای آن : الزام خوانده به تمکین عام و خاص 

دلایل و منضمات :

دادخواست (مدارک)

1- کپی مصدق عقدنامه

2- کپی مصدق شناسنامه

شرح دادخواست الزام به تمکین                                                   

ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند نکاحیه خوانده فوق همسر دائمی اینجانب می باشد که از تاریخ  1391/11/01 منزل مشترک را ترک نموده است و نسبت به انجام وظیف شرعی و قانونی راجع به زوجیت خویش امتناع نموده و از زندگی در منزل تعیین شده خودداری می نماید. این در حالیست که سکونت مشترک ایشان با بنده متضمن هیچ گونه ضرر مالی و بدنی برای وی نیست. بدین وسیله وفق ستون خواسته تقاضای رسیدگی تحت استدعاست.

توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

 

رای دادگاه الزام به تمکین

پرونده کلاسه : ............ شعبه 265 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران) دادنامه شماره : .....................

خواهان : آقای .............. به نشانی...................

خوانده : خانم .............. به نشانی..................

خواسته : الزام به تمکین

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ............ فرزند .......... به طرفیت خوانده خانم ............ فرزند ............ به وکالت ..............وبه خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق نکاحنامه رسمی به شماره .......... صادره از دفتر ازدواج شماره ........ حوزه ثبتی وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد مکاح دائم می باشد. نظر به اینکه لازمه تمکین تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب می باشد و حسب اوراق پرونده زوج (خواهان) فاقد مسکن مناسب در شان و شئون زوجه بود و زوجه نیز به شرح مفاد صورتجلسه مورخ 1392/12/06 این دادگاه اعلام داشته در صورت تهیه مسکن آمادگی برای تمکین از زوج را دارد نتیجتا به لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران

 

 

مطالب مرتبط با الزام به تمکین :

1- راههای طلاق توافقی

2- شروط عقد نامه ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح

3- آیا مهریه فقط تا 110 سکه قابل مطالبه است؟

4- صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانواده

5- مهریه عندالمطالبه، مهریه عندالاستطاعه

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.