X

 اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا - ثالث اجرایی

اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا - ثالث اجرایی

منظور از اعتراض ثالث اجرایی، موردی است که فرد ثالث خود را صاحب حقی و ذینفع در دعوایی میداند که بدون حضور او مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نیز صادر شده و حکم صادره قطعی هم شده و در مرحله اجرا است که ثالث از آن مطلع می شود.قانون گذار در این فرض این حق را برای فرد ثالث در نظر گرفته است که، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی دوباره دعوا را به جریال بیاندازد.قانون گذاز در قانون اجرای احکام مدنی و در ماده 146 به بعد به تبیین مقررات اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرا پرداخته است.

 

  |  
بازدید: 192863
  |  
امتیاز: Article Rating

اعتراض ثالث

 

نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجرایی

1- اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. 

2- شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.

3- اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. 

4- در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد معترض ثالث می تواند توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی درخواست نماید.در این فرض دادگاه می تواند با اخذ تامین و یا قبول توقیف مال دیگری موقتاً اجرای حکم را نتوقف نماید.

5- رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست یعنی نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.هر چند که در عمل و به غلط بعضی از شعب و محاکم هم تقدیم دادخواست را ضروری می دانند و هم با ارجاع  متقاضی به دفاتر قضایی فرد را مجبور به پرداخت هزینه دادرسی می کنند.

6- اعتراض ثالث اجرایی مهلت و مدت زمان محدودی ندارد و در تمام طول جریان اجرای حکم یا اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای قرار دستور موقت شخص ثالث می تواند ان را تقاضا نماید. 

7- در صورتی که محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) مال دیگری از محکوم علیه معرفی نماید اعتراض شخص ثالث منتفی است.

 

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی 

خواهان :     

1- رضا ............

خوانده :       

1- مجتبی ..........      

2- محمود ..........    

3- آرش ............         

4- شاهین .........

خواسته :

1- اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی ....   

2- توقف عملیات اجرایی

دلایل و منضمات :

1- قرارداد مالکیت سرقفلی

2- فاکتورهای مالکیت اموال موجود در مغازه 

3- صورتجلسه توقیف اموال  

4- صورتجلسه توقیف کالاها از سوی شعبه 16 دادگاه عمومی  

5- استشهادیه

متن دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم دادگاههای عموم تهران

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص اجراییه صادره به شماره بایگانی ...... که در شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی شهید بهشتی و با هدایت محکوم له، اقدام به توقیف اموال موجود در مغازه تحت تصرف و مالکیت اینجانب شده است و محکوم علیه واقعی اقای مجتبی ..... (مالک سابق ملک) بوده است مطالب ذیل را در جهت تشحیذ و روشن کردن ذهن آن مقام به عرض عالی می رسانم ؛

1- آقای مجتبی .......... (محکوم علیه) درتاریخ 01/07/92 سه دانگ از مغازه محل اجرای حکم را به اینجانب منتقل و واگذار نموده است و سه دانگ مابقی آن را هم در زمان دیگری به اینجانب منتقل و واگذار نموده است و از سال 1393 به بعد نسبت به سرقفلی آن مغازه هیچ گونه مالکیت نداشته است.

2- به گواهی فاکتورهای پیوست کلیه اموال موجود در مغازه در طول سالیان گذشته و دوران تصرف و تصدی اینجانب بر مغازه محل اجرای حکم متعلق به اینجانب بوده و خریدار و ذینفع و مالک آن من بوده ام و محکوم له پرونده به جهت مراودات و معاملات که با آقای ....... داشته این موضوع را به خوبی می دانسته که اموال مغازه متعلق به آقای ........ نیست با این وجود با پنهان کاری و سوء نیت اقدام به توقیف اموال اینجانب نموده است.

 3- بارزترین دلیل محکوم له و دادورز مجری دستور در زمان توقیف و برای انجام آن، وجود جواز کسب به نام آقای مجتبی .......... در مغازه اینجانب است لازم است توضیح داده شود همانطور که در بالا گفته شد آقای مجتبی ........... هیچ مالکیتی در مغازه موصوف ندارد و به گواه فاکتورهای خرید هیچ سهمی در خرید و تهیه اموال و اشیاء و طلاها و جواهرات موجود در مغازه ندارد و جواز کسب ایشان به درخواست خود ایشان و به طور صوری در مغازه نصب بوده است. روشن و واضح است که داشتن جواز کسب نشان مالکیت مال نیست و بسیار اتفاق می افتد که در مغازه ای مالک و ذینفع یک فرد و دارند جواز کسب فرد دیگری است.

4- نکته بسیار مهم و دلیل دیگری بر عدم امکان توقیف اموال مغازه و عدم استحقاق آقای ........... (محکوم علیه) بر اموال مغازه، اجراییه صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی ( مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) است که طی صورتجلسه ای بخشی از اموال مغازه در جهت بدهی اینجانب به خانم شهرزاد ...... توقیف شده است و از این موضوع دو نتیجه می توان گرفت اول اینکه اموال موجود در مغازه قبلا متعلق حق خانم شهرزاد ....... قرار گرفته است و هر چند که متعلق به من است ولی در جهت اجرای حکم باید در جریان مزایده فروخته شده و به خانم شهرزاد ............ داده شود و نتیجه دوم اینکه مقام قضایی واجد شرایط قبلاً به این مسئله ورود نموده و من را مالک و مسئول و متعهد پرداخت و صاحب اجناس مغازه شناخته است.

در جریان با عنایت به آنچه گفته شد و دلایل تقدیمی مبنی بر مالکیت اینجانب به اموال موجود در مغازه و عدم استحقاق آقای مجتبی ....... بر آن اموال و توجه و مطالعه این نکته که آقای مجتبی ....... هیچ گونه سهم و سابقه ای در طول حداقل این پنج سال گذشته در آن مغازه ندارد و حتی یک ریال هم از انجا هم سهم نمیبرد و نیز با جلب عنایت حضرت عالی به مدارک و ضمایم پیوست تقاضا دارم که ضمن رسیدگی دستور توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف صادر فرمائید.

 

 

نمونه سوال مخاطب در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

با سلام و احترام. اینجانب در تابستان سال 96 آپارتمانی را به صورت پیش خرید در تهران با قولنامه عادی در دفتر مشاور املاک با امضاء و مهر مشاور املاک و یک شاهد دیگر، از سازنده ای خریداری کردم ( قولنامه عادی می باشد و کد رهگیری ندارد ) همانجا طی یک فقره چک بانکی در وجه سازنده قسمتی از مبلغ را به سازنده پرداخت کردم که مشخصات آن را در پشت مبایعه نامه در حضور مشاور املاک نوشته و رسید کردیم . دو مرحله پرداخت دیگه هم داشتم که بابت اونها هم چک دادم و پشت قولنامه با درج مشخصات چک رسید گرفتم . در اردیبهشت 97 هم آپارتمان را تحویل گرفتم و تا الان سکونت دارم . مبلغ 20 میلیون تومن از ثمن معامله باقی مونده که قرار بر این است که هنگام تنظیم سند پرداخت کنم . همچنین آپارتمان دارای وام از بانک مسکن بوده که در دی ماه 97 با مراجعه به بانک مسکن علیرغم اینکه سند به دلیل آماده نشدن پایان کار که هنوز آماده نشده بود ، با موافقت بانک مسکن طی قراردادی سه طرف بین بانک و سازنده و بنده ، وام آپارتمان به نام بنده منتقل شد و یک سال هم میشه که دارم اقساط رو پرداخت میکنم .
چهار ماه پیش یعنی در مهر ماه 98 بنا بر درخواست همسر سازنده از طریق اجرا گذاشتن مهریه که ارزشش تقریبا مساوی با ارزش ملک است ، ملک ساختمان در اداره پنجم اسناد رسمی توقیف شد.
اینجانب با کلیه مدارکی که توضیح دادم اقدام به ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند کردم و در قسمت خوانده هم ( با توجه به راهنمایی که در قسمت ارشاد قضایی دادسرا کردن ) 1 - سازنده 2 - همسر سازنده 3 - اداره پنجم اداره اسناد 4 - بانک مسکن ( که وام رو اونجا انتقال داده بودیم و به میزان مبلغ وام ، سند در رهن بانک می باشد ) رو نوشتم .ضمنا سازنده ملک رو ساخته و تبدیل به 4 واحد آپارتمان کرده و به چهار نفر (هر واحد به یک نفر) فروخته و نوع خرید و پرونده هر چهار نفرمون مثل هم بوده که در بالا عرض کردم و توضیح دادم و هر چهار نفر در دادخواستی جداگانه (چهار دادخواست) و یکجور و یک شکل ثبت دادخواست کردیم.
با توضیحاتی که عرض کردم میخواستم نظر محترم شما رو بدونم :
1 - آیا با توجه به مدارک و توضیحات ملک رفع توقیف میشود تا سازنده بتواند سند رو به نام اینجانب و بقیه بزند ؟ ( سازنده اظهار میدارد پایان کار صادر شده و در صورت رفع توقیف هیچ مشکلی برای سند زدن ندار )
2 - آیا اینکه در قسمت خوانده اسم اداره پنم اداره اسناد رسمی و بانک رو آوردیم ، اشتباه که نکردیم ؟ و یا در صورت اشتباه ، دادخواست در دادگاه با مشکل مواجه نمیشود ؟
3 - یه عده گفتن ( وکیل و اشخاص حقوقی نبودن البته ) به جای اداره پنجم ثبت می بایست اداره کل اسناد رسمی تهران رو به عنوان خوانده می آوردیم . چون اداره پنجم زیرمجموعه اونهاست، ولی ما چون ملک در اداره پنجم توقیف شده اسم اونجارو آوردیم و شناسه ملی اونجا رو دادیم.
خیلی خیلی خیلی ببخشید که طولانی توضیح دادم . خواستم چیزی از قلم نیفته . خیلی ممنون و سپاسگزار میشم اگه به 3 سوال بنده ( هرچند حتی اگر کوتاه هم باشه ) جواب بدین و منت سر بنده بزارین و حداقل به ایمیلم بفرستید
با احترام و سپاس فراوان

پاسخ وکیل به پرسش مطرح شده

پاسخ به سوال شما نسبتا پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد و توصیه میشود حتما با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادها مشورت نموده یا موضوع را تحت نظر وکیل پیگیری کنید

با این وجود به طور اجمالی به شما پاسخ داده میشود که

1- در خصوص توقیف ملکی که به شما فروخته شده توسط شخص ثالث باید یکی از سه راه زیر را انتخاب کنید

الف- اگر دادرسی در جریان است و هنوز منجر به صدور حکم نشده (منظور دادرسی بین فروشنده و همسرش در خصوص مهریه ) میتونید به عنوان وارد ثالث به دادرسی وارد شده و از حقوق خود دفاع کنید. مقررات ورود به ثالث در مواد 130 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی.

ب- اگر دادرسی تمام شده و حکم هم صادر شده میتوانید تحت عنوان اعتراض شخص ثالث نسبت به رای صادره اعتراض نمائید. (مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) 

ج -اگر دادرسی تمام شده و رای هم قطعی شده و در حال اجراست (منظور دعوای بین فروشنده و همسرش برای مهریه است) میتوانید تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رای اعتراض نموده و عملیات اجرایی را متوقف نمائید. (مواد 146 به بعد قانون اجرای احکام مدنی) 

2- طبیعی است در صورتیکه به نحوه مناسب و شایسته انجام شود و بتوانید ثابت کنید که مبایعه نامه و قرارداد شما قبل از توقیف همسر فروشنده بوده حق با شماست و اقدامات وی ابطال می گردد

3- اگر در این مرحله دفاع مناسب و اقدامات لازم را انجام ندهید احتمال در خطر قرار گرفتن حقوقتان وجود دارد

4- به گفته ها و اظهارات فروشنده توجه نکنید چون ممکن است این اقدام یک تبانی از طریق فروشنده با همسرش برای تضییع حقوق شما باشد.

5- اگر همسر سازنده در اداره اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه نموده عنوان دادخواست شما باید ابطال عملیات اجرایی باشد.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.12 از 5 (59 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

چهارشنبه, 12 اردیبهشت,1403

حمیده

سلام من سهم الارث شوهرم رو بازداشت کردم فقط یه زمین سند رسمی داشت برادر هسرم یک سند عادی یه زمین دیگه رو اورده وسط میگه که زمین ثبتی را با این قولنامه از پدرش خریده حدود اون سند با حدود ملک ثبتی کلا متفاوت هست و هم اینه کاربری و ..و وجود منزل ..الآن قاضی فقط ارجاع داده به کارشناس خط و بنا به نظر کارشناس خط حکم صاد میکنه به کارشناس ثبت و معاینه محل توجهی نداره آیا به صرف نظر کازشناس خط رای بده قابل تجدید در استان هست یا خیر لطفا راهنمایی کنید


پاسخ وکیل:
با سلام
قاضی موظف است به ایراد شما رسیدگی کند و اگر تشخیص عدم تطابق در سند ابرازی معترض ثالث با موقعیت ملک شما برای وی ممکن نیست، مراتب را به کارشناس ارجاع دهد .درخواست خود را صریحاً طی لایحه به قاضی بدهید و اگر توجه نکرد خود این در دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دوشنبه, 09 بهمن,1402

ld

سلام من پارسال یک ماشین خریدم و تحویل گرفتم ولی هنوز سند نزدم. تازگی متوجه شدم همسر فروشنده برای مطالبه مهریه اش ماشین بنده را هم که هنوز به نام فروشنده هست توقیف کرده. حالا من قصد دارم اعتراض ثالث اجرایی ثبت کنم. دادگاه صالح از نظر محلی کدام دادگاه هست؟ در حالت عادی که حکم توسط دادگاه اجرا میشه اعتراض ثالث هم به همون دادگاه مجری حکم میره. ولی درخصوص مهریه که اداره پنجم مال را توقیف می کند، اعتراض ثالث اجرایی باید خطاب به کدام دادگاه ثبت شود؟


پاسخ وکیل:
با سلام
شما باید درخواست اعتراض ثالث اجرایی خود را به دادگاهی که به مهریه رسیدگی کرده است، بدهید و اگر به مهریه در اداره اجرای ثبت رسیدگی شده باید عنوان دادخواست شما ابطال اجراییه ثبتی یا لغو دستور توقیف صادره از سوی اداره اجرای ثبت باشد.دادخواست اخیر باید در دادگاه محل وقوع اداره اجرای ثبت مطرح شود و البته رویه واحدی در این خصوص بین محاکم نیست. از نظر ما امکان ثبت این دادخواست در کلیه محاکم حقوقی بدوی هست ولی بعضاً دیده می شود که مقامات ارجاع اعتقاد به صلاحیت دادگاه ها خانواده دارند.

دوشنبه, 25 دی,1402

خسروی

با سلام بابت طلب چک به مبلغ ۴۰ میلیون تومان در شعبه اول دادگاه اجراییه صادر شد و بدنبال آن خودروی مدیون توقیف شد.شخصی اعتراض شخص ثالث اجرایی کرد ودادخواست او ابتدا به حل اختلاف رفت و این شورا رای به عدم صلاحیت داد.سپس به شعبه سوم رفت.و در حال بررسی است.آیا میتوان به صلاحیت شعبه سوم ایراد ذاتی وارد کنم؟اگر پاسخ مثبت است مستند به چه ماده قانوی؟


پاسخ وکیل:
با سلام
دعوای مطالبه وجه در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی است. پس به هیچ وجه امکان ایراد عدم صلاحیت ذاتی نمی توانید بنمایید. گذشته از این اصلا بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت بوجود نمی آید و شورا ملزم است از نظر دادگاه تبعیت نماید پس وقتی دادگاه پذیرفته و رسیدگی می کند یعنی خود را صالح می داند. و در نهایت اینکه اصولاً دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی را دارند.

پنجشنبه, 13 بهمن,1401

محمد

سلام من آپارتمانی خریداری کردم که بعد از مدتی فهمیدم در اداره چهارم ثبت اسناد بازداشت میباشد. این بازداشت‌ها پیش از معامله بنده بوده و راضی به پرداخت آنها شدم. ولی حالا شخصی که ملک را بازداشت کرده بود یک حکم تاخیر تادیه هم گرفته و یک بازداشت دیگر هم روی ملک زده. دادخواست شخص ثالث به دادگاه دادم و مبایعه‌نامه، کد رهگیری و وکالت نامه محضری را ضمیمه کردم. آیا دادگاه با رفع بازداشت تاخیر تادیه موافقت می‌کند؟ متشکرم


پاسخ وکیل:
با سلام
اصولاً فقط مطالباتی موثر در توقیف هستند که قبل از انتقال به شما انجام شده باشند.مطالبات بعد از انتقال قاعدتا نباید موجب توقیف بشوند یا اگر بشوند اعتراض ثالث شما می تواند باعث رفع توقیف شود.

یکشنبه, 24 مهر,1401

یاور طهماسبی

بنده یه ملکی را خریداری کردم با مبایعه نامه ولی چون ملک مشکل اتشنشانی داشت.در دفتر اسناد رسمی به بنده وکالت بلا عزل داده به .تا اینکه مشکل اتشنشانی حل شد رفتم برای سند قطعی که به من گفتند ملک به دلیل بدهی در دادگاه توقیف شده و تاریخ توقیف 4 ماه بعد از وکالت محضری بوده است .ایا با تنظیم دادخواست به دادگاه ملک رفع توقیف خواهد شد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر شخصی بدلیل مطالباتی که از دارنده سند رسمی (شخصی که به شما فروخته) داشته است و بدلیل شکایت ملک شما را که بنام آن شخص بوده توقیف نموده است با توسل به اعتراض ثالث اصلی یا اعتراض ثالث اجرایی (حسب مورد و با توجه به مرحله پرونده) می توانید نسبت به رفع توقیف اقدام نمایید.

شنبه, 04 تیر,1401

بهرام اندکایی زاده

سلام اینجانب یک واحد اپارتمان از شخصی که از پدرش به او وکالت خرید وفروش داده بود با مبایعه نامه رسمی با کد رهگیری خریداری کردم سال ۹۴ هنوز ملک تحویل من نشده وپدر فروشنده هم در سال ۹۵ فوت نموده والان وراث امدن وسط قضیه وتقاضا کردند از دادگاه که پدر ما زمانیکه به برادرمان وکالت داده دارای حجر بوده حالا سوال من اینه من میتوانم تقاضای وجه ملک را به نرخ روز از فررشنده اصلی یعنی پسر متوفی بکنم با کمال تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
امکان اینکه این معامله ابطال شود زیاد نیست و البته در صورت ابطال شما می توانید وجه معامله خود را به نرخ روز دریافت نمایید.

یکشنبه, 28 شهریور,1400

ناشناس

واقعا متاسفم بعد ۱۱ سال دادگاه سند رسمی پدرم رو باطل کرده و قاضی میگه حق تو همون پولی هست که بابت زمین پرداخت کردی با احتساب نرخ تورم این چند سال... آخه این چه قانونیه؟اگه هر اتفاقی افتاده و هر کسی کلاه کس دیگه رو برداشته حالا با مشخص شدن فرد محکوم و محکوم له چرا به جای جبران خسارت فرد محکوم له سند رسمی زمین باطل میشه و پدر من این وسط متضرر میشه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
متاسفانه قانونگذار برای جبران خسارت خریدار در فرض بطلان یا ابطال معامله راه حلی جز پرداخت ثمن با احتساب نرخ تورم ندارد و چنین نیست که قیمت زمین را در زمان حال محاسبه کرده و به شما پرداخت کند تنها راه پیشگیرانه از چنین آسیب هایی با وجود آشفتگی های حاکم بر معاملات ملکی داشتن دقت وسواس گونه و تنظیم قرارداد بی نقص و عدم اعتماد به قراردادها و رفتار بنگاه ها و دلالان معاملات ملکی است.آنچه گفته شد تا این تاریخ بود و البته رویه واحدی هم وجود نداشت حتی دیده شده است بعضی محاکم پرداخت مبلغ ثمن مندرج در قرارداد به علاوه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه را رای داده اند که البته مبلغ بسیار ناچیزی است؛ با این وجود اخیراً (تیر ماه سال 1400) رای وحدت رویه ای با شماره 811 صادر شده است که دادگاه ها مکلف هستند از آن تبعیت نمایند.به موجب این رای معادل ارزش مال به نرخ روز باید به خریدار پرداخت شود.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.