آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

 آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

اظهارنامه قانونی عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان ادعا، اظهار یا به طور کلی هر مطلبی است.به اظهارنامه به غلط اظهاریه هم گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌ های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود و به تعبیر دیگر وسیله رسمی بیان درخواست و اعلام یک حق یا وضعیت است. تنها مسئله محدود کننده اظهارنامه این است که نباید حاوی مطالب توهین آمیز باشد. اظهارنامه قانونی در صورتی که در زمان مناسب و با متن مناسب و تاثیر گذار تنظیم شود برای اظهار کننده می تواند بسیار راه گشا باشد و در صورتی که در تنظیم آن دقت لازم به کار گرفته نشود می تواند علیه خود اظهارکننده، دلیل محسوب شود.توصیه می شود به جهت حساسیت و اهمیت، قبل از هر اقدامی در خصوص تنظیم اظهارنامه قانونی حتماً با یک وکیل متخصص و با تجربه مشورت نمایید.

  |  
بازدید: 156430
  |  
امتیاز: Article Rating

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل برای تنظیم و ارسال اظهارنامه

 

تعریف، شرایط و ویژگی های اظهارنامه

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است.اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. 

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

 

موارد مندرج در اظهارنامه

برگه اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه : عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب : که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات : در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب : در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
 


 

 

آشنایی با سامانه عدلیران

 

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید.

با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

 

 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود. 
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

 

 

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:

 1- احراز هویت اظهارکننده

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
 

 2- ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
 

3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
 

4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
 

5- تسلیم وجه یا مال یا سند

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند. 

 

موارد اجتناب‌ ناپذیر و اجباری ارسال اظهارنامه

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. 
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود. 
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود.

بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

 

 

 

مطالب مرتبط با اظهارنامه: 

1- اظهارنامه، موارد اجباری و اختیاری ارسال اظهارنامه

2- نکات مهم در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف

4- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- راه های اعتراض به رای (واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.15 از 5 (103 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
ممکن است در مواقعی اظهارنامه برای اظهار کننده حقی ایجاد کند مثل مطالبه طلب توسط طلبکار و مطالبه اجاره های موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و اعمال حق فسخ و نیز ممکن است ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل در موارد نادری ایجاد تکلیف نماید.
خیرف نه تنها جواب دادن به اظهارنامه اجباری نیست بلکه توصیه کلی ما این است که اگر دانش حقوقی و تجربه کافی ندارید در مقابل اظهارنامه سکوت کنید و لزوماً به آن جواب ندهید چون پاسخ شما می تواتند بر علیه شما استفاده شود و در بسیاری موارد مقصود اظهارکننده همین است.
بله،هر کس می تواند خود، متن اظهارنامه یا پاسخ آن را تنظیم کند ولی بهتر است به جهت حساسیت قبل از هر اقدامی حتماً با یک وکیل با تجربه در این مورد مشورت نمایید.
برای ارسال اظهارنامه باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمود و طبیعتاً مرجع ارسال اظهارنامه حوزه قضایی محل اقامت اظهارکننده است.
اشتراک گذاری
نظرات

پنجشنبه, 23 بهمن,1399

حمید

سلام
ضمن عرض تشکر از مطالب خوبی که به رایگان در اختیار می گذارید در صورت امکان پاسخ بفرمایید.
گاه خواسته ای از یک سازمان دولتی داریم که کتباً در خواست می کنیم و تقاضای ثبت دبیرخانه داریم، لیکن مدیر مربوطه از دستور به ثبت دبیر خانه امتناع می کند. آیا این خواسته می تواند از طریق اظهار نامه صورت گیرد؟ آیا بدین ترتیب لاجرم جنبه رسمی و ثبت دبیر خانه می شود؟ تشکر


پاسخ وکیل :
سلام.ممنون از توجه شما
بله، امکان ارسال اظهارنامه به اشخاص حقوقی و شرکت های دولتی هم وجود دارد و تمام آثار قانونی ارسال اظهارنامه شامل شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی هم می شود.

پنجشنبه, 30 بهمن,1399

نعمتی

ممنون واقعا عالی بود
ممنون میشم در صورت امکان مطالبی در رابطه با فسخ پیمان هم بنویسید.


پاسخ وکیل :
سلام.ممنون از عنایت و توجه شما
بله، مطالبی در خصوص قراردادهای پیمان در سایت ما وجود دارد ولی با این وجود تلاش می کنیم مطلبی کامل در مورد قواعد کلی پیمان تهیه کنیم.

چهارشنبه, 13 اسفند,1399

لطیفی

با سلام و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما
سوال: آیا در اظهارنامه میتوان دو مخاطب یا دو شرکت و اداره را مورد خطاب قرار داد؟


پاسخ وکیل :
سلام.ممنون
خیر، نمی توان یک اظهارنامه را با یک متن به چند نفر ارسال نمود و یک هزینه ثبت و ارسال داد و انتظار داشت که به دو یا چند مخاطب ابلاغ شود.بهتر است شما یکی از دو کار زیر را انجام دهید:
1- اظهارنامه را خطاب به همه مخاطبان تنظیم نموده و برای هر کدام جداگانه ارسال نمایید.
2- برای هر مخاطب اظهارنامه مخصوصی تنظیم و ارسال نمایید.

دوشنبه, 25 اسفند,1399

شریفی

سلام وقت بخیر اگه دراظهارنامه برای جعل شماره چک،به اشتباه شماره قرداد یک عدد جابه جابنویسیم درصورتی که شماره قردادهم جعل شده باشه ومانمیدونستیم...ودرشکواییه هم شماره قراردادنوشته نشده.چیکارمیتونم انجام بدم آیاقاضی پرونده رو ردمیکنه ؟؟پرونده درمرحله دادگاهی هست


پاسخ وکیل :
به نظر می رسد که شما اظهارنامه را با شکواییه اشتباه گرفته اید.در هرحال چه در مندرجات یک اظهارنامه اشتباهی صورت گرفته باشد و چه شکواییه به غلط و با سهو قلم تقدیم مرجع رسیدگی شده باشد امکان توضیح و اصلاح ان وجود دارد.اظهارنامه را با ارسال یک اظهارنامه جدید اصلاح کنید و شکواییه را با توضیح در صورتجلسه اصلاح نمایید.

چهارشنبه, 27 اسفند,1399

نیکا

سلام برادر شوهرام مادرشوهرم رو از خونه انداختن بیرون و ازش اجرت المثل گرفتن من و همسرم بهش کمک کردین و براش جا گرفتین و بنده خدا نمیخواد دیگه اینارو ببینه و این دو نفر مزاحم ما میشن میگن پیش شماس و نمیدونن ما براش خونه گرفتیم جای دیگه حالا میخواد اظهار نامه بده که قید کنه نمیخواد اینارو ببینه و برای ما مزاحمت درست نکنن نکته اصلی اینجاس که آدرساشون عوض شده ما آدرس جدید نداریم چه کنیم؟


پاسخ وکیل :
در حال حاضر با اجباری شدن ثبت نام در سامانه ثنا و شناسایی افراد برای ارسال اظهارنامه و ابلاغ های قانونی بر اساس شماره ملی، به احتمال خیلی زیاد مخاطبان شما در سامانه ثنا ثبت نام نموده و آدرس ایشان نیز مشخص است.در هر حال ابتدا از طریق دادن شماره ملی تلاش نمایید که اوراق به نشانه اعلامی خودشان و نیز پیامک بهتلفن همراهشان ابلاغ گردد.همچنین می توانید از اپراتور دفتر خدمات قضایی بخواهید که به شما کمک نموده و آدرس طرف در اداره ثبت احوال را (که افراد موقع گرفتن کارت ملی های جدید اعلام نموده اند) در اختیار شما بگذارد.

چهارشنبه, 01 اردیبهشت,1400

محمد

سلام ما توافقنامه‌ای نوشتیم ولی مخاطب بعد از چند روز اظهارنامه در خصوص رد امضاء و اثر انگشت خود داده و بعد از شکایت ما اظهارنامه ای در خصوص تایید آن تنظیم کرده. آیا از نظر قانونی اوکی است و تایید آن برای ما اوکی است؟


پاسخ وکیل :
نه اظهارنامه ارسالی طرف برای او حقی ایجاد نموده و امتیاز محسوب می شود و نه اظهارنامه شما ارزش استنادی دارد.فقط اگر در اظهارنامه شما اقراری به ضرر خودتان موجود باشد طرف می تواند از آن استفاده نماید.ما همیشه می گوییم که یا به اظهارنامه جواب ندهید و یا جوابتان بسیار سنجیده و محتاطانه باشد.

یکشنبه, 26 اردیبهشت,1400

mohammad.k

سلام
ماترک پدری ما بصورت زراعی(برنجکاری) و زمین بایر عرصه و عیان بود.22سال پیش زمین زراعی را بنا به سفارش کتبی پدر به سه خواهر بیشتر دادیم و تقسیم نامه عادی تنظیم کردیم.بنا به گفته یکی از خواهران که کمتر گرفته بود که تهران بودم و من امضا نکردم با تمام اوصاف همین تقسیم نامه اصلش پیدا نیست و فقط فتوکپی موجود است آیا هرکدام از ورثه می توانند درخواست ابطال از مراجع قضایی دهند یا آن خواهری که مدعی شده امضا نکرده ؟ آیا کپی وجاهت قانونی اصل دارد؟


پاسخ وکیل :
فقط کسیکه امضا نکرده آن تقسیم نامه نسبت به او معتبر نیست ولی نسبت به سایرین معتبر و لازم الاجرا است.در فرض طرح دعوا و شروع رسیدگی قاضی تقریباً می توان گفت به دلیل حکم ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی کپی سند هیچ ارزشی ندارد.

دوشنبه, 27 اردیبهشت,1400

عابد

با سلام و تشکر فراوان از مطالب عالیتون،
لطفا میشه بگید که اگر مخاطب ادعا کند که مورد اظهار نامه را ندیده و یا برایش ارسال نشده در حالیکه آدرسش دقیق باشد،آیا ادعایش میتواند قانع کننده باشد؟؟؟؟؟


پاسخ وکیل:
تشخیص اعتبار ابلاغ اوراق قضایی با قاضی است.اما اصولاً اگر طرف ثنا داشته یا ابلاغ به صورت واقعی انجام شده یا ابلاغ قانونی به نزدیکان و بستگان وی انجام شده باشد می توان گفت که وصول اخطار و اظهارنامه غیر قابل انکار است.ولی در سار روش های ابلاغ مثل الصاق و ابلاغ کارگزینی ادارات جای شک و چون و چرا هست.

ﺳﻪشنبه, 28 اردیبهشت,1400

امیرعلی

با درود فراوان
اظهارنامه ای از سوی مدیر ساختمان به دستم رسیده که با واقعیت سنخیت ندارد چرا که اصلا مدیر نیستن از طرف ما انتخاب نشدن و با قلدری مدیریت گرفتن و اینکه تخلفاتی انجام دادن از قبیل اجاره مشاع بدون تساوی و عدالت به دیگران استفاده از پارکینگ اضافی باید شکایت کرد یا جواب اظهار نامه را داد؟
روی اظهار نامه هم می شود شکایت کرد؟


پاسخ وکیل :
نیازی به پاسخ به اظهارنامه نیست به نظر می رسد بابت تخلفات انجام شده بهتر است اول تامین دلیل گرفته و پس از آن اقدام به شکایت نمایید.

چهارشنبه, 29 اردیبهشت,1400

مسعود سعادتی

با سلام و روزبخیر
قرار داد مشارکتی چند سال پیش نوشته و سازنده در تحویل اپارتمان قصور نموده و مالک از ما خواسته تا رای داوری اعلام نماییم و ما هم رای منصفانه دادیم وضررو زیان مالک را ازسازنده خواسته ایم اما مالک زیاد خواه هست و به ضررو زیان موجود در قرار دادراضی نیست و ما را هم می خواهد که طبق نظر او رای بدهیم و به ما هم اظهارنامه ارسال کرده وما رابه عنوان داور تحمیلی معرفی نموده و اتخاذ تصمیم داوری ما را قبول نداره و علیه ماهم گفته در صورت تمکین به رای ایشان شکایت میکنه و یکی از حرفهای ایشان نبود کارشناس حقوقی در املاک و اطلاعات نداشتن از شرایط داوری ما را محکوم می کنه ما باید جواب اظهارنامه ایشان را چطور بدهیم لطفا راهنمای بفرمایید.


پاسخ وکیل :
پاسخ شما مفصل بوده و احتیاج به بررسی دارد پس توصیه می کنیم برای مشاوره حضوراً مراجعه نمایید.

دوشنبه, 10 خرداد,1400

احمد

سلام ممنون از مطالب مفید ارائه شده
اگر یک اظهار نامه چندین بار تکراری ارسال گردد و هیچ گونه جوابی به اظهارنامه داده نشود برای شخص دریافت کننده از لحاظ حقوقی مشکلی ایجاد میکند ؟


پاسخ وکیل :
سلام
خیر ..جواب دادن به اظهارنامه اجباری نیست و جواب ندادن به آن حقی از شما ضایع نمی کند و امتیازی برای طرف مقابلتان نیست.قانونگذار در مواردی ارسال اظهارنامه را اجباری دانسته ولی جواب به آن هیچ گاه اجباری نیست.

ﺳﻪشنبه, 18 خرداد,1400

@

سلام.
بنگاه معامله ملک به ما اظهارنامه داد طبق قانون ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی برای پول کمیسیون و ما جواب دادیم. در جواب نوشتیم طبق ماده ۱۵۲ ولی خدمات قضایی اشتباهی مینویسه قانون ۱۵۶ اصلاح ضرورت دارد؟ (درضمن چون این معامله در موسسه دیگری حل و فصل شد به ایشان کمیسیون تعلق نمیگیرد و حق دلالی ندارد)


پاسخ وکیل:
سلام
همانطور که در بالا توضیح داده شد جواب دادن به اظهارنامه اجباری نیست و نوشتن یک شماره ماده اشتباه هم حقی از شما ضایع نمی کند.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.