X

 آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

آشنایی با اظهارنامه و اخطار قانونی

اظهارنامه قانونی عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان ادعا، اظهار یا به طور کلی هر مطلبی است.به اظهارنامه به غلط اظهاریه هم گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌ های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود و به تعبیر دیگر وسیله رسمی بیان درخواست و اعلام یک حق یا وضعیت است. تنها مسئله محدود کننده اظهارنامه این است که نباید حاوی مطالب توهین آمیز باشد. اظهارنامه قانونی در صورتی که در زمان مناسب و با متن مناسب و تاثیر گذار تنظیم شود برای اظهار کننده می تواند بسیار راه گشا باشد و در صورتی که در تنظیم آن دقت لازم به کار گرفته نشود می تواند علیه خود اظهارکننده، دلیل محسوب شود.توصیه می شود به جهت حساسیت و اهمیت، قبل از هر اقدامی در خصوص تنظیم اظهارنامه قانونی حتماً با یک وکیل متخصص و با تجربه مشورت نمایید.

  |  
بازدید: 187561
  |  
امتیاز: Article Rating

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل برای تنظیم و ارسال اظهارنامه

 

تعریف، شرایط و ویژگی های اظهارنامه

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است.اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. 

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

 

موارد مندرج در اظهارنامه

برگه اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده : که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
2- موضوع اظهارنامه : عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب : که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
4- خلاصه اظهارات : در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
5- خلاصه جواب : در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
 


 

 

آشنایی با سامانه عدلیران

 

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید.

با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

 

 مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود. 
بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

 

 

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:

 1- احراز هویت اظهارکننده

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
 

 2- ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.
 

3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.
البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
 

4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
 

5- تسلیم وجه یا مال یا سند

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند. 

 

موارد اجتناب‌ ناپذیر و اجباری ارسال اظهارنامه

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 
2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)
3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)
4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )
5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)
در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. 
از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود. 
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود.

بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.
در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

 

 

 

مطالب مرتبط با اظهارنامه: 

1- اظهارنامه، موارد اجباری و اختیاری ارسال اظهارنامه

2- نکات مهم در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف

4- ابطال اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی

3- راه های اعتراض به رای (واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.13 از 5 (105 امتیاز)
پرسش و پاسخ‌های متداول
ممکن است در مواقعی اظهارنامه برای اظهار کننده حقی ایجاد کند مثل مطالبه طلب توسط طلبکار و مطالبه اجاره های موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و اعمال حق فسخ و نیز ممکن است ارسال اظهارنامه برای طرف مقابل در موارد نادری ایجاد تکلیف نماید.
خیرف نه تنها جواب دادن به اظهارنامه اجباری نیست بلکه توصیه کلی ما این است که اگر دانش حقوقی و تجربه کافی ندارید در مقابل اظهارنامه سکوت کنید و لزوماً به آن جواب ندهید چون پاسخ شما می تواتند بر علیه شما استفاده شود و در بسیاری موارد مقصود اظهارکننده همین است.
بله،هر کس می تواند خود، متن اظهارنامه یا پاسخ آن را تنظیم کند ولی بهتر است به جهت حساسیت قبل از هر اقدامی حتماً با یک وکیل با تجربه در این مورد مشورت نمایید.
برای ارسال اظهارنامه باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه نمود و طبیعتاً مرجع ارسال اظهارنامه حوزه قضایی محل اقامت اظهارکننده است.
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 13 آذر,1402

علی

سلام سر یه ملک تجاری دعوا داریم که زیر نظر ادارات دولتی هستن آیا میشه برا تعیین تکلیف به ادارات دولتی هم اظهارنامه ارسال کرد


پاسخ وکیل:
با سلام
مخاطب اظهارنامه می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.اداره دولتی شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی است.

جمعه, 19 خرداد,1402

مجتبی

سلام برام اظهارنامه اومده بود جوابش رو دادم ۱۷ روز از جوابم گذشته الان باید چیکار بکنم تا کی باید منتظر بمونم لطفا جواب بدین تشکر


پاسخ وکیل:
با سلام
اظهارنامه فقط یک وسیله بیان است.اگر ادعایی دارید باید حسب مورد برای آن دادخواست یا شکواییه بدهید.

دوشنبه, 01 خرداد,1402

محمودمرادی

درودبرشما.بنده ملکی درشمال کشورخریداری نموده ام که اکنون موقع فروش متوجه شدم که این ملک جزواملاک ملی منابع طبیعی میباشداکنون برای اظهارنامه باچه عنوان وفرمتی بایداقدام کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اظهارنامه عنوان و فرمت مخصوصی ندارد ضمن اینکه ارسال اظهارنامه حقی برای شما ایجاد نمی کند و حتی ممکن است به ضرر شما باشد.بهتر است قبل از هر اقدامی با یک وکیل مشورت کنید.

چهارشنبه, 10 اسفند,1401

فاطمه پارسا

درود.ممنون از مطالب خوب و آموزنده تون .اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه جرم است یا خیر؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اگر مصداق توهین با افترا نباشد ؛خیر جرم نیست.

ﺳﻪشنبه, 04 بهمن,1401

پریا

سلام به وکیل قبلیمون اظهارنامه دادیم حساب دوران وکالتشو ظرف ۳ روز اعلام کنه ولی پاسخ نداده چیکار باید بکنیم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
همانطور که گفته شد پاسخ به اظهارنامه اجباری نیست.

شنبه, 14 آبان,1401

کیانا

ممنون بابت راهنماییهای مفیدتان.اگر مکان شخصی که می‌خواهیم اظهارنامه برایش بفرستیم را ندانیم و فقط بدانیم توی کدام صنف کار می‌کند، آیا می‌توانیم برای آن صنف بفرستیم تا خود صنف مکانش را پیدا کرده و اظهارنامه را برایش ارسال کند؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر، برای ارسال اظهارنامه باید نشانی دقیق مخاطب را بدانید. اظهارنامه چه در مقام اخطار قانونی و از موارد اجباری و چه در مقام مطالبه، درخواست و از موارد اختیاری باشد وقتی موثر است که به دست مخاطب برسد و وقتی قابل استناد است که به نشانی وی ابلاغ شود.

چهارشنبه, 10 فروردین,1401

فرزاته

واقعا عالی بود خیلی کمکم کردین


پاسخ وکیل:
با سلام
پیروز و موفق باشید.

دوشنبه, 16 اسفند,1400

ساناز

سلام وقتتون بخیر.خانمی در فضای مجازی به بهانه ای بی اساس به بنده توهین کردن و ویس هایی فرستادن و من و تهدید کردن و همینطور با حرف های ناشایست سعی در از بین بردن اعتبار پیج کاری بنده داشتند. تمام ویس ها و مطالبی که عنوان کردند رو آرشیو کردم ایا قابلیت پیگیری قضایی داره؟ اظهارنامه میتونه کمک کننده باشه برای شروع؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.


پاسخ وکیل:
با سلام
در مورد شما ارسال اظهارنامه هیچ خاصیتی ندارد ولی ممکن است از نظر روانی بر طرف تاثیر بگذارد و البته ممکن است تلنگری باشد که طرف تحت تاثیر قرار گفته، به وکیل مراجعه نمودده و از ابعاد قانونی ماجرا آگاه شود.به نظر ما وقتی که نمی دانید چه کار باید کنید بهتر است هیچ کاری نکنید !

چهارشنبه, 28 مهر,1400

امیر

با سلام، آیا هر شخص حقیقی با وکالتنامه محضری از یک نفر امکان درخواست صدور اظهارنامه جهت تخلیه ملک را دارد یا بایستی حتما این امر توسط وکیل دادگستری صورت گیرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
برای ارسال اظهارنامه داشتن سمت وکالت دادگستری ضرورت ندارد ولی البته از طرف خود وکیل ارسال می شود نه به وکالت؛ یعنی مثلا اگر آقای الف وکیل آقای ب برای ارسال اظهارنامه به ج باشد چون آقای الف وکیل دادگستری نیست با ذکر سمت وکالت از طرف آقای ب نمی تواند اظهارنامه را ارسال کند و اظهارکننده خود او است ولب در متن اظهارنامه به سمت اشاره نموده و اظهارات لازم را بیان می نماید.از همه اینها که بگذریم توجه داشته باشید در عقد اجاره و برای تقاضای تخلیه ارسال اظهارنامه جز تاثیر روانی بر مخاطب هیچ امتیاز و اثر قانونی دیگری ندارد.

جمعه, 16 مهر,1400

علیرضا زینل

باسلام خدمت اساتید حقوقی سایت بسیار خوب دادگران حامی احتراما:به استحضار میرساند بلاخره اگر اینجانب مهلتی برای جواب دادن به طرفی که اظهار نامه قضایی دادهم تعیین نکرده باشم ، بایستی یک مدتی وجود داشته باشد که دیگر فردی که مورد خطاب اظهارنامه قضایی است مهلت دادن جواب به اظهارنامه اینجانب باشد نمی شود که تا ابد ویا هروقت عشقش کشید ، ایشان بخواهدجواب اظهار نامه را بدهد ، آن زمانی که دیگر جواب به اظهار نامه دیگر امکان و میسرنباشد چند روز است و یا بایستی بعد از ارسال اظهار نامه چه اتفاقی بیفتد که دیگر نتوان به اظهارنامه جواب داد ، یا با یستی تغیر شرایطی حادث شود ممنون میشوم از پاسخ به سوالم


پاسخ وکیل:
با سلام
تصور و نگاه شما به اظهارنامه غلط است.متن بالا را یکبار دیگر بخوانید.همانطور که گفته شد اصولا ارسال اظهارنامه اجباری نیست (مگر در موارد بسیار نادر و استثنایی) و همچنین در هیچ فرضی پاسخ به اظهارنامه اجبار و ضرورتی ندارد.طبیعتاً اگر شما مهلتی هم تعیین نموده باشید اثری بر آن مهلت بار نیست.توجه داشته باشید اظهارنامه فقط وسیله ای برای اظهار و بیان ادعاست.یا به عبارت دیگر اظهارنامه نوعی نامه است با این تفاوت که نامه را اداره پست به مخاطب می رساند و اظهارنامه از طریق سامانه ابلاغ به طرف می رسد.برای اصلاح ذهنیت خود این نکته مهم را در نظر داشته باشید متن اظهارنامه اصولاً برای اظهار کننده و به نفع وی دلیل محسوب نمی شود ولی جواب ممکن است حاوی اقرار ضمنی یا مطالبی باشد که به نفع اظهارکننده دلیل است و همچنین ممکن است اظهارات اظهارکننده برای مخاطب دلیل و دستاویز محسوب شود و وی در اظهارنامه ای نسنجیده به ضرر خود اقراری نماید.

ﺳﻪشنبه, 13 مهر,1400

یوسف دست‌برچین

باسلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزی که پاسخگوی سوالات ما هستید.زمینی دارم سند تک برگ دارد وبه مساحت ۲۳۸ متر میباشد ودر محدوده شهری است .این زمین رابا شخصی شریک هستم .وحالا ایشون میخواهند زمین رابفروشیم.اما بنده تمایلی برای فروش ندارم.وگفته ام اگر میشود زمین را به دوقسمت تبدیل کنند .ولی ایشان قبول نمی کنند .میخواستم بدانم آیا میشود این زمین را به دو قسمت تقسیم کرد.واگر نمی شود. آیامتواند برایمان شریک پیدا کند واگر این موضوع هم نشد وخواست شکابت کند چند بار برایمان اخطار می آید؟ .وچون زمین در شمال هست ومحل سکونت ما جنوب میباشد ماباید چکار کنیم ؟لطفا من را راهنمایی بفرماید.ممنون از لطف شما.


پاسخ وکیل:
با سلام
راه تقاضای جدا کردن و مشخص کردن سهم از یک زمین مشاع درخواست افراز است که باید به اداره ثبت داده شود.در صورت تشخیص عدم قابلیت افراز شریک حق دارد تقاضای دستور فروش از دادگاه بنماید که البته مخالفت شما تاثیری در فروش نخواهد داشت.

چهارشنبه, 31 شهریور,1400

فرشته کورنگ بهشتی

سلام خسته نباشید.مشکل من اینست که همکارم من را با مادرش اشنا کرد بعنوان عامل کارگزار بورس خارجی،و هزار دلار دستی گرفت و نرم افزار داخل گوشی ساختند و قراربود ماهانه ۵۰دلار سود بدهند ولی بعداز دوماه گفتند که قانون شرکت عوض شده و بجای دلار ارز دیجیتال توکن پرداخت میشه و شرکت هر توکن معادل۱۵دلار محاسبه میکنه ولی صرافی هر توکن ۲/۵دلار میخره،گفتم میخوام انصراف بدم گفتند نمیشه و شش ماه باید بگذره و بعد طبق اصول شرکت هرقدر پولت میشه بگیر و برو و جوابی دیگه ندادن.من هیچ مدرکی ندارم بابت این پول که تحویل دادم و فقط یکسری مکالمات واتزاپی وجود داره.بنظرتون شکایت رسمی میتونه منو به جایی برسونه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
توضیح و توصیف شما از وقایع رخ داده برای تشخیص وقوع جرم کافی نیست ولی اجمالا به نظر نمی رسد جرمی واقع شده باشد.حتی اگر دروغ گفته باشند در سیستم حقوقی ما دروغ گفتن جرم نیست.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.