X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

 پرونده عملی تمکین عام و خاص

پرونده عملی تمکین عام و خاص

در سیستم حقوقی ایران به تبعیت از شریعت اسلام ریاست خانواده با مرد است و زن وظیفه دارد هم در مسئله اقامتگاه و محل زندگی و هم از نظر جسمی ، جنسی و زناشویی از شوهر تبعیت و اطاعت کند (به ترتیب تمکین عام و خاص). این حکم شرع و قانون است و ما در بیان آن قصد ارزش گذاری نداریم (مواد 1005، 1105، 1114 قانون مدنی). در هر حال اگر زن وظایف همسری خود اعم از تمکین عام و خاص را انجام ندهد، شوهر می تواند با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به مسئله تمکین و تشخیص نشوز زن را بنماید. اگر زن ناشزه تشخیص داده شده و مشخص شود بدون وجود عذر موجه منزل شوهر را ترک کرده یا در منزل شوهر تکالیف جنسی و زناشویی خود را انجام نمی دهد، به طور مستقیم این مسئله واجد آثار و امتیازاتی برای مرد است که عبارت است از : معافیت از پرداخت نفقه، امکان موفقیت در دعوای اجازه ازدواج و معافیت از تنصیف اموال یا شرط نصف شدن اموال در عقد نامه.

 

 

  |  
بازدید: 7340
  |  
امتیاز: Article Rating

تمکین عام و خاص

 

متن دادخواست تمکین عام و خاص

کلاسه پرونده:  ...........
مرجع رسیدگی : شعبه هفتاد و نهم عمومی 
تاریخ رسیدگی : 90/8/13
خواهان : علی ..............
خوانده : مریم ..............

خواسته : تمکین عام و خاص

دلایل و مضمائم :

1- فتوکپی شناسنامه 

2- فتوکپی سند نکاحیه

متن دادخواست الزام به تمکین عام و خاص

ریاست محترم دادگاه خانواده
با احترام خوانده فوق همسر شرعی و قانونی من می باشد که از مدت هشت ماه قبل منزل را ترک کرده و در منزل مادرش به سر می برد لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تمکین (عام و خاص) و ایفای وظایف زوجیت مستدعیست.
با احترام علی ................. دادخواست به میزان 3000 تومان تمبر خورده است مهر ورود به دفتر دادگاهها و ارجاع به شعبه 79 ویژه خانواده دستور قاضی محترم برای ثبت و تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست که وقت رسیدگی به خواهان حضور ابلاغ میشود. 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده ارسال می شود طبق ماده 69 به برادر خوانده مجتبی ............. ابلاغ میشود.

 

 

جلسه رسیدگی تمکین عام و خاص

در تاریخ مقرر 90/8/13 در وقت مقرر شعبه 79 دادگاه خانواده به تصدی امضاء کنندگان ذیل و با حضور مشاور دادگاه تشکیل است. خواهان بیان می دارد. خانم بنده 8 ماه است منزل را ترک کرده و در منزل الدینش ساکن است.
فرزندی نداریم. جهیزیه اش را برده، مهریه اش را اجرا گذاشته چون خانم از منزل رفت و من قرض داشتم منزل را فروختم اگر خانم بیاید برایش خانه فراهم می کنم الان هم خانه ای برای زندگی دارم. زوجه بیان می دارد شوهرم حرفهای دلسرد کننده ای می زد می گفت برو خانه مادرت می خواهم داماد شوم و تو را طلاق دهم منهم به منزل مادرم رفتم در این مدت یکی دوبار دنبال من آمد ولی حرف از بازگشت نبود حرف از طلاق بود الان هم من می ترسم نمی تونم با وی زندگی کنم قصد ادامه زندگی با او را ندارم حتی اگر خانه تهیه کند. 
دادگاه پرونده حاضر صدور رای است ختم رسیدگی را اعلام ذیلا اتخاذ تصمیم می گردد.

 

الزام زن به تمکین

 

متن رای دادگاه تمکین عام و خاص 

در خصوص دادخواست آقای علی ........... فرزند رمضان به آدرس بلوار ................ به طرفیت خانم مریم ............ فرزند غلام حسین به آدرس ................ به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و ملاحظه مدارک پیوست و استماع اظهارات طرفین بشرح منعکس در صورتجلسه مورخه 90/8/13 که ضمن آن خواهان اعلام داشته همسرش 8 ماه است منزل مشترک را ترک کرده در منزل مادرش زندگی می کند و او مایل است همسرش به منزل بازگردد و در تمکین وی باشد زوجه در مقام دفاع توضیح داده شوهرش نسبت به وی بی مهر بوده حرف از طلاق  زده و با توجه به اینکه از وی می ترسد قصد تمکین ندارد در مجموع با لحاظ اینکه هنوز رابطه زوجیت فیمابین طرفین پرونده استمرار دارد و تمکین زن از شوهر تکلیف شرعی و قانونی اوست و از طرفی زوجه در خصوص ترس خود از شوهرش توجیه و دلیل منطقی به دادگاه ارائه نکرده است ادعای ترس وی از شوهرش مجوزی جهت عدم تمکین وی نمی باشد لذا مستندا به ماده  1114 قانون مدنی حکم بر محکومیت زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و تمکین از خواهان صادر اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم صالحه می باشد.

 

 

نظریه نهایی در خصوص تمکین عام و خاص

در این پرونده خواهان دادخواستی به خواسته تمکین به طرفیت خوانده (همسرش) تقدیم دادگاه نموده است هزینه دادرسی با توجه به اینکه تمکین از جمله دعاوی غیر مالی است صحیحا ابطال شده و نحوه ابلاغ اخطاریه ها بر طبق موازین قانونی صورت پذیرفته؛ با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده 1102 بیان می نماید:
«همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» 
و نظر به اینکه وفق مستندات منضم به دادخواست خوانده در قید زوجیت خواهان می باشد و منطبق با مواد 1103-1104-1105-1106-1114 قسمتی از حقوق و تکالیف زوجین در قانون تعریف شده، لذا زوجه در صورت عدم اثبات مظنه ضرر (مستند به ماده 1115) قانون مارالذکر حق ترک منزل مشترک را ندارد.
اما با عنایت به اینکه خواهان در جلسه دادرسی اقرار نموده که منزل ندارد و در صورت تمکین حاضر به تهیه منزل است بهتر بود خوانده نیز در جلسه اول دادرسی دادخواستی تحت عنوان مطالبه نفقه و الزام زوج به تهیه منزل مستقل تقدیم دادگاه می نمود که دادگاه تواما رسیدگی و زوج را نیز محکوم به تهیه منزل و برقراری نفقه می نمود. در مجموع بر این پرونده ایراد و اشکالی وارد نمی باشد.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
4.67 از 5 (3 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

جمعه, 04 تیر,1400

حمید نجفیان

عالی بود تمام مراحل دادرسی ذکر شده متعاقبش فکر کنم بشه درخواست تجویز حکم بر ازدواج مجدد درصورت استمرار استنکاف زوجه را مطرح کرد


پاسخ وکیل :
با سلام
همانطور که در بالا اشاره شد در صورت اثبات نشوز زن یکی از امتیازاتی که برای مرد ایجاد می شود اجازه ازدواج مجدد است.

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.