کلاهبرداری؛ سرقت

تلفن تماس و مشاوره با وکیل کلاهبرداری؛ وکیل سرقت؛ وکیل کیفری؛ وکیل دادسرا: 88019244 و 88019243

# کلاهبرداری
کلاهبرداری جرمی است که در آن  فرد با توسل به وسایل متقلبانه طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را برده و شرط آن منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. بنابراین افراد با رضایت مال خود را تقدیم  کلاهبردار می کنند. صرف گفتن یک دروغ ساده مشمول جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتماً تقلبی به کار رفته باشد تا طرف مقابل را اغفال کند. پس در کلاهبرداری برخلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتماً توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن فریب خورده و اغفال شود و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. کلاهبرداری از جرایم پیچیده است زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شد، و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال است.

از جمله جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند و مجازات جرم کلاهبرداری را در پی دارند؛ عبارتند از:

- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف مقابل یا ثالث.

- معرفی مال غیر به عرض مال خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.

- تقاضای ثبت ملک توسط امین.

- تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال ملک توسط مورث یا سلب مالکیت او.

- اظهارات خلاف واقع موسسین و مدیران شرکت های با مسوولیت محدود، تضامنی و نسبی در مورد پرداخت تمام سهم الشرکه غیرنقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.

- تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

- تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی یا بهاستناد صورت دارایی بین شرکا به وسیله مدیران.

- به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.

- فروختن ارز دولتی در بازار سیاه یا آزاد.

- جعل عنوان نمایندگی بیمه.

- انتقال گیرنده مال غیر، مشروط بر اینکه بر ملک غیر بودن در هنگام معامله آگاه باشد در حکم کلاهبردار است.

- خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود.

- خودداری از استرداد حق طرف مقابل.

- کسی که طلب خود را به غیرمدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده یا انتقال دهد.

سوءاستفاده از ارز دریافتی از دولت. 

# سرقت
تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی از این قرار است: سرقت عبارت است از ربودن پنهانی مال متعلق به غیر. تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است. به استثنای سرقت های مستوجب حد، شرط دیگر در سایر سرقت ها پنهانی و مخفیانه بودن آن است ضمن این که در تمام انواع سرقت ها عدم رضایت مالک در ربوده شدن مال شرط است. مثلاً در جرم کیف قاپی عمل مخفیانه انجام نمی شود اما به هر حال رضایت مالک در ربوده شدن مال وجود ندارد. لازمه جرم سرقت این است که مالک بر مال تسلط پیدا کند و اگر قبل از تسلط کامل بر مال دستیگر شود شروع به جرم سرقت است. مال مورد سرقت مال منقول است که قابلیت ربایش را داشته باشد بنابراین سرقت در مورد اموال غیر منقول صادق نیست. سرقت مستوجب حد سرقتی است که به شکل مخفیانه از حرز انجام می شود یعنی مال مورد سرقت در محلی متناسب جهت نگهداری و ممانعت از دسترسی افراد به آن قرارداده شده است.

شرایط وقوع سرقت حدی از این قرار است:
1- مال در حرز متناسب نگهداری شده باشد یعنی مال در محلی قرارداد شده باشد که معمولاً جهت نگهداری آن از دسترسی سایر افراد بدون اجازه مالک مناسب باشد.

2- مال مورد سرقت حداقل ارزشی معادل 4/5 نخود طلای مسکوک داشته باشد که قابل خرید و فروش با پول باشد؛ سرقت اوراق بهادار مستوجب حد نیست.

3- حرز و مال موجود در آن متعلق به دیگری باشد و به سارق تعلق نداشته باشد.

4- مال مسروقه از امول دولتی یا اموال عمومی و وقف نباشد.

سرقت حدی از راههای زیر به اثبات می رسد:
- شهادت دو مرد عادل

- علم قاضی (با توجه به اسناد و مدارک و نتیجه تحقیقات)

- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی (اگر سارق یک بار اقرار کند مال مسروقه به صاحب آن بازگردانده می شود اما سرقت حدی نیست).

البته جهت اجرای مجازات حد برای سارق تحقق شرایط زیر هم لازم است:
- شاکی شکایت کرده باشد و گذشت نکند.

- چنانچه سارق قبل از صدور حکم مال مسروقه را به هر نحوی از قبیل صلح و سازش و معامله تحت مالکیت خود درآورد سرقت حدی ساقط می شود.

- اگر سارق قبل از اثبات جرم توبه کند حد سرقت ساقط می شود. اما گذشت شاکی پس از صدور حکم تأثیری در اجرای مجازات ندارد و مجازات اجرا می شود.

مجازات سرقت حدی در صورت تکرار جرم از این قرار است:
1- در سرقت اول؛ قطع چهار انگشت دست راست (بار اول)

2- قطع پای چپ سارق از قسمت پایین برآمدگی آن به نحوی که نیمی از قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند (بار دوم).

3- حبس ابد (بار سوم)

4- اگر سارق در زندان مرتکب سرقت حدی گردد اعدام می گردد.

مجازات سرقت های تعزیری که از شمول شرایط حد خارج هستند حسب مورد حبس و شلاق است و سارق باید مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن بازگردانده و در صورتی که مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده طبق قیمت روز محاسبه می شود. هدف سارق از دزدیدن مال به دست آوردن وجه از طریق آن است یعنی در هر صورت سارق، مال را مورد معامله قرار می دهد و تمامی افراد که در نگهداری، مخفی کردن مال مسروقه یا خرید و فروش آن مداخله داشته باشند مجرم شناخته می شوند. شخصی که مال مسروقه را می خرد چه از مسروقه بودن آن مطلع باشد و چه نباشد باید مال خریداری شده را به صاحب آن باز گرداند.

نکات مهم در جرم سرقت:
- سارق حتی در صورت رضایت شاکی هم مجازات خواهد شد البته ممکن است مشمول تخفیف مجازات قرار گیرد.

- تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در صورت  تقاضای متهم و صلاحدید قاضی ممکن است.

- سارق در صورت فروش اموال مسروقه مرتکب دو جرم شده است؛ یکی سرقت و دیگری فروش مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. 

در صورت وجود هر نوع سوال و یا اخذ وقت و آدرس این دفتر وکالت با شماره های زیر تماس بگیرید:

88019243 - 88019244 

عضویت در کانال دفتر وکالت دادگران حامی: https://telegram.me/dadgaran