پایان مرگبار ارسال پیامک به زن همسایه؛ آدرس وکیل دادگستری: میدان فاطمی

تماس با وکیل دادگستری در یوسف آباد: 88019244 و 88019243

(آدرس وکیل: محدوده میدان فاطمی )

مرد جوان که پسر همسایه را به خاطر ارسال پیامک به همسرش از پا درآورده بود به قصاص محکوم شد. ابراهیم متهم است 11 اسفند سال 89 پسر همسایه خود را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. او پس از دستگیری در بازجویی‌ها گفت: شب حادثه متوجه شدم مقتول به همسرم پیامک می‌دهد و مزاحم او می‌شود. به همین خاطر از همسرم خواستم که با او قرار بگذارد. در ادامه نیز به برادران همسرم زنگ زدم و از آنها خواستم که به خانه مان بیایند. وقتی پسر همسایه به محل قرار آمد با کمک برادران زنم او را به خانه کشاندیم و من با یک ضربه او را کشتم.در ادامه پرونده برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد متهم ردیف اول با قبول اتهاماتش گفت: وقتی متوجه پیامک‌ها شدم نتوانستم خشم خود را مخفی کنم. برادران همسرم دستان مقتول را گرفته و من با کارد آشپزخانه ضربه‌ای به او زدم.در ادامه سه متهم دیگر پرونده منکر نقش خود در جنایت شدند و فقط حضور در صحنه قتل را قبول کردند.پس از آخرین دفاعیات متهمان قضات دادگاه وارد شور شده و ابراهیم را به قصاص محکوم کردند. سه متهم دیگر پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل به زندان محکوم شدند.

کلمات کلیدی : 2
آدرس وکیل,وکیل میدان فاطمی,وکیل در میدان فاطمی,وکیل دادگستری,تماس با وکیل,وکیل,وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل کیفری,وکیل در یوسف آباد,وکیل دعاوی کیفری,تماس با وکیل دعاوی کیفری,شماره تماس با وکیل دعاوی کیفری