X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 دی 1400

 جراحت و صدمه بدنی حین خدمت سربازی

من سال ۷۹ رفتم خدمت سربازی بعد ۶ماه در راه رفتن به میدان تیر با ماشین تصادف کردم بردنم بیمارستان تربت جام از اونجا اعزام شدم ۵۰۶ مشهد که شانه راست وکمرم عمل شد و پلاتین گذاشتن بعد اعزام شدم ۵۰۶ و ۵۰۴ تهران برای جراحی سر که استخوان سوراخ شده بود که اونجا عمل شدم بعد از ۶ماه تو بیمارستانها فقط بعلت سردرد شدیدی که بعد تصادف داشتم و شانه و کمرم ۲ تا معافیت از رزم و یک معافیت دائم بعلت اختلال نورون شدید بهم دادن و چند بار رفتم پیگیر شوم حتی منو تو پادگان راه ندادن به نظر شما میتوانم حقم را از طریق وکیل بگیرم من شغلم کشاورزی بود از اون به بعد نمیتوانم کار زیادی بکنم الان ۱۸ سال گذشته ولی به خاطر کمبود بودجه هنوز نتوانستم پلاتینها رو در بیارم خواهشمندم اگر راهی هست راهنمایی ام کنید.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 23724

شکایت در خصوص خسارت و صدمه بدنی حین خدمت سربازی

  • در رابطه با جراحت و صدمه بدنی حین خدمت سربازی باید گفت در صورت وجود بیمه حوادث نیروهای مسلح، سربازان وظیفه می توانند خسارات ناشی از نقص عضو و از کار افتادگی دائم و موقت خود را از بیمه گر دریافت نمایند. این بیمه‌نامه همچنین هزینه‌های پزشکی و استفاده از خدمات درمانی ناشی از حادثه را به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند.
  • به به عبارت دیگر، بیمه حوادث سربازان وظیفه متعهد می‌شود که با دریافت حق بیمه که از فیش حقوقی سربازان کسر می‌شود، در مواقع آسیب‌دیدگی و بحران با پرداخت غرامت از سرباز حادثه‌دیده حمایت کند.
  • لازم به ذکر است که درصد آسیب دیدگی و میزان خسارت مربوطه متناسب با درصد آن و به بنظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد. در صورتی که بیمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک با انتخاب دو پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. 
  • لازم به ذکر است که به موجب ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دورههای ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم درجه میاشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانهای مربوطه پرداخت می گردد.
  • در صورت عدم وجود بیمه نامه، جهت دریافت خسارت می توان از طریق مسئولیت مدنی یگان نظامی در مقابل سربازان وظیفه اقدام نمود.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص صدمه بدنی حین خدمت سربازی

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در صورتی که در حین خدمت آسیب دیده باشید می توانید دیه خود را از سازمانی که در آن مشغول به خدمت بوده اید دریافت کنید اما اگر خارج از محل خدمت آسیب دیده اید، از طرف سازمان موردنظر دیه ای به شما تعلق نمی گیرد. البته باید توجه داشته باشید به طور کلی فقط در صورتی سازمان متبوع شما باید پاسخگو باشد و مسئول است که آسیب شما به خود عمدی یا در اثر بی احتیاطی خودتان نباشد.

♦  به موجب ماده 24 بیمه حوادث موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
 الف- خودکشی و یا اقدام به آن.
ب- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
د- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
ه- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
و- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
ز- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت ) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

 

 

مستندات قانونی - جبران خسارت بدنی حین خدمت سربازی

ماده 7 بیمه حوادث

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه :سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.


ماده 8 بیمه حوادث

حادثه : حادثه موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.


ماده 9 بیمه حوادث

نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم و قطعی : نقص عضو یا از کار افتادگی دایم و قطعی عبارت است از قطع، تغییر شغل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد.


ماده 13 بیمه حوادث

خسارت قابل تامین : این بیمه نامه فوت، از کارافتادگی و نقص عضو را که مستقیما ناشی از موارد مذکور در ماده 12 این بیمهنامه باشد تامین می نماید. در صورت توافق طرفین و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز قابل تامین میباشد.


ماده 22 تعیین میزان غرامت بیمه 
غرامت فوت، در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایهبیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و اوراق الحاقی منضم به آن و یا هرگونه توافق کتبی دیگر به ذینفع بپردازد.
1. غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) در صورتی که بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمایم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.
 الف- نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی :
موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود.
1.    نابینایی کامل و دایم از دو چشم.
2.    از کارافتادگی دایم و کامل و یا قطع دو دست، حداقل از مچ.
3.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.
4.    از کارافتادگی دایم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ.
5.    از دست دادن هر دو پنجه پا.
6.    قطع کامل نخاع.
7.    ناشنوایی کامل و دایم هر دوگوش.
8.    برداشتن فک پائین.
ب- موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می باشد که برای هریک از اعضاء تعیین گردیده است.
1.  از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی) اعم از، از کارافتادگی دایم و کامل حنجره یا قطع زبان.        80%
2.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از بازو.             70%
3.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از ساعد.            60%
4.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از مچ.               55%
5. از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست. 50%< >انگشت شست 36%بند اول شست  24%سبابه  25%بند اول سبابه  12%بند اول و دوم سبابه 12%بند اول و دوم سبابه 20%هر یک از دو انگشت میانه      15%انگشت کوچک  10%فقدان دندانها حداکثر  28%
6.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران      70%
7.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از ساق              60%
8.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از مچ                55%
9.  از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع انگشتان پا                   30%
شست پا                          10%
هر یک از سایر انگشتان      5%
10.  نابینا شدن یک چشم        50%
در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر80% خواهد بود.
11.  از دست دادن شنوایی یک گوش     35%
در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر 65% خواهد بود.
12.  از دست دادن لاله گوش        10%
13.  از دست دادن حس بویایی      15%
14.  از دست دادن حس چشایی     15%
15.  غرامت نقص عضو سایر تعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداکثر 40% سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.
16.  یک کلیه       30%
17.  طحال            7%
18.  بیضه            5% 
تبصره: در مورادی که از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد وبیمه گر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهای مذکور پرداخت خواهد نمود.
19.  سایر اعضاء داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر.
پ- در موارد نقص عضو و از کارافتادگی دایم اعم از کلی یا جزیی غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب فوق الذکر، نقص عضو و از کارافتادگی دایم ( کلی یا جزیی) و همچنین میزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهای مذکور در بند الف و به بنظر پزشک معتمدبیمه گر تعیین می گردد. 
در صورتی که بیمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمهگر و پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک با انتخاب دو پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. 
2.  جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) موضوع این بیمه نامه نمی تواند از سرمایه بیمه تجاوز نماید. 
تبصره: در کلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی و یا دایم جزیی و همچنین حداکثر میزان آن با پزشک معتمد بیمه گر می باشد.


ماده 24 تعیین میزان غرامت بیمه 

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
الف- خودکشی و یا اقدام به آن.
ب- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.
ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
د- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
ه- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.
و- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر    موضوع این بیمه باشد.
ز- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت ) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.