X
مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری - دادگران حامی

مشاوره حقوقی آنلاین

برای ارسال سوال یا درخواست از منوی سبز رنگ زیر ، وارد شوید.

برای مطالعه آرشیو سوالات حقوقی ، اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آبان 1400

 اظهارنامه مالیات بر ارث برای انحصار وراثت 

پدرم در سال 70 فوت نموده است. چون مادرم زنده بود با توافق همه ورثه کاری برای تقسیم ارث پدر انجام ندادیم الان مادرم هم فوت کرده میخواهیم گواهی انحصار وراثت پدر و مادر را بگیریم آیا اظهارنامه مالیات بر ارث ضروری است ؟ و آیا پرداخت قسمتی با تمام مالیات ارث در این مرحله لازم است یا خیر ؟ به طور کلی اگر امکان دادر بفرمایید مدارک لازم برای انحصار وراثت چیست و آیا می توانم وکیل بگیرم که اینکار را وکیل برایم انجام دهد ؟ لطفا بفرمایید زمان انجام اینکار چقدر است ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5220

مالیات بر ارث

 

آیا اظهارنامه مالیات بر ارث برای گرفتن گواهی انحصار وراثت ضروری است ؟ 

  • به طور کلی اظهارنامه مالیات بر ارث فرم رسمی ای است که از طرف ورثه به اداره مالیات ارسال می گردد.
  • هنگامی که ورثه تصمیم می گیرند تا برای تقسیم اموال متوفی اقدام کنند و یا نسبت به نقل و انتقال آن عمل نمایند ملزم هستند تا مالیات بر ارث را به دولت پرداخت نمایند. باید اشاره داشت که در اظهار نامه یادشده مواردی همچون اموال شخص فوت شده با تعیین ارزش مالی آن ها در زمان فوت ،دیون و مطالبات متوفی و ... ذکر می گردد.
  • همچنین قانونگذار در ماده 26 قانون مالیات های مستقیم اشاره کرده است که وراث ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی به صورت فردی یا جمعی می بایست برای کسر هزینه های کفن و دفن و واجبات شرعی در خدود عرف و شرع اقدامات لازم برای ثبت اظهارنامه مالیات برا ارث را انجام دهند.
  • باید اشاره داشت که در قانون مصوب سال 1366 این مدت، شش ماه ذکر شده بود و در صورتی که وراث در این بازه زمانی برای ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث اقدامی انجام نمی دادند ،جریمه ای برای وراث در نظر گرفته می شد ولی قانون مصوب سال 1394 به این جریمه اشاره ای نشده است.
  • همچنین به این نکته باید اشاره نمود که اظهارنامه مالیات بر ارث زمانی توسط وراث تنظیم می گردد که تصمیم دارند تا درخواست پرداخت مالیات را در اداره مالیات ثبت نمایند در غیر این صورت امکان پرداخت این دین از نظر قانون امکان پذیر نیست.
  • نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که اگر پس از تقدیم اظهارنامه نامه مالیات بر ارث مشخص شود که دیون متوفی مساوی یا بیشتر از ارزش مالی اموال باقی مانده از او است، به اموال، مالیات تعلق نخواهد گرفت و قانونگذار به این موضوع در بند ج ماده 36 قانون یادشده اشاره نموده است. البته باید توجه داشت که تمامی دیون متوفی باید بر اساس ادله و مستندات قانونی باشد در غیر این صورت اداره مالیات این موضوع را بررسی نخواهد کرد.
  • همچنین در خصوص اظهارنامه مالیات بر ارث باید توجه داشت که اداره مالیاتی ای صلاحیت دارد که در حوزه اخرین اقامتگاه متوفی باشد و اگر شخص متوفی در خارج از کشور ساکن بوده است، وراث می بایست به اداره کل مالیات مراجعه نمایند.
  • نکته آخر اینکه در قانون قبلی وراث تا زمانی که نسبت به ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث اقدام نمی نمودند، نمی توانستند برای گواهی انحصار وراثت اقدام کنند ولی این موضوع در قانون جدید تغییر کرده است و وراث می توانند گواهی انحصار وراثت را بدون نیاز به ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث از شورای حل اختلاف صالح دریافت کنند.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اظهارنامه مالیات بر ارث برای انحصار وراثت

♦  در پاسخ به سوال شما باید گفت که با توجه به قانون جدید برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیازی به ثبت اظهارنامه مالیات بر ارث نیست و می توانید با در دست داشتن مدارک لازم به شورای حل اخلاف صالح مراجعه نمایید. توجه داشته باشید که اطلاعات لازم در خصوص گواهی انحصار وراثت در سایت دادگران ذکر شده است.

♦  به طور کلی مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت شامل گواهی فوت متوفی، استشهادیه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، رسید گواهی مالیاتی، تصویر برابر اصل شده شناسنامه وراث و... است. در این خصوص می توانید با یک وکیل مشورت نمایید.

 

 

مستندات قانونی - اظهارنامه مالیات بر ارث

ماده 867 قانون مدنی

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

ماده 868 قانون مدنی

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده 869 قانون مدنی

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 870 قانون مدنی

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده 871 قانون مدنی

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.

ماده 24 قانون مالیات های مستقیم

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
1. وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
2. اموال منقول متعلق به مشمولین بند (۴) ماده (۳۹) قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر درقرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.
3. اموالی که برای سازمانها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و موسسه‌های‌مذکور.
4. اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

ماده 25 قانون مالیات های مستقیم

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود. احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
1. رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
2. رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
3. رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
4. در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه
5. رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو موضوعی

Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.