X

 پرونده عملی رفع و برداشتن ممنوع الخروجی

پرونده عملی رفع و برداشتن ممنوع الخروجی

افراد به دلایل مختلف ممکن است ممنوع الخروج باشند مثل موردی که فرد از طریق اجرای ثبت و در راستای صدور حکم اجرائیه ممنوع الخروج می شود و یا موردی که به دلیل وجود یک اتهام پرونده کیفری دستور جلوگیری از خروج وی از کشور صادر می شود و یا موردی که به دلیل یک محکومیت حقوق و مالی در دادگاه حقوقی قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می شود و در نهایت از این مورد که پدر یا همسر اقدام به ممنوع الخروج کردن زوجه یا فرزند زیر 18 سال خود می نماید. به صورتیکه باید گفت در تمامی موارد ممنوع الخروجی کم و پیش راههای برای جلوگیری از آن و رفع ممنوع الخروجی وجود دارد که در این خصوص توصیه می شود قبل از هر اقدام و جهت معرفی و اعمال راههای مناسب با دفتر وکالت ما در تماس و ارتباط باشید.

  |  
بازدید: 9909
  |  
امتیاز: Article Rating

 

نمونه دادخواست و رای رفع ممنوع الخروجی 

متن دادخواست رفع ممنوع الخروجی

خواهان : ......... فرزند ............. به نشانی .....................
خوانده : ............. فرزند ............به نشانی ......................
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری                                       
خواسته : رفع ممنوع الخروجی فرزند

دلایل و مستندات  :                                                                                  

 2- وکالتنامه به شماره ... مورخ ....      

 3- مدرک نمایندگی به شماره ...        

 4- شناسنامه شماره ..... صادره از تهران    

 5- شناسنامه شماره ....... صادره از تهران        

 6- حکم حضانت به شماره .... مورخ

متن دادخواست رفع ممنوع الخروجی :

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران
باسلام و احترام
به استحضار عالی می رساند همسر موکل فوت نموده و طبق مدارک پیوست ایشان حضانت فرزند صغیرشان به نام ......... را بر عهده دارند. متاسفانه مدتی است که خوانده محترم اقدام به ممنوع الخروجی نمودن طفل مذکور نموده و این امر موجب عسر و حرج موکل و فرزند ایشان شده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع الخروجی طفل مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه شرایط به وجود آمدن طفل و موکل را متصسر می نماید و تعیین تکلیف فوری ضروری دارد لذا با استناد به مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر رفع ممنوع الخروجی بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده مورد استدعاست.
باتشکر و تجدید احترام

 

 

دادنامه بدوی - صدور اجازه خروج از کشور

پرونده کلاسه : ........ شعبه ....... دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح
خواهان : ...........
خوانده : ............
خواسته : صدور اجازه خروج از کشور
رای دادگاه :
در خصوص دادخواست خانم ....... فرزند ...... به طرفیت آقای ...... فرزند ..... به خواسته اجازه خروج از کشور با توجه به مفاد دادخواست خواهان اظهارات ایشان در جریان دادرسی و اینکه خروج از کشور به مقصد کشور عراق و به قصد زیارت عتبات و عالیات می باشد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و مخالفت خود را نیز با لایحه اعلام نکرده است. لذا دادگاه ضمن اجابت تقاضای خواهان مستندا به ماده 44 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا با مراجعه به اداره گذرنامه و سایر مراجع قانونی نسبت به اخذ گذرنامه و خارج کردن طفل مذکور از کشور فقط به مقصد زیارت عتبات و عالیات عراق با وصف حداکثر 15 روز اقدام نماید این رای غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

 

 

دادنامه بدوی - دستور موقت

پرونده کلاسه : ........... شعبه ..... دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر
خواهان : ............
خوانده : ..............
خواسته : دستور موقت
گردشکار : خواهان دادخواست به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوای خانم ...... فرزند ...... به ولایت از آقای .............. فرزند .......... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری و بطرفیت آقای ....... فرزند ....... به خواسته تقاضای صدور دستور موقت رفع ممنوع الخروجی طفل بنام ..... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده پس از فوت همسر خواهان واگذار گردید و همچنین زوجه (خواهان) در ترکیه اقامت داشته و فرزند مشترک نیز در آن کشور و در مدرسه ایرانیان تحصیل می نماید. لذا دادگاه باستناد ماده 310 و 316 آیین دادرسی مدنی دستور موقت رفع ممنوع الخروجی را صادر و با توجه به محتوای ماده 42 قانون حمایت این حکم پس از تودیع وثیقه به مبلغ پانصد میلیون ریال قابل اجرا می باشد. و همچنین به استناد ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مستقلا قابل اعتراض نمی باشد و ضمن اعتراض به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض نماید.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

متن دادنامه بدوی - رفع ممنوع الخروجی

پرونده کلاسه : ...... شعبه ....... دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر
خواهان : .................
خوانده : ..................
خواسته ها : 1- صدور اجازه خروج از کشور     2- سایر دعاوی غیرمالی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جریان تشریفات قانونی  در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست به خواسته خانم .............. فرزند ..... به ولایت از آقای ......... با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه دادگستری به طرفیت آقای .......... فرزند ...... به خواسته تقاضای رفع ممنوع الخروجی طفل بنام ..... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده پس از فوت همسر خواهان، طبق حکم صادره از دادسرای سرپرستی به شماره .... مورخ ..... حضانت فرزند به خواهان واگذار گردید. و همچنین با توجه به اینکه خواهان (زوجه) در کشور ترکیه اقامت داشته و فرزند مشترک نیز در آن کشور و در مدرسه ایرانیان تحصیل می نماید و با توجه به اینکه خوانده نیز در جلسه دادگاه با خروج از کشور رفتن فرزند مشترک (نوه) خود موافقت داشته لذا دادگاه باستناد ماده 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع ممنوع الخروجی فرزند مشترک بنام ...... صادر و اعلام می نماید وتا زمانیکه فرزند مشترک برای رفت و آمد ممنوع الخروجی نمی باشد وثیقه سپرده شده باعتبار خود باقیست و قابل تودیع نمی باشد رای صادره حضور و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 259 دادگاه عمومی خانواده تهران

 

ایجاد شده توسط
2.74 از 5 (27 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

دوشنبه, 09 دی,1398

نیلوفر

ممنون بابت مطلب مفیدتون


پاسخ: ممنون از توجه شما

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.