تاریخ انتشار: جمعه 08 فروردین 1399
رای دادگاه در مورد اذن و اجازه ازدواج

 رای دادگاه در مورد اذن و اجازه ازدواج

مطابق قانون مدنی و شریعت اسلام ازدواج دائم دختر دوشیزه منوط به اذن پدر است و در فرض نبودن پدر با جد پدری. در صورتیکه پدر بدون عذر موجه از اعطای اذن خودداری نماید دختر می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست اذن در ازدواج و اثبات صلاحیت داشتن و به اصطلاح کفو بودن فردی که میخواهد با اون ازدواج کند میتواند از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد و دیگر مخالفت پدر مانع نیست.

امتیاز: Article Rating

نمونه دادخواست اذن در ازدواج دختر دوشیزه

دادنامه

پرونده کلاسه 92/574         

شعبه 237 دادگاه خانواده                  

دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره 9209970200000067

خواهان : خانم ب.م.   به نشانی تهران - ......
خوانده :   آقای م.م.       به نشانی مجهول المکان

خواسته :  اذن در ازدواج

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 

رای دادگاه در خصوص اذن در ازدواج

در خصوص دادخواست دوشیزه ب.م. فرزند م.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند عیسی که خوانده ولی قهری خواهان می باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار می دارد آقای د.ا. فرزند مجید دارای شماره شناسنامه ...... متولد شاغل در داروسازی را به عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط دارای 000/580 تومان درآمد می باشد و برای وصلت منظور تعداد 650 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطلعین و شهود و مصاحبه با طرفین آنها را هم کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مساله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاءالعقد از کتاب تحریرالوسیله به خواهان اجازه می دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نماید ضمنا بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاحنامه های رسمی توسط نامزد موردنظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مدنی و ثبت ان در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یادشده پس از وقوع آن و درج شرایط پس از اشتراط آن می باشد این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

 

 


مطالب مرتبط با اذن ازدواج و دعاوی خانواده :

1- بررسی حقوقی دعوای اجازه ازدواج دختر باکره

2- شروط عقد نامه ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح

3- ازدواج، طلاق، رجوع ایرانیان مقیم خارج از کشور

4-قانون حاکم بر روابط زوجین وقتی تبعه یک کشور نیستند

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
اشتراک گذاری
کلید واژه‌ها
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

کلید واژه‌ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.