شروط عقد نامه ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح

 شروط عقد نامه ازدواج، شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد در واقع امکانی است که قانونگذار در اختیار افراد قرار داده که عقد و قرارداد مورد نظر را به میل، خواسته و انتظارات خود نزدیک نمایند.بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم الاجرا است که در پی آن هر یک از زن و مرد قهراً شروط و تعهداتی را متحمل می‌شوند و در عین حال از حقوقی هم برخوردار هستند.شرایط عقد نکاح یا جزء اقتضای ذات عقد هستند که غیر قابل خدشه و عدول محسوب می شوند یا جزء شرایط قانونی هستند که گاهی می شود بر خلاف آن توافق نمود یا جزء شرایط ضمن عقد که در صورت مباح، قانونی و مشروع بودن می توان ضمن عقد جهت تکمیل و غنا عقد درج نمود که در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل توجه است. از این جهت که میتوان با اعمال و استفاده به جا از این امکان حقوقی که در انحصار مرد بوده است را در جهت تساوی حقوق به زن هم داد.

  |  
بازدید: 315110
  |  
امتیاز: Article Rating

 

چند نکته در خصوص شروط ضمن عقد نکاح

  • از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی كامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.
  •  زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند.
  •  در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
  • «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری کند كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»آنچه در ماده ذكر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند “هر شرط” دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
  • توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.
  • شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد.آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.
  •  از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا هر شرطی كه مورد قبول آنها است، امضا کنند.
  • باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسكن یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

 

 

شروط  قابل درج در قسمت توضیحات عقدنامه

این شروط به طور چاپی در عقدنامه های ازدواج وجود نداند ولی می توان در قسمت توضیحات آنها را نوشت :

 

الف) شرط تحصیل

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر 
می‌سازد.

 

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
 

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

 مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند.

  • با توجه به اینكه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، "عبارت زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است" به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود.

 

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن  نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود كه هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند. 

 

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

 زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.

 

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

 زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

 

 

شروط ضمن عقدی که برای زوجه حق طلاق ایجاد می کند 

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است.)

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.
ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینكه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند.

 

کاربرد شرایط مندرج در قباله ازدواج

پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که‌ آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه تمامی مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که با تحقق یکی از این شرایط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
3.01 از 5 (105 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات

شنبه, 09 اسفند,1399

عل

سلام ممنون از مطلب خوبتون. ببخشید قانونی هست که بشه حق طلاق دست هر دو طرف باشه؟


پاسخ وکیل :
این سوال که آیا در مورد این مسئله، قانونی وجود دارد اساساً سوال غلطی است.چنین نیست که در مورد همه مسائل حقوقی نص صریح قانونی وجود داشته باشد بلکه قانونگذار با تعاریف کلی امکان تأسیس حقوق قانونی را برای افراد ایجاد می نماید و با ذکر محدودیت ها در جهت ایجاد نظم تلاش می کند؛ به عبارت دیگر مطابق قواعد حاکم بر قراردادها در ضمن عقد می توان هر شرط مباح و مشروحی را درج کرد.از جمله شرط امکان طلاق به درخواست زن یا وکالت داشتن طلاق توسط زن یعنی ضمن عقد شرط شود که هر گاه زن بخواهد وکیل در طلاق خود است.نحوه درج این شرط و عبارات به کار رفته ظریف و حساس است قبل از انجام و اعمال آن حتماً با یک وکیل مشورت نمایید.

پنجشنبه, 24 تیر,1400

علی

آیا چند ماه بعد از عقد می توان با توافق دو طرف شرایطی را به سند ازدواج اضافه نمود. مثلا حق طلاق را از مرد گرفت و به سند اضافه کرد و یا در برگه ای دیگر حق طلاق را گرفت؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر .بعد از عقد هیچ تغییری در عقدنامه ازدواج ممکن نیست .نکته دیگر اینکه اصلا حق طلاق را هیچ زمانی نمی تواند از مرد برای مدت نامحدود ساقط کرد.

یکشنبه, 21 شهریور,1400

حسن

با سلام. اینکه ادعا میکنن این حقوق صرفا روی کاغذ هستش و ضمانت اجرایی نداره درسته؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر درست نیست.وجود شرط ضمن عقد قطعاً در تعیین روابط زوجین موثر است.

ﺳﻪشنبه, 30 شهریور,1400

سمیه

سلام و وقت بخیر.سوالی داشتم از خدمتتون و اون اینه که اگه در سند ازدواج شروطی مثل تحصیل،اشتغال،خروج از کشور و ... برای زوجه ثبت بشه و بعدها زوج مخالفت کنه و مانع بشه (مثلا اجازه نده زوجه کار کنه) چه ضمانت اجراهایی وجود داره؟زوجه چه اقدامی میتونه انجام بده؟


پاسخ وکیل:
با سلام
برای زوجه حق طلاق ایجاد می شود و صرفنظر از آن در صورت انجام اعمال و امور شرط شده زوجه ناشزه نیست.

پنجشنبه, 01 مهر,1400

هانیه

میشه این شرط رو توی عقد نامه ثبت کرد که مرد بعد از ازدواج تعهد میکنه که با خانواده ی خودش قطع ارتباط کنه؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر.چنین شرطی حتی اگر هم درج شود ارزش اجرایی و الزام آور ندارد.

یکشنبه, 09 آبان,1400

مهین

سلام عذرمیخوام دخترم دیروز به عقد پسری درامد و قرار بود شروطی رابنویسد و داماد و شهود امضا کنند ولی متاسفانه بدلیل اینکه نمیخواسته پدر داماد متوجه بشه و شر بپانکنه ازگفتن شروطش امتناع کرده و فقط حق مهریه عندامطالبه رو گرفته الان بعد از عقدش مطلع شدم وخیلی ناراحتم ضمنا دخترم میگه دفترچه حاضر بشه میریم ثبت اسناد رسمی شروط و اونجا میگم که ثبت بشه لطفا بفرمایید ایا امکان این کار هست؟اگر نه تا عروسی نکرده راهی هست؟ممنون میشم راهنمایی کنید


پاسخ وکیل:
با سلام
بعد از عقد امکان تغییر مندرجات عقدنامه وجود ندارد اما می توان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه های اسناد رسمی تعهدات،مسئولیت ها و شروطی را به عقدنامه ملحق نمود.

پنجشنبه, 11 فروردین,1401

مرادخانی

آیا آیا مرد میتواند در عقدنامه شرط کند که زن از او ارث نبرد؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر چنین شرطی نامشروع و باطل است.

جمعه, 03 تیر,1401

میلانی

آیا میشود حق ارث مرد از زن را حذف کرد و مرد از آن چشم پوشی کند و در عقدنامه قید شود که مرد هیچ ارثی از زن نخواسته و نخواهد خواست ؟


پاسخ وکیل:
با سلام
خیر چنین شرطی نامشروع بوده و اعتبار ندارد.

شنبه, 12 شهریور,1401

... راد

سلام خسته نباشید. قراره که ازدواج کنم و همسر آینده میگن فعلا وضع مالی مناسبی ندارد. و در آینده قول به بهتر شدن داده است من با خانواده مشورت کردم از گرفتن مهریه در قبال سه شرط صرف نظر کردم یک حق حضانت فرزندان به من اعطابشه.( در همه شرایط)
دوم حق ورود و خروج از کشور در هر زمان و شرایطی( چون خانوادم ساکن خارج کشور هستن ) سوم وکالت داشتن طلاق توسط زن ضمن عقد(در هر شرایطی) آیا این شروط را میتوانم در دفتر ازدواج بگذارم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
بله.می توانید این شرایط را در عقدنامه ذکر کنید ولی لازم است مفصل ، کامل و جامع باشد تا قابلیت اعمال داشته باشد.توصیه می کنیم در این خصوص حتماً با یک وکیل مشورت کنید.

دوشنبه, 05 دی,1401

مهتاب

سلام.ببخشید اگه زوج به هردلیلی حق خرید پوشاک یا خوراک زوجه را ندهد چطور میشود گرفت؟؟ آیا قانونی برای این مورد هست؟؟


پاسخ وکیل:
با سلام
در صورتی که بتوانید ثابت کنید نفقه را به طور کامل دریافت نکرده اید، بله امکان مطالبه کسری پرداخت نفقه وجود دارد.

دوشنبه, 05 دی,1401

M

سلام.ببخشید اگه زوج در موقع ازدواج طلای قید شده در دفتر ازدواج را برای زوجه خریداری نکرده است حتی بعد از گذشت ۳۲ سال زندگی چگونه میشود گرفت از زوج؟؟آیاقانونی برای این مورد هست که بشود طلب کرد و گرفت از همسر؟؟


پاسخ وکیل:
با سلام
طلاهای داده شده در زمان عقد جنبه هدیه دارند و تابع عقد هبه هستند.در صورتی که زوج پرداخت کرده باشد هم در فرض بقاء عین قابلیت استرداد برای زوج هست چه رسد به اینکه پرداخت نکرده باشد ضمن اینکه عقد هبه وقتی کامل می شود که مال موهوبه به قبض متهب داده شده باشد (ماده 798 قانون مدنی).

ﺳﻪشنبه, 13 دی,1401

خانم مهندس

سلام ما شش سال هست ازدواج کردیم و الان می‌خوام یکسری شروط که قابل تغییر هستند رو از همسرم بگیرم ایشون ابتدا گفتن پس تو هم مهریه رو حذف کن که من توضیح دادم براش نمیشه و قانع شد حالا میگه تو برگه بنویس امضا و اثر انگشت کنم معتبره نیازی به دفتر ثبت اسناد نیس که هزینه کنیم!!چیکار کنم؟


پاسخ وکیل:
با سلام
اصولا امکان اضافه کزدن شرط ضمن عقد یا انجام هر نوع تغییری در عقدنامه ازدواج بعد از تنظیم آن وجود ندارد ولی شما می توانید حسب مورد برای اعطاء حقوق متعلق به زوج و تفویض آن به زوجه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید.این حقوق اجمالا عبارتند از : حق حضانت، حق ملاقات، اجازه خروج از کشور، حق طلاق، حق تعیین اقامتگاه، شرط تنصیف اموال و مواردی از این دست.ممنوعیت برای واگذاری این حقوق و ضمیمه و الحاق شرط به موجب سند عادی وجود ندارد ولی تنظیم سند رسمی از اعتبار بیشتری برخوردار است.

ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.